Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-11 av 11

2019
1 Hagebakken, Grete; Nilsen, Elin Anita; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa.
Prosjekt som virkemiddel for læring på tvers av organisatoriske enheter?. NEON-konferansen 2019; 2019-11-26 - 2019-11-28
UiT Untitled
 
2 Hagebakken, Grete; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa.
Er prosjekter vidundermiddelet for utvikling av offentlig sektor?. Harstad Tidende 2019
UiT Untitled
 
2018
3 Hagebakken, Grete; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa.
Utviklingsprosjekter som redskap for innovasjon i kommunal helse- og omsorgssektor: Avvisning eller aksept?. NEON-konferansen 2018; 2018-11-21 - 2018-11-22
UiT Untitled
 
2017
4 Hagebakken, Grete; Nilsen, Elin Anita.
Førstelinjelederens handlingsrom - bur eller ballsal?. I: Ledelse og skjønnsutøvelse : analyse, intuisjon, forhandlinger. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2177-6. s. 93-111
UiT Untitled
 
5 Hagebakken, Grete; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa.
Projects as tools for organiational change in the public sector.. 2017 Annual British Academy of Management Conference; 2017-09-05 - 2017-09-07
UiT Untitled
 
2016
6 Hagebakken, Grete.
Hva er administrative fag?. I: Å studere økonomi og administrasjon - et kunnskapspuslespill. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 978-82-02-48812-3. s. 59-69
UiT Untitled
 
7 Hagebakken, Grete; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa.
Hvordan fungerer prosjekter for å håndtere dilemmaer knyttet til ressursallokering mellom utvikling og daglig drift over tid?. NEON-konferansen 2016; 2016-11-22 - 2016-11-24
UiT Untitled
 
2015
8 Hagebakken, Grete.
Eldresikkerhetsprosjektet: Hvordan implementere skadeforebygging og sikkerhet til ordinært folkehelsearbeid?. Innlegg på Eldrerådskonferanse; 2015-09-29 - 2015-09-30
UiT Untitled
 
9 Hagebakken, Grete.
Prosjekter som virkemiddel for fornyelse i offentlig sektor.. NEON 2015; 2015-11-25 - 2015-11-27
UiT Untitled
 
10 Hagebakken, Grete; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa.
From a health sector innovation project to institutionalization of change: methodological challenges in following a process in real time. The 29th Annual British Academy of Management Conference; 2015-09-08 - 2015-09-10
HIH Untitled
 
2013
11 Blomgren, Atle; Bottolfsen, Trond; Hagebakken, Grete.
«Industribyggerne: Norsk olje- og gassnæring ut med havet og mellom bakkar og berg». : International Research Institute of Stavanger 2013 54 s.
NORCE UiT Untitled