Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 101 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2016
1 Lantto, Patrik; Scheller, Elisabeth.
Saami education. I: Encyclopedia of The Barents Region (Vol. I-II). Pax Forlag 2016 ISBN 9788253038575. s. 258-260
UiT Untitled
 
2 Scheller, Elisabeth.
Revitalisering av kolasamisk slöjd – studieresor till etnografiska museer i Ryssland och Sverige. Samisk søndag på Tromsø Museum; 2016-01-31
UiT Untitled
 
3 Scheller, Elisabeth; Vinka, Mikael.
Saami languages. I: Encyclopedia of The Barents Region (Vol. I-II). Pax Forlag 2016 ISBN 9788253038575. s. 265-270
UiT Untitled
 
2015
4 Scheller, Elisabeth.
Не уйдёт в историю саамский язык (Det samiska språket kommer inte att försvinna i historien). Арктик ТВ (Arktik TV) [TV] 2015-03-30
UiT Untitled
 
5 Scheller, Elisabeth.
Презентация "Саамско-Русского Словаря" Александры Андреевны Антоновой (Presentation av Aleksandra Andreevna Antonovas "Kildinsamisk-Ryska Ordbok"). Презентация "Саамско-Русского Словаря" Александры Андреевны Антоновой (Presentation av Aleksandra Andreevna Antonovas "Kildinsamisk-Ryska Ordbok"); 2015-04-07
UiT Untitled
 
6 Scheller, Elisabeth.
Презентация "Саамско-Русского Словаря" Александры Андреевны Антоновой (Presentation av Aleksandra Andreevna Antonovas "Kildinsamisk-Ryska Ordbok"). "Литературная гостиная" ("Det literära vardagsrummet"); 2015-03-28
UiT Untitled
 
7 Scheller, Elisabeth.
Ненормативная лексика в Саамское-Русском словаре (Svordomar i den Samisk-ryska ordboken). Хибины.com 2015
UiT Untitled
 
8 Scheller, Elisabeth.
«Cihppa, cinná ja anašit» dihte bálkestuvvui sátnegirji. [Avis] 2015-06-28
UiT Untitled
 
9 Scheller, Elisabeth.
Diskussionsbidrag i paneldebatten "What can we do to prevent the languages from dying?". Barents Indigenous Peoples' Conference; 2015-02-05
UiT Untitled
 
10 Scheller, Elisabeth.
Pippi hjelper truet språk. forskning.no [Internett] 2015-05-21
UiT Untitled
 
11 Scheller, Elisabeth.
Samisk språkrevitalisering i Ryssland - möjligheter och utmaningar. I: Sápmi i ord och bild 1: en antologi. Västra Frölunda: On Line Förlag AB 2015 ISBN 978-91-86481-02-5. s. 471-483
UiT Untitled
 
2014
12 Antonova, Aleksandra A.; Ageeva, Anfisa M.; Galkin, Semen N.; Chomjuk, Domna M.; Scheller, Elisabeth.
Са̄мь - Рӯшш Са̄ннҍнэххьк / Саамско - Русский Словарь (Kildinsamisk - Rysk ordbok). Murmansk: АНО Арктический центр научных исследований и экспертиз 2014 (ISBN 978-5-9906193-1-9) 376 s.
UiT Untitled
 
13 Scheller, Elisabeth.
Традиции предков в новый век (Förfädernas traditioner till det nya seklet). Мурманский Вестник (Murmanskij Vestnik) [Avis] 2014-11-18
UiT Untitled
 
14 Scheller, Elisabeth.
Презентация книги “Та̄рьенч Кукесьсуххк” (Presentation av boken "Pippi Långstrump" på kildinsamiska). Презентация книги “Та̄рьенч Кукесьсуххк” (Presentation av boken "Pippi Långstrump" på kildinsamiska); 2014-05-21
UiT Untitled
 
15 Scheller, Elisabeth.
Pippi Langstrømpe på kildinsamisk med UiTs hjelp. Universitetet i Tromsø - nyheter [Internett] 2014-05-19
UiT Untitled
 
16 Scheller, Elisabeth.
Valget av Sovkina er kjent ugyldig. NRK Sápmi [Internett] 2014-11-28
UiT Untitled
 
17 Scheller, Elisabeth; Ageeva, Anfisa M.; Chomjuk, Domna M..
Са̄мь кӣл паййнэмушш я кӣлл технология – Возрождение саамского языка и языковая технология (Saami language revitalisation and language technology)). Международная выставка-ярмарка достижений в сфере культуры и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера «Сокровища саамской земли» (International exhibition and fair ”Treasures of the Saami Earth”); 2014-11-15
UiT Untitled
 
