Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-43 av 43

2021
1 Beerepoot, Maarten; Huru, Hilja Lisa.
Gruppelærerdagen – trygghet og kvalitet fra første undervisningstime. Nordic Journal of STEM Education 2021
OSLOMET UiT Untitled
 
2020
2 Alam, MD Mehboob; Beerepoot, Maarten; Ruud, Kenneth.
A generalized few-state model for the first hyperpolarizability. Journal of Chemical Physics 2020 ;Volum 152. s. -
UiT Untitled
 
3 Beerepoot, Maarten.
Derfor kommer vi til å fortsette med digital undervisning.. Webinarfestivalen; 2020-11-24 - 2020-11-25
UiT Untitled
 
4 Beerepoot, Maarten.
Digital undervisning i den nye normalen. Dikus seminar om digitale læringsressursen. Hva er den nye normalen?; 2020-10-28 - 2020-10-29
UiT Untitled
 
5 Beerepoot, Maarten.
Digitale tester i undervisning og vurdering. Nettverk for lektorer ved NT-fak; 2020-11-18 - 2020-11-18
UiT Untitled
 
6 Beerepoot, Maarten; Johansen, Greta Kristine.
Evaluering av gruppeundervisning. Gruppelærerdagen; 2020-01-15 - 2020-01-15
UiT Untitled
 
2019
7 Beerepoot, Maarten.
Hvordan kan vi få stipendiatene til å benytte seg av nyttige tilbud? Erfaringer fra PhD-skole i kjemi. Nasjonalt seminar om UH-bibliotekens ph.d.-støtte; 2019-04-10 - 2019-04-11
UiT Untitled
 
8 Beerepoot, Maarten.
Organizing PhD training in a local PhD school. Seminar for PhD supervisors; 2019-02-20
UiT Untitled
 
9 Beerepoot, Maarten.
Phd – oppfølging, ivaretakelse, veiledning. HMS leder og verneombud seminar 2019; 2019-04-03 - 2019-04-03
UiT Untitled
 
10 Eikås, Karolina Solheimslid; Ruud, Kenneth; Beerepoot, Maarten; Brandsdal, Bjørn Olav.
Towards a computational protocol for VCD spectra of cyclic peptides. Chirality in Industry: Integrated Solutions for Vibrational Circular Dichroism; 2019-04-23 - 2019-04-26
UiT Untitled
 
11 Eikås, Karolina Solheimslid; Ruud, Kenneth; Beerepoot, Maarten; Brandsdal, Bjørn Olav.
Towards a computational protocol for VCD spectra of cyclic peptides. 17th International Conference on Chiroptical Spectroscopy; 2019-06-23 - 2019-06-27
UiT Untitled
 
12 Eikås, Karolina Solheimslid; Ruud, Kenneth; Beerepoot, Maarten; Brandsdal, Bjørn Olav.
Towards a computational protocol for VCD spectra of cyclic peptides. European Summerschool in Quantum Chemistry; 2019-09-08 - 2019-09-21
UiT Untitled
 
13 Eikås, Karolina Solheimslid; Ruud, Kenneth; Beerepoot, Maarten; Brandsdal, Bjørn Olav.
Towards a computational protocol for VCD spectra of cyclic peptides. 10th Triennial Congress of the International Society for Theoretical Chemical Physics; 2019-07-11 - 2019-07-17
UiT Untitled
 
14 Johansen, Greta Kristine; Beerepoot, Maarten.
På vei mot en kollegial tilnærming til undervisning – seminarundervisning og pedagogisk opplæring av stipendiater. MNT-konferanse; 2019-03-28 - 2019-03-28
UiT Untitled
 
15 Johansen, Greta Kristine; Beerepoot, Maarten.
På vei mot en kollegial tilnærming til undervisning – seminarundervisning og pedagogisk opplæring av stipendiater. Nordic Journal of STEM Education 2019 ;Volum 3.(1) s. 38-41
UiT Untitled
 
2018
16 Beerepoot, Maarten; Alam, MD Mehboob; Bednarska, Joanna; Bartkowiak, Wojciech; Ruud, Kenneth; Zalesny, Robert.
Benchmarking the Performance of Exchange-Correlation Functionals for Predicting Two-Photon Absorption Strengths. Journal of Chemical Theory and Computation 2018 ;Volum 14.(7) s. 3677-3685
UiT Untitled
 
