Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 56 << Forrige 1 2    Neste >>

2021
1 Grini, Monica.
Differencing Canons. Sámi and Norwegian Art History. SASS 2021: Ecologies and Economies; 2021-05-05 - 2021-05-14
UiT Untitled
 
2 Grini, Monica.
Duodji Matters: Comments on ‘Decolonizing Production: Healing, Belonging, and Social Change in Sápmi’ by Natalia Magnani and Matthew Magnani. Current Anthropology 2021
UiT Untitled
 
3 Grini, Monica.
Sámi Art and the Poetics and Politics of Norwegian Art History. Art History and Visual Studies Lecture Series, IFIKK/University of Oslo; 2021-04-20 - 2021-04-20
UiT Untitled
 
4 Grini, Monica.
Sámi Art Beyond the Nation(-state). Cross-border connectivity in Nordic–Baltic Art in the late 19th and 20th centuries; 2021-05-17 - 2021-05-18
UiT Untitled
 
5 Grini, Monica.
Samisk kunst og norsk kunsthistorie: delvise forbindelser. Stockholm University Press 2021 (ISBN 978-91-7635-039-3) 350 s. Stockholm Studies in Culture and Aesthetics (SiCA)
UiT Untitled
 
2020
6 Grini, Monica.
Kunst(historie) er ikke det du tror det er: Noen refleksjoner rundt kunsthistorie som global praksis. Bildekunst mellom historie, estetikk og praksis. Ph.d.-emne; 2020-05-11 - 2020-05-12
UiT Untitled
 
7 Grini, Monica.
Kunsthistoriens politikk. Se Kunst Magasin 2020 (3) s. 16-19
UiT Untitled
 
8 Grini, Monica.
Presentation: "The Installation. Politics and Poetics of Display". Zoomposium, The Societal Dimensions of Sámi Research; 2020-10-30 - 2020-10-30
UiT Untitled
 
9 Grini, Monica.
THE INSTALLATION. POLITICS AND POETICS OF DISPLAY. [Kunstnerisk og museal presentasjon] https://sodisami.net. Societal Dimensions of Sámi Research (SoDiSámi); . 2020-10-30 - 2025-10-30
UiT Untitled
 
10 Heidi Marie, Lindekleiv; Grini, Monica.
Året for å feire "den guddommelige kunstneren". Vårt Land [Avis] 2020-01-07
UiT Untitled
 
2019
11 Grini, Monica.
Arresting Actors, Equivocal Translations: Anders Poulsen and His Drum. Henrik-Steffens-Vorlesungen; 2019-05-21 - 2019-05-21
UiT Untitled
 
12 Grini, Monica.
Det store i det lille: Lars Hættas miniatyrduodji. Smávva diŋggaid stuorisvuohta: Lars Hætta duodji. Lars Hætta ja Anders Bæra muitalusat ja duodji; 2019-11-06 - 2019-11-06
UiT Untitled
 
13 Grini, Monica.
Panelist: "Research Matters: How to study colonial histories in art and visual culture?". The Art of Nordic Colonialism; 2019-10-07 - 2019-10-07
UiT Untitled
 
14 Grini, Monica.
Sámi (re)presentation in a differentiating museumscape: Revisiting the art-culture system. Nordisk Museologi 2019 ;Volum 27.(3) s. 169-185
UiT Untitled
 
15 Grini, Monica.
Samisk (re)presentasjon i et nasjonalt museumslandskap. Gjesteforelesning Nasjonalmuseet for kunst arkitektur og design; 2019-12-03 - 2019-12-03
UiT Untitled
 
16 Grini, Monica.
Så fjernt det nære: Nasjonalmuseet og samisk kunst. Kunst og kultur 2019 ;Volum 102.(3) s. 176-190
UiT Untitled
 
2018
17 Grini, Monica.
Anders Paulsen og tromma: kontakt og kontekst. Kunsthistorisk forenings konferanse 2018; 2018-09-29 - 2018-09-29
UiT Untitled
 
18 Grini, Monica.
Fremlegg av bokkapittel. Teakstaseminára; 2018-11-23
UiT Untitled
 
19 Grini, Monica.
Innledning til samtale om kunstkritikk i Nord-Norge. Samtale om kunstkritikk i Nord-Norge; 2018-11-02
UiT Untitled
 
20 Grini, Monica.
Innskrivninger og utskrivninger av samisk kunst i norsk kunsthistorie. Guosselogaldallan; 2018-11-23
UiT Untitled
 
21 Grini, Monica.
Johan Rist: Knife, sheath, náhppi, and guottahat (with knife, scissor and nállogoahti).
UiT Untitled
 
22 Grini, Monica.
Looking for Sami art (duodji and dáidda) in Oslo museums. Displaying the Samis; 2018-10-11
UiT Untitled
 