18 Trosterud, Trond; Scheller, Elisabeth.
OAHPA! Гиеллатэкно - языковая технология помогает тебе в изучении саамского языка. [Oahpa! Giellatekno - språkteknologie hälper dig med att lära dig samiska, Giellatekno - Senter for samisk språkteknologi vid Universitetet i Tromsø (Plakat).
UiT Untitled
 
2013
19 Keränen, Mari; Kucerova, Hana; Scheller, Elisabeth.
Skolan som verktyg i nationalstaternas assimileringspolitik. Ett eksemplel från Tornedalen (Introduktion till visningen av filmen "Elina - som om jag inte fanns"). Språk og film (Språkåret 2013); 2013-10-22
UiT Untitled
 
20 Scheller, Elisabeth.
Стратегия самоопределения [Strategin till självbestämmande]. ЭКСПЕРТ СЕВЕРО-ЗАПАД [EXPERT NORD-VÄST] Nr. 5 (602) [Avis] 2013-02-04
UiT Untitled
 
21 Scheller, Elisabeth.
De samiska språken i Ryssland - språkskifte och språkrevitalisering. Nuppelogis SFS jahkečoahkkimis; 2013-05-25 - 2013-05-25
UiT Untitled
 
22 Scheller, Elisabeth.
De samiska språken i Ryssland - språkskifte och språkrevitalisering. Giellagiella forum; 2013-10-15 - 2013-10-16
UiT Untitled
 
23 Scheller, Elisabeth.
Diskussionsbidrag i paneldebatten på Riddu Riđđu - Sesam-seminaret 2013: "Status Quo for samiske språk eller fungerer revitaliseringen?". Riddu Riđđu - Sesam-seminaret 2013; 2013-07-12
UiT Untitled
 
24 Scheller, Elisabeth.
Giellajápmindiagnosat ja "maŋimuš giellahálliid" ohcan (översättning från svenska till norsamiska: Lill Tove Fredriksen). Sámis. Sámi cálakultuvrralas áigecála 2013 (13) s. 34-38
UiT Untitled
 
25 Scheller, Elisabeth.
Kildinsamisk språkrevitalisering i ett könsperspektiv. PhD-Seminar: "Fornemmelse for kjønn": Kjønnsforskning og analytiske strategier; 2013-02-15
UiT Untitled
 
26 Scheller, Elisabeth.
Kola Sami language revitalisation - opportunities and challenges. I: L'Image du Sápmi II: Études comparées. Örebro: Humanistic Studies at Örebro University 2013 ISBN 978-91-7668-943-1. s. 392-421
UiT Untitled
 
27 Scheller, Elisabeth.
Lindgren, Astrid (Forfatter), Antonova, Aleksandra Andreevna (Oversetter): Та̄рьенч Кукесьсуххк (Tār'enč Kukes'suchchk); Originaltittel: Pippi Långstrump, Pippi Långstrump går ombord, Pippi Långstrump i Söderhavet. Murmansk: Rekord 2013 (ISBN 978-5-9903374-3-5)
UiT Untitled
 
28 Scheller, Elisabeth.
Språkdödsdiagnoser och jakten efter de "sista talarna" – utfordringar och etiskt ansvar inom minoritetsspråkforskning. Forskning.no 2013
UiT Untitled
 
29 Scheller, Elisabeth; Konstantinov, Yulian; Vladimirova, Vladislava.
«Убить оленя» - или правду? ["Att döda en ren" - eller sanningen?]. Мурманский Вестник [Murmanskij Vestnik] 2013
UiT Untitled
 
30 Scheller, Elisabeth; Konstantinov, Yulian; Vladimirova, Vladislava.
Reindrift på Kola i vestlige media. Nordlys 2013
UiT Untitled
 
31 Scheller, Elisabeth; Konstantinov, Yulian; Vladimirova, Vladislava.
‘To Kill a Reindeer’ or ‘Exterminate Reality’? Reindeer Husbandry and Kola Peninsula Indigenous Peoples in Western Media. FINUGOR.RU - The Finno-Ugric media center 2013
UiT Untitled
 
2012
32 Scheller, Elisabeth.
Предложения по созданию программы возрождения саамских языков в Мурманской области [Förslag för ett program för att revitalisera de samiska språken i Murmansks län]. Круглый стол по саамскому языку [Diskussionsrunda om det samiska språket]; arrangerad av: NKC det Etniska kulturcentret i Lovozero, GOUB Urfolkscentret i Murmansk, Samisk kompetenscentrum i Lovozero, AKS Kolasamernas Förbund.; 2012-05-26
UiT Untitled
 
33 Scheller, Elisabeth.
Ревитализация колтта-саамского языка через границы – возможности и вызовы (Skolt Saami language revitalisation across the borders - opportunities and challenges). Skolt Sámi Language and Culture Conference; 2012-06-14 - 2012-06-15
UiT Untitled
 
