Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-5 av 5

2019
1 Bruce, Ingvild.
Hvilken risiko må rettsstaten tåle? En analyse av grunnvilkåret for skjult tvangsmiddelbruk i forebyggende øyemed. I: Straff & frihet: Til vern om den liberale rettsstat. Festskrift til Tor-Aksel Busch. Gyldendal Juridisk 2019 ISBN 9788205530096. s. 93-108
UiO Untitled
 
2 Hjort, Maria Astrup; Bruce, Ingvild.
Behovet for digital tilpasning av prosessretten - særlig om tilgang til bevis. Lovkonferansen 2019; 2019-06-04 - 2019-06-05
UiO Untitled
 
2018
3 Bruce, Ingvild.
Politiets adgang til overvåking i fremmedkrigersaker etter norsk rett. I: Fremmedkrigere : forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia. Gyldendal Akademisk 2018 ISBN 9788205502642. s. 211-234
UiO Untitled
 
4 Bruce, Ingvild.
The Preventive Use of Surveillance Measures in the Protection of National Security: A Comparative Analysis of Dutch, Norwegian and Swedish legislation. I: Moral Issues in Intelligence-led Policing. Routledge 2018 ISBN 978-0-415-37379-1.
UiO Untitled
 
2009
5 Husabø, Erling Johannes; Bruce, Ingvild.
Fighting terrorism through multilevel criminal legislation : Security Council Resolution 1373, the EU framework decision on combating terrorism and their implementation in Nordic, Dutch and German criminal law. Brill Nijhoff 2009 (ISBN 978-90-04-17757-4) 500 s.
UiB Untitled