Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-32 av 32

2020
1 Brattgjerd, Marianne; Olsen, Rose Mari; Danielsen, Inger Jorun.
End-of-Life Care and the Use of an Integrated Care Pathway. Qualitative Report 2020 ;Volum 25.(1) s. 216-237
NORD UiT Untitled
 
2019
2 Brattgjerd, Marianne; Danielsen, Inger Jorun; Næss, Grethe Bøgh; Olsen, Rose Mari.
Dokumentasjonspraksis og bruk av elektronisk tiltaksplan for døende pasienter i sykehjem – en mysteriefokusert studie.. I: Digitalisering i sykepleietjenesten – en arbeidshverdag i endring. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-63264-9. s. 91-111
NORD UiT Untitled
 
2018
3 Danielsen, Inger Jorun.
The voice of experience. How experiences are conceptualised in nursing practice. I: Erfaring som kunnskapskilde i profesjonspraksis. En vitenskapelig antologi.. Novus Forlag 2018 ISBN 978-82-7099-905-7. s. -
UiT Untitled
 
4 Danielsen, Inger Jorun; Alteren, Johanne.
Erfaring som kunnskapskilde i profesjonspraksis. En vitenskapelig antologi.. Novus Forlag 2018 (ISBN 978-82-7099-905-7) 307 s.
NORD UiT Untitled
 
5 Danielsen, Inger Jorun; Alteren, Johanne.
Introduksjon. I: Erfaring som kunnskapskilde i profesjonspraksis. En vitenskapelig antologi.. Novus Forlag 2018 ISBN 978-82-7099-905-7. s. -
NORD UiT Untitled
 
6 Johansen, May-Britt; Skaalvik, Mari Wolff; Danielsen, Inger Jorun.
Film, fortelling og dikt lærer studenter personsentrert omsorg. Tidsskriftet sykepleien 2018 ;Volum 06. s. -
UiT Untitled
 
7 Olsen, Ruth Helene; Danielsen, Inger Jorun; Alteren, Johanne.
Hvordan lærer vi av erfaring?. Forskning.no [Internett] 2018-04-24
NORD UiT Untitled
 
8 Olsen, Ruth Helene; Danielsen, Inger Jorun; Alteren, Johanne.
Ny bok om yrkeserfaring som kunnskapskilde. Yrkeserfaring er en viktig kilde til kunnskap, mener forskere ved Nord universitet. Det er det blitt bok av.. Nord universitet Bodø [Internett] 2018-04-24
NORD UiT Untitled
 
2017
9 Danielsen, Inger Jorun.
Etableringen av spesialutdanning i barnesykepleie i Tromsø. I: Glimt fra sykepleiefagets historie. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-1537-9. s. 107-127
UiT Untitled
 
10 Danielsen, Inger Jorun.
Habitus og felt - begreper å utforske profesjonsutøvelse med. I: Humanistiske forskningstilnærminger til profesjonspraksis. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205499003. s. 147-159
UiT Untitled
 
2016
11 Danielsen, Inger Jorun; Kymre, Ingjerd Gåre.
Humanity in NICU care. 3rd PNAE congress on paediatric nursing; 2016-05-26 - 2016-05-27
NORD UiT Untitled
 
12 Nicolaisen, Ragnhild; Danielsen, Inger Jorun; Elstad, Ingunn.
Infectious disease nursing; what competence is essential?. NSF Sykepleierkongressen 2016; 2016-09-27 - 2016-09-28
UiT Untitled
 
2015
13 Danielsen, Inger Jorun.
Communication and interaction between nurses and preterm infants - Perspective of neonatal intensive care nurses. Digitalization and Humanization in Health Education. Two sides of the same issue?; 2015-10-12 - 2015-10-14
UiT Untitled
 
14 Danielsen, Inger Jorun.
Nyfødtintensivsykepleierens fagkunnskap - resultater fra forskningsprosjekt. Fremtidens utfordringer og kompetansebehov i intensivsykepleien; 2015-11-26 - 2015-11-27
UiT Untitled
 
2014
15 Danielsen, Inger Jorun.
Handlingsrommets evidens - en måte å forstå evidensbasert profesjonsutøvelse på. Fagdag ved nyfødtintensivavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge; 2014-01-22 - 2014-01-22
UiT Untitled
 