2017
17 Alam, MD Mehboob; Beerepoot, Maarten; Ruud, Kenneth.
Channel interference in multiphoton absorption. Journal of Chemical Physics 2017 ;Volum 146. s. 244116-1-244116-7
UiT Untitled
 
18 Witzke, Sarah; List, Nanna Holmgaard; Olsen, Jógvan Magnus Haugaard; Steinmann, Casper; Petersen, Michael; Beerepoot, Maarten; Kongsted, Jacob.
An averaged polarizable potential for multiscale modeling in phospholipid membranes. Journal of Computational Chemistry 2017 ;Volum 38.(9) s. 601-611
UiT Untitled
 
2016
19 Beerepoot, Maarten.
Calculating molecular properties in realistic environments. Tromsø, Norway: UiT The Arctic University of Norway 2016 (ISBN 978-82-8236-215-3) 266 s.
UiT Untitled
 
20 Beerepoot, Maarten; Steindal, Arnfinn Hykkerud; List, Nanna Holmgaard; Kongsted, Jacob; Olsen, Jógvan Magnus Haugaard.
Averaged Solvent Embedding Potential Parameters for Multiscale Modeling of Molecular Properties. Journal of Chemical Theory and Computation 2016 ;Volum 12.(4) s. 1684-1695
UiT Untitled
 
21 Di Remigio, Roberto; Beerepoot, Maarten; Cornaton, Yann; Ringholm, Magnus; Steindal, Arnfinn Hykkerud; Ruud, Kenneth; Frediani, Luca.
Open-ended formulation of self-consistent field response theory with the polarizable continuum model for solvation. Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP 2016 ;Volum 19. s. 366-379
UiT Untitled
 
22 Os, Vibeke; Beerepoot, Maarten.
Bruker selvlysende protein for å bekrefte datamodell. Forskning.no 2016
UiT Untitled
 
23 Ruud, Kenneth; Beerepoot, Maarten.
Verdens minste billøp. Nordlys 2016 s. 3-3
UiT Untitled
 
24 Schwabe, Tobias; Beerepoot, Maarten; Olsen, Jógvan Magnus Haugaard; Kongsted, Jacob.
Correction: Analysis of computational models for an accurate study of electronic excitations in GFP. Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP 2016 ;Volum 18.(2) s. 1349-1349
UiT Untitled
 
25 Schwabe, Tobias; Beerepoot, Maarten; Olsen, Jógvan Magnus Haugaard; Kongsted, Jacob.
Erratum: Analysis of computational models for an accurate study of electronic excitations in GFP (Physical Chemistry Chemical Physics (2015) 17 (2582-2588)). Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP 2016 ;Volum 18.(2) s. 1349-1349
UiT Untitled
 
26 Steindal, Arnfinn Hykkerud; Beerepoot, Maarten; Ringholm, Magnus; List, Nanna Holmgaard; Ruud, Kenneth; Kongsted, Jacob; Olsen, Jógvan Magnus Haugaard.
Open-ended response theory with polarizable embedding: multiphoton absorption in biomolecular systems. Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP 2016 ;Volum 18.(40) s. 28339-28352
UiT Untitled
 
2015
27 Beerepoot, Maarten.
Calculating Multiphoton Absorption. Annual meeting of Biostruct, the Norwegian graduate school in Structural Biology; 2015-08-29
UiT Untitled
 
28 Beerepoot, Maarten.
Multiphoton absorption strengths with TDDFT: accurate of not?. Annual meeting of the Theoretical Chemistry division of the Norwegian Chemical Society; 2015-06-29
UiT Untitled
 
29 Beerepoot, Maarten; Friese, Daniel Henrik; List, Nanna Holmgaard; Kongsted, Jacob; Ruud, Kenneth.
Benchmarking two-photon absorption cross sections: performance of CC2 and CAM-B3LYP. Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP 2015 ;Volum 17.(29) s. 19306-19314
UiT Untitled
 
