Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-27 av 27

2021
1 Eliassen, Marianne.
Forskning i og med kommunene - kontekstualisering og implementering. Webinar Vestvågøy kommune; 2021-05-21 - 2021-05-21
UiT Untitled
 
2 Eliassen, Marianne.
Forskning på rehabiliteringsmodeller- Scoping review. Kick off RehabLos; 2021-05-19 - 2021-05-19
UiT Untitled
 
3 Eliassen, Marianne.
Physiotherapy practices in reablement services. ReAble network webinar; 2021-05-20 - 2021-05-20
UiT Untitled
 
4 Lahelle, Andreas Falck; Rosenberger, Andreas Dybesland; Eliassen, Marianne; Sørvoll, Marit; Pedersen, Synne Garder; Arntzen, Ellen Christin.
Kunnskapsbasert praksis i nevrologisk fysioterapi – mer enn randomiserte kontrollerte forsøk. Fysioterapeuten 2021
UiT Untitled
 
5 Lahelle, Andreas Falck; Rosenberger, Andreas Dybesland; Eliassen, Marianne; Sørvoll, Marit; Pedersen, Synne Garder; Arntzen, Ellen Christin.
Kunnskapsbasert praksis i nevrologisk fysioterapi - mer enn randomiserte kontrollerte forsøk. Fysioterapeuten 2021
NLSH UiT UNN NORD Untitled
 
2020
6 Eliassen, Marianne.
Fysioterapi i hverdagsrehabiliteringsteam. Fysioterapeuten 2020 ;Volum 87.(3) s. 31-31
UiT Untitled
 
7 Eliassen, Marianne.
Hverdagsrehabilitering har blitt en del av hverdagen. Fysioterapeuten [Tidsskrift] 2020-03-24
UiT Untitled
 
8 Eliassen, Marianne; Hartviksen, Trude Anita.
Aktivitet og fellesskap. : Omsorgsbiblioteket 2020 (ISBN 978-82-8340-098-4) 44 s.
UiT Untitled
 
9 Eliassen, Marianne; Lahelle, Andreas.
Enhancing functional improvement in reablement – a qualitative study. European Journal of Physiotherapy 2020 s. -
UiT UNN Untitled
 
2019
10 Eliassen, Marianne.
Fiksert og fleksibel hverdagsrehabilitering. Ulike modeller til ulikt formål. Forsknings- og erfaringsseminar om rehabilitering; 2019-12-12 - 2019-12-12
UiT Untitled
 
11 Eliassen, Marianne.
Hverdagsrehabilitering - rehabilitering eller forebygging? Hensikten bør styre organiseringen. Læringsnettverk rehabilitering; 2019-06-04 - 2019-06-05
UiT Untitled
 
12 Eliassen, Marianne.
Kommunene skal få erfaringene som gir aktivitet hos eldre. omsorgsforskning.no [Internett] 2019-09-16
UiT Untitled
 
13 Eliassen, Marianne.
Ulike praksiser i hverdagsrehabilitering - Hva ønsker vi?. Rehabiliteringskonferansen 2019; 2019-09-12 - 2019-09-12
UiT Untitled
 
14 Hartviksen, Trude Anita; Eliassen, Marianne.
Ergoterapeutenes kjernekompetanse er en ressurs i kommunenes implementering av eldrereformen Leve hele livet. Ergoterapeuten 2019 ;Volum 62.(6) s. 28-37
NORD UiT Untitled
 
2018
15 Eliassen, Marianne.
Hverdagsrehabilitering - fra behandlingsbenken til kjøkkenbenken. Temadag for bachelor i Fysioterapi; 2018-06-01 - 2018-06-01
UiT Untitled
 
16 Eliassen, Marianne.
Hverdagsrehabilitering - organisering og verdigrunnlag. Høstkonferansen 2018; 2018-10-25 - 2018-10-25
UiT Untitled
 
17 Eliassen, Marianne.
Stipendiatlunsj: hverdagsrehabilitering - fysioterapiveiledning ved oppgavedeling. Stipendiatlunsj for flerfaglig forskningsgruppe for helse- og omsorgstjenesten i kommunene; 2018-03-23 - 2018-03-23
UiT Untitled
 
18 Eliassen, Marianne; Henriksen, Nils Oddbjørn; Moe, Siri.
Physiotherapy supervision of home trainers in interprofessional reablement teams. Journal of Interprofessional Care 2018
UiT Untitled
 
19 Eliassen, Marianne; Henriksen, Nils Oddbjørn; Moe, Siri.
Samhandling i hverdagsrehabilitering. Omsorgskonferansen 2018; 2018-10-24 - 2018-10-25
UiT Untitled
 
20 Eliassen, Marianne; Henriksen, Nils Oddbjørn; Moe, Siri.
The practice of support personnel, supervised by physiotherapists, in Norwegian reablement services. Physiotherapy Research International 2018 s. 1-8
UiT Untitled
 
21 Eliassen, Marianne; Moe, Siri; Henriksen, Nils Oddbjørn.
Fysioterapipraksis i hverdagsrehabilitering. Fysioterapikongressen 2018; 2018-02-12 - 2018-02-14
UiT Untitled
 
22 Eliassen, Marianne; Moe, Siri; Henriksen, Nils Oddbjørn.
Variations in physiotherapy practices across reablement settings. Physiotherapy Theory and Practice 2018 ;Volum 36.(1) s. 108-121
UiT Untitled
 
2017
23 Eliassen, Marianne.
Hverdagsrehabilitering- Fysioterapiveiledning ved oppgavedeling. senter for omsorgsforskning fellessamling; 2017-09-12 - 2017-09-12
UiT Untitled
 
24 Eliassen, Marianne.
Samhandling i hverdagsrehabilitering. Tverrprofesjonelt eller flerprofesjonelt?. Forskningskonferansen "Mellom oss sagt - Samhandling i helse- og omsorgstjenesten"; 2017-03-15 - 2017-03-15
UiT Untitled
 
25 Eliassen, Marianne; Henriksen, Nils Oddbjørn; Moe, Siri.
Physiotherapy assessment in reablement for community-dwelling older adults. World Confederation for Physical Therapy Congress; 2017-07-02 - 2017-07-04
UiT Untitled
 
26 Eliassen, Marianne; Moe, Siri; Henriksen, Nils Oddbjørn.
Physiotherapy assessment in reablement for community-dwelling older adults. Snakk med en forsker; 2017-09-14 - 2017-09-14
UiT Untitled
 
27 Eliassen, Marianne; Moholt, Jill-Marit.
Livets skole? Stipendiaterfaringer fra den nasjonale forskerskolen for de kommunale helse- og omsorgstjenestene (MUNI-HEALTH-CARE). Symposium for Torunn Hamran; 2017-12-06 - 2017-12-06
UiT Untitled