Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-17 av 17

2020
1 Broderstad, Ann Ragnhild; Dagsvold, Inger; Blix, Bodil Hansen; Olsen, Ingrid Petrikke; Boine, Else Målfrid; Glad, trine.
Kunnskap om samer som urfolk. Hva forstår arbeidsgruppe ved FLUB 5. Forum for utdanningsledelse; 2020-01-31 - 2020-01-31
UiT Untitled
 
2 Broderstad, Ann Ragnhild; Dagsvold, Inger; Blix, Bodil Hansen; Olsen, Ingrid Petrikke; Boine, Else Målfrid; Glad, trine.
Samer som urfolk inkludert i helsefagene.. Workshop 2 felles læringsressurser samisk; 2020-02-13 - 2020-02-13
UiT Untitled
 
3 Olsen, Ingrid Petrikke.
Robotassistert ultralyd av gravide. E-helse i Norge 2020; 2020-11-10 - 2021-02-11
HFI UiT Untitled
 
2019
4 Leeves, Lisa Tangnes; Andreasen, Camilla; Marrable, Sire R. N.; Glasø, Martine Utland; Rostad, Mia-Kristin; Olsen, Ingrid Petrikke; Bjørnerem, Åshild.
Prevalens av diabetes blant gravide og svangerskapsutfall i Nordland og Troms 2004-15. Tidsskrift for Den norske legeforening 2019 ;Volum 139.(18)
HFI UiT UNN Untitled
 
5 Okstad, Linda; Olsen, Ingrid Petrikke.
Utdanningssykehuset i Finnmark. Finnmark Dagblad 2019
UiT Untitled
 
2017
6 Wisborg, Torben; Olsen, Ingrid Petrikke; Kvalsvik, Oddvar; Jenssen, Knut Trygve.
Samhold og edruelighet ved medisinske prioriteringer i Nord-Norge. Tidsskrift for Den norske legeforening 2017 ;Volum 137.(6) s. 428-428
HFI NLSH OUS UiT UNN Untitled
 
2016
7 Norum, Jan; Svee, Tove Elisabeth; Olsen, Ingrid Petrikke; Steinholt, Margit; Kumle, Merethe; Spørck, Randi.
The national quality plan and more caesarean sections. Less wound infections, more gestational diabetes (GDM) and fewer smokers in northern Norway: A registry based retrospective study.. Journal of Pregnancy and Child Health 2016 ;Volum 3.(3) s. -
HELSEHELG HFI HN UiT UNN Untitled
 
8 Wisborg, Torben; Olsen, Ingrid Petrikke.
Fremtidens luftambulansefly i Nord-Norge. Tidsskrift for Den norske legeforening 2016 ;Volum 136.(16) s. 1340-1340
HFI OUS UiT Untitled
 
2014
9 Olsen, Ingrid Petrikke.
Perinealruptur. internett: Den norske legeforening 2014 8 s.
UiT Untitled
 
10 Spydslaug, Anny Elisabeth; Baghestan, Elham; Laine, Katariina; Norderval, Stig; Olsen, Ingrid Petrikke.
Perinealruptur. I: Veileder i fødselshjelp 2014. Tromsø/Oslo/Bergen: Den norske legeforening 2014
HAUKELAND HFI OUS UiB UiT UNN Untitled
 
2012
11 Olsen, Ingrid Petrikke; Wilsgaard, Tom; Kiserud, Torvid.
Development of the maternal anal canal during pregnancy and the postpartum period: a longitudinal and functional ultrasound study. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 2012 ;Volum 39.(6) s. 690-697
HAUKELAND HFI UiB UiT Untitled
 
12 Olsen, Ingrid Petrikke; Wilsgaard, Tom; Kiserud, Torvid.
Functional ultrasound of the anal canal: the effect of pregnancy and childbirth. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2012 ;Volum 91. s. 19-20
HAUKELAND HFI UiB UiT Untitled
 
2011
13 Olsen, Ingrid Petrikke.
Functional ultrasound of the anal canal. The effects of pregnancy and childbirth. Tromsø: Institute of Community Medicine, University of Tromsø 2011 (ISBN 978-82-90263-32-9) 92 s. ISM skriftserie(118)
UiT Untitled
 
14 Olsen, Ingrid Petrikke; Wilsgaard, Tom; Kiserud, Torvid.
Transvaginal three-dimensional ultrasound: a method of studying anal anatomy and function. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 2011 ;Volum 37.(3) s. 353-360
HAUKELAND HFI UiB UiT Untitled
 
2008
15 Kiserud, Torvid; Acharya, Ganesh; Olsen, Ingrid Petrikke.
Intrauterin veksthemming. I: Tidsskrift for Norsk Gynekologisk Forening. : Idea group 2008 ISBN 1591405734.
HAUKELAND HFI UiT UNN Untitled
 
16 Olsen, IP; Augensen, K; Wilsgaard, Tom; Kiserud, T.
Three-dimensional endoanal ultrasound assessment of the anal sphincters during rest and squeeze. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2008 ;Volum 87. s. 669-674
HAUKELAND HFI UiB UiT Untitled
 
17 Olsen, IP; Augensen, K; Wilsgaard, Tom; Kiserud, T.
Three-dimensional endoanal ultrasound assessment of the anal sphincters: Reproducibility. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2008 ;Volum 87. s. 675-681
HAUKELAND HFI UiB UiT Untitled