Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 78 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Rasmussen, Ingvill; Kjærnsli, Marit; Jensen, Fredrik; Ludvigsen, Sten Runar.
Problemløsing ved samarbeid i PISA 2015: En diskusjon av rammeverket og norske elevers resultater. Acta Didactica Norden (ADNO) 2020
UiO Untitled
 
2019
2 Jensen, Fredrik; Pettersen, Andreas; Frønes, Tove Stjern; Kjærnsli, Marit; Rohatgi, Anubha; Eriksen, Anna; Narvhus, Eva Kristin.
PISA 2018. Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag.. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 9788215037356) 32 s.
UiO Untitled
 
2018
3 Jensen, Fredrik; Henriksen, Ellen Karoline; Holmegaard, Henriette Tholstrup; Madsen, Lene Møller; Ulriksen, Lars.
Balancing Cost and Value: Scandinavian Students’ First Year Experiences of Encountering Science and Technology Higher Education. Nordic Studies in Science Education 2018 ;Volum 14.(1) s. 3-21
UiO Untitled
 
4 Jensen, Fredrik; Mork, Sonja Merethe; Kjærnsli, Marit.
En sammenligning av naturfagkompetanser i PISA-rammeverket 2015 og den norske læreplanen. I: Tjue år med TIMSS og PISA i Norge: Trender og nye analyser. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-03006-7. s. 94-127
UiO Untitled
 
5 Kjærnsli, Marit; Jensen, Fredrik.
Gir norsk skole like muligheter for alle?. Agenda Magasin 2018
UiO Untitled
 
2016
6 Jensen, Fredrik.
The role of Recruitment Initiatives in Young People's Choice of STEM Education. : Det matematisk naturvitenskapelige fakultet, UIO 2016 230 s.
UiO Untitled
 
7 Jensen, Fredrik; Kjærnsli, Marit.
Elevers oppfatninger av naturfagsundervisning. I: Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215027470. s. 94-107
UiO Untitled
 
8 Jensen, Fredrik; Kjærnsli, Marit.
Holdninger til naturfag. I: Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215027470. s. 72-
UiO Untitled
 
9 Kjærnsli, Marit; Jensen, Fredrik.
Naturfag i PISA: Definisjon og oppgaver. I: Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215027470. s. 32-49
UiO Untitled
 
10 Kjærnsli, Marit; Jensen, Fredrik.
PISA 2015 - Gjennomføring og noen sentrale funn. I: Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215027470. s. 11-32
UiO Untitled
 
11 Kjærnsli, Marit; Jensen, Fredrik.
Resultater i naturfag. I: Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215027470. s. 49-72
UiO Untitled
 
12 Kjærnsli, Marit; Jensen, Fredrik.
Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015. Universitetsforlaget 2016 (ISBN 9788215027470) 227 s.
UiO Untitled
 
2015
13 Jensen, Fredrik.
PISA – mer enn internasjonale rangeringer. Naturfagkonferansen; 2015-10-15 - 2015-10-15
UiO Untitled
 
14 Jensen, Fredrik.
PISA – mer enn internasjonale rangeringer. UVs Forsker Grand Prix; 2015-08-12 - 2015-08-12
UiO Untitled
 
15 Jensen, Fredrik.
The Impact of Outreach and Out-of-School Activities on Norwegian Upper Secondary Students’ STEM Motivations. I: Understanding student participation and choice in science and technology education. Springer 2015 ISBN 978-94-007-7792-7. s. 185-199
UiO Untitled
 
16 Jensen, Fredrik; Henriksen, Ellen Karoline.
Balancing cost and value: Scandinavian students’ first year experiences in STEM higher education. ESERA; 2015-08-31 - 2015-09-04
UiO Untitled
 
17 Jensen, Fredrik; Henriksen, Ellen Karoline.
Short stories of educational choice – in the words of science and technology students. I: Understanding student participation and choice in science and technology education. Springer 2015 ISBN 978-94-007-7792-7. s. 135-151
UiO Untitled
 
