Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-32 av 32

2017
1 Isaksen, Torbjørn.
Pedagogisk ledelse: Det å lede lærings- og utviklingsarbeid. Kompetanseutviklingsprogram; 2017-05-03 - 2017-05-03
UiT Untitled
 
2 Isaksen, Torbjørn.
Refleksjon over pedagogisk dokumentasjonsmateriale. Kompetansehevingsprogram; 2017-03-20 - 2017-03-20
UiT Untitled
 
2016
3 Isaksen, Torbjørn.
Hva er unikt ved lærings og utviklingskulturen i norske barnehager. Kurs for tillitsvalgte i barnehagesektoren; 2016-03-10 - 2016-03-10
UiT Untitled
 
4 Isaksen, Torbjørn.
Å bli førstelektor i organisasjon & ledelse. Konferanse for kandidater i førstelektorprogrammet ved UiT-Norges arktiske universitet; 2016-08-15 - 2016-08-15
UiT Untitled
 
2014
5 Isaksen, Torbjørn.
Hovedtrekk ved utviklingsarbeid i skoler og barnehager. Foredrag i samband med prosjektet "Kultur for mangfold"; 2014-06-10
UiT Untitled
 
6 Isaksen, Torbjørn.
Hva er god undervisning - og hvordan styrke den?. Personalseminar for ansatte ved ILP; 2014-04-04
UiT Untitled
 
7 Isaksen, Torbjørn.
Hvem påvirker barnehagelærerens kompetanse?. Faglig innledning i samband med seminar i barnehagefaglig forskningsgruppe.; 2014-05-26
UiT Untitled
 
8 Isaksen, Torbjørn.
Intervensjon for reflekterende læring. Presentasjon av paper i antologi.; 2014-12-03 - 2014-12-04
UiT Untitled
 
9 Isaksen, Torbjørn.
Rapport fra dialogbasert studentvurdering BLU 1 og BLU S1 -Februar 2014. Universitetet i Tromsø: Institutt for lærerutdanning og pedagogikk 2014 12 s.
UiT Untitled
 
10 Isaksen, Torbjørn.
Reflective Learning in an ECEC Center - Presentation of Research Project.. Presentation for OECD early start review group; 2014-09-12 - 2014-09-12
UiT Untitled
 
11 Isaksen, Torbjørn.
Seminarundervisning - noen funksjoner og utfordringer. Fagdag ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk; 2014-11-14 - 2014-11-14
UiT Untitled
 
2012
12 Isaksen, Torbjørn.
Endring av organisasjonskultur. Utviklingsseminar for medarbeidere i barnehagen; 2012-09-28 - 2012-09-28
UiT Untitled
 
13 Isaksen, Torbjørn.
Lærerutdanningens dilemma - mellom kompetanse og kvalifikasjon. Konferansedag ILP/UiT; 2012-04-12 - 2012-04-12
UiT Untitled
 
2011
14 Isaksen, Torbjørn.
Dannelse av læringsmiljø. Fagdag for Tromsøya nord barnehager; 2011-02-24 - 2011-02-24
UiT Untitled
 
15 Isaksen, Torbjørn.
Teamorganisering og endring. Fagdag for PP-tjenesten i Tromsø kommune; 2011-04-04
UiT Untitled
 
2010
16 Isaksen, Torbjørn.
Grupper for erfaringslæring. Seminar for bedriftskulturnettverket; 2010-01-29
UiT Untitled
 
17 Isaksen, Torbjørn.
Utvikling gjennom et kulturperspektiv. Utviklingsseminar; 2010-02-17
UiT Untitled
 
2009
18 Isaksen, Torbjørn.
Machiavellis tanker om politikk og makt: Relevans i vår tid?. Foredragsrekke i regi av Senioruniversitetet i Tromsø; 2009-11-09
UiT Untitled
 
19 Isaksen, Torbjørn.
Åpne utviklingsprosesser: Dialogkonferansen som verktøy i erfaringsbasert utvikling. Nettverksseminar; 2009-02-12
UiT Untitled
 
2008
20 Isaksen, Torbjørn.
Barrierer og drivkrefter: Bedriftskulturelt syn på kvalitet. Revidert og utvidet versjon av oppdragsrapport fra 2005. Eureka Forlag 2008 (ISBN 9788273892034) 25 s. (15-2008)
UiT Untitled
 
21 Isaksen, Torbjørn.
Kvalitetsgruppen og den lærende barnehagen. Forskpro ID: p08000437. Første steg 2008 ;Volum 03/2008.(03) s. 20-24
UiT Untitled
 
22 Isaksen, Torbjørn.
Refleksjonens dilemma og GLL metoden. Første steg 2008 ;Volum 04/2008.(04) s. 16-21
UiT Untitled
 
23 Isaksen, Torbjørn.
Hovedstrategier for endring av organisasjonskultur. Fusjonsseminar UiTø-HiTø; 2008-11-27
UiT Untitled
 
24 Isaksen, Torbjørn.
Kompetansebygging som nøkkel til barnehageutvikling. Utviklingsseminar; 2008-02-14
UiT Untitled
 
2007
25 Isaksen, Torbjørn.
Lærende barnehage som portalen til samarbeid barnehage-skole. Seminar om samarbeid barnehage-skole; 2007-04-17
UiT Untitled
 
26 Isaksen, Torbjørn.
Tilnærming til to arbeidsprosesser. Seminar i samband med samarbeid skole-barnehage; 2007-05-15
UiT Untitled
 
2006
27 Isaksen, Torbjørn.
Hvem eier sannheten?. Forskningspolitisk seminar; 2006-11-22
UiT Untitled
 
28 Isaksen, Torbjørn.
Ny rammeplan og utfordringer for barnehagens lederskap. Konferanse for barnehagesektoren; 2006-04-20
UiT Untitled
 
2005
29 Isaksen, Torbjørn.
Barrierer og drivkrefter: Bedriftskulturelt syn på kvalitet. : Høgskolen i Tromsø - Avdeling for lærerutdanning. 2005 8 s.
UiT Untitled
 
2004
30 Isaksen, Torbjørn.
Kultur - bedriftens ryggrad: Kan endring gjøres via kultur som eneste virkemiddel?. Banklederkonferanse i Sparebank 1) konsernet; 2004-05-12
UiT Untitled
 
2001
31 Isaksen, Torbjørn.
Endring og endringsberedskap. Temadag for barnehagene i Områdenettverk Kvaløysletta; 2001-02-09
UiT Untitled
 
32 Isaksen, Torbjørn.
Falsifikasjonismen og det åpne samfunn: Karl Popper som vitenskapsfilosof og samfunnstenker. Vitenskapsfilosofisk seminar ved HiTø AFL; 2001-02-02
UiT Untitled