Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 145 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2019
1 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Analyse av Prop. nr. 55 (2017-2018) med forslag om å lovregulere et system for å treffe beslutninger om nye behandlingsmetoder. Stortinget; 2019-11-12 - 2019-11-12
UiO Untitled
 
2 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Apotek og mersalg. NRK nettsted [Internett] 2019-11-19
UiO Untitled
 
3 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Behandlingstilbudet til mennesker som rammes av alvorlige og sjeldne sykdommer. Dagens medisin 2019
UiO Untitled
 
4 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Beskyttelse av pasientsikkerhet er overordnet andre hensyn. Aftenposten [Avis] 2019-01-08
UiO Untitled
 
5 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Debatten med Fredrik Solvang: Bonus for mersalg til pasienter som henter ut legemidler. NRK Debatten [TV] 2019-11-19
UiO Untitled
 
6 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
DN Helsetech: Kampen om fremtidens helsetilbud. Behandling av mennesket og behandling av data - og behovet for lovendringer.. Konferanse; 2019-05-28 - 2019-05-28
UiO Untitled
 
7 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Du har rett til å få vite det dersom din mor eller far utsettes for vold på sykehjemmet https://www.aftenposten.no/norge/i/K3KP54/du-har-rett-til-aa-faa-vite-det-dersom-din-mor-eller-far-utsettes-for-vold-paa-sykehjemmet. Aftenposten [Avis] 2019-11-29
UiO Untitled
 
8 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
EHIN 2019: Selvtester: foreldres adgang til å sende biologisk materiale til internasjonale selskaper for å oppnå genetisk informasjon om sine barn. Årlig EHIN konferanse; 2019-11-12 - 2019-11-14
UiO Untitled
 
9 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Endringer av bioteknologiloven. Dagens medisin 2019 s. -
UiO Untitled
 
10 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Foredrag: Retten til nødvendig helsehjelp og persontilpasset medisin. Særlig om barns rettigheter. Paneldebatt: om omgjøringsvedtak fra Helsetilsynet i 2019, og innholdet i rettigheten.. Nordisk konferanse om persontilpasset medisin; 2019-11-18 - 2019-11-19
UiO Untitled
 
11 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Foreslår gradering av pasient­journaler Behandling av persondata som pasientrettighet var tema under Arendalsuka tirsdag.. Juristen [Fagblad] 2019-08-13
UiO Untitled
 
12 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Fra Nürnberg til kunstig intelligens. Konferanse; 2019-11-25 - 2019-11-27
UiO Untitled
 
13 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Får avslag på behandling i utlandet:- EØS regelverket ignoreres. NRK [Internett] 2019-11-17
UiO Untitled
 
14 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Genetisk kartlegging og kunstig intelligens. Lukket seminar; 2019-05-08 - 2019-05-08
UiO Untitled
 
15 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Genetisk kartlegging som grunnlag for persontilpasset medisin. Integritets- og autonomiperspektiver.. Oslo: Juridisk fakultet, UIO 2019 675 s.
UiO Untitled
 
16 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Genetiske forbrukertester for barn. Rettslige problemstillinger. Rundebordkonferanse; 2019-10-22 - 2019-10-22
UiO Untitled
 
17 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Genetiske undersøkelser og deling av genetiske varianter: utdrag fra doktoravhandlingen.. lukket seminar; 2019-05-14 - 2019-05-14
UiO Untitled
 
18 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
God morgen Norge. Genetiske undersøkelser av barn. TV2 [TV] 2019-11-12
UiO Untitled
 
19 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Grensesnittet mellom taushetsplikten og behovet for systematisering av kunnskap og læring.. Årsmøte i Trondheim: Nanoteknologi - beredskap - bruk av data; 2019-04-24 - 2019-04-26
UiO Untitled
 
20 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Helsejurist forventer flere pasientklage-saker i fremtiden. Dagens medisin [Internett] 2019-07-17
UiO Untitled
 
21 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Helsekontrollen: Apotekene presser kunder til å kjøpe mer enn de trenger https://www.tv2.no/a/10970849/. TV2 [TV] 2019-11-07
UiO Untitled
 
22 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Helserett i et nøtteskall. Gyldendal Juridisk 2019 (ISBN 9788205508712) 110 s.
UiO Untitled
 
23 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Hvilke rettslige problemsstillinger kan reises med persontilpasset medisin, metodisk og materielt. Høyskolen i Innlandet (tidl Lillehammer); 2019-03-04 - 2019-03-05
UiO Untitled
 
24 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Høie: Det offentlige må ta hensyn til dokumentasjon fra behandling kjøpt privat. Dagens medisin 2019
UiO Untitled
 
