Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-32 av 32

2020
1 Arnesen, Anne; Mjelve, Liv Heidi; Nyborg, Geir; Crozier, Ray; Bjørnebekk, Gunnar; Coplan, Robert.
Student-teacher relationships and (early) adolescents’ school engagement. Paper Symposium; 2020-06-21 - 2020-06-22
UiO Untitled
 
2 Nyborg, Geir; Mjelve, Liv Heidi; Edwards, Anne; Crozier, Ray.
Teachers’ strategies for enhancing shy children's engagement in oral activities: necessary, but insufficient?. International Journal of Inclusive Education 2020 s. -
UiO Untitled
 
2019
3 Arnesen, Anne; Nyborg, Geir; Mjelve, Liv Heidi.
Stille og innadvendte elever: Hvordan se og hjelpe dem i skolen?. PALS-Konferansen; 2019-09-12 - 2019-09-13
UiO Untitled
 
4 Mjelve, Liv Heidi; Nyborg, Geir.
Barn med stille og innadvendt atferd i skolen - læreres tilnærming. Alumnisamling PP-rådgivere; 2019-03-29 - 2019-03-29
UiO Untitled
 
5 Mjelve, Liv Heidi; Nyborg, Geir; Edwards, Anne; Crozier, Ray.
Teachers’ Understandings of Shyness: psychosocial differentiation for student inclusion. British Educational Research Journal (BERJ) 2019
UiO Untitled
 
6 Nyborg, Geir; Mjelve, Liv Heidi; Arnesen, Anne.
Skolens arbeid med den stille, innadvendte elevgruppen. NUBU konferansen; 2019-11-26 - 2019-11-26
UiO Untitled
 
2018
7 Mjelve, Liv Heidi; Nyborg, Geir.
Oral activity and anxiety reduction for shy students in elementary school. Congress of the Nordic Educational Research Association (NERA); 2018-03-08
UiO Untitled
 
8 Mjelve, Liv Heidi; Ulleberg, Inger; Vonheim, Kristin.
“What do I Share?” Personal and Private Experiences in Educational Psychological Counselling. Scandinavian Journal of Educational Research 2018 s. 1-14
OSLOMET UiO Untitled
 
9 Skottun, Gro; Mjelve, Liv Heidi.
Bruk av diagnoseskjema i gestaltterapi. Norsk Gestalttidsskrift 2018 ;Volum 15.(1) s. 8-37
UiO Untitled
 
10 Skottun, Gro; Mjelve, Liv Heidi.
Bruk av diagnoseskjema i gestaltterapi : rapport fra evalueringen av et pilotprosjekt. Norsk Gestalttidsskrift 2018 ;Volum 15.(1) s. 9-37
UiO Untitled
 
11 Smedstad, Tormod; Nyborg, Geir; Mjelve, Liv Heidi.
Hvordan gi stille og sjenerte barn god læringsstøtte?. Skolelederen [Fagblad] 2018-10-15
UiO Untitled
 
2017
12 Mjelve, Liv Heidi.
Process Competence versus Expert Knowledge: Counseling in Special Needs Education. NORDVEI- Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk 2017 ;Volum 2.(1) s. 1-15
UiO Untitled
 
13 Mjelve, Liv Heidi; Vonheim, Kristin; Ulleberg, Inger.
Self Disclosure in Counselling: How counsellors use stories from their personal life explicitly in their counselling practice. NERA 2017; 2017-03-23 - 2017-03-25
OSLOMET NTNU UiO Untitled
 
14 Nyborg, Geir; Mjelve, Liv Heidi.
Innagerende atferdsvansker og inkludering. I: Inkludering og mangfold - sett i spesialpedagogisk perspektiv. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02776-0. s. 181-195
UiO Untitled
 
2016
15 Mjelve, Liv Heidi.
Parallel Processes in Counseling for Schools. I: Towards a Research Tradition in Gestalt Therapy. Cambridge Scholars Publishing 2016 ISBN 978-1-4438-0734-0. s. 271-289
UiO Untitled
 
16 Nyborg, Geir; Mjelve, Liv Heidi.
Innagerende atferdsvansker og utfordringer ved inkludering. Forskergruppeseminar; 2016-11-30 - 2016-11-30
UiO Untitled
 
