Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-34 av 34

2021
1 Madsen, Siri Sollied.
DigiCross - International research informing future development of educational curricula and policies. the Vth International Scientific and Practical Conference "Psychological and Pedagogical Problems of Higher and Secondary Education in Modern Challenges: Theory and Practice"; 2021-03-31 - 2021-04-02
UiT Untitled
 
2 Madsen, Siri Sollied.
Early childhood education - dynamics of digital practices. Digital Childhoods, Multimodality and STEM SIG Annual Meeting; 2021-09-02 - 2021-09-02
UiT Untitled
 
3 Madsen, Siri Sollied.
2020: ЗМІНИ СТАВЛЕННЯ ВИКЛАДАЧІВ ДО ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ДО ОСВІТНЬОГО РЕСУРСУ. I: V Міжнародної науково-практичної конференції ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ І СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА (the Vth International Scientific and Practical Conference "Psychological and Pedagogical Problems of Higher and Secondary Education in Modern Challenges: Theory and Practice"). Kharkiv: Kharkiv National Pedagogical University 2021 ISBN 9786177886203. s. 147-154
UiT Untitled
 
4 Madsen, Siri Sollied.
2020: A shift in practitioner attitudes towards digital technology as an educational resource. the Vth International Scientific and Practical Conference "Psychological and Pedagogical Problems of Higher and Secondary Education in Modern Challenges: Theory and Practice"; 2021-03-31 - 2021-04-02
UiT Untitled
 
5 Madsen, Siri Sollied; Habbestad, Helge.
Tilrettelagt praksis - Studenters og praksislæreres perspektiver og erfaringer knyttet til digital praksis.. FoU-dag for barnehageforskning; 2021-10-18 - 2021-10-19
UiT Untitled
 
6 Madsen, Siri Sollied; Thorvaldsen, Steinar; Sollied, Sissel.
Are Teacher Students’ Deep Learning and Critical Thinking at Risk of Being Limited in Digital Learning Environments?. I: Teacher Education in the 21st Century - Emerging Skills for a Changing World. IntechOpen 2021 ISBN 978-1-83968-793-8. s. 55-70
UiT Untitled
 
7 Thorvaldsen, Steinar; Madsen, Siri Sollied.
Decoding the Digital Gap in Teacher Education: Three Perspectives across the Globe. I: Teacher Education in the 21st Century - Emerging Skills for a Changing World. IntechOpen 2021 ISBN 978-1-83968-793-8. s. 3-18
UiT Untitled
 
2020
8 Madsen, Siri Sollied.
Attitudes, use and competence regarding professional use of digital technology in early childhood education. 2020 EECERA SIG ‘Digital Childhoods, Multimodality and STEM’ online meetings; 2020-09-08 - 2020-09-10
UiT Untitled
 
9 Madsen, Siri Sollied.
Gode forutsetninger for å bli en lærende organisasjon med fokus på PfDK. Webinar: fagdag for lærere og skoleledere – innføring av nytt læreplanverk; 2020-10-29 - 2020-10-29
UiT Untitled
 
10 Madsen, Siri Sollied.
Hvordan kan man skape rom i utdanning og barnehage for fokus på bærekraftige digital praksiser?. DigiSus-Webinar: Bærekraftige digitale praksisar i barnehagen?; 2020-11-18 - 2020-11-19
UiT Untitled
 
11 Madsen, Siri Sollied.
Understandings and attitudes regarding skill-based and competency-based cultures for learning: a comparative study of Norwegian and New Zealand teacher educators. Educational Research for Policy and Practice 2020 s. 301-318
UiT Untitled
 
12 Madsen, Siri Sollied.
What is the motivation of Norwegian and New Zealand teacher educators for using digital technology when teaching?. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) 2020 ;Volum 4.(2) s. 42-63
UiT Untitled
 
13 Madsen, Siri Sollied; Thorvaldsen, Steinar; Unstad, Torstein.
A sustainable future regarding digital technology in kindergartens – challenges and opportunities. Barnehageforskningskonferanse 2020 - Å skape bærekraftige barnehager – perspektiver, muligheter og utfordringer; 2020-09-28 - 2020-09-30
UiT Untitled
 
14 Thorvaldsen, Steinar; Madsen, Siri Sollied.
Perspectives on the tensions in teaching with technology in Norwegian teacher education analysed using Argyris and Schön’s theory of action. Education and Information Technologies : Official Journal of the IFIP technical committee on Education 2020 s. 5281-5299
UiT Untitled
 
2019
15 Madsen, Siri Sollied.
Kritisk tenkning og dybdelæring. Fagdag for rektornettverket i Senja Kommune; 2019-06-14
UiT Untitled
 
16 Madsen, Siri Sollied.
Perspektiver på fagfornyelsen og ny overordnet del i kunnskapsløftet. Fagdag for rektornettverket i Senja kommune; 2019-04-23 - 2019-04-23
UiT Untitled
 
