Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-44 av 44

2020
1 Bergman, Solveig; Bjørnholt, Margunn; Helseth, Hannah; Kruse, Anja Emilie; Øverlien, Carolina; Vold, Mary.
Krisesentrene og covid-19 – resultat fra en kartlegging i april 2020. : Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress/RVTS Øst 2020 8 s.
NKVTS Untitled
 
2 Bjørnholt, Margunn; Helseth, Hannah.
Nå er mange sperret inne med en voldelig partner. Forskning 2020
NKVTS Untitled
 
2019
3 Bjørnholt, Margunn; Helseth, Hannah.
A typology of sexual violence from intimate partners. Border Regimes, Territorial Discourses and Feminist Politics; 2019-05-22 - 2019-05-24
NKVTS Untitled
 
4 Bjørnholt, Margunn; Helseth, Hannah.
«Jeg ville jo si nei» – seksuell vold i parforhold. I: Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03233-7. s. 86-104
NKVTS Untitled
 
5 Bjørnholt, Margunn; Helseth, Hannah.
Kvinner er mest utsatt for vold i parforhold. Forskersonen.no 2019
NKVTS Untitled
 
6 Bjørnholt, Margunn; Helseth, Hannah.
Sexual violence as part of intimate partner violence: developing concepts and theory. 3rd European Conference on Domestic Violence; 2019-09-01 - 2019-09-04
NKVTS Untitled
 
7 Bjørnholt, Margunn; Helseth, Hannah.
Sexual violence in private and public contexts. Gender Studies 2019; 2019-10-24 - 2019-10-26
NKVTS Untitled
 
8 Bjørnholt, Margunn; Helseth, Hannah.
Vold i parforhold – kjønn, likestilling og makt. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress 2019 (ISBN 978-82-8122-145-1) 89 s. Rapport(2/2019)
NKVTS Untitled
 
9 Bjørnholt, Margunn; Helseth, Hannah.
Vold i parforhold – kjønn, likestilling og makt. Avskaffelse av vold mot kvinner-konferansen; 2019-12-02
NKVTS Untitled
 
2018
10 Aarseth, Helene; Orning, Sara Elisabeth Sellevold; Helseth, Hannah.
Leder Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 3. Tidsskrift for kjønnsforskning 2018 (3) s. 1-3
UiO Untitled
 
11 Helseth, Hannah.
Avkledd mannsmakt og offentlig skittentøysvask, innlegg på seminar om Metoo. Fritt Ord og Institutt for samfunnsforsknings Metoo seminar; 2018-01-25
UiO Untitled
 
12 Helseth, Hannah.
De lange kjønnslinjer, anmeldelse av Dag Østerbergs "Hva Helmer skulle sagt til Nora". Klassekampens Bokmagasin 2018
UiO Untitled
 
13 Helseth, Hannah.
En talerstol av offer, spalte i Morgenbladet. Morgenbladet 2018
UiO Untitled
 
14 Helseth, Hannah.
When the personal is always political: Norwegian muslims' arguments for women's rights. Social Inclusion 2018 ;Volum 6.(4) s. 59-66
UiO Untitled
 
15 Helseth, Hannah.
Å føle i offentligheten - en diskusjon av Nancy Frasers offentlighetsidealer :. Tidsskrift for kjønnsforskning 2018 ;Volum 42.(3) s. 184-195
NKVTS Untitled
 
2017
16 Helseth, Hannah.
"Feminism after Hilary", Nancy Fraser i samtale. Samtale med Nancy Fraser på Litteraturhuset; 2017-05-31
UiO Untitled
 
17 Helseth, Hannah.
Fornuft og følelser - muslimers argumenter for kvinners rettigheter i medieoffentilgheten fra 2000 til 2012. : Det samfunnsvitenskaplige fakultet, Universitet i Oslo 2017 260 s.
UiO Untitled
 
18 Helseth, Hannah.
Fornuft og følelser - muslimers argumenter for kvinners rettigheter i norsk medieoffentlig fra 2000 til 2012. : Det samfunnsvitenskaplige fakultet, Universitet i Oslo 2017 260 s.
UiO Untitled
 
19 Helseth, Hannah.
Skamløst søsterskap, anmeldelse av Skamløs. Klassekampens Bokmagasin 2017
UiO Untitled
 
20 Helseth, Hannah.
Spekulativt og plagierende, anmeldelse av Wenche Fuglehaugs "Et svik - om æresdrap i Norge". Klassekampens Bokmagasin 2017
UiO Untitled
 
