Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 57 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Bekkby, Trine; Papadopoulou, Nadia; Fiorentino, Dario; McOwen, Chris J.; Rinde, Eli; Boström, Christoffer; Carreiro-Silva, Marina; Linares, Cristina; Andersen, Guri Sogn; Bengil, Elizabeth Grace Tunka; Bilan, Meri; Cebrian, Emma; Cerrano, Carlo; Donovaro, Roberto; Fagerli, Camilla With; Fraschetti, Simonetta; Gagnon, Karine; Gambi, Cristina; Gundersen, Hege; Kipson, Silvija; Kotta, Jonne; Morato, Telmo; Ojaveer, Henn; Ramirez-Llodra, Eva.
Habitat features and their influence on the restoration potential of marine habitats in Europe. Frontiers in Marine Science 2020
NIVA Untitled
 
2 Fagerli, Camilla With; Ledang, Anna Birgitta; Mengeot, Caroline; Staalstrøm, Andre.
Tiltaksrettet overvåking av Glomfjorden i henhold til vannforskriften. Overvåking for Yara Norge AS Glomfjord, 2019. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978-82-577-7204-8) 41 s. NIVA-rapport(7469)
NIVA Untitled
 
2019
3 Bekkby, Trine; Andersen, Guri Sogn; Angeltveit, Gro; Broch, Ole Jacob; Bøe, Reidulv; Christie, Hartvig C; Erikstad, Lars; Espeland, Sigurd Heiberg; Fagerli, Camilla With; Fredriksen, Stein; Gitmark, Janne Kim; Gundersen, Hege; Hancke, Kasper; Kile, Maia Røst; Moy, Frithjof Emil; Moy, Siri Røang; Norderhaug, Kjell Magnus; Rinde, Eli; Smit, Cecilie; Steen, Henning; Tveiten, Lise Ann.
Added values from the large-scale and long-lasting program for mapping marine habitats. Norwegian Association of Marine Scientists annual meeting; 2019-02-12 - 2019-02-13
HAVFORSK OCEAN NGU NINA NIVA UiO Untitled
 
4 Christie, Hartvig; Andersen, Guri S; Bekkby, Trine; Fagerli, Camilla W; Gitmark, Janne K; Gundersen, Hege; Rinde, Eli.
Shifts Between Sugar Kelp and Turf Algae in Norway: Regime Shifts or Fluctuations Between Different Opportunistic Seaweed Species?. Frontiers in Marine Science 2019 ;Volum 6. s. -
NIVA Untitled
 
5 Christie, Hartvig C; Rinde, Eli; Bekkby, Trine; Gundersen, Hege; Fagerli, Camilla With; Strand, Hans Kristian.
Complex interactions between direct and indirect effects of ocean warming on recovery of kelp beds, Northern Norway.. Association of Marine Scientists annual meeting; 2019-02-12 - 2019-02-13
NIVA HAVFORSK Untitled
 
6 Christie, Hartvig C; Rinde, Eli; Bekkby, Trine; Gundersen, Hege; Fagerli, Camilla With; Strand, Hans Kristian.
Storskala endringer i kystnære økosystemer i Midt- og Nord-Norge. Havforskermøtet 2019; 2019-02-13
NIVA HAVFORSK Untitled
 
7 Christie, Hartvig; Gundersen, Hege; Rinde, Eli; Filbee-Dexter, Karen; Norderhaug, Kjell Magnus; Pedersen, Torstein; Bekkby, Trine; Gitmark, Janne K; Fagerli, Camilla W.
Can multitrophic interactions and ocean warming influence large-scale kelp recovery?. Ecology and Evolution 2019 ;Volum 9.(5) s. 2847-2862
HAVFORSK NIVA UiO UiT Untitled
 
8 Dale, Trine; Fagerli, Camilla With; Trannum, Hilde Cecilie; Eikrem, Wenche; Ledang, Anna Birgitta; Kristiansen, Trond.
ØKOKYST Delprogram Nordsjøen Nord, Årsrapport 2018. : Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7120-1) 111 s. NIVA-rapport(7385)
NIVA Untitled
 
