Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 53 << Forrige 1 2    Neste >>

2021
1 Leming, Tove; Eriksen, Anne.
Drama og teater som tilnærming i aksjonsforskning. CARN Norge nettverkskonferanse; 2021-05-20 - 2021-05-20
UiT Untitled
 
2 Leming, Tove; Eriksen, Anne; Skrøvset, Siw.
Den første uka. Introduksjon til lærerutdanninga. Bergen: Fagbokforlaget 2021 (ISBN 978-82-450-3711-1) 100 s.
UiT Untitled
 
3 Leming, Tove; Khau, Mathabo.
“What is democracy in schools and what should it look like? The challenges in doing digital collaboration in teacher education.”. SANORD-conference; 2021-09-08 - 2021-09-09
UiT Untitled
 
2020
4 Eriksen, Anne; Leming, Tove.
Drama og teater som tilnærming i aksjonsforskning - å øve på framtida.. I: Aksjonsforskning i Norge : Grunnlagstenkning forskerroller og bidrag til endring i ulike kontekster : volum 2. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202652296. s. 281-301
UiT Untitled
 
5 Leming, Tove; Eriksen, Anne; Steele, Annfrid Rosøy; Grønvik, Brynjulv.
Hvordan skape nye former for internasjonalt samarbeid?. Internasjonal utveksling i lærerutdanning; 2020-10-29 - 2020-10-30
UiT Untitled
 
6 Leming, Tove; Rotvold, Lars Aage.
Utenlandspraksis som ressurs i skolen- er erfaring fra utenlandspraksis for lærerstudenter relevant når de kommer i jobb? Hvordan ser skoleledere på denne kompetansen?. Internasjonal utveksling i lærerutdanning; 2020-10-29 - 2020-10-30
UiT Untitled
 
7 Leming, Tove; Solhaug, Trond; Johanson, Lisbeth Bergum; Johannessen, Bjørn-Henrik.
Digital samhandlings- og kommunikasjonskompetanse hos førsteårs-studenter i lærerutdanningen; implikasjoner for samfunnsfaget. Nasjonal konferanse for samfunnsfagdidaktikk; 2020-11-25 - 2020-11-26
UiT Untitled
 
2019
8 Biseth, Heidi; Lenz, Claudia; Leming, Tove; Huang, Lihong; Anker, Trine; Erdal, Silje Førland; Sæther, Elin; Kvamme, Ole Andreas; Korbøl, Karsten; Kristiansen, Aslaug; Mathé, Nora Elise Hesby; Wistrøm, Øyvind; Aamaas, Åsmund; Madsen, Janne; Roos, Merethe; Eriksen, Kristin Gregers; Hofmann, Andrea; Hope, Christine; Hauge, Kjellrun Hiis; Lilland, Inger Elin; Abtahi, Yasmine; Johnsen-Høines, Marit; Gøtze, Peter; Kacerja, Suela; Breivega, Kjersti Maria Rongen; Jobst, Solvejg; Berdinesen, Hein; Skårås, Merethe; Sæverot, Herner; Lippe, Marie von der; Moldrheim, Solveig.
La elevene bli rustet til å møte de store samfunnsutfordringene, Jan Tore Sanner!. Forskning.no 2019
HVL OSLOMET USN MF UIA UiB UiO UIS UiT Untitled
 
9 Eriksen, Anne; Leming, Tove.
Oppstart med STIL.
UiT Untitled
 
10 Steele, Annfrid Rosøy; Leming, Tove; Grønvik, Brynjulv.
Democracy, citizenship and participation - Do we share the the understanding of these key concepts in a sustainable partnership?. 12th Southern African - Nordic Centre (SANORD) Annual Scientific Conference; 2019-09-11 - 2019-09-13
UiT Untitled
 
11 Steele, Annfrid Rosøy; Leming, Tove; Grønvik, Brynjulv.
Multilingualism,Multiculturalism and the Language of Power. 12th Southern African - Nordic Centre (SANORD) Annual Scientific Conference; 2019-09-11 - 2019-09-13
UiT Untitled
 
2018
12 Eriksen, Anne; Leming, Tove.
Acting as action? Drama as action strategy in teacher education.. CARN Conference 2018; 2018-10-25 - 2018-10-27
UiT Untitled
 
13 Folkenborg, Håkon Rune; Leming, Tove.
Omvendt undervisning i lærerutdanningens samfunnsfagundervisning. Nasjonal samfunnsfagkonferanse; 2018-11-28 - 2018-11-29
UiT Untitled
 
14 Leming, Tove.
Development of videos for Flipped Classroom. using Self-study as methodology to improve the quality. Presentation of a work in progress.. ICITL 2018 International Conference of Innovative Technology and Learning; 2018-08-27 - 2018-08-30
UiT Untitled
 
