Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-10 av 10

2020
1 Gabrielsen, Ida Lodding; Blikstad-Balas, Marte.
Hvilken litteratur møter elevene i norskfaget? En analyse av hvilke skjønnlitterære verk som inngår i 178 norsktimer på åttende trinn. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2020
UiO Untitled
 
2019
2 Gabrielsen, Ida Lodding.
Hvordan og hvorfor leser ungdomsskoleelever skjønnlitteratur på skolen?. SkrivLes konferanse; 2019-05-07 - 2019-05-09
UiO Untitled
 
3 Gabrielsen, Ida Lodding.
«Virkemidler er det vi bruker for å oppnå sjangertrekkene» - Skjønnlitteraturens rolle i 178 norsktimer på ungdomstrinnet. Norsklæreren 2019 ;Volum 43.(4) s. 28-36
UiO Untitled
 
4 Gabrielsen, Ida Lodding; Blikstad-Balas, Marte; Tengberg, Michael.
The role of literature in the classroom: How and for what purposes do teachers in lower secondary school use literary texts?. L1-Educational Studies in Language and Literature 2019 ;Volum 19. s. 1-32
UiO Untitled
 
5 Gabrielsen, Ida Lodding; Oksbjerg, Marianne.
Læremiddelbruk i litteraturundervisningen – en sammenligning av dansk og norsk grunnskolepraksis. SkrivLes konferanse; 2019-05-07 - 2019-05-09
UiO Untitled
 
2018
6 Gabrielsen, Ida Lodding.
How and why do students read fiction? A Study of Literature Instruction in 182 Lower Secondary Language Arts Lessons in Norway. ARLE SIG ROLE Research Seminar - Interaction in the Literature Classroom; 2018-06-28 - 2018-06-29
UiO Untitled
 
7 Gabrielsen, Ida Lodding.
Literature Instruction – A Study of Instructional Practices and the Role of Literary Texts in 46 Lower Secondary Language Arts Classrooms. ECER - Inclusion and Exclusion, Resources for Educational Research?; 2018-09-03 - 2018-09-07
UiO Untitled
 
8 Gabrielsen, Ida Lodding; Blikstad-Balas, Marte; Tengberg, Michael.
The Role of Literary Texts in Lower Secondary School Language Arts Lessons. NERA - Educational Research: Boundaries, Breaches and Bridges; 2018-03-08 - 2018-03-10
UiO Untitled
 
2017
9 Gabrielsen, Ida Lodding; Blikstad-Balas, Marte; Tengberg, Michael.
Hvordan brukes skjønnlitterære tekster i norsk på ungdomstrinnet? En studie av skjønnlitterære teksters rolle i norsk i 46 8.klasser i Norge. Skriv! Les! – Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy; 2017-05-09 - 2017-05-11
UiO Untitled
 
10 Gabrielsen, Ida Lodding; Blikstad-Balas, Marte; Tengberg, Michael.
Why and How do Students Read Fiction? A Study of The Role of Literary Texts in Lower Secondary Language Arts Lessons. ECER - The European Conference on Educational Research; 2017-08-22 - 2017-08-25
UiO Untitled