Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 68 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Halvorsen, Pål; Ljunggren, Jørn.
A new generation of business masculinity? Privileged high school boys in a gender egalitarian context. Gender and Education 2020 s. 1-15
NORD UiO Untitled
 
2 Ljunggren, Jørn.
Det "nye" arbeidslivet. Norsk sosiologisk tidsskrift 2020 ;Volum 4.(1) s. 51-57
UiO Untitled
 
3 Ljunggren, Jørn; Andersen, Patrick Lie.
Ungdom og sosial ulikhet i tillit. Ungdatakonferansen 2020; 2020-11-09 - 2020-11-09
UiO OSLOMET Untitled
 
4 Ljunggren, Jørn; Orupabo, Julia.
Moving beyond: narratives of higher educational aspirations among descendants of immigrants’ in vocational training. British Journal of Sociology of Education 2020 s. -
ISF UiO Untitled
 
5 Ljunggren, Jørn; Steen-Johnsen, Kari; Andersen, Patrick Lie.
Social Inequality, Political Trust and Emotions. Political Trust in Crisis; 2020-10-22 - 2020-10-23
UiO OSLOMET ISF Untitled
 
6 Orupabo, Julia; Ljunggren, Jørn.
Yrkesfag – en alternativ vei til integrering. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2020
ISF UiO Untitled
 
7 Orupabo, Julia; Ljunggren, Jørn; Hansen, Marianne Nordli; Figenschou, Tine Ustad.
Den moderne arbeiderklassen. 1 Mai med Manifest Tankesmie. P2 [Radio] 2020-05-01
OSLOMET ISF UiO Untitled
 
2019
8 Andersen, Patrick Lie; Ljunggren, Jørn.
Class differences in political mistrust and political behaviour among youth. Populism, extremism, dialogue and cultures - experiences from DARE and other projects; 2019-06-18 - 2019-06-18
OSLOMET UiO Untitled
 
9 Andersen, Patrick Lie; Ljunggren, Jørn.
Class Origin and Distrust among Adolescents. Vinterseminaret 2019; 2019-02-01 - 2019-02-03
OSLOMET UiO Untitled
 
10 Andersen, Patrick Lie; Ljunggren, Jørn.
Class Origin and Distrust among Adolescents: A cross-national comparison of distrust in 16 European countries. Program workshop: Unpacking the modern working class; 2019-01-29 - 2019-01-29
OSLOMET UiO Untitled
 
11 Hansen, Marianne Nordli; Ljunggren, Jørn.
Elite: Ordet toppene ikke bruker om seg selv. Aftenposten [Avis] 2019-01-22
UiO Untitled
 
12 Ljunggren, Jørn.
Klassenes kultur og kulturens klasse - betydningen av sosial klasse i norsk kulturliv. Agenda kunst og håndverk; 2019-10-18 - 2019-10-18
UiO Untitled
 
13 Ljunggren, Jørn.
Manglende sosial bærekraft?. Arendalsuka; 2019-08-14 - 2019-08-14
UiO Untitled
 
14 Ljunggren, Jørn.
Norge - et klassesamfunn?. Agendamorgen - Norge et klassesamfunn?; 2019-09-06 - 2019-09-06
UiO Untitled
 
15 Ljunggren, Jørn.
Når ulikhet følger geografiske skiller - tilfellet Oslo. Hvor segregerte er vi? Et kunnskapsbasert blikk på segregering; 2019-06-07 - 2019-06-07
UiO Untitled
 
16 Ljunggren, Jørn.
Å vokse opp i Oslo - ulikhetenes by. Rettighetsfrokost om møteplasser for barn og unge; 2019-06-12 - 2019-06-12
UiO Untitled
 
