Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-21 av 21

2019
1 Sørlie, Anniken; Alaattinoglu, Daniela.
Sverige gir steriliserte transpersoner erstatning. Det bør Norge også gjøre. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2019 s. 20-21
HIOF Untitled
 
2018
2 Davy, Zowie; Sørlie, Anniken; Suess Schwend, Amets.
Democratising diagnoses? The role of the depathologisation perspective in constructing corporeal trans citizenship. Critical Social Policy 2018 ;Volum 38.(1) s. 13-34
UiO Untitled
 
3 Sørlie, Anniken.
Governing (Trans) parenthood – The Tenacious Hold of Biological Connection and Heterosexuality. Menneskerettigheter og internasjonal privatrett på familierettens område; 2018-11-07 - 2018-11-08
UiO Untitled
 
4 Sørlie, Anniken.
Spenningsfeltet mellom lov om endring av juridisk kjønn og annet lovverk. Kjønn og rett i endring: seksualitet, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk; 2018-11-23 - 2018-11-23
HIOF UiO Untitled
 
5 Sørlie, Anniken.
The right to trans-specific healthcare in Norway: understanding the health needs of transgender people. Medical Law Review 2018 ;Volum 27.(2) s. 295-317
UiO Untitled
 
6 Sørlie, Anniken.
Transgender children and binary structures in schools. Ghent University Expert Seminar '‘Protecting trans* rights after the new Belgian Gender Recognition Act: done deal or work in progress?’; 2018-02-06 - 2018-02-06
UiO Untitled
 
7 Sørlie, Anniken.
Transspesifikke helserettigheter i norsk og internasjonal rett: et anerkjennelsesperspektiv. Kjønn og rett i endring: seksualitet, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk; 2018-11-23 - 2018-11-23
HIOF UiO Untitled
 
8 Sørlie, Anniken; Schmölzer, Stephanie.
Transpersoner sliter med å få den helsehjelpen de trenger og har rett på. Forskning.no [Internett] 2018-09-08
UiO Untitled
 
2017
9 Hellum, Anne; Sørlie, Anniken; Gustavsson, Andrea.
Rett til kjønnsidentietet. Dagbladet 2017
UiO Untitled
 
10 Sørlie, Anniken.
Governing (trans)parenthood: The tenacious hold of biological connection and heterosexuality. I: Queering International Law: Possibilities, Alliances, Complicities, Risks. Routledge 2017 ISBN 978-1-138-28991-8. s. 171-190
UiO Untitled
 
11 Sørlie, Anniken.
Legal Gender Meets Reality: A Socio-Legal Children's Perspective. I: Human Rights, Sexual Orientation, and Gender Identity. Routledge 2017 ISBN 978-1138698505. s. 77-103
UiO Untitled
 
12 Sørlie, Anniken; Lindstad, Siri.
Barn har rett til egen kjønnsidentitet. Kilden kjønnsforskning [Internett] 2017-01-31
UiO Untitled
 
2016
13 Frøjd, Elise Koppang; Hellum, Anne; Sørlie, Anniken.
– Transbarn trenger juridisk anerkjennelse. Forskning.no [Fagblad] 2016-02-05
UiO Untitled
 
14 Frøjd, Elise Koppang; Hellum, Anne; Sørlie, Anniken.
Transpersoners rettigheter styres av gammeldagse tanker. Forskning.no [Fagblad] 2016-02-04
OSLOMET UiO Untitled
 
15 Sørlie, Anniken.
Rettighetssubjekter i endring: Den fødende mannen. I: Rettigheter i velferdsstaten. Begreper, trender, teorier. Gyldendal Juridisk 2016 ISBN 978-82-05-48452-8. s. 227-248
UiO Untitled
 
16 Sørlie, Anniken; Hellum, Anne; Koppang Frøjd, Elise.
Transbarn trenger juridisk anerkjennelse. forskning.no [Internett] 2016-02-05
UiO Untitled
 
17 Sørlie, Anniken; Hellum, Anne; Koppang Frøjd, Elise.
Transpersoners rettigheter styres av gammeldagse tanker. forskning.no [Internett] 2016-02-04
UiO Untitled
 
2015
18 Sørlie, Anniken.
Legal gender meets reality: a socio-legal children's perspective. Nordic Journal of Human Rights 2015 ;Volum 33.(4) s. 353-379
UiO Untitled
 
19 Sørlie, Anniken; Hellum, Anne; Kristine Marie, Skaar.
Transpersoner blir diskriminert - Krav om å endre kjønn bryter norsk lov. Forskningsmagasinet Apollon [Tidsskrift] 2015-08-18
UiO Untitled
 
2014
20 Sørlie, Anniken.
Tvungen identitet - en vurdering av norsk forvaltningspraksis' krav om irreversibel sterilisering ved endring av juridisk kjønn. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2014 ;Volum 12.(4) s. 272-295
UiO Untitled
 
2013
21 Sørlie, Anniken.
Retten til kjønnsidentitet som menneskerettighet: kan norsk forvaltningspraksis' krav om irreversibel sterilisering ved endring av fødselsnummer forsvares?. : Universitetet i Oslo 2013 164 s. Kvinnerettslig skriftserie(90)
UiO Untitled