18 Jensen, Fredrik; Henriksen, Ellen Karoline.
The Importance of Role Models, Social Integration and Academic Integration for Norwegian and Danish Students’ Participation in STEM. NARST; 2015-04-11 - 2015-04-14
UiO Untitled
 
2014
19 Henriksen, Ellen Karoline; Jensen, Fredrik; Sjaastad, Jørgen.
Role of Out-of-School Experiences and Targeted Recruitment Efforts in Norwegian Science and Technology Students’ Educational Choice. International Journal of Science Education 2014 ;Volum 5.(3) s. 203-222
NIFU UiO Untitled
 
20 Jensen, Fredrik.
Choosing science and technology education: What matters?. Subsea Valley Conference 2014; 2014-04-02 - 2014-04-03
UiO Untitled
 
21 Jensen, Fredrik; Bøe, Maria Vetleseter.
Gir et realistisk bilde av realfag. Teknisk Ukeblad 2014 (03)
UiO Untitled
 
22 Kjærnsli, Marit; Nortvedt, Guri A.; Jensen, Fredrik.
Norske elevers kompetanse i problemløsing i PISA 2012. Oslo: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo 2014 (ISBN 978-82-93292-02-9) 49 s.
UiO Untitled
 
23 Sjaastad, Jørgen; Carlsten, Tone Cecilie; Opheim, Vibeke; Jensen, Fredrik.
Evaluering av Den naturlige skolesekken: Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer. Oslo: NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning 2014 (ISBN 978-82-327-0044-8) 78 s. NIFU-rapport(38)
NIFU UiO Untitled
 
2013
24 Henriksen, Ellen Karoline; Jensen, Fredrik.
Short stories of educational choice – In the words of science and technology students. ESERA; 2013-09-02 - 2013-09-07
UiO Untitled
 
25 Jensen, Fredrik.
Female STEM participation in Norway: Experiences from the recruitment event “The Girls' Day”. EARLI; 2013-08-27 - 2013-08-31
UiO Untitled
 
26 Jensen, Fredrik.
Selvtillit på skolen. Dagsavisen 2013
UiO Untitled
 
27 Jensen, Fredrik.
Ungdoms utdanningsvalg - hva skal til for at de velger landbruket?. Gartnerseminaret 2013; 2013-11-19 - 2013-11-20
UiO Untitled
 
28 Jensen, Fredrik; Bøe, Maria Vetleseter.
The influence of a recruitment event on female upper secondary students’ motivation for science and technology higher education. ILS' forskningssymposium 2013; 2013-12-12 - 2013-12-12
UiO Untitled
 
29 Jensen, Fredrik; Bøe, Maria Vetleseter.
The Influence of a Two-Day Recruitment Event on Female Upper Secondary Students’ Motivation for Science and Technology Higher Education. International Journal of Gender, Science and Technology 2013
UiO Untitled
 
30 Jensen, Fredrik; Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline; Sjaastad, Jørgen; Løken, Marianne.
"Barndomsminner og ein god lærar": Om å hjelpe elevar med å sjå utdannings- og yrkesmulegheiter i MNT-fag. Naturfag 2013 (1) s. 27-30
UiO Untitled
 
31 Jensen, Fredrik; Henriksen, Ellen Karoline.
The importance of role models, social integration and academic integration for STEM students. ESERA; 2013-09-02 - 2013-09-07
UiO Untitled
 
32 Jensen, Fredrik; Nortvedt, Guri A..
Holdninger til matematikk. I: Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02323-6. s. 97-120
UiO Untitled
 
33 Jensen, Fredrik; Sjaastad, Jørgen.
A Norwegian out-of-school mathematics project's influence on secondary student's stem motivation. International Journal of Science and Mathematics Education 2013 ;Volum 11.(6) s. 1437-1461
NIFU Untitled
 