17 Ljunggren, Jørn; Flemmen, Magne.
Klassesamfunnet 2.0. Vinterseminaret 2019; 2019-02-01 - 2019-02-03
UiO Untitled
 
18 Ljunggren, Jørn; Mangset, Marte.
Arbeiderklassen og blikket ovenfra Litterærer og sosiologiske perspektiver på sosial ulikhet i Norge i dag. Arbeiderklassen og blikket ovenfra Litterærer og sosiologiske perspektiver på sosial ulikhet i Norge i dag; 2019-11-28 - 2019-11-28
OSLOMET UiO Untitled
 
19 Tica, Sabina; Ljunggren, Jørn.
The Workings of Racialization and Class in the Norwegian Field of Literature. Vinterseminaret 2019; 2019-02-01 - 2019-02-01
UiO Untitled
 
2018
20 Andersen, Patrick Lie; Ljunggren, Jørn.
Creating a Distrustful Working Class? Social Cohesion Among Adolescents in Oslo. Sosiologforeningens vinterseminar 2018; 2018-02-03 - 2018-02-03
OSLOMET UiO Untitled
 
21 Eimhjellen, Ivar; Ljunggren, Jørn.
Demokratisering av deltakelse gjennom sosiale medier. Sosial ulikhet i nordmenns digitale samfunnsengasjement. I: Fra kollektiv til konnektiv handling? Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling i Norge. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202590420. s. 63-100
NORCE UiO Untitled
 
22 Ljunggren, Jørn.
Constructing a Working Class Body. Rising Inequalities III; 2018-10-03 - 2018-10-05
UiO Untitled
 
23 Ljunggren, Jørn.
Å reise "hjem" - feltarbeid i et tidligere yrke. Doktorgradskurs; 2018-06-06 - 2018-06-06
UiO Untitled
 
2017
24 Eimhjellen, Ivar; Ljunggren, Jørn.
Kollektiv handling i digitale medier : Nye digitale skiller?. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2017 (ISBN 978-82-7763-555-2) 84 s. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2017-3)
ISF NORCE Untitled
 
25 Flemmen, Magne; Toft, Maren; Andersen, Patrick Lie; Hansen, Marianne Nordli; Ljunggren, Jørn.
Forms of Capital and Modes of Closure in Upper Class Reproduction. Sociology 2017 ;Volum 51.(6) s. 1277-1298
OSLOMET ISF UiO Untitled
 
26 Ljunggren, Jørn.
Oslo - ulikhetenes by. Cappelen Damm Akademisk 2017 (ISBN 9788202521615) 414 s.
ISF UiO Untitled
 
27 Ljunggren, Jørn.
Oslo og sosial ulikhet. I: Oslo - ulikhetenes by. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202521615. s. 13-29
ISF UiO Untitled
 
28 Ljunggren, Jørn; Andersen, Patrick Lie.
Vestkant og østkant, eller nye skillelinjer? Bostedssegregasjon blant Oslo-ungdom mellom 2003 og 2012. I: Oslo - ulikhetenes by. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202521615. s. 57-80
HIOA ISF UiO Untitled
 
29 Ljunggren, Jørn; Toft, Maren; Flemmen, Magne.
Geografiske klasseskiller : Fordelingen av goder og byrder mellom Oslos bydeler. I: Oslo - ulikhetenes by. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202521615. s. 359-376
ISF UiO Untitled
 
2016
30 Andersen, Patrick Lie; Ljunggren, Jørn.
Bostedssegregasjon i Oslo gjennom 20 år. Oslospeilet 2016 ;Volum 26.(3) s. 17-23
OSLOMET UiO Untitled
 
31 Andersen, Patrick Lie; Ljunggren, Jørn Eigil.
Atskilt Oslo-ungdom? Klassebasert bosetting mellom 2003 - 2012. Faglig forum; 2016-05-25 - 2016-05-25
OSLOMET UiO Untitled
 