25 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
IKT: Helsevirksomhetens tilretteleggingsplikt og Helsetilsynets funksjon. Dagens medisin 2019 s. -
UiO Untitled
 
26 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Innlegg under Rundebordskonferanse med digitaliseringsministeren. Digitalisering av helsetjenesten og anvendelsen av kunstig intelligens.. Rundebordkonferanse; 2019-04-30 - 2019-04-30
UiO Untitled
 
27 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Investeringer i helse = investeringer i helsepersonell og digitalisering. Dagens medisin 2019 s. -
UiO Untitled
 
28 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Law perspectives. Personalized cancer therapy; 2019-02-13 - 2019-02-13
UiO Untitled
 
29 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Litteraturhuset: Debatt om foreldres genetiske testing av barn. Debatt i Litteraturhuset; 2019-12-10 - 2019-12-10
UiO Untitled
 
30 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Meldte ikke om dødsfall - jussekspert reagerer. Dagens medisin, internett og avis [Avis] 2019-03-07
UiO Untitled
 
31 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Muligheter til genetisk testing av barn, rettigheter. TV2 Nyheter [TV] 2019-12-11
UiO Untitled
 
32 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Normkonferansen: Helserett med vekt på behandling av persondata og mennesket, tre timer intensivt kurs. Kurs i regi av Normkonferansen; 2019-11-25 - 2019-11-25
UiO Untitled
 
33 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Pasientrettigheter og EU/EØS. Innholdet i prop. 55 og 80 og Norges forpliktelser. konferanse; 2019-11-08 - 2019-11-08
UiO Untitled
 
34 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Pasientvern og personvern: GDPR i helsetjenesten. innlegg og deltakelse i debatt; 2019-01-17 - 2019-01-17
UiO Untitled
 
35 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Persontilpasset medisin, Rettslige perspektiver. Gyldendal Juridisk 2019 (ISBN 9788205514164) 711 s.
UiO Untitled
 
36 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Politiet henla mirakelsak: Predikanten hevder etterforskeren ba om bønn. VG [Internett] 2019-07-14
UiO Untitled
 
37 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Påstanden om "dødelig" personvern. Faktiske tilstander og rettsregler med innføringen av GDPR. Pasientsikkerhetskonferansen; 2019-09-27 - 2019-09-27
UiO Untitled
 
38 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
P3 morgen: Kan Ronny donere sin kropp til Markus. NRK [Radio] 2019-10-02
UiO Untitled
 
39 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Redaktøransvaret: Helserett i et nøtteskall. Gyldendal Juridisk 2019 (ISBN 9788205508712) 320 s.
UiO Untitled
 
40 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Rettslige dilemmaer og utfordringer ved innføring av persontilpasset medisin. Norsk sykehus- og helsetjenesteforening; 2019-02-06 - 2019-02-06
UiO Untitled
 
41 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Snevert solidaritetsbegrep. Dagens medisin 2019
UiO Untitled
 
42 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Solidaritet med de sykeste er nødvendig – og mer utfordrende. Dagens medisin 2019 s. -
UiO Untitled
 
43 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Strafferettslige sanksjoner overfor helsepersonell: forbudet mot dobbeltstraff, grensen mot systemansvar og vurderinger av fakta. Riksadvokaten og Kripos: Nasjonal fagdag om helse; 2019-02-07 - 2019-02-07
UiO Untitled
 
44 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Tillitsvalgte krever slutt på dialogmøter. Dagens medisin 2019
UiO Untitled
 
45 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Tok initiativ til og arrangerte nordisk konferanse over to dager. Innledere fra Sverige, Danmark, Finland og Island.. Nordisk konferanse om persontilpasset medisin. Rettslige perspektiver; 2019-11-18 - 2019-11-19
UiO Untitled
 
46 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
VG podcast: Skal foreldre kunne DNA teste sine barn? VG podcast. VG podcast [Radio] 2019-12-10
UiO Untitled
 
47 Befring, Anne Kjersti Cecelia; Ohnstad, Bente Marie.
Helsepersonelloven. Kommentarutgave.. Fagbokforlaget 2019 (ISBN 9788245026900)
UiO HINN Untitled
 
48 Befring, Anne Kjersti Cecelia; Ohnstad, Bente Marie.
Helsepersonelloven: Kommentarutgave. Fagbokforlaget 2019 (ISBN 978-82-450-2690-0) 400 s.
HINN UiO Untitled
 
49 Befring, Anne Kjersti Cecelia; Ohnstad, Bente Marie.
Kommentarer til helsepersonelloven. Norsk Lovkommentar 2019 s. 1-82
HINN UiO Untitled
 
2018
50 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Alternativ kreftbehandling. Dagsnytt 18 [TV] 2018-08-28
UiO Untitled
 
    Vis neste liste