9 Eikrem, Wenche; Golmen, Lars Gunder; Fagerli, Camilla With; Kristiansen, Trond; Staalstrøm, Andre; Engesmo, Anette.
ØKOKYST – DP Norskehavet Sør (II). Årsrapport 2018.. : Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7116-4) 51 s. NIVA-rapport(7381)
NIVA Untitled
 
10 Fagerli, Camilla With; Christie, Hartvig C; Bekkby, Trine; Rinde, Eli; Gundersen, Hege.
Kelp forest restoration – Nudging a phase shift on a sea urchin barren. International Blue Carbon Scientific Working Group; 2019-09-09 - 2019-09-13
NIVA Untitled
 
11 Fagerli, Camilla With; Christie, Hartvig C; Reiss, Henning; Renaud, Paul E.; Strand, Hans Kristian; Gundersen, Hege.
Hvilken betydning har krabber for gjenvekst av tareskog langs kysten av Nord-Norge? (CRABPOP). Dialogdag, FRAM Flaggskip; 2019-10-16
NIVA HAVFORSK NORD Untitled
 
12 Fagerli, Camilla With; Trannum, Hilde Cecilie; Staalstrøm, Andre; Eikrem, Wenche; Gitmark, Janne Kim; Marty, Sabine; Sørensen, Kai.
ØKOKYST – DP Skagerrak. Årsrapport 2018.. : Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7119-5) 113 s. NIVA-rapport(7384)
NIVA Untitled
 
13 Rinde, Eli; Sørensen, Elin Tanding; Walday, Mats Gunnar; Fagerli, Camilla With; Christie, Hartvig C; Staalstrøm, Andre; Barkved, Line Johanne; Simmons, Henry; Borchgrevink, Harald Bonaventura.
Reetablering av biologisk mangfold i Oslos urbane sjøområder. Oslo: Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7161-4) NIVA-rapport(7426)
NIVA NMBU Untitled
 
14 Trannum, Hilde Cecilie; Fagerli, Camilla With; Golmen, Lars Gunder; Eikrem, Wenche; Staalstrøm, Andre.
ØKOKYST – DP Norskehavet Sør (I). Årsrapport 2018.. : Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7118-8) 63 s. NIVA-rapport(7383)
NIVA UiO Untitled
 
2018
15 Christie, Hartvig C; Andersen, Guri Sogn; Bekkby, Trine; Fagerli, Camilla With; Gitmark, Janne Kim; Rinde, Eli.
Alterations between sugar kelp and turf/filamentous algae in Norway, regime shifts or flips back and forth between different opportunistic seaweed species?. 4th International Symposium on Research and Management of Eutrophication in Coastal Ecosystems (EUTRO 2018); 2018-06-18 - 2018-06-20
NIVA Untitled
 
16 Fagerli, Camilla With; Staalstrøm, Andre.
Tiltaksrettet overvåking av Glomfjorden i henhold til vannforskriften. Overvåking for Yara Norge AS Glomfjord, 2017. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-6960-4) 29 s. NIVA-rapport(7225)
NIVA Untitled
 
17 Gundersen, Hege; Andersen, Guri Sogn; Bekkby, Trine; Christie, Hartvig C; Fagerli, Camilla With; Filbee-Dexter, Karen; Frigstad, Helene; Gitmark, Janne Kim; Hancke, Kasper; Kile, Maia Røst; Moy, Siri Røang; Ramirez-Llodra, Eva; Rinde, Eli; Tveiten, Lise Ann; Walday, Mats Gunnar.
Tare i tiden. NIVA Instituttseminar; 2018-01-12
NIVA Untitled
 
18 Wallhead, Phil; Chen, Wenting; Norling, Magnus Dahler; Bellerby, Richard; Dupont, Sam; Fagerli, Camilla With; Dale, Trine; Hancke, Kasper; Christie, Hartvig C; Falkenberg, Laura.
Urchin harvesting and kelp regrowth in northern Norway under ocean acidification and warming. I: AMAP Assessment 2018: Arctic Ocean Acidification. Tromsø: Arctic Monitoring and Assessment Programme 2018 ISBN 978-82-7971-107-0. s. 79-90
NIVA Untitled
 
