Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-20 av 20

2019
1 Gjerpe, Lars Erik; Ødegaard, Marie; Johannessen, Linnea Syversætre; Winther, Torgeir.
Arrangert seminar "Dilling og andre store jernalderbosetninger". Dilling-prosjektet, KHM, UiO 2019
UiO Untitled
 
2 Johannessen, Linnea Syversætre.
Dilling - Big data Big Picture. CAA - Computer Application & Quantitative Methods in Archaeology; 2019-10-14 - 2019-10-15
UiO Untitled
 
3 Johannessen, Linnea Syversætre.
Dilling: Digital Dokumentasjon. Fra registrering til utgravning og forskning. Dilling og andre store jernalderbosetninger; 2019-11-20 - 2019-11-21
UiO Untitled
 
4 Johannessen, Linnea Syversætre; Winther, Torgeir.
Dilling – an Early Iron Age Village in SE Norway?. European Association of Archaeologists; 2019-09-04 - 2019-09-08
UiO Untitled
 
5 Ødegaard, Marie; Johannessen, Linnea Syversætre.
Dilling – en jernalderslandsby i øst-Norge?. Det norske arkeologimøtet; 2019-11-07 - 2019-11-08
UiO Untitled
 
6 Ødegaard, Marie; Johannessen, Linnea Syversætre; Winther, Torgeir.
Gårder ved Dobbeltspor Dilling. HEI Kulturarvsdag; 2019-03-21
UiO Untitled
 
2018
7 Darmark, Kim; Johannessen, Linnea Syversætre; Reitan, Gaute; Stokke, Jo-Simon Frøshaug; Sundström, Lars; Viken, Synnøve.
Kvastad A4. En tidligmesolittisk lokalitet og en undersøkt kvartsåre. I: Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal.. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202566289. s. 203-220
UiB UiO Untitled
 
8 Darmark, Kim; Viken, Synnøve; Johannessen, Linnea Syversætre.
A Good Place. Stone Age Locations in Southern Norway: A Diachronic GIS Approach. I: Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal.. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202566289. s. 489-502
UiB UiO Untitled
 
9 Gjerpe, Lars Erik; Johannessen, Linnea Syversætre.
Jernaldergrenda på Dilling - Frie bønder for to tusen år siden. Rygge [Radio] 2018-08-18
UiO Untitled
 
10 Johannessen, Linnea Syversætre.
Formidling på Dilling - fra facebook til interaktivt kart. InterCity Dobbeltspor Dilling. CAA - Computer Application & Quantitative Methods in Archaeology; 2018-10-15 - 2018-10-16
UiO Untitled
 
11 Johannessen, Linnea Syversætre.
Heldigital på Dilling - erfaringer, brukervennlighet og nytekning. InterCity Dobbeltspor Dilling. CAA - Computer Application & Quantitative Methods in Archaeology; 2018-10-15 - 2018-10-16
UiO Untitled
 
12 Sundström, Lars; Johannessen, Linnea Syversætre; Reitan, Gaute; Viken, Synnøve.
Utgravningsstrategi, metode, dokumentasjon og funnbearbeiding. I: Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal.. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202566289. s. 33-38
UiO Untitled
 
13 Ødegaard, Marie; Winther, Torgeir; Gjerpe, Lars Erik; Johannessen, Linnea Syversætre.
Arkeologi på Dilling i Rygge - jernalderens bosetning i Rygge.
UiO Untitled
 
14 Ødegaard, Marie; Winther, Torgeir; Johannessen, Linnea Syversætre; Gjerpe, Lars Erik; Sæbø, Andreas Ropeid.
Her er Østlandets første landsby. Khrono [Avis] 2018-09-01
UiO Untitled
 
2017
15 Johannessen, Linnea Syversætre; Bjørkli, Birgitte.
Digitalt feltmuseum - direkteoverføring fra felt. E18 Tvedestrand - Arendal. Digitalt museum; 2017-01-19 - 2017-01-19
UiO Untitled
 
16 Johannessen, Linnea Syversætre; Hellan, Jan Kristian.
Endelig heldigital - InterCity Dobbeltspor Dilling. CAA - Computer Application & Quantitative Methods in Archaeology; 2017-10-16 - 2017-10-17
UiO Untitled
 
17 Viken, Synnøve; Johannessen, Linnea Syversætre.
Hva 17 funnkonsentrasjoner kan fortelle om tidligmesolittisk landskapsbruk på Sørlandet. Steinalderkonferansen i Bergen; 2017-03-21 - 2017-03-23
UiO Untitled
 
18 Ødegaard, Marie; Johannessen, Linnea Syversætre.
Mål om å finne en jernalderlandsby. NRK Distriktsnyheter Østfold [TV] 2017-06-21
UiO Untitled
 
2015
19 Bjørkli, Birgitte; Johannessen, Linnea Syversætre.
Production & raw material strategies - E18 Tvedestrand - Arendal 2014-2016. MESO; 2015-09-14 - 2015-09-18
UiO Untitled
 
20 Johannessen, Linnea Syversætre; Solberg, Annette.
Å lete etter kilden... Foreløpige resultater fra en råstoffkilde ved prosjektet E18 Tvedestrand-Arendal. NAM - Det norske arkeologimøtet; 2015-11-05 - 2015-11-07
UiO UIS Untitled