16 Danielsen, Inger Jorun.
Hva er erfaring, og hvordan inngår erfaring fra praksis i begrepet om sykepleiekompetanse?. NSF konferanse; 2014-12-08 - 2014-12-08
UiT Untitled
 
17 Danielsen, Inger Jorun.
Klinisk dømmekraft i nyfødtintensivsykepleien. Fagdag ved nyfødtintensivavdelingen Universitetssykehuset Nord-Norge; 2014-02-05 - 2014-02-05
UiT Untitled
 
18 Danielsen, Inger Jorun.
Kunnskapsutvikling via arbeid. Fagdag ved nyfødtintensivavdelingen Universitetssykehuset Nord-Norge; 2014-01-29 - 2014-01-29
UiT Untitled
 
19 Danielsen, Inger Jorun.
Praktisk kunnskap og dømmekraft i nyfødtintensivsykepleien. Kompetansehevingskonferanse for barnesykepleiere, jordmødre og helsesøstre; 2014-02-12 - 2014-02-14
UiT Untitled
 
20 Danielsen, Inger Jorun.
Skjønn og evidens i profesjonsutøvelse. NORDPRO-konferansen 2014; 2014-10-23 - 2014-10-24
UiT Untitled
 
21 Danielsen, Inger Jorun.
The emergence of pediatric nursing in Norway: A result of interaction between nursing and medicine?. NORDPRO-konferansen 2014; 2014-10-23 - 2014-10-24
UiT Untitled
 
2013
22 Danielsen, Inger Jorun.
Hvilken kunnskap er det som erfarne spesialsykepleiere i nyfødtintensivavdelingen stoler på og regner som gyldig kunnskap i deres daglige arbeid?. Fagmøte ved nyfødtintensivavdelingen, Nordlandssykehuset.; 2013-11-18 - 2013-11-18
UiT Untitled
 
23 Danielsen, Inger Jorun.
Kunnskapsbruk og kunnskapsutvikling i nyfødtintensivsykepleien. Årsmøte BSF lokalgruppe for Oslo og Akershus; 2013-10-23 - 2013-10-23
UiT Untitled
 
24 Danielsen, Inger Jorun.
Prinsipper og utfordringer for læring via profesjonelt arbeid. Fagseminar ved IHO; 2013-10-02 - 2013-10-03
UiT Untitled
 
25 Danielsen, Inger Jorun.
Handlingsrommets evidens - om praktisk kunnskap i nyfødtintensivsykepleien. Bodø: Trykkeriet UiN 2013 (ISBN 978-82-93196-06-8) 249 s.
NORD UiT Untitled
 
2012
26 Danielsen, Inger Jorun.
Begrepsdannelse via profesjonsutøvelse - forskjellige måter erfaring er begrepsdannende på i nyfødtintensivsykepleie. Professioner - gamle autoriteter og ny legitimitet.; 2012-10-25 - 2012-10-26
UiT Untitled
 
2006
27 Knudsen, Liv-Berit; Danielsen, Inger.
Rapport fra prosjektet "Ett årlig studentopptak ved sykepleierutdanningen i Tromsø" delprosjekt 1. Tromsø: Sykepleierutdanningen, Avdeling for helsefag, Høgskolen i Tromsø 2006 40 s. (Hefte)
UiT Untitled
 
2005
28 Danielsen, Inger.
Å forske i egen yrkespraksis. Bildningstankens aktualitet och utveckling. Konferens om medborgelig bildning vid Södertörns høgskola; 2005-06-14 - 2005-06-15
UiT Untitled
 
29 Danielsen, Inger.
Er sykepleierens praksiskunnskap utgått på dato?. Klinisk Sygepleje 2005 ;Volum 19.(2) s. 35-43
UiT Untitled
 
2004
30 Danielsen, Inger Jorun.
Sykepleierens yrkeskunnskap - utgått på dato?. Bodø: Høgskolen i Bodø 2004 114 s.
UiT Untitled
 
2002
31 Danielsen, Inger Jorun.
Bedre eksembehandling med epostveiledning for foreldre. Tidsskriftet sykepleien 2002 (11) s. 39-43
UiT Untitled
 
2001
32 Danielsen, Inger Jorun.
Telemedisin - eksemveiledning via epost. Nasjonal IKT-konferanse.; 2001-05-28 - 2001-05-29
UiT Untitled