Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-15 av 15

2020
1 Frønes, Tove Stjern; Pettersen, Andreas; Radišić, Jelena; Buchholtz, Nils.
Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education – Final thoughts and looking ahead. I: Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education. Springer 2020 ISBN 9783030616472. s. 397-412
UiO Untitled
 
2 Frønes, Tove Stjern; Pettersen, Andreas; Radišić, Jelena; Buchholtz, Nils.
Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education. Springer 2020 (ISBN 9783030616472) 412 s.
UiO Untitled
 
3 Frønes, Tove Stjern; Pettersen, Andreas; Radišić, Jelena; Buchholtz, Nils.
Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education – Contributions from Large-Scale Studies.. I: Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education. Springer 2020 ISBN 9783030616472. s. 1-10
UiO Untitled
 
4 Jensen, Fredrik; Kjærnsli, Marit; Björnsson, Julius Kristjan; Pettersen, Andreas.
Kapittel 9. Gir norsk skole alle elever like muligheter til å bli gode lesere?. I: Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215040059. s. 222-241
UiO Untitled
 
5 Nortvedt, Guri A.; Bratting, Karianne Berg; Kovpanets, Oksana; Pettersen, Andreas; Rohatgi, Anubha.
Improving equity through national-level assessment initiatives.. I: Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education. Springer 2020 ISBN 9783030616472. s. 225-248
UiO Untitled
 
6 Radišić, Jelena; Pettersen, Andreas.
Resilient and nonresilient students in Sweden and Norway—Investigating the interplay between their self-beliefs and the school environment.. I: Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education. Springer 2020 ISBN 9783030616472. s. 273-304
UiO Untitled
 
2019
7 Jensen, Fredrik; Pettersen, Andreas; Frønes, Tove Stjern; Kjærnsli, Marit; Rohatgi, Anubha; Eriksen, Anna; Narvhus, Eva Kristin.
PISA 2018. Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag.. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 9788215037356) 32 s.
UiO Untitled
 
8 Pettersen, Andreas.
Towards competency-oriented mathematics education. An investigation of task demands and teachers' knowledge of task demands from a competency perspective.. Oslo: UiO: Universitetet i Oslo, Det utdanningsvitenskapelige fakultet. 2019 163 s.
UiO Untitled
 
9 Pettersen, Andreas; Braeken, Johan.
Mathematical Competency Demands of Assessment Items: a Search for Empirical Evidence. International Journal of Science and Mathematics Education 2019 ;Volum 17.(2) s. 405-425
UiO Untitled
 
2017
10 Pettersen, Andreas; Nortvedt, Guri A..
Identifying Competency Demands in Mathematical Tasks: Recognising What Matters. International Journal of Science and Mathematics Education 2017 s. 1-17
UiO Untitled
 
2016
11 Nortvedt, Guri A.; Pettersen, Andreas.
Matematikk. I: Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215027470. s. 107-135
UiO Untitled
 
12 Nortvedt, Guri A.; Pettersen, Andreas; Pettersson, Astrid; Sollerman, Samuel.
Is PISA 2012 relevant to mathematics education in Norway and Sweden?. I: Northern Lights on PISA and TALIS. Nordisk ministerråd 2016 ISBN 978-92-893-4521-7. s. 27-58
UiO Untitled
 
13 Pettersen, Andreas; Nortvedt, Guri A..
RECOGNISING WHAT MATTERS: IDENTIFYING COMPETENCY DEMANDS IN MATHEMATICAL TASKS. Proceedings of the International Groups for the Psychology of Mathematics Education 2016 ;Volum 40.(4) s. 4-59-4-66
UiO Untitled
 
2015
14 Nortvedt, Guri A.; Rohatgi, Anubha; Pettersen, Andreas.
Kartleggingsprøver i regning for 1. – 3. trinn, våren 2015. Oslo: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo 2015 45 s.
UiO Untitled
 
2013
15 Pettersen, Andreas; Nortvedt, Guri A..
Assessing Grade 2 students' understanding of the number line: the issue of the item format. The 37th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education; 2013-07-28 - 2013-08-02
UiO Untitled