19 Wallhead, Philip; Chen, Wenting; Falkenberg, Laura; Norling, M; Bellerby, Richard; Dupont, S.; Fagerli, Camilla With; Dale, Trine; Hancke, Kasper; Christie, Hartvig C.
Annex 2: Urchin harvesting and kelp regrowth in northern Norway under ocean acidification and warming. Tromsø: AMAP, 2018. AMAP Assessment 2018: Arctic Ocean Acidification 2018 (ISBN 978-82-7971-107-0) 200 s.
NIVA Untitled
 
2017
20 Andersen, Jesper Harbo; Brink, Mathias; Kallenbach, Emilie; Hesselsøe, Martin; Knudsen, Steen W.; Støttrup, Josianne G.; Møller, Peter Rask; Eikrem, Wenche; Fagerli, Camilla With; Oug, Eivind.
Sampling protocol for monitoring of non-indigenous species in selected Danish harbours. København: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6910-9) 58 s. NIVA-rapport(7175)
NIVA UiO Untitled
 
21 Bekkby, Trine; Fagerli, Camilla With; Christie, Hartvig C; Gitmark, Janne Kim; Brkljacic, Marijana Stenrud; Borgersen, Gunhild.
Effekter av marin restaurering – et prosjekt på Tjuvholmen i Oslo sentrum.. NIVAs SIS-dag; 2017-09-20
NIVA Untitled
 
22 Gitmark, Janne Kim; Fagerli, Camilla With; Walday, Mats Gunnar.
Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Bentosundersøkelser i 2016. Fagrapport. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6900-0) 21 s. NIVA-rapport(7165)
NIVA Untitled
 
23 Gundersen, Hege; Walday, Mats Gunnar; Gitmark, Janne Kim; Bekkby, Trine; Rinde, Eli; Syverud, Tron Hansen; Fagerli, Camilla With; Vedal, Jens; Tveiten, Lise Ann; Christie, Hartvig C; Moy, Frithjof Emil.
Nye klassegrenser for ålegress og makroalger i vannforskriften. : Miljødirektoratet 2017 77 s.
HAVFORSK NIVA Untitled
 
24 Hancke, Kasper; Fagerli, Camilla With; Borgersen, Gunhild; Gundersen, Hege; Norderhaug, Kjell Magnus; King, Andrew Luke; Johansen, Joachim Tørum; Bellerby, Richard.
Effects of CO2 and acidification on growth and photosynthesis in large seaweeds/kelp forests (ECOACID). Fagdag om havforsuring; 2017-09-14
NIVA Untitled
 
25 Hancke, Kasper; Fagerli, Camilla With; Gundersen, Hege; Lansbergen, Romi; Frigstad, Helene; Norli, Marit; Borgersen, Gunhild; Rinde, Eli; Austnes, Kari; Norderhaug, Kjell Magnus; King, Andrew Luke; Johansen, Joachim Tørum; Bellerby, Richard.
Effects of Ocean Acidification and dissolved organic matter on coastal kelp forests. OASIS seminar; 2017-12-08
NIVA Untitled
 
26 Rinde, Eli; Gitmark, Janne K.; Hjermann, Dag Ø.; Fagerli, Camilla W.; Kile, Maia Røst; Christie, Hartvig.
Utvikling av metodikk for overvåking av fremmede marine arter. : Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6866-9) 64 s. NIVA-rapport(7131)
NIVA Untitled
 
2016
27 Bekkby, Trine; Rinde, Eli; Norderhaug, Kjell Magnus; Fagerli, Camilla With; Angeltveit, Gro; Gitmark, Janne Kim; Gundersen, Hege; Tveiten, Lise Ann; Christie, Hartvig C.
Interactive dynamics between abiotic factors, sea urchins and kelp forests. 11th International Temperate Reef Symposium (ITRS); 2016-06-23 - 2016-06-30
NIVA UiO Untitled
 
28 Fagerli, Camilla With.
Miljøovervåking av området rundt Herøya Industripark i Frierfjorden. Overvåking for Yara Norge AS Porsgrunn. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6729-7) 16 s. NIVA-rapport(6994)
NIVA Untitled
 