17 Ulleberg, Inger; Vonheim, Kristin; Mjelve, Liv Heidi.
Self-disclosure in counseling. How does counselor’s private and personal experiences influence their counseling practice in educational psychological counseling service?. NERA 2016; 2016-03-09 - 2016-03-11
OSLOMET UiO Untitled
 
2015
18 Mjelve, Liv Heidi; Skottun, Gro; van Baalen, Daan.
Bruk av CORE-skjemaer i gestaltterapi. Norsk Gestalttidsskrift 2015 ;Volum 11 [i.e. 12].(2) s. 8-29
UiO Untitled
 
2014
19 Mjelve, Liv Heidi.
Spesialpedagogisk rådgivning - på rådgivers eller rådsøkers premisser? : en kvalitativ videoobservasjonsstudie av rådgivningsrelasjoner. Spesialpedagogikk 2014 ;Volum 79.(2) s. 58-69
UiO Untitled
 
2013
20 Mjelve, Liv Heidi.
Parallel Processes in Educational Counselling. 18th Annual International Conference; 2013-06-18 - 2013-06-20
UiO Untitled
 
21 Mjelve, Liv Heidi; Skottun, Gro.
The use of Gestalt Thearpy in treatment with clients with bipolar disorders - a qualitative case study. Norges Forskningsråds program for forskning om psykisk helse; 2013-01-28 - 2013-01-30
UiO Untitled
 
2012
22 Mjelve, Liv Heidi.
Parallelle prosesser i spesialpedagogisk rådgivning. Oslo: Det Utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo 2012 292 s.
UiO Untitled
 
23 Stensæth, Karette; Wold, Elizabeth; Mjelve, Liv Heidi.
"Trygge barn som utfolder seg": De estetiske fagenes funksjon i spesialpedagogisk arbeid. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm AS 2012 ISBN 9788202352264. s. 303-318
NMH UiO Untitled
 
2009
24 Mjelve, Liv Heidi.
Rådgivning i forhold til barn med psykososiale vansker i barnehagen. Foredrag på fagdag; 2009-10-08 - 2009-10-08
UiO Untitled
 
2007
25 Mjelve, Liv Heidi.
Oppbrudd: Tanker og følelser ved skilsmisse. Gyldendal Akademisk 2007 (ISBN 978-82-05-37438-6) 177 s.
UiO Untitled
 
2005
26 Mjelve, Liv Heidi.
Å være foreldre. Gyldendal Akademisk 2005 (ISBN 82-05-35156-2) 167 s.
UiO Untitled
 
2003
27 Mjelve, Liv Heidi; Kokkersvold, Erling.
Mellom oss. Gyldendal Akademisk 2003 (ISBN 978-82-05-30437-6) 151 s.
UiO Untitled
 
2002
28 Mjelve, Liv Heidi; Carling, Anne; Myhre, Grethe; Skottun, Gro; Tveit, Helga.
Sitter jeg bare her og diller? Gestaltterapi med barn og Daniel Sterns utviklingsteorier. Den Flyvende Hollender 2002 s. 154-188
UiO Untitled
 
1998
29 Mjelve, Liv Heidi.
Lekotek - læring gjennom glede. Spesialpedagogikk 1998 ;Volum 63.(7) s. 52-53
UiO Untitled
 
1989
30 Mjelve, Liv Heidi; Holmberg, Jorun Buli.
Hvordan rolle- og ansvarsfordelinger i konsultasjonsforhold kan påvirke samspillet. Hosle: Statens Spesiallærerhøgskole 1989 (ISBN 82-90363-26-5) 21 s.
UiO Untitled
 
31 Mjelve, Liv Heidi; Holmberg, Jorun Buli.
Kommunikasjon i rådgivningsarbeid. Hosle: Statens Spesiallærerhøgskole 1989 72 s.
UiO Untitled
 
1988
32 Mjelve, Liv Heidi; Holmberg, Jorun Buli.
Samspill i konsultasjonsforhold. Hosle: Statens Spesiallærerhøgskole 1988 147 s.
UiO Untitled