Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 141 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2020
1 Fyhn, Anne Birgitte.
Sáhkku - et spill for fagfornyelsens kjerneelementer. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning 2020 ;Volum 31.(3) s. 13-18
UiT Untitled
 
2 Fyhn, Anne Birgitte.
Samisk matematikk. Dembra YouTube 2020
UiT Untitled
 
3 Fyhn, Anne Birgitte.
Videregående er mer relevant. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning 2020 ;Volum 31.(1) s. -
UiT Untitled
 
4 Fyhn, Anne Birgitte; Robertsen, Håkon.
Kystfiskermatematikk og skolematematikk: to ulike perspektiver på hva ei méd er. Nordisk matematikkdidaktikk 2020 ;Volum 25.(1) s. 65-88
UiT Untitled
 
5 Hansen, Lisbet; Fyhn, Anne Birgitte.
Sáhttá go sabehiiguin hervet?. I: Sámi kulturipmárdus mánáidgárddiin ja skuvllain. Guovdageaidnu og Bådåddjo: Sámi lohkanguovddáš/Sámi allaskuvla og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen/Nord universitet 2020 ISBN 0000000000000. s. 22-27
UiT Untitled
 
2019
6 Fyhn, Anne Birgitte.
Ethnomathematics - examples from Sápmi. Etnomatematiikka – esimerkkejä saamelaisesta kulttuurista. Annual conference of the Finnish Association of Mathematics Teachers; 2019-10-04 - 2019-10-05
UiT Untitled
 
7 Fyhn, Anne Birgitte.
Relations between language, culture and mathematics: Examples from Sámi mathematics education. PhD 908 –CRITICAL MATHEMATICS EDUCATION: RESEARCH AND TEACHING; 2019-06-03 - 2019-06-07
UiT Untitled
 
8 Fyhn, Anne Birgitte.
The case of Norway’s new mathematics curriculum. How is our ratification of ILO169 convention critical in this?. PhD 908 – CRITICAL MATHEMATICS EDUCATION: RESEARCH AND TEACHING; 2019-06-03 - 2019-06-07
UiT Untitled
 
9 Fyhn, Anne Birgitte; Eira, Ellen J. Sara.
Funn fra LOCUMS Guovdageaidnu - veien videre. LOCUMS avslutningskonferanse; 2019-10-01 - 2019-10-02
UiT Untitled
 
10 Fyhn, Anne Birgitte; Hansen, Lisbet.
Exploration of patterns in different contexts. I: Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. European Society for Research in Mathematics Education 2019 ISBN 978-90-73346-75-8. s. 1672-1679
UiT Untitled
 
11 Fyhn, Anne Birgitte; Hansen, Lisbet.
Exploration of patterns in different contexts. CERME11; 2019-02-06 - 2019-02-10
UiT Untitled
 
12 Fyhn, Anne Birgitte; Hætta, Ole Einar Isaksen.
Samisk kultur og språk – en ressurs i matematikkfaget. Etterutdanningskonferansen for matematikklærerutdannere; 2019-09-16 - 2019-09-18
UiT Untitled
 
13 Fyhn, Anne Birgitte; Hætta, Ole Einar Isaksen.
Samisk språk og kultur som matematikkressurs. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning 2019 ;Volum 30.(3) s. 20-26
UiT Untitled
 
14 Fyhn, Anne Birgitte; Hætta, Ole Einar Isaksen.
Samiske språk – en ressurs i matematikkfaget. iFinnmark 2019
UiT Untitled
 
15 Hansen, Lisbet; Fyhn, Anne Birgitte.
Tverrfaglighet i flere kontekster. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning 2019 ;Volum 30.(1) s. 2-7
UiT Untitled
 
2018
16 Fyhn, Anne Birgitte.
Utforsking av kystfiskekultur. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning 2018 ;Volum 29.(1) s. 21-26
UiT Untitled
 
17 Fyhn, Anne Birgitte; Eira, Ellen J. Sara; Hætta, Ole Einar Isaksen; Juuso, Inga Anne Marit; Nordkild, Siv Ingrid; Skum, Ellen Margrethe.
Bishop Sámegillii: Utfordringer ved oversetting av matematikkdidaktisk fagterminologi. Nordisk matematikkdidaktikk 2018 ;Volum 23.(3-4) s. 163-184
UiT Untitled
 
18 Fyhn, Anne Birgitte; Keskitalo, Jan Henry; Nystad, Kristine.
The new Sámi curriculum - a step forwards or backwards? How three curricula reflect international conventions regarding Indigenous education. Comparisions of three Sámi mathematics curricula.. WIREC 2018 - World Indigenous Research and Education Conference; 2018-08-22 - 2018-08-24
UiT SA/SH Untitled
 
19 Meaney, Tamsin; Fyhn, Anne Birgitte; Graham, Shana.
Unframing mathematics: Effecting social justice. 6 th International Conference on Ethnomathematics: “Knowledge(s), Diversity and Peace”; 2018-07-08 - 2018-07-13
HVL UiT Untitled
 