32 Ljunggren, Jørn; Toft, Maren.
En klassedelt oppvekst. Dagsavisen 2016
ISF UiO Untitled
 
33 Ljunggren, Jørn Eigil.
A Class in Descent? Cultural Capital under Pressure in 21st Century Norway. Oslo: University of Oslo 2016 Series of Dissertations submitted to the Faculty of Social Sciences, University of Oslo(577)
UiO Untitled
 
34 Ljunggren, Jørn Eigil.
Economic rewards in the Cultural upper class: The impact of social origin on income within the Norwegian field of culture. Poetics 2016 ;Volum 57. s. 14-26
UiO Untitled
 
35 Toft, Maren; Ljunggren, Jørn.
Geographies of class advantage: The influence of adolescent neighbourhoods in Oslo. Urban Studies 2016 ;Volum 53.(14) s. 2939-2955
UiO Untitled
 
36 Toft, Maren; Ljunggren, Jørn.
Å vokse opp i en klassedelt by. Agenda Magasin 2016
ISF UiO Untitled
 
2015
37 Ljunggren, Jørn.
Culture and Commerce - The anti-economic economy of the Norwegian cultural elite. Instituttseminar ISS; 2015-06-08 - 2015-06-10
UiO Untitled
 
38 Ljunggren, Jørn.
Elitist Egalitarianism: Negotiating Identity in the Norwegian Cultural Elite. Sociology 2015 ;Volum 51.(3) s. 559-574
UiO Untitled
 
39 Ljunggren, Jørn; Andersen, Patrick Lie.
Vertical and Horizontal Segregation: Spatial Class Divisions in Oslo, 1970–2003. International Journal of Urban and Regional Research 2015 ;Volum 39.(2) s. 305-322
UiO Untitled
 
2014
40 Andersen, Patrick Lie; Ljunggren, Jørn.
Det segregerte Oslo. Østkankonferansen; 2014-10-17 - 2014-10-17
OSLOMET UiO Untitled
 
41 Andersen, Patrick Lie; Ljunggren, Jørn.
Gylne ghettoer. Inntektselitens bostedssegregering i Oslo, 1980-2005. I: Elite og klasse i et egalitært samfunn. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02183-6. s. 126-143
UiO Untitled
 
42 Hansen, Marianne Nordli; Andersen, Patrick Lie; Flemmen, Magne; Ljunggren, Jørn.
Klasser og eliter. I: Elite og klasse i et egalitært samfunn. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02183-6. s. 25-38
UiO Untitled
 
43 Ljunggren, Jørn.
Anerkjennelse av de manuelle. Morgenbladet 2014 (48) s. 31-31
UiO Untitled
 
44 Ljunggren, Jørn.
Economic Success in the Cultural Upper Class. RC28; 2014-05-08 - 2014-05-10
UiO Untitled
 
45 Ljunggren, Jørn.
Elitist Egalitarianism - Negotiating Identity in the Norwegian Cultural Elite. Knowledge, Status and Power: Elite Education, Training and Expertise; 2014-10-23 - 2014-10-24
UiO Untitled
 
46 Ljunggren, Jørn.
Finnes det en norsk kulturelite?. I: Elite og klasse i et egalitært samfunn. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02183-6. s. 193-210
UiO Untitled
 
47 Ljunggren, Jørn.
Susan T. Fiske & Hazel Rose Markus (red.): Facing Social Class. How Societal Rank Influences Interaction. Sosiologi i dag 2014 ;Volum 44.(3) s. 75-79
UiO Untitled
 
48 Ljunggren, Jørn; Andersen, Patrick Lie.
Gylne ghettoer. Inntektselitens bostedssegregasjon i Oslo, 1980-2005. Vinterseminaret; 2014-01-17 - 2014-01-19
UiO Untitled
 
49 Ljunggren, Jørn; Andersen, Patrick Lie.
Oslos gylne ghettoer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2014
UiO Untitled
 
2013
50 Flemmen, Magne; Ljunggren, Jørn.
Klasse-tabu. Dagbladet 2013 s. 52-53
UiO Untitled
 
    Vis neste liste