Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 107 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2019
1 Andersson, Mette.
Boundary work and normativity in research communication across time. Identities: Global Studies in Culture and Power 2019 s. 1-17
UiO Untitled
 
2 Andersson, Mette.
Sluttreplikk. Tidsskrift for samfunnsforskning 2019 ;Volum 60.(1)
UiO Untitled
 
2018
3 Andersson, Mette.
En samtale med Rogers Brubaker. sosiologen.no 2018
UiO Untitled
 
4 Andersson, Mette.
Kampen om vitenskapeligheten. Forskningskommunikasjon i et politisk betent felt.. Universitetsforlaget 2018 (ISBN 978-82-15-03003-6) 152 s.
UiO Untitled
 
5 Andersson, Mette.
Race: A Contested and Travelling Concept. I: Concepts in Action. Conceptual Constructionism.. Brill Academic Publishers 2018 ISBN 9789004314191. s. 284-301
UiO Untitled
 
6 Andersson, Mette; Rogstad, Jon.
Political Engagement Among Young Adults with Minority Backgrounds: Between Identity and Interest. I: Diversity and Contestations over Nationalism in Europe and Canada. Palgrave Macmillan 2018 ISBN 978-1-137-58986-6. s. 123-147
FAFO UiO Untitled
 
7 Lekve, Isak; Andersson, Mette; Bygnes, Susanne.
Fredagssalongen #8: Fornuft og følelser. Fredagssalongen; 2018-09-14 - 2018-09-14
UiB UiO Untitled
 
2016
8 Andersson, Mette.
Theorizing through Comparative Case Studies. I: Theory in Action. Theoretical Constructionism. Brill Nijhoff 2016 ISBN 9789004314184. s. 145-159
UiO Untitled
 
2015
9 Andersson, Mette.
Morgenbladetsalongen: Rase. Morgenbladet [Internett] 2015-03-26
UiO Untitled
 
10 Vassenden, Anders; Andersson, Mette.
Religious symbols on rearview mirrors: displays of faith or hopes for safe travel?. I: Seeing religion. Toward a Visual sociology of religion. Routledge 2015 ISBN 9781138897809. s. 85-102
UiO UIS Untitled
 
2014
11 Andersson, Mette.
The debate about multicultural Norway before and after 22 July 2011. I: Mapping Changing Identities. New Directions in Uncertain Times.. Routledge 2014 ISBN 978-0-415-72604-7.
UiO Untitled
 
2012
12 Andersson, Mette.
The debate about multicultural Norway before and after 22 July 2011. Identities: Global Studies in Culture and Power 2012 ;Volum 19.(4) s. 418-427
UiB Untitled
 
13 Jacobsen, Christine M.; Andersson, Mette.
'Gaza in Oslo': Social imaginaries in the political engagement of Norwegian minority youth. Ethnicities 2012 ;Volum 12.(6) s. 821-843
UiB Untitled
 
14 Vestel, Viggo Jan; Andersson, Mette; Jacobsen, Christine M.; Rogstad, Jon Christian.
Kritiske hendelser - Nye stemmer. Politisk engasjement og transnasjonal orientering i det nye Norge. Universitetsforlaget 2012 (ISBN 978-82-15-01823-2) 271 s.
FAFO HIOA UiB Untitled
 
2011
15 Andersson, Mette.
Global integration in the nation: The emergence of non-white athletes and antiracist initiatives in Norwegian elite sport. I: Sport and challenges to racism. Palgrave Macmillan 2011 ISBN 978-0-230-57818-0. s. 150-166
UiB Untitled
 
16 Andersson, Mette.
'Reflexive transnationalization' among politically engaged minority youth. Migration, Globalization and New Social Formations. IMER Bergen 15 year anniversary conference and phd course.; 2011-11-09 - 2011-11-11
UiB Untitled
 
17 Andersson, Mette.
Review Essay. Montserrat Guibernau and John Rex (eds), The Ethnicity Reader, Nationalism, Multiculturalism and Migration. Cambridge: Polity Press, 2010 (2nd edn), 348 pp. Steve Fenton, Ethnicity. Cambrdige: Polity Press (2nd edn), 248 pp. Acta Sociologica 2011 ;Volum 54.(2) s. 195-198
UiB Untitled
 
18 Andersson, Mette.
The Ethnicity Reader. Nationalism, Multiculturalism and Migration. Acta Sociologica 2011 ;Volum 54.(2) s. 195-198
UiB Untitled
 
19 Berntzen, Lars Erik.
Den eksistensielle trusselen En sosiologisk studie av politisk motstand mot islam, muslimsk kultur og innvandring til Norge. Bergen: UiB 2011 110 s.
UiB Untitled
 
20 Bøyum, Karin Fedje.
"Men kva er i grunn definisjonen på rasisme..." Tre fokusgruppeintervju med ungdommar frå ein norsk storby. Bergen: UiB 2011 107 s.
UiB Untitled
 
21 Vassenden, Anders; Andersson, Mette.
Whiteness, non-whiteness and 'faith information control': religion among young people in Grønland, Oslo. Ethnic and Racial Studies 2011 ;Volum 34.(4) s. 574-593
NORCE UiB Untitled
 
2010
22 Andersson, Mette.
The social imaginary of first generation Europeans. Social Identities 2010 ;Volum 16.(1) s. 3-21
UiB Untitled
 
