Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-32 av 32

2020
1 Broderstad, Ann Ragnhild; Dagsvold, Inger; Blix, Bodil Hansen; Olsen, Ingrid Petrikke; Boine, Else Målfrid; Glad, trine.
Kunnskap om samer som urfolk. Hva forstår arbeidsgruppe ved FLUB 5. Forum for utdanningsledelse; 2020-01-31 - 2020-01-31
UiT Untitled
 
2 Broderstad, Ann Ragnhild; Dagsvold, Inger; Blix, Bodil Hansen; Olsen, Ingrid Petrikke; Boine, Else Målfrid; Glad, trine.
Samer som urfolk inkludert i helsefagene.. Workshop 2 felles læringsressurser samisk; 2020-02-13 - 2020-02-13
UiT Untitled
 
2019
3 Saus, Merete; Boine, Else Målfrid.
Young Sami men on the move: actors, activities, and aims for the future. AlterNative: An International Journal of Indigenous Peoples 2019 ;Volum 15.(4) s. 368-376
UiT Untitled
 
2017
4 Jensen, Gro; Boine, Else Målfrid; Andersen, Ann-Mari.
Marginalization in social work in the Arctic and the Northern Sámi Area. Ways to empower people in a changing society. IFSW European Conference 2017; 2017-05-28 - 2017-05-30
UiT Untitled
 
5 Thorslund, Berit Dahle; Boine, Else Målfrid.
Lokaltilpassede velferdstiltak i arktiske urfolks- og minoritetsområder i Norge?. Alta 2017; 2017-06-12 - 2017-06-15
UiT Untitled
 
2015
6 Boine, Else Målfrid.
Gender Development - Are traditional Sami values transferred when young men move from Sami communities to the city? Side by side communication. 3rd International Indigenous Social Work Conference 3IISWC; 2015-09-14 - 2015-09-18
UiT Untitled
 
7 Boine, Else Målfrid.
Sámi almmáivuohta / den samiske maskuliniteten, innlegg på seminar: De tause stemmene i Sápmi den 22. og 23.10.2015. De tause stemmene i Sápmi; 2015-10-22 - 2015-10-23
UiT Untitled
 
8 Boine, Else Målfrid; Saus, Merete.
Informasjonskriv om kultursensitivt praksis i forbindelse med prosjekt: Integrering av kulturkompetanse. Prosjektansvarlig Merete Saus RKBU, UiT. Målsetting; å kartlegge kulturell kompetanse i barnevernet. Hovedfokuset i studien er barnevernsansatte som arbeider i områder med samiske brukere. Publisert på RKBU nettsider 31.08.2015, for mer informasjon, se link: https://uit.no/prosjekter/prosjekt?p_document_id=349411.
UiT Untitled
 
2014
9 Boine, Else Målfrid.
SANKS Ungdomspsykiatrisk avdeling den 27.02.2014, Karasjok. Innlegg: Kulturelt faglig tilbud. SANKS Ungdomspsykiatisk avdeling - faglig oppdatering; 2014-02-27
UiT Untitled
 
10 Boine, Else Målfrid; Erstad, Inger Helen; Länsman, Anni-Siiri; Saus, Merete.
Diehtobádji Sámis- geahččaleapmi ovddidit sámi fágaolbmuid kulturgealbbu. Sámi dieðalaš áigecála 2014 (1)
UiT Untitled
 
2013
11 Boine, Else Målfrid.
Barnevern i et samisk kulturelt perspektiv. Møte vedr Barnevern i et samisk kulturelt perspektiv; 2013-10-10 - 2013-10-10
UiT Untitled
 
12 Boine, Else Målfrid.
Gal jávoheapmi bagada - Den tause vil nok oppdra deg. I: Kunnskapsverkstedet - å se det levende i en praksis. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-01854-6. s. 150-165
UiT Untitled
 
2012
13 Boine, Else Målfrid.
Innlegg: “Kulturorientert praksis.”. Nettverkssamling for barnevernledere, Alta.; 2012-11-14 - 2012-11-15
UiT Untitled
 
14 Boine, Else Målfrid.
Innlegg “Samisk kulturelt barnevern – hva er det og hvordan få det til?”. Arbeidsseminar om pilotprosjekt - Samiske forhold ved fylkesembetet; 2012-10-24 - 2012-10-25
UiT Untitled
 
15 Boine, Else Målfrid.
Innlegg: “Samiske fedres verdioverføring til egne sønner, -de skal ikke bli til rådighet for vinden.”. Samisk Nordisk mannskonferanse "Menns liv i en samisk kontekst"; 2012-11-01 - 2012-11-02
UiT Untitled
 
16 Boine, Else Målfrid.
Innlegg “Tradisjonelle oppdragelsesverdier i moderne samfunn.”. SANKS konferanse. Samfunn og familier i endring; 2012-10-30 - 2012-10-31
UiT Untitled
 
17 Boine, Else Målfrid.
Minoritetskultur i barnevernsinstitusjon. BUKS - Tidskrift for børne- & ungdomskultur 2012 ;Volum 56. s. 33-51
UiT Untitled
 
18 Boine, Else Målfrid.
Radiointervju om RKBU Nords forventninger til det nye barneombudet om samiskkulturelt barnevern. Nrk Sápmi [Radio] 2012-05-02
UiT Untitled
 
19 Boine, Else Målfrid; Jenssen, Toril Synnøve.
Kurs 1: Undervisningsopplegg “Hva betyr kulturell kompetanse i praksis?”. Landsdelssamlinga for PP-tjenesten og Statped Nord; 2012-09-18 - 2012-09-20
UiT Untitled
 
