Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 1000 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    Neste >>

2020
1 Grendstad, Gunnar; Shaffer, William R.; Sunde, Jørn Øyrehagen; Waltenburg, Eric N..
Proactive and Powerful. Law Clerks and the Institutionalization of the Norwegian Supreme Court. Eleven International Publishing 2020 (ISBN 9789462369788) 203 s.
UiB UiO Untitled
 
2 Grendstad, Gunnar; Shaffer, William R.; Sunde, Jørn Øyrehagen; Waltenburg, Eric N..
Seminar om utredere i norske domstoler. Advokatforeningen arrangerer i samarbeid med dommerforeningen et seminar om utredere i norske domstoler 23 .januar. fagseminar; 2020-01-23
UiB UiO Untitled
 
3 Letvik, Tore; Sunde, Jørn Øyrehagen; Grendstad, Gunnar.
Ønsker økt bruk av utredere i domstolene. Juristen [Fagblad] 2020-12-28
UiB UiO Untitled
 
4 Nina, Schmidt; Sunde, Jørn Øyrehagen; Grendstad, Gunnar; Waltenburg, Eric N.; Shaffer, William R..
Mener utredere i domstolene har usynlig makt - foreslår regulering. Advokatbladet [Fagblad] 2020-02-19
UiB UiO Untitled
 
5 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Aarebrot-førelesinga. NRK Hordaland [TV] 2020-01-16
UiO Untitled
 
6 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Aarebrot-førelesinga. NRK Hordaland: ettermiddangssending [Radio] 2020-01-16
UiO Untitled
 
7 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Aarebrot-førelesinga. NRK Norge i dag [TV] 2020-01-16
UiO Untitled
 
8 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Akademisk karantene episode 13: Hva skjer egentlig? Koronakrisen i et rettshistorisk perspektiv. Akademisk karantene; 2020-04-22 - 2020-04-22
UiO Untitled
 
9 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Aksel Mowat - som norsk visekonge. Digital førelesing på Baroniet Rosendal si facebook-side; 2020-05-15 - 2020-05-15
UiO Untitled
 
10 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Baroniet Roendal - En Afkrog. Frelesing lagt ut på Museet Baroniet Rosendal si Facebook-side; 2020-04-30 - 2020-04-30
UiO Untitled
 
11 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Baroniet Rosendal blir etablert. Difgital førelesing om Baroniet Rosendals historie; 2020-06-03 - 2020-06-03
UiO Untitled
 
12 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Bli med til Baroniet Rosendal. Lei av karantene og isolasjon? Bli med NRK ut på tur; 2020-04-20 - 2020-04-20
UiO Untitled
 
13 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Borgarting lagmannsrett sin dom i Klimasaka. Pandeldebatt; 2020-01-31 - 2020-01-31
UiO Untitled
 
14 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Braaten, dei castberske barnelovene og tusen år med urettvise. Digital førelesing for Nasjonalbiblioteket; 2020-04-02 - 2020-04-02
UiO Untitled
 
15 Sunde, Jørn Øyrehagen.
BT med feil perspektiv på domstolsreforma. Bergens Tidende 2020
UiO Untitled
 
16 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Den nye adelen - presteformuar og Baroniet Rosendal fram til 1749. Digital førelesing for Museet Baroniet Rosendal; 2020-06-19 - 2020-06-19
UiO Untitled
 
17 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Det handlar ikkje om Ejlert og Andre Bjerke - Det handlar om rettsstat. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2020
UiO Untitled
 
18 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Det har alltid vore ein språkdebatt innan jussen. Advokatbladet 2020
UiO Untitled
 
19 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Drakoniske lover - hva betyr de for oss i dag?. NRK P2 Ekko [Radio] 2020-03-30
UiO Untitled
 
20 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Giulatinget og Bergen. Digital førelesing i regi av Alrek historielag; 2020-06-13 - 2020-06-13
UiO Untitled
 
21 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Grannestemne og naboskap. Føredrag for Forskargruppa for naturressursar; 2020-03-27 - 2020-03-27
UiO Untitled
 
22 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Guds skjønne døtre. Undset og mellomallegorien som endra Noreg. Digital førelesing Nasjonalbiblioteket; 2020-03-25 - 2020-03-25
UiO Untitled
 
23 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Gulating. Digital Opning Landslovutstillinga; 2020-05-30 - 2020-05-30
UiO Untitled
 
24 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Hagen på Baroniet Rosendal. Digital førelesing for Åsane historielag; 2020-06-21 - 2020-06-21
UiO Untitled
 