23 Olsen, Stine Karoline.
Bakkebyråkraters forestillinger omkring integrering - en studie av integreringsarbeid i en norsk kommune. Bergen: UiB 2010 96 s.
UiB Untitled
 
24 Vassenden, Anders; Andersson, Mette.
When an Image becomes Sacred. Photo elicitation using images of holy books. Visual Studies 2010 ;Volum 25.(2) s. 149-161
NORCE UiB Untitled
 
2009
25 Andersson, Mette.
De todos blancos a la mayoría blanca. Migraciones deportivas e integración en el fútbol noruego. I: Fútbol postnacional. Transformaciones sociales y culturales del "deporte globaol" en Europa y América Latina. Barcelona: Anthropos 2009 ISBN 978-84-7658-937-3. s. 93-106
UiB Untitled
 
26 Andersson, Mette.
Identity before identity politics. Ethnic and Racial Studies 2009 ;Volum 32.(7) s. 1292-1293
UiB Untitled
 
2008
27 Andersson, Mette.
Colts-trenar Tony Dugny var viktigare for preseidentvalet enn Jesse Owens. Bergens Tidende [Avis] 2008-12-17
UiB Untitled
 
28 Andersson, Mette.
Dagsnytt 18. NRK, Oslo [Radio] 2008-04-16
UiB Untitled
 
29 Andersson, Mette.
Diamanten som aldri strålte. Vårt Land [Avis] 2008-10-18
UiB Untitled
 
30 Andersson, Mette.
-Eg tek ikkje jobben. Bergens Tidende [Avis] 2008-02-23
UiB Untitled
 
31 Andersson, Mette.
Europeisk trend. Bergends Tidende [Avis] 2008-07-06
UiB Untitled
 
32 Andersson, Mette.
Flerfarget idrett. Nasjonalitet, migrasjon og minoritet. Fagbokforlaget 2008 (ISBN 978-82-450-0271-3) 215 s.
UiB Untitled
 
33 Andersson, Mette.
Flerfarget idrett. Nasjonalitet, migrasjon og minoritet. Mangfold, samhold og samfunn i endring; 2008-04-17 - 2008-04-18
UiB Untitled
 
34 Andersson, Mette.
Idrett fri for politikk. På Høyden - nettavis for Universitetet i Bergen [Avis] 2008-04-04
UiB Untitled
 
35 Andersson, Mette.
Idrett og Mangfold. Dagbladet 2008 s. 36-36
UiB Untitled
 
36 Andersson, Mette.
'Idretten er brutal og bra'. Vårt Land [Avis] 2008-04-16
UiB Untitled
 
37 Andersson, Mette.
-Latter og tull med refleksjon kan bryte fordommer. Bergens Tidende [Avis] 2008-05-24
UiB Untitled
 
38 Andersson, Mette.
Sosiale "imaginaries" blant unge voksne med minoritetsbakgrunn. Språkvariasjon og identitet; 2008-11-20 - 2008-11-22
UiB Untitled
 
39 Andersson, Mette.
Sånn er livet. NRK [Radio] 2008-03-27
UiB Untitled
 
40 Andersson, Mette.
The social imaginary of first generation Europeans. Neo-nationalism and the chrystallization of national identities in Europe; 2008-09-17 - 2008-09-18
UiB Untitled
 
41 Andersson, Mette.
Ønsker debatt om innvandring velkommen. Bergens Tidende [Avis] 2008-02-20
UiB Untitled
 
42 Bolstad, Brita.
Å være flerkulturell, utenlandsk, norsk og muslim -alt på en gang Etnisitet, religion og transnasjonal orientering som elementer i konstruksjonen av identitet. Bergen: UiB 2008 106 s.
UiB Untitled
 
43 Henriksen, Kim- Tonny.
Hva er norsk i Spania? En kvalitativ undersøkelse av norsk identitetsforhandling i Alfaz del Pi. Bergen: UiB 2008 115 s.
UiB Untitled
 
2007
44 Aiwerioba, Nogieru Patrick.
Identity development for mixed race persons in western Norway. Bergen: UiB 2007 107 s.
UiB Untitled
 
45 Andersson, Mette.
Corporate multiculturalism bounces across the Atlantic. The introduction of semi-professional basketball in Norway. International Journal of Sport Management and Marketing 2007 ;Volum 2.(1-2) s. 2-15
UiB Untitled
 
46 Andersson, Mette.
Med flagget på brystet. Samtiden 2007 (4) s. 42-55
UiB Untitled
 
47 Andersson, Mette.
Migrasjon som utfordring. Kritikk av metodologisk nasjonalisme. I: Grenser for kultur? Perspektiver fra norsk minoritetsforskning. Pax Forlag 2007 ISBN 978-82-530-3055-5. s. 53-79
UiB Untitled
 
48 Andersson, Mette.
The relevance of the Black Atlantic in contemporary sport. Racial imaginaries in Norway. International Review for the Sociology of Sport 2007 ;Volum 42.(1) s. 63-79
UiB Untitled
 
49 Eimhjellen, Ivar Sognnæs.
Nettsosialisering, hørsel og tilhørsel. Bergen: UiB 2007 104 s.
UiB Untitled
 
50 Johansen, Nils Berg.
Ungdommen i tolkerollen En studie av bosniske ungdommers opplevelse av å være tolk for sine foreldre i interaksjon med sosialkontoret. Bergen: UiB 2007 91 s.
UiB Untitled
 
    Vis neste liste