Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-27 av 27

2021
1 Bergsvik, Janna.
Befolkningsutviklingen i pandemiåret 2020. Årsmøte i Norsk demografisk forening; 2021-04-20 - 2021-04-20
SSB Untitled
 
2 Bergsvik, Janna.
Family demographic change in Norway 1970-2020: Trends and drivers. Disputas; 2021-04-09 - 2021-04-09
SSB Untitled
 
3 Bergsvik, Janna.
Nabolaget påvirker fødselstallene. Kilden Kjonnsforksning.no [Internett] 2021-05-18
SSB Untitled
 
4 Bergsvik, Janna; Fauske, Agnes; Hart, Rannveig Kaldager.
Can Policies Stall the Fertility Fall? A Systematic Review of the (Quasi‐) Experimental Literature. Population and Development Review 2021
FHI OSLOMET SSB UiO Untitled
 
5 Bergsvik, Janna.
Couples in context: Understanding family dynamics in Norway. Universitetet i Oslo: Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi 2021 266 s.
SSB UiO Untitled
 
6 Bergsvik, Janna; Wiik, Kenneth Aarskaug.
Family Life Pathways and Labor Market Participation: Differences Across Migrant Generations, (Parents’) Country of Birth, and Gender. PAA Annual meeting 2021; 2021-05-05 - 2021-05-08
SSB Untitled
 
7 Siow, Maria; Syse, Astri; Bergsvik, Janna.
Can China boost its birth rate by adopting the Nordic position? Scandinavian baby-making secrets may need a change in mindset. South China Morning Post [Avis] 2021-06-12
SSB Untitled
 
8 Syse, Astri; Tømmerås, Ane Margrete; Bergsvik, Janna; Sønstebø, Anders.
Vi har fått flere grå hår av coronaen, bokstavelig talt. VG 2021
SSB Untitled
 
2020
9 Bergsvik, Janna.
Barnehager og skattelettelser gir flere fødsler.. SSB.no [Internett] 2020-02-24
SSB Untitled
 
10 Bergsvik, Janna.
Effekter av politiske tiltak på fruktbarhet. Fallende fruktbarhet i Norge; 2020-02-24 - 2020-02-24
SSB Untitled
 
11 Bergsvik, Janna.
Effekter av politiske tiltak på fruktbarheten. Fallende fruktbarhet i Norge; 2020-01-31 - 2020-01-31
SSB Untitled
 
12 Bergsvik, Janna.
Kan politiske tiltak påvirke fallende fruktbarhet i Norge?. NRK nyhetsmorgen [TV] 2020-02-24
SSB Untitled
 
13 Bergsvik, Janna.
Linking Neighbors’ Fertility: Third Births in Norwegian Neighborhoods. Comparative population studies 2020 ;Volum 45.(October)
SSB Untitled
 
14 Bergsvik, Janna; Cools, Sara; Hart, Rannveig Kaldager.
Explaining residential clustering of fertility.. SSB - Discussion papers 2020
FHI ISF SSB Untitled
 
15 Bergsvik, Janna; Fauske, Agnes; Hart, Rannveig Kaldager.
Policy effects on fertility: A systematic review of (quasi)experiments.. SSB - Discussion papers 2020
FHI OSLOMET SSB UiO Untitled
 
16 Bergsvik, Janna; Kitterød, Ragni Hege; Wiik, Kenneth Aarskaug.
Parenthood and Couples' Relative Earnings in Norway. European Sociological Review 2020 ;Volum 36.(2) s. 218-235
ISF SSB Untitled
 
17 Prestegård, Sofie; Bergsvik, Janna.
Love Island-Andrea (25) fryser ned egg i norsk eggbank: – Jeg blir en levende reklameplakat.. TV2 Nyhetene kl. 21 [TV] 2020-10-24
SSB Untitled
 
2019
18 Bergsvik, Janna.
Effects of policy on fertility: A systematic review of (quasi)experiments.. Forskningsseminar; 2019-12-18 - 2019-12-18
SSB Untitled
 
19 Bergsvik, Janna.
Explaining spatial clustering of fertility. Nordic Fertility Decline; 2019-09-12 - 2019-09-13
SSB Untitled
 
20 Bergsvik, Janna.
Har du to barn og naboen tre? Da er sannsynligheten høy for at du får et barn til. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2019
SSB Untitled
 
21 Bergsvik, Janna.
Inntektsulikhet mellom partnere - en likestillingsutfordring?. Demography research seminar; 2019-03-12 - 2019-03-12
SSB Untitled
 
22 Bergsvik, Janna.
Linking neighbors’ fertility: Third births in Norwegian neighborhoods. Discussion papers 2019 (No. 898) s. -
SSB Untitled
 
23 Bergsvik, Janna.
Parenthood and couples’ relative earnings in Norway 2005-2014. Nordic Demographic Symposium; 2019-06-12 - 2019-06-15
SSB Untitled
 
24 Fauske, Agnes; Hart, Rannveig Kaldager; Bergsvik, Janna.
Protocol for ‘Effects of policy effects on fertility: A systematic review of (quasi)experiments.’. SocArXiv 2019
FHI OSLOMET SSB UiO Untitled
 
2018
25 Bergsvik, Janna; Kitterød, Ragni Hege; Wiik, Kenneth Aarskaug.
Parenthood and couples' relative earnings in Norway 2005-2014. Discussion papers 2018 (873) s. -
ISF SSB Untitled
 
2017
26 Bergsvik, Janna; Birkvad, Ida Roland.
Menn føler fortsatt forsørgeransvar. Kilden kjonnsforskning.no [Internett] 2017-02-07
SSB Untitled
 
2016
27 Bergsvik, Janna; Kitterød, Ragni Hege; Wiik, Kenneth Aarskaug.
Forsørgermønstre blant par – likestilling eller spesialisering?. Søkelys på arbeidslivet 2016 ;Volum 33.(4) s. 379-402
ISF SSB Untitled