Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-31 av 31

2020
1 Bubikova-Moan, Jarmila.
Unpacking the narrative-argumentative conundrum: story credibility revisited. 12th Conference of The Ontario Society for the Study of Argumentation (OSSA); 2020-06-03 - 2020-06-06
HK Untitled
 
2 Bubikova-Moan, Jarmila.
Unpacking the narrative-argumentative conundrum: story credibility revisited. Proceedings of the Ontario Society for the Study of Argumentation Conference 2020 ;Volum 12.
HK Untitled
 
2019
3 Bubikova-Moan, Jarmila.
Implementeringsteori og praksis. Seminar; 2019-03-12
NIFU Untitled
 
4 Bubikova-Moan, Jarmila; Ferguson, Leila Eve.
An intervention on critical thinking through argumentation: findings and implications. EARLI 2019; 2019-08-12 - 2019-08-16
HK NIFU Untitled
 
5 Bubikova-Moan, Jarmila; Hjetland, Hanne Næss.
Lekbasert læring: systematisk kunnskapsoversikt over barnehagelærernes perspektiver. Norsk barnehageforskningskonferanse 2019; 2019-10-16 - 2019-10-17
NIFU Untitled
 
6 Bubikova-Moan, Jarmila; Hjetland, Hanne Næss.
Skal vi leke eller lære i barnehagen? Systematisk kunnskapsoversikt over barnehagelærernes perspektiver på lekbasert læring. NIFU 50 år: Lange lingjer og nye utfordringer i kunnskapspolitikken; 2019-06-14
NIFU Untitled
 
7 Bubikova-Moan, Jarmila; Hjetland, Hanne Næss; Wollscheid, Sabine.
ECE teachers' views on play-based learning: a systematic review. European Early Childhood Education Research Journal 2019 ;Volum 27.(6) s. 776-800
NIFU Untitled
 
8 Ferguson, Leila Eve; Bubikova-Moan, Jarmila.
Argumentation as a pathway to critical thinking. I: Proceedings of the Ninth Conference of the International Society for the Study of Argumentation.. Amsterdam: International Society for the Study of Argumentation 2019 ISBN 9789090316369. s. 352-362
HK NIFU Untitled
 
9 Ferguson, Leila Eve; Bubikova-Moan, Jarmila.
Kunsten å tenke kritisk. Forskning.no 2019
HK Untitled
 
10 Ferguson, Leila Eve; Bubikova-Moan, Jarmila.
Kunsten å tenke kritisk. Kunnskapsmagasinet Kristiania 2019
HK Untitled
 
2018
11 Bubikova-Moan, Jarmila.
Ph.d. - afhandlinger 2017 - 2018. Norway - Discursive portraits of language, literacy and learning: emerging bilinguals in Norway. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning 2018 ;Volum 2.(1)
NIFU Untitled
 
12 Bubikova-Moan, Jarmila.
Studium cizích jazyků v dospělosti z pohledu narativní analýzy: příklady z Norska (The Study of Adult Second Language Learning from the Narrative Perspective: Examples from Norway). Seminar - Department of Stylistics and Text Linguistics, Institute of the Czech Language; The Academy of Sciences of the Czech Republic; 2018-06-05
NIFU Untitled
 
13 Bubikova-Moan, Jarmila.
Transition from university to the research institute sector: research life post-PhD. PhD Days Seminar; 2018-12-05
NIFU Untitled
 
14 Bubikova-Moan, Jarmila; Lødding, Berit; Hjetland, Hanne Næss; Rogde, Kristin.
Evaluering av den nasjonale strategien Språkløyper. Delrapport. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2018 (ISBN 978-82-327-0338-8) 170 s. NIFU-rapport(16)
NIFU Untitled
 
15 Ferguson, Leila Eve; Bubikova-Moan, Jarmila.
Argumentation as a pathway to critical thinking. 9th International Conference on Argumentation; 2018-07-03 - 2018-07-06
HK NIFU Untitled
 
16 Lødding, Berit; Gjerustad, Cay; Rønsen, Ester; Bubikova-Moan, Jarmila; Jarness, Vegard; Røsdal, Trude.
Sluttrapport fra evalueringen av virkemidlene i satsingen Ungdomstrinn i utvikling. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2018 (ISBN 978-82-327-0366-1) 226 s. NIFU-rapport(32)
NIFU Untitled
 