29 Fagerli, Camilla With; Ruus, Anders; Borgersen, Gunhild; Staalstrøm, Andre; Green, Norman Whitaker; Hjermann, Dag Øystein; Selvik, John Rune.
Tiltaksrettet overvåking av Grenlandsfjordene i henhold til vannforskriften. Overvåking for konsortium av 11 bedrifter i Grenland.. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6784-6) 211 s. NIVA-rapport(7049)
NIVA Untitled
 
30 Fagerli, Camilla With; Staalstrøm, Andre.
Tiltaksrettet overvåking av Glomfjorden i henhold til vannforskriften. Overvåking for Yara Norge AS Glomfjord. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6723-5) 66 s. NIVA-rapport(6988)
NIVA Untitled
 
31 Fagerli, Camilla With; Stadniczenko, Sandra Gran; Pedersen, Morten foldager; Christie, Hartvig C; Fredriksen, Stein; Norderhaug, Kjell Magnus.
Are skeletal ossicles in echinoids unreliable chronometers? Reply to Russell and Narváez comment on “Population dynamics of Strongylocentrotus droebachiensis in kelp forests and barren grounds in Norway” by Fagerli et al. 2015. Marine Biology 2016 ;Volum 163.(7) s. 160-161
NIVA UiO Untitled
 
32 Norderhaug, K. M.; Angles d'Auriac, M. B.; Fagerli, C. W.; Gundersen, H.; Christie, H.; Dahl, K.; Hobæk, A..
Genetic diversity of the NE Atlantic sea urchin Strongylocentrotus droebachiensis unveils chaotic genetic patchiness possibly linked to local selective pressure. Marine Biology 2016 ;Volum 163.(36) s. -
NIVA UiB UiO Untitled
 
33 Ramirez-Llodra, Eva; Rinde, Eli; Gundersen, Hege; Christie, Hartvig; Fagerli, Camilla With; Fredriksen, Stein; Gitmark, Janne Kim; Norling, Karl; Walday, Mats Gunnar; Norderhaug, Kjell Magnus.
A snap shot of the short-term response of crustaceans to macrophyte detritus in the deep Oslofjord. Scientific Reports 2016 ;Volum 6.
NIVA UiO Untitled
 
34 Ruus, Anders; Borgersen, Gunhild; Ledang, Anna Birgitta; Fagerli, Camilla With; Staalstrøm, Andre; Norli, Marit.
Tiltaksrettet overvåking av kystvann i vannområdet Hardanger 2015. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6731-0) 236 s. NIVA-rapport(6996)
NIVA Untitled
 
2015
35 Fagerli, Camilla With; Gundersen, Hege; Gitmark, Janne Kim; Staalstrøm, Andre; Christie, Hartvig C.
Naturtyper i Saltstraumen marine verneområde. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6576-7) 38 s. NIVA-rapport(6841)
NIVA Untitled
 
36 Fagerli, Camilla With; Norderhaug, Kjell Magnus; Christie, Hartvig C; Rinde, Eli; Bekkby, Trine; Gundersen, Hege; Walday, Mats.
Gjenvekst i tareskog – en positiv effekt av klimaendringer.. Naturen 2015 ;Volum 3. s. 134-139
NIVA Untitled
 
37 Fagerli, Camilla With; Stadniczenko, Sandra Gran; Pedersen, Morten Foldager; Christie, Hartvig C; Fredriksen, Stein; Norderhaug, Kjell Magnus.
Population dynamics of Strongylocentrotus droebachiensis in kelp forests and barren grounds in Norway. Marine Biology 2015 ;Volum 162.(6) s. 1215-1226
NIVA UiO Untitled
 
38 Gitmark, Janne Kim; Fagerli, Camilla With; Beylich, Bjørnar; Walday, Mats.
Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Bentosundersøkelser i 2014. Fagrapport. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6557-6) 25 s. NIVA-rapport(6822)
NIVA UiO Untitled
 
39 Norderhaug, Kjell Magnus; Bakke, Torgeir Heggelund; Berge, John A; Fagerli, Camilla With; Tveiten, Lise Ann; Gitmark, Janne Kim; Walday, Mats Gunnar.
Miljøundersøkelser rundt vraket av MS Server. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6651-1) 62 s. NIVA-rapport(6916)
NIVA Untitled
 