30 Friese, Daniel Henrik; Beerepoot, Maarten; Ringholm, Magnus; Ruud, Kenneth.
Open-ended recursive approach for the calculation of multiphoton absorption matrix elements. Journal of Chemical Theory and Computation 2015 ;Volum 11.(3) s. 1129-1144
UiT Untitled
 
31 List, Nanna Holmgaard; Beerepoot, Maarten; Olsen, Jógvan Magnus Haugaard; Gao, Bin; Ruud, Kenneth; Jensen, Hans Jørgen Aagaard; Kongsted, Jacob.
Molecular quantum mechanical gradients within the polarizable embedding approach-Application to the internal vibrational Stark shift of acetophenone. Journal of Chemical Physics 2015 ;Volum 142.(3) s. 034119-
UiT Untitled
 
32 Pikulska, Anna; Steindal, Arnfinn Hykkerud; Beerepoot, Maarten; Pecul, Magdalena.
Electronic circular dichroism of fluorescent proteins: A computational study. Journal of Physical Chemistry B 2015 ;Volum 119.(8) s. 3377-3386
UiT Untitled
 
33 Schwabe, Tobias; Beerepoot, Maarten; Olsen, Jógvan Magnus Haugaard; Kongsted, Jacob.
Analysis of computational models for an accurate study of electronic excitations in GFP. Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP 2015 ;Volum 17.(4) s. 2582-2588
UiT Untitled
 
2014
34 Beerepoot, Maarten.
Accurate QM/MM made cheaper: a hybrid approach to calculate polarizable embedding potentials. Annual meeting of the Norwegian Chemical Society; 2014-10-29
UiT Untitled
 
35 Beerepoot, Maarten; Friese, Daniel Henrik; Ruud, Kenneth.
Intermolecular charge transfer enhances two-photon absorption in yellow fluorescent protein. Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP 2014 ;Volum 16.(13) s. 5958-5964
UiT Untitled
 
36 Beerepoot, Maarten; Steindal, Arnfinn Hykkerud; Ruud, Kenneth; Olsen, Jógvan Magnus Haugaard; Kongsted, Jacob.
Convergence of environment polarization effects in multiscale modeling of excitation energies. Computational and Theoretical Chemistry 2014 ;Volum 1040-1041. s. 304-311
UiT Untitled
 
37 Friese, Daniel Henrik; Beerepoot, Maarten; Ringholm, Magnus; Ruud, Kenneth.
Multiphoton absorption calculation using an open-ended response theory approach - Going beyond one- and two-photon absorption. Symposium for Theoretical Chemistry 2014; 2014-09-14 - 2014-09-18
UiT Untitled
 
38 Friese, Daniel Henrik; Beerepoot, Maarten; Ruud, Kenneth.
Rotational averaging of multiphoton absorption cross sections. Journal of Chemical Physics 2014 ;Volum 141.(20)
UiT Untitled
 
2013
39 Beerepoot, Maarten.
Calculating absorption properties of fluorescent proteins. Annual meeting of Biostruct, the Norwegian graduate school in Structural Biology; 2013-08-30
UiT Untitled
 
40 Beerepoot, Maarten; Brandsdal, Bjørn Olav; Ruud, Kenneth; Steindal, Arnfinn Hykkerud.
Nobelprisen i kjemi 2013. Kjemi 2013 ;Volum 73.(6) s. 18-20
UiT Untitled
 
41 Beerepoot, Maarten; Steindal, Arnfinn Hykkerud; Kongsted, Jacob; Brandsdal, Bjørn Olav; Frediani, Luca; Ruud, Kenneth; Olsen, Jóqvan Magnus Haugaard.
A polarizable embedding DFT study of one-photon absorption in fluorescent proteins. Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP 2013 ;Volum 15.(13) s. 4735-4743
UiT Untitled
 
42 Brandsdal, Bjørn Olav; Ruud, Kenneth; Beerepoot, Maarten; Steindal, Arnfinn Hykkerud.
Datamodellering i kjemi og biologi, en selvmotsigelse?. Nordlys 2013 s. 43-43
UiT Untitled
 
2012
43 Beerepoot, Maarten.
Linear and non-linear absorption in fluorescent proteins: A combined quantum mechanics/molecular mechanics study. Annual meeting of the Theoretical Chemistry division of the Norwegian Chemical Society; 2012-06-12
UiT Untitled