20 Boine, Else Målfrid; Saus, Merete.
Finsk bok: "Saamelaisten isien kasvastusstregioita." Lauriala, A (toim./red.) Koulu ja pohjoisen pojat. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus. ISBN: 978-952-484-511-3. Artikkeltittel på norsk: Samiske fedres oppdragelsesstrategier. I: Koulu ja pohjoisen pojat. : Lapin Yliopisto 2012 ISBN 978-952-484-511-3.
UiT Untitled
 
21 Boine, Else Målfrid; Saus, Merete.
Internundervisning for BUPA og RKBU, kl 10.00 – 11.00,“Kulturkompetanse og praksis.”30. og 31.10.2012:SANKS konferanse med tema: Samfunn og familier i endring – nye utfordringer? Karasjok.Innlegg på nordsamisk: 20.09 fra kl 13.00 til 14.15 “Tradisjonelle oppdragelsesverdier i moderne samfunn.”. Internundervisning for BUPA og RKBU,; 2012-10-26 - 2012-10-26
UiT Untitled
 
2011
22 Boine, Else Målfrid.
Barnevernkonferanse i Alta “Et barnevern til beste for samiske barn” oktober 2011, arrangører: Sametinget i samarbeid med Fylkesmannen i Nordland, Troms og Finnmark, Bufetat region nord og Høgskolen i Finnmark i forbindelse med deres 25 års jubileum for oppstart av barnevernutdanningen. Innlegg: Kulturorientert barnevern. Barnevernkonferansen “Et barnevern til beste for samiske barn"; 2011-10-18 - 2011-10-19
UiT Untitled
 
23 Boine, Else Målfrid.
Foredrag på seminaret "Møter du samiske barn og deres familier i ditt arbeid? Drag, 18-19 mai Arr: SANKS, RKBU og RESAK. Innlegg: Kulturorientert praksis. Seminar: Møter du samiske barn i din praksis?; 2011-05-18 - 2011-05-19
UiT Untitled
 
2010
24 Boine, Else Målfrid.
Forelesning for foreledre og fagpersonell - Tana/Utsjok skole, Finland den 18.11.2010 med tema: Árvofievrrideapmi áhččis bárdnái. På norsk: Om overføring av verdier fra far til sønn. Samisk innhold i skolen; 2010-11-18
UiT Untitled
 
25 Boine, Else Målfrid.
“Kulturorientert praksis, - en veileder”. BUS Nord Norge 2010. Tromsø: Barnevernets utviklingssenter for Nord-Norge 2010 91 s.
UiT Untitled
 
2009
26 Boine, Else Målfrid.
Utvalget for bedre samarbeid mellom tjenester for utsatte barn og unge (Flatø-utvalget, forberedelsene til NOU 2009:22), juni 2009, sjette utvalgsmøte i Tromsø. Innlegg: Flerkulturell problematikk i forhold til sammensatte behov – med vekt på samiske barn. Presentasjon av kulturbegrepet og behovet for kulturell kompetanse i tjenestene. Utvalget for bedre samarbeid mellom tjenester for utsatte barn og unge (Flatø-utvalget, forberedelsene til NOU 2009:22), juni 2009, sjette utvalgsmøte; 2009-06-09
UiT Untitled
 
27 Boine, Else Målfrid.
14th Biennal Conference of International Study Association on Teachers and Teaching, University of Lapland, Rovaniemi – Finland, juni 2009. Innlegg: Important value in Sami society - Symposium 5: Child Welfare Education in Sami region. 14th Biennal Conference of International Study Association on Teachers and Teaching; 2009-06-01 - 2009-07-01
UiT Untitled
 
2008
28 Boine, Else Målfrid.
”Samisk kulturkompetanse og nettverksbygging – fase 2” .Forslag til modell for utvikling og vedlikehold av kulturkompetanse i barneverntjenestene. BUS Nord Norge 3/2008. Tromsø: Barnevernets utviklingssenter for Nord-Norge 2008 28 s.
UiT Untitled
 
2007
29 Boine, Else Målfrid.
Ii gii ge ollesolmmoš ge liiko jus gii nu livče nu čuru das birra jorramin - Selv ingen voksne hadde likt at noen surret rundt der som en flue. Verdioverføring fra far til sønn - i en samisk kontekst. I: Maskuliniteter i Nord. Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Tromsø, Tromsø: KVINNFORSKs skriftserie 2007 ISBN 82-91167-09-5. s. 127-141
UiT Untitled
 
30 Boine, Else Målfrid.
Kultuvrralaš oaidnočuoggát ja dálkkodeapmi/ Kulturelle aspekter og behandling. Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2007 ;Volum 4.(1) s. 99-117
UiT Untitled
 
31 Boine, Else Målfrid.
NOPUS seminar om Gränsöverkridande och nättverksbaserat samarbete. 6-7 nov 2007 i Levi, Kittilä – Finland. Innlegg: Áhčis bárdnai.På norsk; Fra far til sønn. Seminar: Gränsöverkridande och nättverksbaserat samarbete.; 2007-11-06 - 2007-11-07
UiT Untitled
 
32 Boine, Else Målfrid.
Nordisk Samisk likestillingskonferanse i Oslo, 19. og 20. april 2007. Innlegg på samisk: Generasjoners overføringer. Nordisk Samisk likestillingskonferanse i Oslo, 19. og 20. april 2007. Innlegg: Generasjoners overføringer.; 2007-04-19 - 2007-04-20
UiT Untitled