Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 105 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2020
1 Førde, Anniken; Cabrera, Astrid Maria; Brattland, Camilla; Nyseth, Torill; Ringholm, Toril Merete; Løkken, Gisle.
Samfunnsplanlegging i et paradigmeskifte?. Nordlys 2020
NTNU UiT Untitled
 
2019
2 Holmen, Ann-Karin Tennås; Ringholm, Toril Merete.
Hva skjer i møterommet?. I: Innovasjon møter kommune. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-61556-7. s. 227-241
UIS UiT Untitled
 
3 Holmen, Ann-Karin Tennås; Ringholm, Toril Merete.
Innovasjon møter kommune. Cappelen Damm Akademisk 2019 (ISBN 978-82-02-61556-7) 251 s.
UIS UiT Untitled
 
4 Holmen, Ann-Karin Tennås; Ringholm, Toril Merete.
When ideas meets institutions. ECPR European conference of political reseach; 2019-09-04 - 2019-09-07
UIS UiT Untitled
 
5 Nilsen, Heidi Rapp; Ringholm, Toril Merete.
Lost in motivation? The case of a Norwegian community healthcare project on ethical reflection. Cogent Business & Management 2019 ;Volum 6:1632045. s. -
NORCE NTNU UiT Untitled
 
6 Nyseth, Torill; Ringholm, Toril Merete; Agger, Annika.
Innovative Forms of Citizen Participation at the Fringe of the Formal Planning System. Urban Planning 2019 ;Volum 4.(1) s. 7-18
UiT Untitled
 
7 Ringholm, Toril Merete.
Innspill på kunnskapsverksted om utvikling og innovasjon i distriktskommuner.. Kunnskapsverksted; 2019-02-28 - 2019-02-28
UiT Untitled
 
8 Ringholm, Toril Merete.
Lost and found in translation. AESOP annual conference; 2019-07-09 - 2019-07-13
UiT Untitled
 
9 Ringholm, Toril Merete; Holmen, Ann-Karin Tennås.
Innovasjon i møtet mellom ide og institusjon. I: Innovasjon møter kommune. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-61556-7. s. 13-29
UIS UiT Untitled
 
10 willumsen, tord; Bråtå, Hans Olav; Higdem, Ulla; Lesjø, Jon Helge; Ringholm, Toril Merete.
Ordførerroller i kommunale innovasjonssystemer.. I: Innovasjon møter kommune. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-61556-7. s. 67-83
HINN UiT Untitled
 
2018
11 Aarsæther, Nils; Ringholm, Toril M.
Planlegging og næringsutvikling: Er lova ein høveleg reiskap?. I: Plan- og bygningsloven 2008 - En lov for vår tid?. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-03058-6. s. 435-450
HINN NORCE UiT Untitled
 
12 Hanssen, Gro Sandkjær; Aarsæther, Nils; Hofstad, Hege; Anker, Helle Tegner; Kalbro, Thomas; Buanes, Arild; Børrud, Elin; Grønning, Marius; Holth, Fredrik; Higdem, Ulla; Kvalvik, Karoline Jacobsen; Nordahl, Berit Irene; Nyseth, Torill; Ringholm, Toril M; Riseth, Jan Åge; Strand, Arvid; Winge, Nikolai K.
En operativ lov? Spenningen mellom lovens intensjoner og planpraksis - behov for forbedring?. I: Plan- og bygningsloven 2008 - En lov for vår tid?. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-03058-6. s. 481-519
HINN OSLOMET NORCE TØI UiO UiT NMBU Untitled
 
13 Nyseth, Torill; Ringholm, Toril M.
Formidling av forskning om medvirkning. Møte med distrikstssenteret; 2018-08-30 - 2018-08-30
UiT Untitled
 
14 Nyseth, Torill; Ringholm, Toril M.
Medvirkning i demokratiske spenningsfelt. I: Plan- og bygningsloven 2008 - En lov for vår tid?. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-03058-6. s. 259-276
HINN UiT Untitled
 