25 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Hell og lukke (og ulukke) - forvaltarane på Baroniet Rosendal 1664-1745. Digitalt føredrag om Baroniet Rosendals historie; 2020-06-11 - 2020-06-11
UiO Untitled
 
26 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Hemn – ein rett og ei plikt fram til 1274. Føredragsrekka "Lov og rett i mellomalderen"; 2020-01-31 - 2020-01-31
UiO Untitled
 
27 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Hemn i norsk mellomalderrett. Digital førelesing på Nasjonalbiblioteket; 2020-05-29 - 2020-05-29
UiO Untitled
 
28 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Historia om Anders Mowat. Digital førelesing på Facebook; 2020-05-09 - 2020-05-09
UiO Untitled
 
29 Sunde, Jørn Øyrehagen.
How to write a text book in legal history. Workshop on compilations and textbooks; 2020-05-04 - 2020-05-04
UiO Untitled
 
30 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Hva er rett?. Litthus i Ditthus; 2020-05-12 - 2020-06-16
UiO Untitled
 
31 Sunde, Jørn Øyrehagen.
«Hvordan blir man en leder for krisetider? Et møte med Magnus Lagabøte. Podkast Akademisk Karaktene; 2020-04-27 - 2020-04-27
UiO Untitled
 
32 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Ikkje la deg lura av dei som snakkar om "moralsk forfall". Bergens Tidende 2020 s. -
UiO Untitled
 
33 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Juristopprøret som ga ny koronalov. Juridika [Internett] 2020-03-23
UiO Untitled
 
34 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Klimasøksmålet til Høyesterett: Hva nå?. Webinar om klimasøksmålet; 2020-05-06 - 2020-05-06
UiO Untitled
 
35 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Lagabøters Landslova. Førelesing på Nasjonalbiblioteket; 2020-02-29 - 2020-02-29
UiO Untitled
 
36 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Landslova og Landslovsprosjektet. Lunsjmøte for Forskargruppa for rett, samfunn og historisk endring; 2020-02-06 - 2020-02-06
UiO Untitled
 
37 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Landslovsutstillinga i Gulen. DIgital opninga av Landslovsutstillinga; 2020-05-30 - 2020-05-30
UiO Untitled
 
38 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Lov og rett i Kristian Lavransdatter. Førelesing for Kunnskapsbyen Trondheim; 2020-03-04 - 2020-03-04
UiO Untitled
 
39 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Ludvig Rosencrantz og Karen Mowat: Kjærleik, galskap og slottet på Rosendal. Digital førelsing på Baroniet Rosendal si facebook-side; 2020-05-22 - 2020-05-22
UiO Untitled
 
40 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Mellom dysopi og utopi - kommunikasjonsteknologi og rettsstat 1020-2020. Aarebrotforelesningen 2020; 2020-01-19 - 2020-01-19
UiO Untitled
 
41 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Motkultur sikrar kvalitet. Advokatbladet 2020
UiO Untitled
 
42 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Myndigheitsalder, kvinners giftingsrett og politikk i norsk mellomalderrett. I: Likestilling, barn og velferd. Rettsfelt i utvikling. Gyldendal Juridisk 2020 ISBN 9788205538498. s. 243-255
UiO Untitled
 
43 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Naboskap og fiendskap. Digital førelesing for Nasjonalbiblioteket; 2020-04-08 - 2020-04-08
UiO Untitled
 
44 Sunde, Jørn Øyrehagen.
NAV-skandalen og maktfordelingsprinsippet. Førelesing på Fyllingsdalen vgs; 2020-03-02 - 2020-03-02
UiO Untitled
 
45 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Norsk lovgjevingshistorie. Seminar itl ære for Knut Helge Reinskou; 2020-02-06 - 2020-02-06
UiO Untitled
 
46 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Ny dommer i Høyesterett innstilles mandag: Mener Oslo-dominansen er for stor. Advokatbaldet [Internett] 2020-03-23
UiO Untitled
 
47 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Oppgjer, forsoning og attreising. http://www.uio.no/ 2020
UiO Untitled
 
48 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Polititopper og Universitetet i Bergen unngikk anbud: Signerte prestisje­prosjekt til 15 millioner uten konkurranse. Khrono [Internett] 2020-01-22
UiO Untitled
 
49 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Proactive and Powerful - eit komparativt perspektiv på utgreiarar i Høgsterett. Instituttlunsj; 2020-01-21 - 2020-01-21
UiO Untitled
 
50 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Professor med dysleksi skal holde et 200-minutters foredrag uten manus. nrk.no [Internett] 2020-01-19
UiO Untitled
 
    Vis neste liste