17 Madsen, Siri Sollied; Archard, Sara; Thorvaldsen, Steinar.
How different national strategies of implementing digital technology can affect teacher educators. A comparative study of teacher education in Norway and New Zealand. Nordic Journal of Digital Literacy 2019 ;Volum 13.(4, 2018) s. 7-23
UiT Untitled
 
18 Madsen, Siri Sollied.
Om idealer og realiteter i lærerutdanningers bruk av digital teknologi. En komparativ studie av lærerutdanninger i Norge og New Zealand. Tromsø: UiT 2019 (ISBN 978-82-8244-212-1) 200 s.
UiT Untitled
 
19 Madsen, Siri Sollied; Thorvaldsen, Steinar.
Conceptualising a Dynamic Technology Practice in Education Using Argyris and Schön's Theory of Action. I: International Conference on Innovative Technologies and Learning ICITL 2019. Springer 2019 ISBN 978-3-030-35342-1. s. 291-300
UiT Untitled
 
20 Madsen, Siri Sollied; Thorvaldsen, Steinar.
Conceptualising a Dynamic Technology Practice in Education Using Argyris and Schön’s Theory of Action. International Conference on Innovative Technologies and Learning ICITL 2019: Innovative Technologies and Learning; 2019-12-02 - 2019-12-05
UiT Untitled
 
2018
21 Madsen, Siri Sollied; Thorvaldsen, Steinar; Archard, Sara.
Teacher educators’ perceptions of working with digital technologies.. Nordic Journal of Digital Literacy 2018 ;Volum 13.(3) s. 177-196
UiT Untitled
 
22 Thorvaldsen, Steinar; Madsen, Siri Sollied.
Hvordan vurderer lærerutdannere og lærerstudenter bruken av digitale verktøy?. Forskningsgruppemøte; 2018-11-21
UiT Untitled
 
23 Thorvaldsen, Steinar; Madsen, Siri Sollied.
The interaction between teacher educators and their students on the use of educational technology: Similarities and differences of attitudes, skills, and practice across a generational change. I: The Online, Open and Flexible Higher Education Conference 2018 - Proceedings. Maastricht, The Netherlands: EADTU 2018 ISBN 978-90-79730-35-3. s. 264-277
UiT Untitled
 
2017
24 Sollied, Sissel; Worum, Kirsten Sivertsen; Madsen, Siri Sollied; Kamplid, Ingvild.
Pedagogisk arbeid innefor et relasjonelt perspektiv -Erfaringer med ICDP i skole og barnehage. Spesialpedagogikk 2017 (02) s. 53-66
UiT Untitled
 
2016
25 Madsen, Siri Sollied.
An International Study of the Digital Developments’ Effect on Educational Contexts.. FEDU Colloquium Series; 2016-03-04 - 2016-03-04
UiT Untitled
 
26 Madsen, Siri Sollied.
Ideals and reality: The use of digital tools in teacher education.
UiT Untitled
 
27 Madsen, Siri Sollied.
The Use of Digital Technology in Teacher Education - Policy and Practice. The 4th NAFOL conference; 2016-10-17 - 2016-10-19
UiT Untitled
 
28 Madsen, Siri Sollied; Thorvaldsen, Steinar.
Digital tools in teacher education: A purposeful sample-selection strategy for interviews based on maximum variation.. Bringing teacher education forward. National and International Perspectives; 2016-06-06 - 2016-06-08
UiT Untitled
 
2014
29 Madsen, Siri Sollied.
En profilert lærerutdanner ved UiTs førskolelærerutdanning. I: Profilerte lærerutdannere i Norge.. Trondheim: Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL) 2014 s. 105-106
UiT Untitled
 
30 Sollied, Sissel; Worum, Kirsten Sivertsen; Madsen, Siri Sollied; Kamplid, Ingvild; Sverdrup, Toril.
Vi trenger reflekterte voksne, ikke en oppskrift i oppdragelse. Nordlys 2014
UiT Untitled
 
31 Sverdrup, Toril; Madsen, Siri Sollied; Sollied, Sissel; Worum, Kirsten Sivertsen.
De utrolige programmene. Nordlys 2014
UiT Untitled
 
2013
32 Madsen, Siri Sollied.
ICDP - International Child Development Program. Nera konferansen; 2013-03-07
UiT Untitled
 
2010
33 Madsen, Siri Sollied.
Strengere straffer - mindre kriminalitet?. Virkelig Tromsø magasin 2010 (3) s. 28-30
UiT Untitled
 
2009
34 Madsen, Siri Sollied; Antvorskov, Ida.
Konfliktråd som intervention - Et casestudie af mødet mellem offer og gerningsperson. København: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole 2009 135 s.
UiT Untitled