15 Ringholm, Toril.
Kommentar til Innovasjonsstrategi for Helsedirektoratet. Ekspertmøte; 2018-01-11
HINN Untitled
 
16 Ringholm, Toril.
Kommuner som innovatører. Topplederkonferansen; 2018-02-09
HINN Untitled
 
17 Ringholm, Toril M.
Bærekraftig medvirkning. Geoforums årskonferanse; 2018-12-03 - 2018-12-04
UiT Untitled
 
18 Ringholm, Toril M.
Demokrati og innovasjon. Fagmøte i Kommunal- og moderniseringsdepartementet; 2018-12-05 - 2018-12-05
UiT Untitled
 
19 Ringholm, Toril M.
Hva gjør vi på Innovasjonsskolen?. Innovasjonslunch; 2018-05-09 - 2018-05-09
HINN Untitled
 
20 Ringholm, Toril M.
Nærdemokrati i Nye Asker. Folkemøte; 2018-05-07 - 2018-05-07
HINN Untitled
 
21 Ringholm, Toril M.
Strategic planning and public participation in Norwegian municipalities.. Nordisk kommuneforskerkonferanse NORKOM; 2018-11-30 - 2018-12-02
UiT Untitled
 
22 Ringholm, Toril M; Hanssen, Gro Sandkjær.
Medvirkning i lokal planlegging. I: Plan og samfunn: System, praksis, teori. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202587338. s. 191-210
HINN OSLOMET Untitled
 
23 Ringholm, Toril M; Hofstad, Hege.
Strategisk vending i planleggingen?. I: Plan- og bygningsloven 2008 - En lov for vår tid?. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-03058-6. s. 107-121
HINN OSLOMET Untitled
 
24 Ringholm, Toril M; Hofstad, Hege; Aarsæther, Nils.
En plan for strategisk politisk styring?. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2018 (3) s. 18-23
UiT NMBU Untitled
 
25 Ringholm, Toril M; Nyseth, Torill.
Bærekraftig medvirkning. Avslutningsseminar for EVAPLAN-prosjektet; 2018-08-29 - 2018-08-29
UiT Untitled
 
26 Ringholm, Toril M; Nyseth, Torill.
Medvirkning. I: Plan- og bygningsloven 2008: Fungerer loven etter intensjonene?. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215030593. s. 317-333
HINN UiT Untitled
 
27 Ringholm, Toril M; Nyseth, Torill; Hanssen, Gro Sandkjær.
Participation according to the law? The research-based knowledge on citizen participation in Norwegian municipal planning. European Journal of Spatial Development 2018 (67) s. 1-20
HINN OSLOMET UiT Untitled
 
2017
28 Bye, Geir; Ringholm, Toril Merete.
Innovasjonsarbeidet i Harstad kommune – Erfaringer fra arbeidet med kontinuerlig forbedring (Læringslean fase 2). : Norut samfunnsforskning, Høgskolen i Innlandet 2017
NORCE UiT Untitled
 
29 Ringholm, Toril.
Ambiguous Accountability in Municipal Innovation. The Innovation Journal - Public Sector Innovation Journal 2017 ;Volum 22.(3) s. -
HINN Untitled
 
30 Ringholm, Toril.
Employee-driven innovation from the top. PUBSIC Public sector innovation conference; 2017-11-15 - 2017-11-17
HINN Untitled
 
31 Ringholm, Toril.
Hvor i kommunene kommer innovasjonene fra – og hva kan vi lære av det?. Fagdag i forbindelse med Nils Aarsæthers 70-årsjubileum; 2017-09-29
HINN Untitled
 
32 Ringholm, Toril.
Implementing employee-driven innovation top-down. Converging or diverging narratives?. NORKOM Nordisk Kommuneforskerkonferanse; 2017-12-01 - 2017-12-02
HINN Untitled
 
33 Ringholm, Toril.
Medvirkning i kommunal planlegging. Seminar for Planavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdep.; 2017-02-17
HINN Untitled
 
34 Ringholm, Toril.
Opponent ved Kasper Søndergaard sin disputas med avhandlingen «Samspil om udvikling og velfærd i landdistrikterne - Den socio-spatiale investeringsstat og landdistriktsudvikling i danske yder- og landkommuner». Disputas; 2017-08-21
HINN Untitled
 