2017
20 Fyhn, Anne Birgitte.
Editorial – Special Issue: IndigMEC, Indigenous Mathematics Education Conference. Tromsø, Norway, September 4–7, 2017. Journal of Mathematics and Culture 2017 s. i-vi
UiT Untitled
 
21 Fyhn, Anne Birgitte.
Mathematical reasoning intertwined with Sámi traditional knowledge. Sámi Education Conference; 2017-05-30 - 2017-06-01
UiT Untitled
 
22 Fyhn, Anne Birgitte.
What happens when a climber falls? Young climbers mathematise a climbing situation. European Journal of Science and Mathematics Education 2017 ;Volum 5.(1) s. 28-42
UiT Untitled
 
23 Fyhn, Anne Birgitte; Harbrecht, Julia; Kristiansen, Johnny.
Underdeling og overtoner. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning 2017 ;Volum 28.(1) s. 19-24
UiT Untitled
 
24 Fyhn, Anne Birgitte; Jannok Nutti, Ylva; Dunfjeld, Maja Hilma; Eira, Ellen J Sara; Steinfjell, Ann Synnøve; Børresen, Tove; Hætta, Ole Einar; Sandvik, Svein Ole.
Can Sámi braiding constitute a basis for teaching discrete mathematics? Teachers and researchers’ investigations. Journal of Mathematics and Culture 2017 ;Volum 11.(4) s. 1-38
SA/SH UiT Untitled
 
25 Fyhn, Anne Birgitte; Keskitalo, Jan Henry; Nystad, Kristine.
Sámi Cultural Properties of the Numbers Three and Four. Journal of Mathematics and Culture 2017 ;Volum 11.(3) s. 81-111
SA/SH UiT Untitled
 
26 Fyhn, Anne Birgitte; Meaney, Tamsin Jillian; Nystad, Kristine; Jannok Nutti, Ylva.
How Sámi teachers’ development of a teaching unit influences their self-determination. CERME10 10th Congress of European Reseach in Mathematics Education; 2017-02-01 - 2017-02-05
HVL SA/SH UiO UiT Untitled
 
27 Fyhn, Anne Birgitte; Meaney, Tamsin Jillian; Nystad, Kristine; Jannok Nutti, Ylva.
How Sámi teachers development of a teaching unit influences their self-determination. I: Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 10). European Society for Research in Mathematics Education 2017 ISBN 978-1-873769-73-7. s. 1481-1488
HVL SA/SH UiO UiT Untitled
 
28 Fyhn, Anne Birgitte; Nordkild, Siv Ingrid; Eira, Ellen J. Sara; Hætta, Ole Einar Isaksen; Juuso, Inga Anne Marit.
Bishop Sámegillii. Oversetting av Bishops seks aktiviteter fra engelsk til nordsamisk via norsk. Learning mathematics in linguistically diverse classrooms – Research perspectives from the Nordic countries; 2017-01-26 - 2017-01-26
UiT Untitled
 
29 Keskitalo, Jan Henry; Fyhn, Anne Birgitte; Nystad, Kristine.
Sámi Cultural Properties of the Numbers Three and Four. IndigMEC - Indigenous Mathematics Education Conference; 2017-09-04 - 2017-09-07
SA/SH UiT Untitled
 
2016
30 Birkeland, Alv; Fyhn, Anne Birgitte; Sriraman, Bharath.
Et rammeverk for å analysere studenters matematiske resonnementer. I: Matematikklæring for framtida: Festskrift til Marit Johnsen-Høines. Caspar Forlag 2016 ISBN 978-82-90898-70-5. s. 241-258
UiT Untitled
 
31 Fyhn, Anne Birgitte.
Fremtidens skole. Nordlys 2016
UiT Untitled
 
32 Fyhn, Anne Birgitte; Dunfjeld, Maja Hilma.
Revitalization of culture: Investigation of South Sámi ornamentation in school. Arctic Indigenous Education Conference 2016; 2016-03-14 - 2016-03-17
UiT Untitled
 
33 Fyhn, Anne Birgitte; Eira, Ellen J. Sara; Hætta, Ole Einar Isaksen; Juuso, Inga Anne Marit; Skum, Ellen Margrethe; Hætta, Sara Irene; Sokki Sabbasen, Berit Karen; Eira, Else Hætta; Siri, May-Torill.
Med kulturen i fokus – eksempelet lávvu. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning 2016 ;Volum 27.(3) s. 2-7
UiT Untitled
 
34 Fyhn, Anne Birgitte; Nutti, Ylva Jannok; Nystad, Kristine; Eira, Ellen J. Sara; Hætta, Ole Einar Isaksen.
"We had not dared to do that earlier, but now we see that it works": Creating a culturally responsive mathematics exam. AlterNative: An International Journal of Indigenous Peoples 2016 ;Volum 12.(4) s. 411-424
SA/SH UiO UiT Untitled
 
35 Fyhn, Anne Birgitte; Teig, Vilde Therese; Skogvang Pedersen, Steffen.
Musikk og fotball - matematisering i småskolen. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning 2016 ;Volum 27.(4) s. 8-13
UiT Untitled
 