15 Leming, Tove.
Development of videos for Flipped Classroom. using Self-study as methodology to improve the quality. Presentation of a work in progress.. Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 2018 ;Volum 11003. s. 337-341
UiT Untitled
 
16 Leming, Tove.
Place-Based Teacher education for Arctic and Northern Schools. Internasjonaliseringskonferansen 2018; 2018-03-13 - 2018-03-15
UiT Untitled
 
17 Leming, Tove; Steele, Annfrid Rosøy.
Global and Intercultural competence through practicum in the south. Teacher education and diversity; 2018-12-03 - 2018-12-04
UiT Untitled
 
18 Leming, Tove; Ursin, Nikolai.
Erfaringer med masterveiledninger I fagdidaktikk GLU. Erfaringsdelingskonferanse; 2018-03-15 - 2018-03-16
UiT Untitled
 
2017
19 Eriksen, Anne; Leming, Tove.
Becoming a teacher through processes of engagement and motivation. CARN 2017; 2017-10-20 - 2017-10-22
UiT Untitled
 
20 Leming, Tove.
Hvordan stimulere til god refleksjon hos studentene ved utenlandspraksis?’. GIPS Seminar (Global and Intercultural Competence for Teacher Students through Practicum in South); 2017-12-14 - 2017-12-15
UiT Untitled
 
21 Leming, Tove; Eriksen, Anne; Skrøvset, Siw; Tobiassen, Ann Karin.
Oppstart med STIL - Læringslyst og læringsbehov. Tromsø: UiT /ProTed 2017 15 s.
UiT Untitled
 
2016
22 Leming, Tove.
Lærerstudenten som forskerstudent. Relasjoner og emosjoner i et praksisfellesskap. I: Forskerstudentene Lærerstudenter i nye roller. Cappelen Damm AS 2016 ISBN 9788202491451. s. 22-37
UiT Untitled
 
23 Leming, Tove.
Praksiserfaringer sett fra den lokal konteksten – perspektiver på norske studenter i utenlands-praksis.. GIPS-konferanse; 2016-12-05 - 2016-12-06
UiT Untitled
 
24 Leming, Tove.
Å forstå læringsprosessene i rollespill: eksempel fra samfunnsfaget i lærerutdanningen. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 2016 ;Volum 2.(1)
UiT Untitled
 
25 Leming, Tove; Tiller, Tom; Alerby, Eva.
Forskerstudentene Lærerstudenter i nye roller. Cappelen Damm AS 2016 (ISBN 9788202491451) 136 s.
UiT Untitled
 
26 Leming, Tove; Tiller, Tom; Alerby, Eva.
Lærerutdanning i forandringens tid - forskerstudentens betydning. I: Forskerstudentene Lærerstudenter i nye roller. Cappelen Damm AS 2016 ISBN 9788202491451. s. 126-135
UiT Untitled
 
2015
27 Eriksen, Anne; Larsen, Annelise Brox; Leming, Tove.
Acting and reflecting; making connections between theory and practice in teacher education. Reflective Practice 2015 ;Volum 16.(1) s. 73-84
UiT Untitled
 
28 Eriksen, Anne; Leming, Tove; Larsen, Annelise Brox.
Making connections between theory and practice using role-play and forum theatre. NoFa5 – the 5th Nordic conference on subject education; 2015-05-27 - 2015-05-29
UiT Untitled
 
29 Leming, Tove.
Profesjonsutvikling og personlig utvikling. Global og interkulturell kompetanse gjennom praksis i sør (GIPS); 2015-11-13 - 2015-11-13
UiT Untitled
 
2014
30 Leming, Tove.
«Internationalization of higher education and developing international collaborations in teacher education”- Samarbeidsprosjekt med Memorial University, Canada;. Seminar; 2014-03-26 - 2014-03-26
UiT Untitled
 
31 Rotvold, Lars Aage; Leming, Tove.
Utenlandspraksis for lærerstudenter – en mulighet for kunnskapsutvikling i en helhetlig lærerutdanning. I: FoU i praksis 2013. Artikkelsamling fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Akademika forlag 2014 ISBN 978-82-321-04215. s. 170-177
UiT Untitled
 
2013
32 Leming, Tove.
Development of knowledge through reflective dialogues; multicultural encounters in practice. I: Cultural Diversity in the Epoch of Globalization. Language, Culture, Society. Murmansk State Humanities University 2013 ISBN 978-5-4222-0170-9. s. 33-41
UiT Untitled
 
33 Leming, Tove; Rotvold, Lars Aage.
Utenlandspraksis for lærerstudenter- en mulighet for kunnskapsutvikling i en helhetlig lærerutdanning. FoU i praksis; 2013-04-22 - 2013-04-23
UiT Untitled
 
2012
34 Larsen, Annelise Brox; Leming, Tove; Eriksen, Anne.
Theatre as a tool for enlightening and reflecting upon students' practicum experiences. CARN/IPDC Conference 2012; 2012-11-23 - 2012-11-25
UiT Untitled
 