34 Kjærnsli, Marit; Jensen, Fredrik.
Læringsmiljøet i skolen. I: Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02323-6. s. 261-276
UiO Untitled
 
2012
35 Bøe, Maria Vetleseter; Jensen, Fredrik.
Realfagsrekruttering: Dette virker!. Proreal avslutningskonferanse; 2012-09-20
UiO Untitled
 
36 Henriksen, Ellen Karoline; Jensen, Fredrik.
Interests & Recruitment in Science: Why choose STEM education and career - in 5 European countries?. Public Communication of Science and Technology; 2012-04-18 - 2012-04-20
UiO Untitled
 
37 Jensen, Fredrik.
Adressing the key challenge - who's going to do all the work?. Underwater Technology Conference; 2012-06-14 - 2012-06-14
UiO Untitled
 
38 Jensen, Fredrik.
Hva Vidar Teisen og Macgyver har til felles: Om moderne ungdomskultur, utdanningsvalg og rekrutteringstiltak. Seminar om rekruttering til realfag i regi av OLF; 2012-02-13 - 2012-02-13
UiO Untitled
 
39 Jensen, Fredrik.
Naturfagtriks som kan gjøres på fest. Naturfagkonferansen; 2012-10-18 - 2012-10-19
UiO Untitled
 
40 Jensen, Fredrik.
Short stories of educational choice: in the words of science and technology students. Seminar on science education and educational choice; 2012-09-27 - 2012-09-27
UiO Untitled
 
41 Jensen, Fredrik; Bøe, Maria Vetleseter.
Fornuft og følelser - ungdoms valg og bortvalg av realfag. Naturfagkonferansen 2012; 2012-10-18 - 2012-10-19
UiO Untitled
 
42 Jensen, Fredrik; Henriksen, Ellen Karoline.
Using experiences outside of school to recruit young people to STEM education. Public Communication of Science and Technology; 2012-04-18 - 2012-04-20
UiO Untitled
 
43 Sjaastad, Jørgen; Jensen, Fredrik.
Hva har mentorene og MacGyver til felles?. ENT3R-konferanse; 2012-04-13 - 2012-04-13
UiO Untitled
 
2011
44 Bøe, Gudrun Maria Vetleseter; Jensen, Fredrik; Henriksen, Ellen Karoline; Sjaastad, Jørgen.
Hva teller når ungdom velger realfag? Resultater fra forskningsprosjektene Vilje-con-valg og IRIS. Nasjonalt Studieveilederseminar for Realfag; 2011-05-09 - 2011-05-10
UiO Untitled
 
45 Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline; Jensen, Fredrik.
Jenters og gutters valg og bortvalg av realfag. ReaLise - Ditt utdanningsvalg; 2011-09-28
UiO Untitled
 
46 Henriksen, Ellen Karoline; Jensen, Fredrik.
Hva sier IRIS om opplevelsene til norske begynnerstudenter i realfag?. Det nytter! Nasjonal konferanse om rekruttering til realfag; 2011-03-28 - 2011-03-28
UiO Untitled
 
47 Henriksen, Ellen Karoline; Jensen, Fredrik.
Interests and Recruitment In Science: Presenting first results from project IRIS. 9th International ESERA Conference; 2011-09-05 - 2011-09-09
UiO Untitled
 
48 Jensen, Fredrik.
Opplevelser som endrer historiens gang?. Kimen 2011 (3) s. 29-35
UiO Untitled
 
49 Jensen, Fredrik.
Rekrutteringstiltak: Hva nytter?. Det nytter! Nasjonal konferanse om rekruttering til realfag; 2011-03-28 - 2011-03-28
UiO Untitled
 
50 Jensen, Fredrik.
Rekrutteringstiltak: Hva nytter?. Seminar om rekruttering til realfag i regi av NITO; 2011-06-14 - 2011-06-14
UiO Untitled
 
    Vis neste liste