17 Olsen, Dorothy Sutherland; Bubikova-Moan, Jarmila; Elken, Mari.
Realkompetansevurdering i praksis: erfaringer fra casestudier. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2018 (ISBN 978-82-327-0332-6) 80 s. NIFU-rapport(11)
NIFU Untitled
 
18 Olsen, Dorothy Sutherland; Bubikova-Moan, Jarmila; Aamodt, Per O; Skjelbred, Siv-Elisabeth; Elken, Mari; Waagene, Erica; Larsen, Even Hellan.
Realkompetansevurdering: En studie av systemet for vurdering av realkompetanse i utdanning og arbeidsliv. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2018 (ISBN 978-82-327-0331-9) 179 s. NIFU-rapport(10)
NIFU Untitled
 
19 Olsen, Dorothy Sutherland; Bubikova-Moan, Jarmila; Skule, Sveinung.
Realkompetansevurdering - en kartlegging av bruk, hindringer og utbytte i utdanning og arbeid. Frokostseminar Kompetanse Norge; 2018-06-20
NIFU Untitled
 
20 Olsen, Dorothy Sutherland; Bubikova-Moan, Jarmila; Skule, Sveinung; Herud, Tora.
Systemet kan bli bedre, mener forskere. Seniorpolitikk.no [Internett] 2018-09-24
NIFU Untitled
 
2017
21 Bubikova-Moan, Jarmila.
Discursive portraits of language, literacy and learning: emerging bilinguals in Norway. Universitetet i Oslo 2017 191 s.
UiO Untitled
 
22 Bubikova-Moan, Jarmila.
Discursive portraits of language, literacy and learning: emerging bilinguals in Norway. Higher Seminar on Bilingualism Research; Center for Research on Bilingualism, University of Stockholm; 2017-03-21
UiO Untitled
 
23 Bubikova-Moan, Jarmila.
Jazyková vzdělávací politika v Norsku z pohledu kritické diskurzní analýzy (Critical approaches to language education policy discourse: perspectives from Norway). Seminar - Department of Stylistics and Text Linguistics, Institute of the Czech Language, The Academy of Sciences of the Czech Republic; 2017-04-11
UiO Untitled
 
24 Bubikova-Moan, Jarmila.
Negotiating learning in early childhood: Narratives from migrant homes. Linguistics and Education 2017 ;Volum 39. s. 26-36
UiO Untitled
 
25 Bubikova-Moan, Jarmila.
Reported parent-teacher dialogues on child language learning: voicing agency in interview narratives. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 2017 ;Volum 22.(6) s. 768-786
UiO Untitled
 
2016
26 Bubikova-Moan, Jarmila.
Bilingual education policy in Norway: Discourse-analytical perspectives. CoDesigns: Envisioning Multi-sited Language Education Policies; International Conference & 33rd Summer School of Applied Language Studies; 2016-06-19 - 2016-06-22
UiO Untitled
 
27 Bubikova-Moan, Jarmila.
Constructing the multilingual child: the case of language education policy in Norway. Critical Discourse Studies 2016 ;Volum 14.(1) s. 56-72
UiO Untitled
 
28 Bubikova-Moan, Jarmila.
Det flerspråklige barnet i norske policy-tekster: Diskursanalytiske perspektiver. Språk og leseforståelse - utvikling, undervisning og multiple tekster; Seminar i anledning Det utdanningsvitenskapelige fakultets 20-årsjubileum; 2016-06-13
UiO Untitled
 
29 Bubikova-Moan, Jarmila.
Negotiating learning in early childhood: narratives from migrant homes. NORDISCO 2016: 4th Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction; 2016-11-23 - 2016-11-25
UiO Untitled
 
30 Bubikova-Moan, Jarmila.
On language, literacy and learning: narratives from multilingual homes. EARLI SIG 10-21-25 International Conference: Reflective Minds and Communities; 2016-08-28 - 2016-08-29
UiO Untitled
 
2015
31 Bubikova-Moan, Jarmila.
Constructing the multilingual child: the case of language education policy in Norway. EARLI - 2015: European Association for Research on Learning and Instruction; 2015-08-25
UiO Untitled