35 Leming, Tove; Nedberg, Audhild.
Presentasjon av en modell for utenlandspraksis. Erfaringsdelingskonferanse 23. mai 2012; 2012-05-23
UiT Untitled
 
36 Leming, Tove; Rotvold, Lars Aage; Nedberg, Audhild.
Praksis i utlandet - en mulighet for internasjonalisering i lærerutdanningen?. Tromsø: Universitetet i Tromsø 2012 30 s.
UiT Untitled
 
2011
37 Nedberg, Audhild; Leming, Tove; Botten, Geir Harald; Larsen, Ann Sylvi; Nilssen, Vivi Lisbeth.
Studenters praksis i Zambia og i Norge - blikk innenfra og blikk utenfra. FoU i Praksis 2011; 2011-04-26 - 2011-04-27
NTNU UiT Untitled
 
2010
38 Jakobsen, Wenche; Leming, Tove; Skare, olav.
Pilot i nord: Nye lærerutdanninger ved Universitetet i Tromsø – Integrert master for alle trinn. Norsklæreren 2010 (1)
UiT Untitled
 
2009
39 Jakhelln, Rachel Elise; Leming, Tove; Tiller, Tom.
Emosjoner i forskning og læring. Eureka Forlag 2009 (ISBN 978-82-7389-206-5) 246 s. Eureka forskningsserie(2009:1)
UiT Untitled
 
40 Jakhelln, Rachel Elise; Leming, Tove; Tiller, Tom.
Emosjoner i forskning og læring. I: Emosjoner i forskning og læring. Eureka Forlag 2009 ISBN 978-82-7389-206-5. s. 9-21
UiT Untitled
 
41 Leming, Tove.
Hvor ble JEG av?. I: Emosjoner i forskning og læring. Eureka Forlag 2009 ISBN 978-82-7389-206-5. s. 35-51
UiT Untitled
 
42 Leming, Tove.
Refleksjon som metode for å utvikle kunnskap om kulturmøter i lærerutdanningens praksisopplæring. Nordisk konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanningen; 2009-04-23 - 2009-04-24
UiT Untitled
 
2008
43 Leming, Tove; Skrøvset, Siw.
Hva slags kompetanse skal Det Nye Universitetet utvikle?. Nordlys 2008 s. -
UiT Untitled
 
44 Skinningsrud, Tone; Dahl, Anne; Leming, Tove.
Å utdanne lærere: Utfordringer i samarbeidet mellom praksis- og teorifeltet i lærerutdanningen. I: Kongresrapport til den 10. nordiske lærerutddannelseskongres: Relationen mellem lærerutddannelsen og skoleudviklingen. Reykjavik, Island: Islands Pædagogiske Universitet 2008 ISBN 978-9979-9851-6-7. s. -
UiT Untitled
 
45 Skinningsrud, Tone; Leming, Tove; Dahl, Anne.
Å utdanne lærere: Utfordringer i samarbeidet mellom praksis- og teorifeltet i lærerutdanningen. Den 10. nordiske læreruddannelses kongres: Relationen mellem læreruddannelsen og skoleudviklingen.; 2008-05-21 - 2008-05-24
UiT Untitled
 
46 Skinningsrud, Tone; Leming, Tove; Dahl, Anne.
Å utdanne lærere: Utfordringer i samarbeidet mellom praksis- og teorifeltet i lærerutdanningen. I: Kongresrapport til den 10. nordiske lærerutddannelseskongres: Relationen mellem lærerutddannelsen og skoleudviklingen. Reykjavik, Island: Islands Pædagogiske Universitet 2008 ISBN 978-9979-9851-6-7.
UiT Untitled
 
47 Skinningsrud, Tone; Vederhus, Lillian; Leming, Tove; Dahl, Anne.
Samarbeid mellom lærerutdanningsinstitusjon og skole-/barnehageeier Kartlegging, analyse og modellutvikling for HiTø og UiT. Tromsø: Eureka Digital 2008 (ISBN 9788273891259) 49 s.
UiT Untitled
 
2007
48 Leming, Tove.
Action Research: Well-Suited to Change and Development of An Education Student´s Attitude. I: Action Research. A Nordic Perspective. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2007 ISBN 978-82-7634-718-0. s. 51-67
UiT Untitled
 
49 Eriksen, Anne; Leming, Tove.
"Verden føles uretferdig. Jeg vet jeg må gjøre noe snart!": Hvordan skape engasjement og emosjonell involvering i læreprosessen?. EUREKA Digital 2007 (5/2007) s. 15-
UiT Untitled
 
2006
50 Eriksen, Anne; Leming, Tove.
Å skape opplevelsens øyeblikk.... Tromsø: Norgesuniversitetet 2006 (ISBN 8291308438) 18 s.
UiT Untitled
 
    Vis neste liste