40 Walday, Mats; Beylich, Bjørnar; Fagerli, Camilla With; Gitmark, Janne Kim; Naustvoll, Lars Johan; Selvik, John Rune.
Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Årsrapport for 2014. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6558-3) 41 s. NIVA-rapport(6823)
HAVFORSK NIVA Untitled
 
2014
41 Angles d'Auriac, Marc; Hobæk, Anders; Christie, Hartvig C; Gundersen, Hege; Fagerli, Camilla With; Haugstetter, Johannes; Norderhaug, Kjell Magnus.
New microsatellite loci for the green sea urchin Strongylocentrotus droebachiensis using universal M13 labelled markers. BMC Research Notes 2014 ;Volum 7.(1)
NIVA Untitled
 
42 Borchgrevink, Harald Bonaventura; Christie, Hartvig C; Fagerli, Camilla With.
Krabbene kommer til nytte for tareskogen. forskning.no [Internett] 2014-06-16
NIVA Untitled
 
43 Borchgrevink, Harald Bonaventura; Christie, Hartvig C; Fagerli, Camilla With.
Krabber nordover og gjør stor nytte. Nationen [Avis] 2014-06-16
NIVA Untitled
 
44 Christie, Hartvig; Gundersen, Hege; Rinde, Eli; Norderhaug, Kjell Magnus; Bekkby, Trine; Gitmark, Janne K.; Fagerli, Camilla With; Jørgensen, Nina Mari.
Storskala endringer i tare-kråkebolle systemet. Endringer i klima og predasjon på flere nivåer gir spennende økologiske og forvaltningsmessige perspektiver.. Årsmåte; 2014-11-03 - 2014-11-05
NIVA NPI UiO Untitled
 
45 Fagerli, Camilla With; Norderhaug, Kjell Magnus; Christie, Hartvig C; Pedersen, Morten Foldager; Fredriksen, Stein.
Predators of the destructive sea urchin grazer Strongylocentrotus droebachiensis on the Norwegian coast. Marine Ecology Progress Series 2014 ;Volum 502. s. 207-218
NIVA UiO Untitled
 
46 Fagerli, Camilla With; Staalstrøm, Andre; Gitmark, Janne Kim.
Konsekvenser av ny kanal og båthavn på Kileneset, Søgne kommune. Strøm og vannutskiftning, ålegrasenger og organismesamfunn i bunnsedimenter og fjæresone. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6471-5) 18 s. NIVA-rapport(6736)
NIVA UiO Untitled
 
47 Green, Norman Whitaker; Høgåsen, Tore; Håvardstun, Jarle; Gitmark, Janne Kim; Fagerli, Camilla With.
Undersøkelse av miljøgifter i Kragerøområdet i 2013-2014.Kvikksølv, dioksin og PAH i sediment, blåskjell og torsk. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6478-4) 28 s. NIVA-rapport(6743)
NIVA Untitled
 
48 Rinde, Eli; Christie, Hartvig C; Bekkby, Trine; Norderhaug, Kjell Magnus; Gundersen, Hege; Fagerli, Camilla With.
Kunnskapsbasert forvaltning krever bruk av ny kunnskap. Hvordan få dette til for høsting av stortare i Sør-Trøndelag?. Møte i arbeidsgruppen for utarbeidelse av ny tareforskrift i Sør-Trøndelag; 2014-04-10
NIVA Untitled
 
49 Rinde, Eli; Christie, Hartvig C; Fagerli, Camilla With; Bekkby, Trine; Gundersen, Hege; Norderhaug, Kjell Magnus; Hjermann, Dag Øystein.
The influence of physical factors on kelp and sea urchin distribution in previously and still grazed areas in the NE Atlantic. PLOS ONE 2014 ;Volum 9.(6) s. -
NIVA UiO Untitled
 
50 Rinde, Eli; Christie, Hartvig; Fagerli, Camilla With; Bekkby, Trine; Gundersen, Hege; Norderhaug, Kjell Magnus; Hjermann, Dag Øystein.
Recovery of grazed kelp forests in northeast Atlantic - the influence of climate change and environmental factors. International Temperate Reefs Symposium; 2014-01-12 - 2014-01-17
NIVA UiO Untitled
 
    Vis neste liste