21 Helseth, Hannah.
"The dilemma of violated feelings", innlegg på konferanse. Age, Ambiguty and Agency; 2017-08-27 - 2017-08-30
UiO Untitled
 
2016
22 Helseth, Hannah.
"En lykkelig hore har klart å tenne kvinner i verdens mest likestilite land", intervju. Aftensposten [Avis] 2016-09-03
UiO Untitled
 
2015
23 Helseth, Hannah.
Ensom Kjærlighet, anmeldelse av Lena Andersons "Uten personlig ansvar". Klassekampen 2015
UiO Untitled
 
24 Helseth, Hannah.
"Jeg syns at barna skal ha på seg badetøy. Det er litt kleint at de går ...nakne, intervju. Aftenposten [Avis] 2015-07-04
UiO Untitled
 
25 Helseth, Hannah.
Nancy Fraser og norsk flerkulturell feministisk debatt. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2015 ;Volum 33.(2-3) s. 62-84
UiO Untitled
 
26 Helseth, Hannah.
Vil de ha sex, egentlig?, intervju i Aftenposten. Aftenposten [Avis] 2015-12-19
UiO Untitled
 
27 Helseth, Hannah.
When the personal always is political, paperpresentasjon. Reflections on Social change: Metamorphosis or Transformation; 2015-04-22 - 2015-04-24
UiO Untitled
 
2014
28 Helseth, Hannah.
Debatt om universialisme, paneldeltakelse. Universialismedebatt på Litteraturhuset; 2014-12-12
UiO Untitled
 
29 Helseth, Hannah.
Eksemplets makt, anmeldelse av "Da det personlig er politisk - den nye kvinne- og mannsbevegelsen på 1970-tallet (red. Hilde Danielsen). Klassekampen 2014
UiO Untitled
 
30 Helseth, Hannah.
Glamorama and Muslima - mirroring gender subjectivity. “Comparative studies of women in public life – theoretical and methodological challenges”,; 2014-12-19 - 2014-12-22
UiO Untitled
 
31 Helseth, Hannah.
Krigens fødsel. Vinduet 2014 (4)
UiO Untitled
 
32 Helseth, Hannah.
Mobbing, seksuell trakassering eller rasisme - hva skal vi kalle det?. Seksualisering, trakassering og kultur for likestilling; 2014-05-20 - 2014-05-20
UiO Untitled
 
33 Helseth, Hannah.
Muslims in their own words, konferansebidrag. Gendered paradoxes of the arab spring; 2014-05-19 - 2014-05-19
UiO Untitled
 
2013
34 Helseth, Hannah.
Advarer mot forenkling, intervju. Klassekampen [Avis] 2013-04-30
UiO Untitled
 
35 Helseth, Hannah.
Jentefesten, anmeldelse av Sheila Hetis "How should a person be?". Klassekampens Bokmagasin 2013
UiO Untitled
 
36 Helseth, Hannah.
Nyliberal feminisme, anmeldelse av Nancy Frasers "Fortunes of feminism". Klassekampens Bokmagasin 2013
UiO Untitled
 
37 Helseth, Hannah.
Slik hetses norske kvinner på nett, intervju. NRK [Internett] 2013-02-07
UiO Untitled
 
38 Helseth, Hannah.
Søstra mi, teaterstykke på Riksteateret.
UiO Untitled
 
39 Helseth, Hannah.
"Unge jenter har aldri vært så frie som nå", portrettintervju. Dagens Næringsliv [Avis] 2013-01-26
UiO Untitled
 
2012
40 Helseth, Hannah.
Kvinner, klassekamp og følelser. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2012 (4) s. 33-44
UiO Untitled
 
2011
41 Helseth, Hannah.
Ryktets makt - gruppeintervju med ungdom i Norge. I: Introduksjon til temaet sosial kontroll, i Trine Lynggard (red) Likestilling og minoritetsungdom i Norden med fokus på sosial kontroll. Oslo: Norsk institutt for kunnskap om kjønn, NIKK 2011
UiO Untitled
 
2010
42 Helseth, Hannah.
H-ordet - ryktet som begrenser jenter. NIKK magasin 2010 (1)
UiO Untitled
 
2007
43 Helseth, Hannah.
Kunnskapsstatus om kjønnsrelatert mobbing. : Høgskolen i Nesna/Utdanningsdirektoratet 2007 100 s.
UiO Untitled
 
2005
44 Helseth, Hannah.
"Ingen jenter på skolen her er horer" - en studie av forebyggende arbeid mot seksuell trakassering. : Det samfunnsvitenskaplige fakultet, Universitet i Oslo 2005 90 s.
UiO Untitled