Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-31 av 31

2017
1 Olsen, Sonni.
Tre fortellinger om skjønn og ledelse. I: Ledelse og skjønnsutøvelse : analyse, intuisjon, forhandlinger. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2177-6. s. 221-237
UiT Untitled
 
2014
2 Jensen, Eivind Bråstad; Olsen, Sonni.
Universitetspionerene. Tromsø: HSL-fakultetet, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 2014 (ISBN 9788282441193) 254 s.
UiT Untitled
 
3 Olsen, Sonni.
How Neighbours Communicate: The Role of Language in Border Relations. Barents Studies 2014 ;Volum 1.(2) s. 11-23
UiT Untitled
 
4 Olsen, Sonni; Bjerkeng, Marit.
Å drikke tsjaj s limonom: hvordan kontakt i en grenseregion kan påvirke nabospråk. I: Grenseliv. Orkana Forlag 2014 ISBN 9788281042360. s. 39-55
UiT Untitled
 
5 Olsen, Sonni; Jakobsen, Wenche.
Var lærerstreiken til det beste?. Nordlys 2014 s. -
UiT Untitled
 
2013
6 Olsen, Sonni.
ProTed: forventninger og forhold til utvikling av framtidas lærerutdanning. Nasjonalt forum for utdanningsforskning; 2013-04-24 - 2013-04-24
UiT Untitled
 
7 Olsen, Sonni.
Ungdomstrinn i utvikling som arena for praksisbasert FoU? Innlegg fra UH-sektoren. GNIST-konferansen 2013; 2013-11-14 - 2013-11-14
UiT Untitled
 
2010
8 Bjerkeng, Marit; Olsen, Sonni.
Russenorsk revival? The role of language in border relations. Borders and Identities; 2010-01-08 - 2010-01-10
UiT Untitled
 
9 Olsen, Sonni.
How neighbours communicate: The role of language in border relations. Arctic Frontiers; 2010-01-28 - 2010-01-28
UiT Untitled
 
10 Olsen, Sonni; Bjerkeng, Marit.
Russenorsk revival? The role of language in border relations. Borders and Identities; 2010-01-08 - 2010-01-10
UiT Untitled
 
2009
11 Olsen, Sonni.
Språk i et grenseområde. Russisk, norsk og engelsk i norsk-russisk samarbeid. Forskningsdagene; 2009-09-25 - 2009-09-25
UiT Untitled
 
12 Olsen, Sonni.
Åpner språk dører? Om språkbruk og språkutvikling i det norsk-russiske grenseland. Barents Spektakel; 2009-01-30 - 2009-01-30
UiT Untitled
 
2004
13 Olsen, Sonni.
Høgskolene - mangfold eller avgrensing? Sektorens rolle som FoU-aktører - nasjonalt, regionalt og internasjonalt?. Forskningsrådets kontaktmøte med høgskolesektoren; 2004-04-15 - 2004-04-15
UiT Untitled
 
14 Olsen, Sonni.
Konkurranse eller samhandling? Utfordringer for Universitets- og Høgskolesektoren. Norgesuniversitetets startkonferanse; 2004-08-31 - 2004-09-01
UiT Untitled
 
15 Olsen, Sonni.
Learning English with Winnie and Harry : The Use of literature in the English classroom. Språk og språkundervisning 2004 ;Volum 37.(2) s. 32-36
UiT Untitled
 
16 Olsen, Sonni.
Using Books in the Classroom : report from a reading project. Alta: Høgskolen i Finnmark 2004 (ISBN 8279381015) 13 s. (2)
UiT Untitled
 
2001
17 Olsen, Sonni.
Engelske barnebøker i klasserommet. Rapport fra et prosjekt i 4. klasse. utenTitteltekst; 2001
UiT Untitled
 
18 Olsen, Sonni.
Happy Families are Cool! Using children’s books in the EFL classroom with 12-year-old learners. Second Annual International Seminar on Teaching English to Young Learners; 2001-07-14 - 2001-07-15
UiT Untitled
 
19 Olsen, Sonni.
Happy Families are Cool! Using children’s books in the EFL classroom with 12-year-old learners. Alta: Høgskolen i Finnmark 2001 12 s. (12)
UiT Untitled
 
20 Olsen, Sonni.
Winnie the Witch and international solidarity: The role of children's books as tools for learning. First Annual International Seminar on Teaching English to Young Learners; 2001
UiT Untitled
 
21 Olsen, Sonni; Molund, May.
Nye arbeidsformer i skolen. Prosessorientert vurdering. Eksempel relatert til eget FOU-arbeid. Økt bevissthet om hvordan ulike vurderingsformer kan ivareta målene i lærerutdanningene; 2001
UiT Untitled
 
2000
22 Berg, Lise; Eriksson, Anitha; Frischknecht, Helle; Holum, Ellen; Isaksen, Monica; Mikkelsen, Tor; Molund, May; Olsen, Sonni; Pettersen, Arne; Sætveit, Beate.
"Tverrfaglig prosjektarbeid i ungdomsskolen". Et samarbeidsprosjekt mellom Alta ungdomsskole og Høgskolen I Finnmark. Alta: Høgskolen i Finnmark 2000 34 s. (4)
UiT Untitled
 
23 Molund, May; Holum, Ellen; Olsen, Sonni.
"Ungdomstida før og nå". Ungdomsskolen sett i lys av L-97; 2000
UiT Untitled
 
1999
24 Olsen, Sonni.
Characteristics of the Interlanguage of Norwegian EFL Learners. utenTitteltekst; 1999
UiT Untitled
 
25 Olsen, Sonni.
Hvordan skriver elever engelsk? To studier av ordforråd og kompensato riske strategier i tekster skrevet av 16-åringer i Finnmark. utenTitteltekst; 1999
UiT Untitled
 
26 Olsen, Sonni.
Lærer-i-rolle som undervisningsmetode i arbeid med tekst. Personalseminar for lærerutdanningen ved Høgskolen i Finnmark; 1999
UiT Untitled
 
27 Olsen, Sonni; Davies, Norman F..
Errors and Compensatory Strategies: a Study of Grammar and Vocabulary in Texts Written by Norwegian Learners of English. System 1999 ;Volum 27.(2) s. 191-205
UiT Untitled
 
28 Olsen, Sonni; Leganger, Anne Berit.
How less proficient learners write in English. Two studies of vocabulary and compensatory strategies in texts written by Norwegian learners. Språk og språkundervisning 1999 (2) s. 21-25
UiT Untitled
 
29 Olsen, Sonni; Molund, May.
Nye arbeidsformer i skolen. Prosessorientert vurdering: Et eksempel relatert til eget FOU-arbeid. Ulike vurderingsformer i lærerutdanningene.; 1999
UiT Untitled
 
1998
30 Olsen, Sonni; Leganger, Anne Berit.
What Happens in the English Classroom? A survey among English teachers in Finnmark in the spring of 1997. Språk og språkundervisning 1998 (nr 1) s. 33-39
UiT Untitled
 
1997
31 Olsen, Sonni.
Shakespeare i bilde og drama. Et tverrfaglig undervisningsforløp for årsstudiet i engelsk ved Høgskolen i Finnmark. Alta: Høgskolen i Finnmark 1997 (ISBN 8275411408) 36 s. (8)
UiT Untitled