Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 175 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2020
1 Backer, Inge Lorange.
Uavhengige forvaltningsorganer i Norge. I: Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år. Fagbokforlaget 2020 ISBN 978-82-450-3300-7. s. 37-54
UiO Untitled
 
2 Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina; Nguyen Duy, Iris; Backer, Inge Lorange; Eng, Svein; Rasch, Bjørn Erik.
Eivind Smith 70 år. I: Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år. Fagbokforlaget 2020 ISBN 978-82-450-3300-7. s. 7-9
UIA UiO Untitled
 
3 Nguyen Duy, Iris; Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina; Backer, Inge Lorange; Eng, Svein; Rasch, Bjørn Erik.
Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år. Fagbokforlaget 2020 (ISBN 978-82-450-3300-7) 713 s.
UIA UiO Untitled
 
2019
4 Backer, Inge Lorange.
Areal- og miljørett. I: Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03193-4. s. 549-596
UiO Untitled
 
5 Backer, Inge Lorange.
Norsk miljølovgivning gjennom 50 år - for et bedre miljø?. I: Law and Society. Contributions by the Honorary Doctors. De Lege - Juridiska fakulteten i Uppsala Årsbok 2018. Uppsala: Iustus Förlag 2019 ISBN 978-91-7737-025-3. s. 11-22
UiO Untitled
 
6 Backer, Inge Lorange.
NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov. Lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning (forvaltningsloven) (ILB leder av utvalget). Oslo: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 2019 (ISBN 978-82-583-1391-2) 803 s.
UiO Untitled
 
7 Backer, Inge Lorange.
Ordfører Hustad og Romsdalsgondolen. Åndalsnes Avis 2019
UiO Untitled
 
8 Backer, Inge Lorange.
Ulv i Norge - blir det noen igjen?. I: Miljörätten och den förhandlingsovilliga naturen. Uppsala: Iustus Förlag 2019 ISBN 978-91-7737-063-5. s. 35-51
UiO Untitled
 
9 Backer, Inge Lorange; Bull, Henrik.
Norges Lover 1687-2018. : Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo 2019 (ISBN 978-82-450-2679-5) 4267 s.
UiO Untitled
 
2018
10 Backer, Inge Lorange.
Nordisk lovsamarbeid - status og fremtid. I: Vänbok till Fredrik Wersäll. Uppsala: Iustus Förlag 2018 ISBN 978-91-7737-021-5. s. 89-103
UiO Untitled
 
11 Backer, Inge Lorange.
Styrket nordisk lovsamarbeid. Muligheter og utfordringer. København: Nordisk ministerråd 2018 (ISBN 978-92-893-5430-1) 62 s.
UiO Untitled
 
12 Backer, Inge Lorange; Bull, Henrik.
Norges Lover 1687-2017. : Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo 2018 (ISBN 978-82-450-2336-7) 4170 s.
UiO Untitled
 
2017
13 Backer, Inge Lorange.
Juridisk metode og dialog med Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD). I: Menneskerettighetene og Norge: Rettsutvikling, rettsliggjøring og demokrati. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02212-3. s. 228-237
UiO Untitled
 
14 Backer, Inge Lorange; Bull, Henrik.
Norges Lover 1687-2016. : Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo 2017 (ISBN 978-82-450-2120-2) 4115 s.
UiO Untitled
 
2016
15 Backer, Inge Lorange.
Forvaltningsloven i det 21. århundre - velfungerende eller avleggs?. Nordisk Administrativt Tidsskrift 2016 (1) s. 75-86
UiO Untitled
 
16 Backer, Inge Lorange.
Hemsedal: Iallfall grovt uaktsom voldtekt?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016
UiO Untitled
 
17 Backer, Inge Lorange.
I det minste grovt uaktsom voldtekt?. Dagsavisen 2016
UiO Untitled
 
18 Backer, Inge Lorange.
Mardøla - før Alta. I: Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse. Gyldendal Juridisk 2016 ISBN 978-82-05-49372-8. s. 17-35
UiO Untitled
 
19 Backer, Inge Lorange.
Regjeringsadvokaten og Lovavdelingen. Fellesskap og konkurranse?. I: Embetet: Regjeringsadvokaten 1816-2016. Oslo: Regjeringsadvokaten 2016 ISBN 978-82-303-3204-7. s. 367-373
UiO Untitled
 
20 Backer, Inge Lorange.
Samspillet mellom lovgivere og domstoler fra et norsk ståsted. I: Bertil Bengtsson 90 år. Jure 2016 ISBN 9789172236448. s. 333-348
UiO Untitled
 
21 Backer, Inge Lorange.
Samspillet mellom lovgivere og domstoler fra et norsk ståsted. I: Bertil Bengtsson 90 år. Jure 2016 ISBN 9789172236448. s. 333-348
UiO Untitled
 
22 Backer, Inge Lorange.
Samspillet mellom lovgivere og domstoler i Norge. Jussens venner 2016 ;Volum 51.(6) s. 303-323
UiO Untitled
 
23 Backer, Inge Lorange.
Valget av målform i lovene. I: Nynorsk lov- og rettsspråk Rapport frå eit seminar 30. oktober 2014. Oslo: Språkrådet 2016 ISBN 978-82-93424-05-5. s. 9-26
UiO Untitled
 
24 Backer, Inge Lorange.
Å lovgi om sivil rettergang. I: Rettsavklaring og rettsutvikling - Festskrift til Tore Schei. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215026091. s. 36-59
UiO Untitled
 
25 Backer, Inge Lorange; Blandhol, Sverre.
Komplekse næringslivstvister for domstolene. Lov og Rett 2016 s. 193-195
UiO Untitled
 