35 Ringholm, Toril.
Presentasjon av Forkommune-programmet. Nytenking i Innlandskommunene – å skape merverdi gjennom samarbeid på tvers; 2017-09-26
HINN Untitled
 
36 Ringholm, Toril.
When Municipalities Met Goliat on the Coast of Finnmark: Collaborative Dynamics Between Local Authorities and an International Oil and Gas Company. I: Northern Sustainabilities: Understanding and Addressing Change in a Circumpolar World. Springer 2017 ISBN 978-3-319-46150-2. s. 189-201
HINN Untitled
 
37 Ringholm, Toril; Nyseth, Torill; Agger, Annika.
Innovative forms of citizen participation: Examples in Norway and Denmark. Plannord-konferansen; 2017-08-16 - 2017-08-18
HINN UiT Untitled
 
2016
38 Nyseth, Torill; Ringholm, Toril; Hansen, Gro Sandkjær; Winge, Nikolai K; Hofstad, Hege.
Hvorfor mindre åpenhet i planleggingen, Sanner?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016
HINN UiT NMBU Untitled
 
39 Ringholm, Toril; Higdem, Ulla.
Samfunnsforskning i innlandet?. Gudbrandsdølen Dagningen 2016
HINN Untitled
 
40 Ringholm, Toril; Nyseth, Torill; Hanssen, Gro Sandkjær.
Performing Participation? The Norwegian Planning & Building Act and the practice of citizen participation.. World Planning School Conference; 2016-07-10 - 2016-07-15
HINN OSLOMET UiT Untitled
 
2015
41 Angell, Elisabeth; Ringholm, Toril; Bro, Jørgen.
Brikker som mangler - Kunnskap om næringsrettet samfunnsutvikling og kommunestørrelse. Alta: Norut Alta 2015 (ISBN 978-82-7571-250-7) 63 s.
NORCE Untitled
 
42 Ringholm, Toril.
Framtidsbilder: Hva er utgangspunktet? -Destabilisering, kreativitet,innovasjon og demokrati. Kommunestyrekonferansen om kommunereformen for kommunene Lillehammer, Øyer, Gausdal og Ringebu; 2015-05-28
HINN Untitled
 
43 Ringholm, Toril; Angel, Elisabeth.
Kommuner og næring. Nationen 2015
HINN Untitled
 
44 Ringholm, Toril; Angell, Elisabeth.
Kommuner og næring. Nationen 2015 s. 18-
NORCE Untitled
 
45 Ringholm, Toril M; Mikkelsen, Eirik Inge; Alnes, Per Kristian; Hauge, Atle; Lie, Ivar; Nilsen, Heidi Rapp; Gløtvold-Solbu, Katrine.
Økonomisk samspill og vekstmuligheter I Sør-Tromsregionen. (4/2015). Tromsø: Norut Northern Research Institute 2015 (ISBN 978-82-7492-298-3) 178 s.
NORCE Untitled
 
46 Ringholm, Toril Merete; Bye, Geir; Nilsen, Trond.
Skaper Goliat-utbyggingen kompetanseutvikling? En undersøkelse av kompetanseprosjekter finansiert av Eni Norge i tilknytning til Goliatutbyggingen. Norut, rapport 15/2015.. : Norut samfunnsforskning 2015
NORCE UiT Untitled
 
47 Ringholm, Toril; Nilsen, Heidi Rapp; Mikkelsen, Eirik Inge.
Vekst i Sør-Troms?. Nordlys 2015 s. 3-3
NORCE Untitled
 
2014
48 Angell, Elisabeth; Aure, Marit; Lie, Ivar; Nygaard, Vigdis; Ringholm, Toril.
Vekst og utvikling i nord. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2014 (6) s. 26-31
NORCE Untitled
 
49 Aure, Marit; Ringholm, Toril; Angell, Elisabeth; Nygård, Vigdis; Lie, Ivar.
Vekst og utvikling i Nord. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2014 (6) s. 26-31
NORCE Untitled
 
50 Ringholm, Toril.
Befolkningsutvikling og sysselsetting i Sør-Tromsregionen.. Presentasjon; 2014-10-10 - 2014-10-10
NORCE Untitled
 
    Vis neste liste