Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-26 av 26

2019
1 Dørum, Kine; Larsen, Jelena.
Individual Development and Collective Change: A Dynamic Approach to University Teacher Training. I: Proceedings of EdMedia + Innovate Learning 2019. Association for the Advancement of Computing in Education 2019 ISBN 978-1-939797-42-1. s. 1329-1333
UiT Untitled
 
2017
2 Dørum, Kine.
Hvem skal trøste Knøttet? Tilhørighet og frafall i høyere utdanning.. Utdanningskonferanse for SU-fakultetet; 2017-10-03 - 2017-10-03
UiT Untitled
 
3 Dørum, Kine; Bergli, Terje Anders; Stenersen, Mark.
Catching the Wave or Drowning in the Surf? Production Efficiency, Quality, and Pedagogical Value of Video Teaching.. International Conference for Educational Media; 2017-09-20 - 2017-09-22
UiT Untitled
 
4 Dørum, Kine; Sandvoll, Ragnhild; Solberg, Mariann.
Developing a Teaching Philosophy: An Exercise in Futility or a Means to Transforming Teaching Practice?. EuroSoTL; 2017-06-08 - 2017-06-09
UiT Untitled
 
5 Sandvoll, Ragnhild; Dørum, Kine; Solberg, Mariann.
Vitenskapelig ansattes refleksjoner om utvikling av egen undervisning. UNIPED 2017 ;Volum 40.(4) s. 284-298
UiT Untitled
 
2016
6 Dørum, Kine; Solberg, Mariann.
Using Flipped Classroom in Bridging the Gap Between Theory and Application in University Teacher Training. I: EDULEARN16 Proceedings. The International Academy of Technology, Education and Development 2016 ISBN 978-84-608-8860-4. s. 1821-1826
UiT Untitled
 
7 Grepperud, Gunnar; Dørum, Kine; Danielsen, Ådne; Fossland, Trine.
Et "puff" i riktig retning? Evaluering av fire forskerskoler ved det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet. Tromsø: UiT 2016 71 s.
UiT Untitled
 
8 Grepperud, Gunnar; Nordkvelle, Yngve; Haugsbakk, Geir; Yvonne, Fritze; Dørum, Kine.
30 years of ICT and learning in education actors, perspectives and results in a Norwegian context Geir Haugsbakk, Yngve Nordkvelle, Yvonne Fritze, Gunnar Grepperud, Kine Dørum. ECER 2016 Dublin The European Conference on Educational Resarch; 2016-08-23 - 2016-08-26
UiT Untitled
 
9 Sandvoll, Ragnhild; Dørum, Kine; Solberg, Mariann.
Min undervisningsfilosofi: i spennet mellom hvem man er og hvem man vil være som underviser. Danning & utdanning; 2016-05-02 - 2016-05-04
UiT Untitled
 
2015
10 Dørum, Kine; Flytkjær, Vibeke.
Bruk av digitale verktøy i høyere utdanning: Må det være ildsjelenes arena?. Læringsfestivalen 2015; 2015-05-04 - 2015-05-05
UiT Untitled
 
11 Dørum, Kine; Grepperud, Gunnar.
På stedet hvil? Noen refleksjoner om implementering av IKT og læring i norsk høyere utdanning med utgangspunkt i Norgesuniversitetets arbeid. UNIPED 2015 ;Volum 38.(3) s. 164-179
UiT Untitled
 
2014
12 Dørum, Kine; Grepperud, Gunnar.
Hvis Norgesuniversitetet ikke fantes - Refleksjoner om fortid og framtid. Konferanse; 2014-11-04 - 2014-11-04
UiT Untitled
 
2012
13 Dørum, Kine.
The Role of Individual Differences and Metaphor in Hypermedia Navigation. Leicester, UK: University of Leicester 2012 304 s.
UiT Untitled
 
14 Dørum, Kine; Bartle, Craig; Pennington, Martin.
Social Media Encourages Sense of Belonging among Off-Campus University Students. I: Cases on Formal and Informal E-Learning Environments: Opportunities and Practices. IGI Global 2012 ISBN 9781466619302. s. 68-80
UiT Untitled
 
2011
15 Dørum, Kine; Garland, Kate.
Efficient Electronic navigation: A metaphorical question?. Interacting with computers 2011 ;Volum 23.(2) s. 129-136
UiT Untitled
 
2010
16 Dørum, Kine; Bartle, Craig; Pennington, Martin.
The Effect of Online Social Networking on Facilitating Sense of Belonging among University Students Living Off Campus. I: Proceedings of EdMedia: World Conference on Educational Media and Technology 2010. : Association for the Advancement of Computing in Education 2010 ISBN 978-1-880094-81-5. s. 529-535
UiT Untitled
 
17 Dørum, Kine; Bartle, Craig; Pennington, Martin.
What makes students feel they belong at university?. Quality in Learning and Teaching seminar series; 2010-10-01 - 2010-10-01
UiT Untitled
 
18 Pennington, Martin; Bartle, Craig; Dørum, Kine.
Student Retention and Success: Sense of Belonging and Intimacy. HEA Retention Convention; 2010-03-20 - 2010-03-20
UiT Untitled
 
19 Pennington, Martin; Dørum, Kine; Bartle, Craig.
Belonging, Learning and Working: theory and practice in supporting students with disabilities and specific learning difficulties. HEA Research Series; 2010-10-10 - 2010-10-10
UiT Untitled
 
2008
20 Dørum, Kine.
It’s All In Your Head: The Effect Of Metaphor On Web Navigation. Science Daily [Internett] 2008-06-18
UiT Untitled
 
21 Dørum, Kine.
‘Lost in Hyperspace’: The Effect of Metaphors on Web Navigation. I: Proceedings of EdMedia: World Conference on Educational Media and Technology 2008. : Association for the Advancement of Computing in Education (AACE) 2008 ISBN 978-1-880094-65-5. s. 1380-1386
UiT Untitled
 
22 Dørum, Kine.
The Effect of Interface Metaphors on Navigation Performance. University of Leicester School of Psychology Internal Research Seminar Series; 2008-05-28 - 2008-05-28
UiT Untitled
 
23 Dørum, Kine.
The Effect Of Metaphor On Web Navigation. University of Leicester Festival of Postgraduate Research; 2008-05-20 - 2008-05-20
UiT Untitled
 
2007
24 Dørum, Kine.
Cognitive Style and Hypertext Browsing Strategies. University of Leicester School of Psychology Internal Research Seminar Series; 2007-03-20 - 2007-03-20
UiT Untitled
 
25 Dørum, Kine.
Electronic Navigation: Context, Content, and Individual Differences. University of Leicester School of Psychology, 2nd Annual Postgraduate Conference; 2007-07-11 - 2007-07-11
UiT Untitled
 
26 Dørum, Kine.
Navigation in Two-Dimensional Information Spaces. University of Leicester School of Psychology, 1st Annual Postgraduate Conference; 2007-05-17 - 2007-05-17
UiT Untitled