26 Backer, Inge Lorange; Bull, Henrik.
Norges Lover 1687-2015. Oslo: Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo 2016 (ISBN 978-82-450-1960-5) 4042 s.
UiO Untitled
 
2015
27 Backer, Inge Lorange.
Norsk sivilprosess. Universitetsforlaget 2015 (ISBN 978-82-15-02445-5) 533 s.
UiO Untitled
 
28 Backer, Inge Lorange.
Samspillet mellom lovgiverne og Høyesterett. I: Lov Sannhet Rett. Norges Høyesterett 200 år. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02464-6. s. 96-135
UiO Untitled
 
29 Backer, Inge Lorange.
Sven Ole Fagernæs i naturen. I: Lagspiller med kappe og sykkel Sven Ole Fagernæs. Oslo: Statsministerens kontor 2015 ISBN 978-82-993840-3-2. s. 179-185
UiO Untitled
 
30 Backer, Inge Lorange.
The Structure of Environmental Legislation - A Norwegian Perspective. Finnish Environmental Law review 2015 s. 74-90
UiO Untitled
 
31 Backer, Inge Lorange; Sundet, Tron Løkken.
40. Nordiske Juristmøte Bind II. Oslo: Det norske Styret 2015 (ISBN 978-82-999790-1-6) 383 s.
UiO Untitled
 
2014
32 Backer, Inge Lorange.
Areal- og miljørett. I: Knophs oversikt over Norges rett. Oslo: Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-01992-5. s. 505-551
UiO Untitled
 
33 Backer, Inge Lorange.
Goals of Civil Justice in Norway: Readiness for a Pragmatic Reform. I: Goals of Civil Justice and Civil Procedure in Contemporary Judicial Systems. Springer 2014 ISBN 978-3-319-03442-3. s. 105-121
UiO Untitled
 
34 Backer, Inge Lorange.
Hønsehauk i Høyesterett. Lov og Rett 2014 s. 399-406
UiO Untitled
 
35 Backer, Inge Lorange.
Til diskusjonen om domstolenes uavhengighet i Norden. I: Svea Hovrätt 400 år. Norstedts Juridik AB 2014 ISBN 978-91-39-01733-2. s. 251-266
UiO Untitled
 
36 Backer, Inge Lorange; Bull, Henrik.
Norges Lover 1687-2013. Fagbokforlaget 2014 (ISBN 978-82-450-1572-0) 3984 s.
UiO Untitled
 
2013
37 Backer, Inge Lorange.
Feil i lovgivningen - en inkurie?. I: Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år. Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-42443-2. s. 49-63
UiO Untitled
 
38 Backer, Inge Lorange.
Hva brukes lov til? I lovgivningens sentrum og periferi. I: Lov og lovgivning : Artikler og foredrag. Universitetsforlaget 2013 ISBN 9788215022956. s. 17-38
UiO Untitled
 
39 Backer, Inge Lorange.
Hvordan stanse nedgangen i biologisk mangfold? Om prioriterte arter og utvalgte naturtyper. I: Miljörättsliga perspektiv och tankevändor. Vänbok till Jan Darpö & Gabriel Michanek. Iustus förlag 2013 ISBN 9789176788424. s. 1-18
UiO Untitled
 
40 Backer, Inge Lorange.
I lovgivningsperspektiv. Er straffeprosessloven moden for revisjon?. Tidsskrift for strafferett 2013 (4) s. 447-456
UiO Untitled
 
41 Backer, Inge Lorange.
Lokale forskrifter - et interessant sidespor i rettsforskningen?. I: Forsker og formidler. Festskrift til Erik Magnus Boe på 70-årsdagen 17. april 2013. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02201-7. s. 25-42
UiO Untitled
 
42 Backer, Inge Lorange.
Lov og lovgivning : Artikler og foredrag. Universitetsforlaget 2013 (ISBN 9788215022956) 210 s.
UiO Untitled
 
43 Backer, Inge Lorange.
LOVEN - hvordan blir den til?. Universitetsforlaget 2013 (ISBN 978-82-15-02298-7) 149 s.
UiO Untitled
 
44 Backer, Inge Lorange.
Lovgivningspolitikk, lovgivningsstrategier, lovkvalitet og lovpleie. I: Lov og lovgivning : Artikler og foredrag. Universitetsforlaget 2013 ISBN 9788215022956. s. 39-54
UiO Untitled
 
45 Backer, Inge Lorange.
Lovutvalgsprofessorene. I: Det juridiske fakultet gjennom 200 år. Kontinuitet og fornyelse. Akademisk Publisering 2013 ISBN 9788281520400. s. 176-194
UiO Untitled
 
46 Backer, Inge Lorange.
Nordisk lovsamarbeid. I: Lov og lovgivning : Artikler og foredrag. Universitetsforlaget 2013 ISBN 9788215022956. s. 195-210
UiO Untitled
 
47 Backer, Inge Lorange.
Sakskostnadsnivå, forsinkelsesrenter og overprøving. Lov og Rett 2013 (5) s. 321-322
UiO Untitled
 
48 Backer, Inge Lorange.
Suksessive endringerlover - er det noe problem?. I: Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget 2013 ISBN 978-82-450-1253-8. s. 39-52
UiO Untitled
 
2012
49 Backer, Inge Lorange.
Anm. av Peter Wahlgren: Lagstiftning. Problem, teknik, möjligheter (Norstedts, Stockholm 2008). Tidsskrift for Rettsvitenskap 2012 (3) s. 389-398
UiO Untitled
 
50 Backer, Inge Lorange.
Goals of Civil Justice - Norwegian National Report. I: Civil Procedure in Cross-Cultural Dialogue: Eurasia Context. Moskva: Statut Publishing House 2012 ISBN 978-5-8354-0874-0. s. 209-217
UiO Untitled
 
    Vis neste liste