34 Scheller, Elisabeth.
Ревитализация кильдинского языка - неиспользованные ресурсы (Revitalisation of the Kildin Saami language - unused resources). I: Саамская идентичность: проблемы сохранения языка и культуры на Севере: Материалы международной научной конференции. Murmansk State Humanities University 2012 ISBN 82-03-32456-8. s. 38-47
UiT Untitled
 
35 Scheller, Elisabeth.
Att (fel)bedöma en språksituation: utfordringar och etiskt ansvar inom minoritetsspråkforskning. Språk- og samfunnsmöte; 2012-12-11
UiT Untitled
 
36 Scheller, Elisabeth.
Kildinsamisk språkrevitalisering på internet och barriären för att skriva. Forskning.no 2012
UiT Untitled
 
37 Scheller, Elisabeth.
Muitosánit Áskold Bažanovii (översättning från svenska till norsamiska: Lill Tove Fredriksen). Sámis 2012 (12) s. 24-29
UiT Untitled
 
38 Scheller, Elisabeth.
"Ovttasbargu riikkaid gaskkas eaktun nuortalašgiela ja -kultuvrra seailumii". Ođđasat - nyheter på samisk [TV] 2012-06-16
UiT Untitled
 
39 Scheller, Elisabeth.
Ovttasbargu riikkaid gaskkas eaktun nuortalašgiela ja -kultuvrra seailumii. [Internett] 2012-06-15
UiT Untitled
 
40 Scheller, Elisabeth.
Universitetet i Tromsø med revitaliserande kurs i kildinsamisk. Universitetet i Tromsø - nyheter [Internett] 2012-04-17
UiT Untitled
 
41 Scheller, Elisabeth; Lukin, Pjotr.
Са̄мь кӣл са̄йй (Webside in the Kildin Saami language with information about the Saami languages in Russia).
UiT Untitled
 
42 Scheller, Elisabeth; Sharshina, Nina S..
Ко̄ввас куаррэ, Луяввьр 2008 ы. Koovvas kuarre, Lujavv'r 2008 y. (To sew a Saami tent, Lovozero 2008, Teaching video, Language: Kildin Saami). Elisabeth Scheller Tromsø / Lovozero 2012
UiT Untitled
 
2011
43 Scheller, Elisabeth.
Культурно-экономическое развитие кольско-саамского сообщества и международное сотрудничество: проблемы и перспективы (Cultural and economic development of the Kola Saami community and international cooperation: problems and perspectives). Межд. научно-практический семинар: Этно-туризм в Ловозерском районе: проблемы и перспективы развития в территориях традиционного природопользования (Int. popular-scient. seminary: Ethno tourism in the municipality of Lovozero:problems and perspecive); 2011-11-18
UiT Untitled
 
44 Scheller, Elisabeth.
Ревитализация языков кольских саами. Что это такое? (Revitalisation of the Kola Saami languages. What does it mean?).
UiT Untitled
 
45 Scheller, Elisabeth.
Ревитализация кильдинского языка – неиспользованные ресурсы (Kildin Saami language revitalisation - unused resources). Международная научная конференция, МГГУ «Саамская идентичность: проблемы сохранения языка и культуры на Севере» (International scientific conference. MGGU "Saami identity: problems of language and cultural revitalisation in the North); 2011-03-10 - 2011-03-11
UiT Untitled
 
46 Scheller, Elisabeth.
Языки кольских саами: ситуация и перспективы (The languages of the Kola Saami: situation and perspectives). Круглый стол на I Межд. выставке-ярмарке достижений в сфере культуры и традиционной хозяйственной деятельности КМН МО «Сокровища саамской земли» (I. International exhibition and fair ”Treasures of the Saami Earth”); 2011-11-12 - 2011-11-13
UiT Untitled
 
47 Scheller, Elisabeth.
Международное сотрудничество: проблемы и перспективы (International cooperation: problems and opportunities). Ловозерская правда (Lovozerskaja pravda) N 52, 16.12.2011 [Avis] 2011-12-16
UiT Untitled
 
48 Scheller, Elisabeth.
Kola Saami language revitalisation – opportunities and challenges. Seminar för Forskningsgruppen for komparativ urfolksforskning (IAS/KURF); 2011-09-16
UiT Untitled
 
49 Scheller, Elisabeth.
La samene i Russland selv styre sin politikk. Nordlys 2011 s. 42-
UiT Untitled
 
50 Scheller, Elisabeth.
Samisk språkrevitalisering i Ryssland : möjligheter och utmaningar. NOA - Norsk som andrespråk 2011 ;Volum 27.(1) s. 86-119
UiT Untitled
 
    Vis neste liste