Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-26 av 26

2020
1 Arnesen, Daniel.
Finansiering av frivillighet: Frivillig sektors økonomi og lokallagenes rammevilkår. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2020 (ISBN 978-82-7763-658-0) 62 s. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2020:6)
ISF Untitled
 
2 Arnesen, Daniel; Sivesind, Karl Henrik.
Organisasjonslandskap i endring 2009–2019: Fra ideologisk samfunnsendring til individuell utfoldelse?. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2020 (ISBN 978-82-7763-646-7) 95 s. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2020:5)
ISF Untitled
 
2019
3 Arnesen, Daniel.
Frivillig sektors samfunnsrolle, organisering og selvforståelse. Frivillig sektor og forskning - påvirkning, medvirkning, involvering og mobilisering; 2019-01-24 - 2019-01-24
ISF Untitled
 
4 Arnesen, Daniel.
Frivillighet i endring: Trender og implikasjoner. Arbeidsseminar i Mental Helse; 2019-10-16 - 2019-10-16
ISF Untitled
 
5 Arnesen, Daniel.
Nonprofit Advocacy Reconfigured: Resource Mobilization, Political Opportunity and Organizational Change. Oslo: Faculty of Social Sciences, University of Oslo 2019 135 s.
UiO Untitled
 
6 Arnesen, Daniel.
Organisasjonene og det offentlige: Endringer i forholdet mellom frivillig sektor og staten. Seminar om frivillighet og samarbeid med det offentlige; 2019-04-26 - 2019-04-26
ISF Untitled
 
7 Arnesen, Daniel.
Volunteering in Scandinavia: Developments and the Characteristics of Volunteers. Styremøte for Hele Norden ska leva; 2019-10-07 - 2019-10-07
ISF Untitled
 
2018
8 Arnesen, Daniel.
Bokanmeldelse: Benedicte Brøgger: Sosialt entreprenørskap i Norge. Tidsskrift for samfunnsforskning 2018 ;Volum 59.(3) s. 321-324
ISF Untitled
 
9 Arnesen, Daniel.
Mellom organisering, politikk og forvaltning : en studie av nasjonale paraplyorganisasjoner i Norge. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2018 (ISBN 978-82-7763-593-4) 96 s. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2018-01)
ISF Untitled
 
10 Fladmoe, Audun; Sivesind, Karl Henrik; Arnesen, Daniel.
Oppdaterte tall om frivillig innsats i Norge, 1998–2017. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2018 (ISBN 978-82-7763-600-9) ;Volum 2018.44 s. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2)
ISF Untitled
 
11 Sivesind, Karl Henrik; Arnesen, Daniel; Gulbrandsen, Trygve Jens; Nordø, Åsta Dyrnes; Enjolras, Bernard.
An Organizational Landscape in Transformation. I: Scandinavian Civil Society and Social Transformations : The Case of Norway. Springer 2018 ISBN 9783319772639. s. 67-116
ISF UiB Untitled
 
2017
12 Arnesen, Daniel.
Diversity and inequality in organizational participation in policy-making in Norway: Changes in the relationship between organisations and the state, 1976-2013. XVII Nordic Political Science Congress; 2017-08-08 - 2017-08-11
UiO Untitled
 
13 Arnesen, Daniel.
The Changing Impact of Government Funding, Private Donations and Membership Resources on Political Contacts in Norway: Resource mobilization or resource dependence?. 46th Annual ARNOVA Conference; 2017-11-16 - 2017-11-18
UiO Untitled
 
14 Arnesen, Daniel.
Voluntary sectors in transition: Trends and implications. Nordic Meeting; 2017-09-01
UiO Untitled
 
15 Arnesen, Daniel; Sivesind, Karl Henrik.
Finansiering og rammevilkår for frivillig sektor : endringer, tilpasninger, konsekvenser. : Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Bergen/Oslo 2017 (ISBN 978-82-7763-570-5) 105 s. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2017-7)
ISF Untitled
 
16 Arnesen, Daniel; Sivesind, Karl Henrik.
Medlemsorganisasjoner og tilknytningsformer. Ledermøtet i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité; 2017-05-13
ISF UiO Untitled
 
17 Arnesen, Daniel; Sivesind, Karl Henrik.
Medlemsorganisasjoner og ulike tilknytningsformer. Møte for administrative ledere i Norges Idrettsforbund; 2017-03-16
ISF UiO Untitled
 
18 Sivesind, Karl Henrik; Arnesen, Daniel.
Why does the share of households that give to voluntary organizations increase in Norway?. Strengthening Local Communities: The Role of Nonprofit and Philanthropic Organizations; 2017-11-16 - 2017-11-18
ISF Untitled
 
2016
19 Arnesen, Daniel.
Finansiering og rammevilkår : Delrapportering. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2016 60 s. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(Notat)
UiO Untitled
 
20 Arnesen, Daniel; Sivesind, Karl Henrik; Gulbrandsen, Trygve Jens.
Fra medlemsbaserte organisasjoner til koordinert frivillighet? Det norske organisasjonssamfunnet fra 1980 til 2013. Institutt for samfunnsforskning, Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2016 (ISBN 978-82-7763-517-0) 104 s. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2016-5)
ISF Untitled
 
21 Sivesind, Karl Henrik; Arnesen, Daniel.
An organizational landscape in transformation. International conference, International Society for Third Sector Research (ISTR); 2016-07-30
ISF Untitled
 
2015
22 Arnesen, Daniel.
Undersøkelsene om frivillig innsats 1998-2014 : Dokumentasjonsrapport. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2015 (ISBN 978-82-7763-477-7) 50 s. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2015-3)
ISF Untitled
 
23 Arnesen, Daniel; Sivesind, Karl Henrik.
Fra utopi til virkelighet? Sivilsamfunnet som sosialt felt og normativt ideal. Seminar for NORADs sivilsamfunnsgruppe; 2015-09-02
ISF Untitled
 
24 Sivesind, Karl Henrik; Arnesen, Daniel.
Norway Country Report. European Foundations for Research and Innovation. I: EUFORI Study: European Foundations for Research and Innovation. Luxembourg: Publications Office of the European Union 2015 ISBN 978-92-79-48436-0. s. 855-890
ISF Untitled
 
25 Sivesind, Karl Henrik; Arnesen, Daniel.
Organisasjonslandskap i endring 1980-2014. Brukerkonferanse for Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor; 2015-10-15
ISF Untitled
 
2014
26 Arnesen, Daniel; Sivesind, Karl Henrik.
Notat: Frivillig sektor i Oslo : Nøkkeltall og hovedtrekk. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2014 16 s.
ISF Untitled