Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-21 av 21

2020
1 Abelsen, Birgit; Fosse, Anette; Nordberg, Eva MK; Svensson, Anders.
En handlingsplan som overser distriktsperspektivet. Dagens medisin 2020
UiT Untitled
 
2 Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Fosse, Anette.
Rekruttering og stabilisering av helsepersonell til distrikt. I: Norges offentlige utredninger 2020: 15 - Det handler om Norge. Bærekraft i hele landet. Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene. Oslo: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 2020 s. -
UiT Untitled
 
3 Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Fosse, Anette; Kvamme, Maria Fredriksen; Ekeland, Eilin.
Tilrettelegging for ALIS i by-kommuner. Fokus og status i innledende arbeid. Oslo: Fafo 2020 27 s. Fafo-notat
UiT Untitled
 
4 Fasting, Anne; Staats, Katrine; Fosse, Anette; Ervik, Bente; Sørstrøm, Anne Kristine.
Palliasjon: Forskning i primærhelsetjenesten må til. Dagens medisin 2020
NORD NTNU UiB UiT Untitled
 
5 Fosse, Anette.
Effektivt smittevern krever god lokalkunnskap.. Dagens medisin 2020
UiT Untitled
 
6 Fosse, Anette; Harbitz, Martin Bruusgaard; Hjortdahl, Magnus; Svensson, Anders.
Legevakt i distrikt – staten må på banen!. Dagens medisin 2020
UiT Untitled
 
7 Fosse, Anette; Wensaas, Knut-Arne; Thorsen, Bente.
Pakk sammen pakkeforløp hjem!. Dagens medisin 2020
NORCE UiT Untitled
 
8 Malterud, Kirsti; Aamland, Aase; Fosse, Anette.
How can task shifting put patient safety at risk? A qualitative study of experiences among general practitioners in Norway. Scandinavian Journal of Primary Health Care 2020 ;Volum 38.(1) s. 24-32
NORCE UiB UiT Untitled
 
2019
9 Nordberg, Eva Muriel Kibsgaard; Fosse, Anette; Abelsen, Birgit; Brandstorp, Helen.
Uklarheter – ikke spøkelser, Bent Høie. Dagens medisin 2019
UiT Untitled
 
2018
10 Fosse, Anette.
Livets slutt i sykehjem. Pasientens ønsker og legens rolle. : Universitetet i Bergen 2018 (ISBN 978-82-308-3740-5)
HAUKELAND NORCE UiB Untitled
 
2017
11 Aamland, Aase; Fosse, Anette; Ree, Eline; Abildsnes, Eirik; Malterud, Kirsti.
Allmennlegers beste strategier i møte med pasienter med medisinsk uforklarte plager og symptomer - En kvalitativ studie om norske allmennlegers erfaringer. Nidaroskongressen; 2017-10-19 - 2017-10-19
NORCE UiB UIS Untitled
 
12 Aamland, Aase; Fosse, Anette; Ree, Eline; Abildsnes, Eirik; Malterud, Kirsti.
Helpful strategies for GPs seeing patients with medically unexplained physical symptoms: a focus group study. British Journal of General Practice 2017 ;Volum 67.(661) s. 572-579
NORCE UiB Untitled
 
13 Fosse, Anette; Malterud, Kirsti; Schaufel, Margrethe Aase; Ruths, Sabine.
Barriers and strategies for end-of-life care in nursing homes in Norway and the Netherlands. 20th Nordic Congress of General Practice; 2017-06-14 - 2017-06-16
NORCE Untitled
 
14 Fosse, Anette; Ruths, Sabine; Malterud, Kirsti; Schaufel, Margrethe Aase.
Doctors’ learning experiences in end-of-life care – a focus group study from nursing homes. BMC Medical Education 2017 ;Volum 17.(1) s. 1-8
HAUKELAND NORCE UiB Untitled
 
15 Fosse, Anette; Zuidema, Sytse; Boersma, Froukje; Malterud, Kirsti; Schaufel, Margrethe Aase; Ruths, Sabine.
Nursing home physicians’ assessments of barriers and strategies for end-of-life care in Norway and the Netherlands. Journal of the American Medical Directors Association 2017 ;Volum 18.(8) s. 713-718
HAUKELAND NORCE UiB Untitled
 
2016
16 Aamland, Aase; Fosse, Anette; Ree, Eline; Abildsnes, Eirik; Malterud, Kirsti.
Strategies experienced as valuable by GPs when seeing patients with MUS. 4th annual scientific conference of the European Association for Psychosomatic Medicine (EAPM); 2016-06-16 - 2016-06-18
NORCE UiB Untitled
 
17 Fosse, Anette; Zuidema, Sytse; Boersma, KF; Malterud, Kirsti; Schaufel, Margrethe Aase; Ruths, Sabine.
Nursing home doctors’ assessments of barriers and strategies for end-of-life care in Norway and the Netherlands.. Nursing Home Research International Working Group; 2016-11-09 - 2016-11-10
NORCE Untitled
 
2015
18 Fosse, Anette.
Døden i sykehjem. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin 2015 ;Volum 32.(1) s. 75-78
NORCE UiB Untitled
 
19 Jansen, Kristian; Fosse, Anette; Iden, Kristina Riis; Aase, Margrethe; Ruths, Sabine.
Vil beholde LCP for døende. Dagens medisin 2015
NORCE UiB Untitled
 
2014
20 Fosse, Anette; Schaufel, Margrethe Aase; Ruths, Sabine; Malterud, Kirsti.
End-of-life expectations and experiences among nursing home patients and their relatives — a synthesis of qualitative studies. Patient Education and Counseling 2014 ;Volum 97.(1) s. 3-9
HAUKELAND NORCE UiB Untitled
 
2013
21 Fosse, Anette; Austad, Bjarne; Eid, John-Tore; Bell, Hege Therese; Brænd, Anja Maria Lyche; Fidjeland, Heidi Lidal; Vallersnes, Odd Martin; Vik, Ingvild; Gullbrå, Frøydis; Jansen, Kristian; Schei, Edvin; Simonsen, Kristian Anton; Laue, Johanna; Sandvik, Reidun Karin.
Primærhelsetjenesten - fremtidens forskningsfront. Dagens medisin 2013 (21) Suppl. spesialutgave s. 20-21
NORCE NTNU UiB UiO UiT Untitled