2015
36 Fyhn, Anne Birgitte.
Fra hverdagsspråktilfagspråk: grunnleggende muntlige ferdigheter. Van Hieles nivåer av forståelse sett i sammenheng med samisk språk i matematikk-undervisningen. Kulturbasert matematikk i Sápmi. Videreføring av resultater fra et NFR-prosjekt om samisk matematikkundervisning i ungdomsskolen; 2015-03-02 - 2015-03-03
UiT Untitled
 
37 Fyhn, Anne Birgitte.
Helhetsskapande undervisning i årskurs 7-9. Finsk matematikkundervisning i utvikling.. STED- Space and Time in EDucation 2015
UiT Untitled
 
38 Fyhn, Anne Birgitte.
How a local oral examination considers affective aspects of knowing mathematics. CERME9 9th Congress on European Research in Mathematics Education; 2015-02-04 - 2015-02-08
UiT Untitled
 
39 Fyhn, Anne Birgitte.
How a local oral examination considers affective aspects of knowing mathematics. I: Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. European Society for Research in Mathematics Education 2015 ISBN 978-80-7290-844-8. s. 1174-1180
UiT Untitled
 
40 Fyhn, Anne Birgitte.
Hur identifiera matematiskt tänkande i arbetet inom hantverksämnen? Exempel från hur matematiklärare i samiska områden tillrättalägger för att eleverna utforskar aktiviteter som hör inom ämnet duodji (sameslöjd). LUMA-seminarium. Helhetsskapande undervisning i åk 7-9; 2015-04-10 - 2015-04-10
UiT Untitled
 
41 Fyhn, Anne Birgitte.
Muntlig eksamen i ungdomsskolen. Etterutdanningskonferansen for lærerutdannere i matematikk; 2015-09-14 - 2015-09-17
UiT Untitled
 
42 Fyhn, Anne Birgitte; Dunfjeld, Maja Hilma; Dunfjeld, Anita Aagård; Eggen, Per; Larsen, Tone Marie.
Muligheter og utfordringer ved sørsamisk ornamentikk. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning 2015 ;Volum 26.(4) s. 5-11
UiT Untitled
 
43 Fyhn, Anne Birgitte; Dunfjeld, Maja Hilma; Dunfjeld, Anita Aagård; Eggen, Per; Larsen, Tone Marie.
Utforsking av tradisjonell sørsamisk ornamentikk. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning 2015 ;Volum 26.(3)
UiT Untitled
 
44 Fyhn, Anne Birgitte; Nutti, Ylva Jannok; Eira, Ellen J. Sara; Børresen, Tove; Sandvik, Svein Ole; Hætta, Ole Einar.
Ruvden as a basis for the teaching of mathematics: A Sámi mathematics teacher’s experiences.. I: Indigenous Innovation. Universalities and Peculiarities. Brill|Sense 2015 ISBN 978-94-6300-225-7. s. 169-186
UiT Untitled
 
45 Nutti, Ylva Jannok; Fyhn, Anne Birgitte.
Different gendered cultures as a resouce and not a problem. he Work of Gender in the Lives of Children and Young People - See more at: https://uit.no/om/enhet/aktuelt/arrangement/sub?p_document_id=410949&sub_id=411647&p_dimension_id=88183#sthash.ckM4EqhF.dpuf; 2015-10-28 - 2015-10-30
SA/SH UiT Untitled
 
46 Nutti, Ylva Jannok; Fyhn, Anne Birgitte; Eira, Ellen J. Sara; Sandvik, Svein Ole; Børresen, Tove; Hætta, Ole Einar; Somby, Josefine; Gaup, Kristine Marie.
Call your Mothers! Sámi Culture-Based Curriculum Development Based on Mathematics Teachers, Students and Mothers in Joint Research Actions. The 10th bian­nual ERNAPE-conference, the ERNAPE-ARCTIC; 2015-08-26 - 2015-08-28
SA/SH UiT Untitled
 
47 Nutti, Ylva Jannok; Fyhn, Anne Birgitte; Eira, Ellen J. Sara; Sandvik, Svein Ole; Børresen, Tove; Hætta, Ole Einar; Somby, Josefine; Gaup, Kristine Marie.
Call your Mothers! Sámi Culture-Based Curriculum Development Based on Mathematics Teachers, Students and Mothers in Joint Research Actions. International Journal about Parents in Education 2015 ;Volum 9.(1) s. 10-23
SA/SH UiT Untitled
 
2014
48 Fyhn, Anne Birgitte.
Kulturbasert matematikk i ungdomsskolen – både risiko og komfort. Kultur og kreativitet 2014. Etter- og videreutdanningskonferanse for lærerutdannere i matematikk.; 2014-09-30 - 2014-10-03
UiT Untitled
 
49 Fyhn, Anne Birgitte.
Lokalt gitt muntlig eksamen i matematikk. Norsk matematikkråds årsmøte; 2014-09-17 - 2014-09-19
UiT Untitled
 
50 Fyhn, Anne Birgitte.
Samisk matematikk-på ungdomstrinnet. Nordlys 2014 s. B3-B3
UiT Untitled
 
    Vis neste liste