23 Grini, Monica.
Poala-Ánde og tromma. Festspillutstilling: Institutt for natur og kunst; 2018-06-24
UiT Untitled
 
24 Grini, Monica.
Presentasjon av bokkapittel. Forskergruppeseminar; 2018-12-13 - 2018-12-13
UiT Untitled
 
25 Grini, Monica.
Samisk kunst og nasjonale ekskluderingsmekanismer. Kunstkritikk.no 2018
UiT Untitled
 
26 Grini, Monica.
Samisk kunst og nasjonale fortellinger. Logaldallan; 2018-11-25
UiT Untitled
 
27 Grini, Monica.
Translations of Poala-Ánde’s drum. [no title] NORDIK XII; 2018-11-25 - 2018-11-27
UiT Untitled
 
28 Grini, Monica; Oskal, Nils.
Fra Karesjok, Tana-elv og Vadsøe Sogn i Sommerdragt: Resepsjonshistorikk og tolkningsmuligheter. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2018 (2) s. 88-99
UiT Untitled
 
2017
29 Grini, Monica.
Contemporary Sámi Art in the Making of Sámi Art History: The Work of Geir Tore Holm, Outi Pieski and Lena Stenberg. I: Sámi Art and Aesthetics: Contemporary Perspectives. Aarhus Universitetsforlag 2017 ISBN 978 87 7184 252 4. s. 297-323
UiT Untitled
 
30 Grini, Monica.
Historjá/History, Britta Marakatt-Labba.
UiT Untitled
 
31 Grini, Monica.
Introduksjon til kunst og duodji.
UiT Untitled
 
32 Grini, Monica.
Omvisning i UiTs kunstsamling for delegasjon fra Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Omvisning; 2017-06-29 - 2017-06-29
UiT Untitled
 
33 Grini, Monica.
Omvisning i UiTs kunstsamling for Innkjøpsfondet for norsk kunsthåndverk. Innkjøpsfondet for norsk kunsthåndverk på utstillingsbesøk i Tromsø; 2017-10-02 - 2017-10-02
UiT Untitled
 
34 Grini, Monica.
The UiT Art Collection. Guided tour on Campus. International Association of Curators of Contemporary Art Post-Cogress; 2017-05-22 - 2027-05-23
UiT Untitled
 
35 Grini, Monica.
There Is No. Dialog om samisk kunst. Spesialomvisning; 2017-08-19 - 2017-08-19
UiT Untitled
 
36 Grini, Monica.
Traps as artworks and artworks as traps: Documenta 14. Forskergruppeseminar; 2017-12-12 - 2017-12-12
UiT Untitled
 
2016
37 Grini, Monica.
Samisk kunst i norsk kunsthistorie: Historiografiske riss. Tromsø: UiT Norges arktiske universitet 2016 405 s.
UiT Untitled
 
2015
38 Grini, Monica.
Samisk kunst i norsk kunsthistorie. Historiografiske riss. Seminar on Sámi Art; 2015-05-06 - 2015-05-06
UiT Untitled
 
2014
39 Grini, Monica.
Historiographical Reflections on Sámi Art and the Paradigm of the National in Norwegian Art History. I: Sámi Stories: Art and Identity of an Arctic People. Orkana Forlag 2014 ISBN 978-82-8104-238-4. s. 49-67
UiT Untitled
 
40 Grini, Monica.
Is Art History Global? Some Critical Notes on "Art History as a Global Discipline". Open seminar on Sámi Art; 2014-10-04
UiT Untitled
 
2012
41 Grini, Monica.
About Art and Sami Art. Sami art: Perspectives on the Indigenous and the Contemporary; 2012-11-21 - 2012-11-23
UiT Untitled
 
42 Grini, Monica.
About Art and Sami Art. Essay. Presentation/Representation/Repression.The Critical Production of Display and Interpretation in Art History; 2012-10-24 - 2012-10-27
UiT Untitled
 
43 Grini, Monica.
Finnmarksviddens kunst anno 1940,1948, 1952 og 2008. Tekst og bilde i ulik materialitet. Materiality and Historicity; 2012-01-25 - 2012-01-27
UiT Untitled
 
44 Grini, Monica.
Konferanse om samisk kunst. Nordlys 2012
UiT Untitled
 
45 Grini, Monica.
Konferanse om samisk kunst. Avisa Tromsø 2012
UiT Untitled
 
46 Grini, Monica.
Samisk kunstkonferanse arrangeres i Tromsø. Ságat [Avis] 2012-11-22
UiT Untitled
 
2011
47 Grini, Monica.
En historiografisk undersøkelse av begrepet og resepsjonen av “samisk kunst”. Program for samisk forskning II: Formidlingseminar; 2011-05-26 - 2011-05-27
UiT Untitled
 
48 Grini, Monica.
Samisk kunst som global kunst. Bildekunst mellom historie, estetikk og praksis; 2011-11-17 - 2011-11-18
UiT Untitled
 
2009
49 Grini, Monica.
Conceptualizations of Sami Art. The Sami Art Research Project. First Conference; 2009-10-15 - 2009-10-16
UiT Untitled
 
50 Grini, Monica.
Decasia, Bill Morrison. : Verdensteateret Cinematek 2009
UiT Untitled
 
    Vis neste liste