Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-48 av 48

2020
1 Gunnulfsen, Ann Elisabeth.
Ledelse av fagfornyelsen i institusjonsskoler - forhandling om mening, makt og posisjonering.. Årskonferanse for ledere i FLIS -Foreningen for ledere i institusjonssskoler; 2020-02-13 - 2020-02-13
UiO Untitled
 
2 Gunnulfsen, Ann Elisabeth.
Utdanningsledelse som mikropolitisk praksis. Forhandling om mening, makt og posisjonering.. Oslo: Universitetsforlaget 2020 (ISBN 978-82-15-03619-9) 213 s.
UiO Untitled
 
2019
3 Gunnulfsen, Ann Elisabeth.
A more motivating lower secondary school? The University and College Sector’s experience with Intentions and Reality in National Policy Design. ECER; 2019-09-03 - 2019-09-06
UiO Untitled
 
4 Gunnulfsen, Ann Elisabeth.
Ledelse, roller og makt i utviklingsarbeid. I: Nye lærer- og lederroller i skolen. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03407-2.
UiO Untitled
 
5 Gunnulfsen, Ann Elisabeth.
Micro Policy Making in Schools The role of Leadership in Test-based Accountability Dynamics in Norway. AERA; 2019-04-04 - 2019-04-10
UiO Untitled
 
6 Gunnulfsen, Ann Elisabeth.
The context of time, talk and power in policy making A study of how school professionals deal with policy intentions. AERA Annual meeting; 2019-04-04 - 2019-04-10
UiO Untitled
 
7 Gunnulfsen, Ann Elisabeth; Jacobsen, Hilde Marie Madsø.
Bidrag til et mer motiverende ungdomstrinn? UH-sektorens erfaringer med intensjon og virkelighet i nasjonal politikkutforming. Norsk pedagogisk tidsskrift 2019 ;Volum 103.(1) s. 29-41
UiO Untitled
 
8 Gunnulfsen, Ann Elisabeth; Jensen, Ruth.
Experiencing the Use of Tools in School Leadership Programs in Two Different National Policy Contexts. ECER; 2019-09-03 - 2019-09-06
UiO Untitled
 
9 Hall, Jeffrey Brooks; Gunnulfsen, Ann Elisabeth.
Skolen og personvern: Dilemmaer for ledere og lærere. Skolelederdagen, Universitetet i Oslo; 2019-09-13 - 2019-09-13
UiO Untitled
 
10 Roe, Astrid; Gunnulfsen, Ann Elisabeth.
Skolers bruk av resultater på nasjonale prøver. Bedre Skole 2019 ;Volum 2019.(3) s. 32-37
UiO Untitled
 
11 Skedsmo, Guri; Gunnulfsen, Ann Elisabeth.
Elevresultater og ledelsesstrategier i (sam)spill – skolelederes praksis for å følge opp resultater i skolen. Avskjedsseminar for prof. Jorunn Møller; 2019-06-14 - 2019-06-14
UiO Untitled
 
12 Skedsmo, Guri; Gunnulfsen, Ann Elisabeth.
Elevresultater og ledelsesstrategier i (sam)spill – skolelederes praksis for å følge opp resultater i skolen. I: Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker.. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-60554-4. s. 56-72
UiO Untitled
 
2018
13 Brevik, Lisbeth M.; Gunnulfsen, Ann Elisabeth; Renzulli, Joseph.
Student teachers’ practice and experience with differentiated instruction for students with higher learning potential. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies 2018 ;Volum 71. s. 34-45
UiO Untitled
 
14 Gunnulfsen, Ann Elisabeth.
How do teachers use national test results? Exploring testing policies, teacher practice and principals’ facilitation. AERA; 2018-04-05 - 2018-04-08
UiO Untitled
 
15 Gunnulfsen, Ann Elisabeth.
Ledelse, læreres praksis og bruk av resultater på nasjonale prøver. Skolelederkonferansen ved Universitetet i Oslo; 2018-10-13 - 2018-10-13
UiO Untitled
 
