Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-44 av 44

2021
1 Brox, Hilde.
Materialers betydning for opplevelse av skaperglede. Erfaringer fra The Songbook Project med lærerstudenter i engelsk. Estetiske læringsprosesser. Muligheter og utfordringer i grunnskolelærerutdanningene.; 2021-11-04 - 2021-11-05
UiT Untitled
 
2020
2 Brox, Hilde.
Collaborative writing in the English classroom: How and why?. I: Teaching and Learning English. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202671082. s. 141-154
UiT Untitled
 
3 Ørevik, Sigrid; Brox, Hilde; Skjelbred, Dagrun.
Kunnskapsgrunnlag for kvalitetskriterium for læremiddel i engelsk. Oslo: Utdanningsdirektoratet 2020 66 s.
USN UiB UiT Untitled
 
2019
4 Brox, Hilde.
Why won't they take them on? A study on student teachers' first-time engagement with wiki technology. Tromsø: UiT Norges arktiske universitet 2019 210 s.
UiT Untitled
 
5 Brox, Hilde; Pötzsch, Holger.
Communicative digital skills. I: 101 ways to work with communicative skills - Theoretical and practical approaches in the English classroom. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245026597. s. 71-84
UiT Untitled
 
2018
6 Brox, Hilde.
Collaborative writing with online tools. I: Teaching and Learning English. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202547615. s. 92-105
UiT Untitled
 
7 Brox, Hilde.
Kan Wikipedia brukes i undervisning om kildekritikk?. Fagforum Vestlandet - samling for skolebibliotekarer; 2018-11-12 - 2018-11-13
UiT Untitled
 
2017
8 Brox, Hilde.
Exploring technology in teacher education through wikis. NERA 2017; 2017-03-23 - 2017-03-25
UiT Untitled
 
9 Brox, Hilde.
Whats in a wiki? Issues of agency in light of student teachers' encounters with wiki technology. Nordic Journal of Digital Literacy 2017 ;Volum 12.(4) s. 129-142
UiT Untitled
 
2016
10 Brox, Hilde.
Hvordan bruke Wikipedia for å styrke elevers digitale kompetanse?. Nordnorsk skolebibliotekseminar; 2016-03-08 - 2016-03-08
UiT Untitled
 
11 Brox, Hilde.
Troublesome tools: How can Wikipedia editing enhance student teachers’ digital skills?. Acta Didactica Norge 2016 ;Volum 10.(2) s. 329-346
UiT Untitled
 
12 Brox, Hilde.
What’s in a wiki? From “tools for learning” to human-technology encounters in teacher education. Media Education Summit 2016; 2016-11-04 - 2016-11-05
UiT Untitled
 
2015
13 Brox, Hilde.
Hvorfor jobbe med digital samskriving i språkfagene?. Nye veier i språkundervisningen?; 2015-09-24 - 2015-09-24
UiT Untitled
 
14 Brox, Hilde.
Wiki som verktøy for samarbeidslæring. Lunschseminar for UiT-ansatte; 2015-01-21 - 2015-01-21
UiT Untitled
 
15 Brox, Hilde.
Wikipedia og biblioteket. Treffpunkt Mikromarc; 2015-11-05 - 2015-11-06
UiT Untitled
 
2014
16 Brox, Hilde; Jakobsen, Ingrid K..
Wiki, tekster og arbeidsmåter i morgendagens engelskfag: et eksempel fra lærerutdanninga. Acta Didactica Norge 2014 ;Volum 8.(2) s. -
UiT Untitled
 
2013
17 Brox, Hilde.
Mini-workshop: Wikipedia. PhD-kurs i forskningsformidling; 2013-09-18 - 2013-09-20
UiT Untitled
 
18 Brox, Hilde.
Nettbasert kurs med åpne gratisverktøy. Eksempler fra et pågående eksperiment. Fleksibilitet og kvalitet; 2013-05-13 - 2013-05-14
UiT Untitled
 
19 Brox, Hilde.
Wikier som læringsressurs. Bibliotekkonferansen i Nord; 2013-04-23 - 2013-04-25
UiT Untitled
 
2012
20 Brox, Hilde.
From consumers to producers: developing literacy in Teacher Education through Wikipedia. Next Generation Learning 2012; 2012-02-21 - 2012-02-23
UiT Untitled
 
21 Brox, Hilde.
Leksikon og evige sannheter. Senioruniversitetet; 2012-11-15 - 2012-11-15
UiT Untitled
 
22 Brox, Hilde.
The Elephant in the Room: A Place for Wikipedia in Higher Education?. Nordlit 2012 (30) s. 143-155
UiT Untitled
 
2011
23 Brox, Hilde.
Engelsk og IKT. Kick-off for universitetsskoleprosjektet; 2011-10-21 - 2011-10-21
UiT Untitled
 
24 Brox, Hilde.
The use of Web 2.0 as learning tools. New Technologies: new possibilities and new challenges.; 2011-08-22 - 2011-08-23
UiT Untitled
 
25 Brox, Hilde.
Wikipedia and Literacies in Higher Education. Creative use of LMS, Wikis and Mobile Technologies for Learning; 2011-05-19 - 2011-05-20
UiT Untitled
 
26 Brox, Hilde.
Wikipedia i lærerutdanninga?. NKUL 2011; 2011-05-04 - 2011-05-06
UiT Untitled
 
2010
27 Brox, Hilde.
Digital Storyline: virtuell læringsarena med web 2.0. Tromsø: Norgesuniversitetet 2010 11 s.
UiT Untitled
 
28 Brox, Hilde.
Digitale verktøy og sosiale medier i undervisning og læring. Lærerutdanningsløft i Nord-Norge; 2010-12-13 - 2010-12-15
UiT Untitled
 
29 Brox, Hilde.
Entering new arenas for learning: digital competence in Teacher Education. The 4th Arctic Frontiers Conference: Living in the High North; 2010-01-24 - 2010-01-29
UiT Untitled
 
30 Brox, Hilde.
Facebook i lærerutdanninga. Kaleido 2010; 2010-11-30 - 2010-12-01
UiT Untitled
 
31 Brox, Hilde.
Gode digitale verktøy i undervisning: eksempler fra engelsk. Lærende Nettverk; 2010-11-24 - 2010-11-25
UiT Untitled
 
32 Brox, Hilde.
Sosiale medier nytter. Klassekampen 2010 s. 16-16
UiT Untitled
 
33 Brox, Hilde.
Web 2.0 og sosiale medier i høyere utdanning: eksempler fra engelsk i lærerutdanninga. Humaniora og innovasjon; 2010-09-09 - 2010-09-09
UiT Untitled
 
34 Brox, Hilde; Ghezzi, Chiara.
Creating Virtual Worlds with Meaning: Case Studies of Web 2.0 Tools in Higher Education. Information Sciences for Decision Making 2010 (39) s. -
UiT Untitled
 
2009
35 Brox, Hilde.
Creating learning environments with web 2.0. I: Quality of education and flexible learning. Murmansk State Humanities University 2009 ISBN 978-5-88476-900-7. s. 83-84
UiT Untitled
 
36 Brox, Hilde.
Creating Learning Environments with Web 2.0: using blogs and wikis in teaching. Quality of Education and Flexible Learning; 2009-02-26 - 2009-02-28
UiT Untitled
 
37 Brox, Hilde.
Digital kompetanse i lærerutdanninga; et eksempel fra Tromsø. Nasjonalt nettverk for engelsk og fremmedspråk; 2009-01-30 - 2009-01-30
UiT Untitled
 
38 Brox, Hilde.
Digital Storyline: wiki og web 2.0 i engelskundervisninga. NKUL 2009; 2009-05-13 - 2009-05-15
UiT Untitled
 
39 Brox, Hilde.
Integrering av IKT i lærerutdanninga; eksempler fra Universitetet i Tromsø. NKUL 2009; 2009-05-13 - 2009-05-13
UiT Untitled
 
40 Brox, Hilde; Ghezzi, Chiara.
Creating virtual worlds with meaning: case studies of web 2.0 tools application in higher education. TICEMED 2009 - Ubiqutous Learning; 2009-05-28 - 2009-05-29
UiT Untitled
 
2007
41 Brox, Hilde.
Commercial and non-commercial internet resources in the teaching of English. I: Information-educational environment of a present day high educational institution as a factor of improving educational quality. Murmansk State Humanities University 2007 ISBN 9785884768147. s. 49-50
UiT Untitled
 
42 Brox, Hilde; Dahl, Anne; Solvang, Kjellrid.
Teaching oral English through pictures. Tenth Nordic Conference for English Studies; 2007-05-24 - 2007-05-26
UiT Untitled
 
43 Solvang, Kjellrid; Brox, Hilde; Dahl, Anne.
Images and Orality. NAES Tenth Nordic Conference for English Studies; 2007-05-24 - 2007-05-26
UiT Untitled
 
2002
44 Brox, Hilde.
Thi langwij a thi guhtr: Tom Leonard's Glaswegian poems. : Universitetet i Tromsø 2002 88 s.
UiT Untitled