16 Gunnulfsen, Ann Elisabeth.
Micro Policy Making in Schools The contexts of power, talk and time. ECER; 2018-09-04 - 2018-09-07
UiO Untitled
 
17 Gunnulfsen, Ann Elisabeth.
Micro Policy Making in Schools. Use of National Test Results in a Norwegian Context. Universitetet i Oslo: Det utdanningsvitenskapelige fakultet 2018 70 s.
UiO Untitled
 
18 Gunnulfsen, Ann Elisabeth; Hall, Jeffrey Brooks.
Ledelse av læreplanarbeid i et juridisk perspektiv. Skolelederkonferansen ved Universitetet i Oslo; 2018-09-14 - 2018-09-14
UiO Untitled
 
19 Gunnulfsen, Ann Elisabeth; Møller, Jorunn.
Ledelse som drivkraft for utvikling. Konferanse; 2018-09-21 - 2018-09-21
UiO Untitled
 
20 Gunnulfsen, Ann Elisabeth; Roe, Astrid.
How do teachers use national test results? Exploring testing policies, teacher practice and principals’ facilitation. NERA; 2018-03-08 - 2018-03-10
UiO Untitled
 
21 Gunnulfsen, Ann Elisabeth; Roe, Astrid.
Investigating teachers’ and school principals’ enactments of national testing policies: A Norwegian study. Journal of Educational Administration 2018 ;Volum 56.(3) s. 332-349
UiO Untitled
 
2017
22 Gunnulfsen, Ann Elisabeth.
How do teachers use national test results? Exploring testing policies, teacher practice and principals facilitating. ECER; 2017-08-22 - 2017-08-25
UiO Untitled
 
23 Gunnulfsen, Ann Elisabeth.
Kva skjer på skulane? Korleis bruker skulane resultata på nasjonale prøver i sitt arbeid med skuleutvikling og elevane si læring?. Skolelederkonferansen 2017; 2017-10-03 - 2017-10-04
UiO Untitled
 
24 Gunnulfsen, Ann Elisabeth.
Norwegian School Leaders’ and Teachers’ Use of National Test Results: Opportunities Lost?. AERA; 2017-04-26 - 2017-05-02
UiO Untitled
 
25 Gunnulfsen, Ann Elisabeth.
School Leaders’ and Teachers’ Work with National Test Results: Lost in Translation?. NERA; 2017-03-23 - 2017-03-25
UiO Untitled
 
26 Gunnulfsen, Ann Elisabeth.
School leaders' and teachers' work with national test results: Lost in translation?. Journal of educational change 2017 s. 1-25
UiO Untitled
 
27 Gunnulfsen, Ann Elisabeth; Møller, Jorunn.
National Testing: Gains or Strains? School Leaders’ Responses to Policy Demands. Leadership and Policy in Schools 2017 ;Volum 16.(3) s. 455-474
UiO Untitled
 
28 Helstad, Kristin; Gunnulfsen, Ann Elisabeth.
Når UIU møter UIO: Språk og systemer i spill. Avslutningskonferanse "Ungdomstrinn i utvikling"; 2017-04-05 - 2017-04-06
UiO Untitled
 
2016
29 Brevik, Lisbeth M.; Gunnulfsen, Ann Elisabeth.
Differensiert undervisning for høytpresterende elever med stort læringspotensial. Acta Didactica Norge 2016 ;Volum 10.(2) s. 212-234
UiO Untitled
 
30 Gunnulfsen, Ann Elisabeth.
National Testing. gains or Strains? School Leaders' Responses to Policy Demands. AERA. Annual Meeting; 2016-04-07 - 2016-04-12
UiO Untitled
 
31 Gunnulfsen, Ann Elisabeth.
School Leaders’ and Teachers’ Enactment of Policy Demands: Responses to Requirements for the Use of National Test Results. EERA; ECER 2016, Dublin; 2016-08-23 - 2016-08-26
UiO Untitled
 
32 Gunnulfsen, Ann Elisabeth.
School leadership and the knowledge of teacher-student interaction on Facebook: a study of a lower secondary school in Norway. International Journal of Social Media and Interactive Learning Environments 2016
UiO Untitled
 
33 Gunnulfsen, Ann Elisabeth; Møller, Jorunn.
National Testing: Gains or Strains? School Leaders Responses to Policy Demands. European Educational Research Association (EERA); 2016-08-23 - 2016-08-26
UiO Untitled
 
2015
34 Brevik, Lisbeth M.; Gunnulfsen, Ann Elisabeth.
Conference paper: Gifted and talented pupils: How student teachers characterise them. ECER 2015; 2015-09-08 - 2015-09-11
UiO Untitled
 
35 Gunnulfsen, Ann Elisabeth.
Educational Leadership Network March, 6, 2015 - Chapters from the book “Profesjonsutvikling i skolen”. NERA 2015 - Marketisation and Differentiation in Education - 4-6 March 2015; 2015-03-04 - 2015-03-06
UiO Untitled
 
36 Gunnulfsen, Ann Elisabeth.
National Testing. School Leaders' Responses to Policy Demands. Post-conference after AERA 2015; 2015-04-20 - 2015-04-22
UiO Untitled
 
37 Gunnulfsen, Ann Elisabeth.
School Leaders’ Enactment of Educational Policies. Leadership, Policy, and Educational Opportunity: New Directions in Research. Post-conference Northwestern; 2015-04-20 - 2015-04-22
UiO Untitled
 
38 Gunnulfsen, Ann Elisabeth.
School Leaders’ Enactment of Educational Policies. NERA: 2015 - Marketisation and Differentiation in Education - 4-6 March 2015; 2015-03-04 - 2015-03-06
UiO Untitled
 
39 Gunnulfsen, Ann Elisabeth; Colbjørnsen, Tor.
Forskningsinformert skoleledelse i praksis. Norsk pedagogisk tidsskrift 2015 ;Volum 99.(2) s. 124-135
UiO Untitled
 
40 Hall, Jeffrey Brooks; Gunnulfsen, Ann Elisabeth.
En skoleleders dagbok: Profesjonell praksis og juridisk skjønn. Gyldendal Akademisk 2015 (ISBN 9788205459489) 232 s.
UiO Untitled
 
2014
41 Gunnulfsen, Ann Elisabeth.
Research Informed School Leadership. ECER; 2014-09-01 - 2014-09-05
UiO Untitled
 
42 Gunnulfsen, Ann Elisabeth.
School Leadership and the Enactment of Policy Demands. Forskningsseminar ved; 2014-12-11 - 2014-12-11
UiO Untitled
 
43 Helstad, Kristin; Gunnulfsen, Ann Elisabeth.
Skolebasert kompetanseutvikling. Samarbeid mellom skoler og kompetansemiljøer om ledelse og profesjonsutvikling. I: Profesjonsutvikling i skolen. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02355-7. s. 331-349
UiO Untitled
 
2013
44 Gunnulfsen, Ann Elisabeth.
Bridging The Gap between Evidence-based Knowledge and Leadership Practice in Schools. ECER. Europeian Conference of Educational Research; 2013-09-10 - 2013-09-13
UiO Untitled
 
45 Gunnulfsen, Ann Elisabeth.
“It’s about reaching out”. NERA; 2013-03-07 - 2013-03-09
UiO Untitled
 
2012
46 Brevik, Lisbeth M.; Gunnulfsen, Ann Elisabeth.
Les mindre – forstå mer! Strategier for lesing av fagtekster 8.–13. trinn. Gyldendal Akademisk 2012 (ISBN 9788205425170) 354 s.
UiO Untitled
 
47 Brevik, Lisbeth M.; Gunnulfsen, Ann Elisabeth.
Læs mindre – forstå mere! Strategier for læsning af fagtekster 1.-7. trinn.. Klim 2012 (ISBN 9788771291827) 247 s.
UiO Untitled
 
2011
48 Brevik, Lisbeth M.; Gunnulfsen, Ann Elisabeth.
Les mindre - Forstå mer! Strategier for lesing av fagtekster 1.-7. trinn. Gyldendal Akademisk 2011 (ISBN 978-82-05-41536-2)
UiO Untitled