Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 55 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Boucht, Per Johan Petersson.
Asset Confiscation in Europe - past, present, and future challenges. Journal of Financial Crime 2019
UiO Untitled
 
2 Boucht, Per Johan Petersson.
Passiv medverkan till brott. Högre Seminarum i straffrätt; 2019-06-12
UiO Untitled
 
3 Boucht, Per Johan Petersson.
Polisens användning av våld. En juridisk lärobok. Iustus förlag 2019 (ISBN 978-91-7737-046-8) 235 s.
UiO Untitled
 
4 Boucht, Per Johan Petersson.
Suomen rikosoikeus. Rikosoikeuden yleisten oppien perusteet. Tampere: Poliisiammattikorkeakoulu 2019 (ISBN 978-951-815-356-9) 253 s.
UiO Untitled
 
2018
5 Boucht, Per Johan Petersson.
Asset confiscation in Europe - past, present, and future challenges. The lifecycle of a seized asset; 2018-03-06 - 2018-03-08
UiO Untitled
 
6 Boucht, Per Johan Petersson.
Human Rights and Criminal Justice in Norway. Fourth Meeting of Italian, European and Iranian Experts; 2018-06-25
UiO Untitled
 
7 Boucht, Per Johan Petersson.
Inndragning av utbytte i og utenfor straffesak. I politi- og påtalerettens grenseland; 2018-11-15 - 2018-11-16
UiO Untitled
 
8 Boucht, Per Johan Petersson.
Polisens maktmedelsanvändning. En lärobok om finsk rätt. Tammerfors, Finland: Polisyrkeshögskolan 2018 (ISBN 978-951-815-353-8) 148 s.
UiO Untitled
 
9 Boucht, Per Johan Petersson.
Politirettslig fare - særlig ved ordensforstyrrelser. Tidsskrift for strafferett 2018
UiO Untitled
 
2017
10 Boucht, Per Johan Petersson.
(A) Nordic Criminal Model(s)?. Nordic Branding, Kick-Off Conference; 2017-06-12 - 2017-06-13
UiO Untitled
 
11 Boucht, Per Johan Petersson.
Den finlandssvenska humorn går inte riktigt hem i Norge. www.vasabladet.fi; www.hbl.fi [Internett] 2017-08-04
UiO Untitled
 
12 Boucht, Per Johan Petersson.
Extended Confiscation: Criminal Assets or Criminal Owners?. I: Chasing Criminal Money. Challenges and Perspectives On Asset Recovery in the EU. Hart Publishing Ltd 2017 ISBN 9781509912070. s. -
UiO Untitled
 
13 Boucht, Per Johan Petersson.
Finlandssvensk humor slår fel i Norge. Österbottens Tidning [Internett] 2017-08-04
UiO Untitled
 
14 Boucht, Per Johan Petersson.
Finsk polis och s.k. riktade dödsskott. Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland 2017 (2-4) Suppl. II s. 611-628
UiO Untitled
 
15 Boucht, Per Johan Petersson.
Forsett, forsøk og medvirkning - noen nordiske betraktelser. Slirå seminaret; 2017-03-24 - 2017-03-26
UiO Untitled
 
16 Boucht, Per Johan Petersson.
Hög tröskel för polisen att ta till maktmedel. Svenska Yle, Finland [Internett] 2017-07-20
UiO Untitled
 
17 Boucht, Per Johan Petersson.
Intervju i medieoppslag om politilovbrudd. Vasabladet, Finland [Avis] 2017-10-21
UiO Untitled
 
18 Boucht, Per Johan Petersson.
Om elektroshockvåpen. NRK Morgennytt [Radio] 2017-09-21
UiO Untitled
 
19 Boucht, Per Johan Petersson.
Polisiär våldsanvändning. En straff- och offentligrättslig undersökning. Iustus förlag 2017 (ISBN 978-91-7737-0130) 512 s.
Untitled
 
20 Boucht, Per Johan Petersson.
Professor Johan Boucht om polisiär våldsanvändning. Radio Vega, Vega eftermiddag [Radio] 2017-07-21
UiO Untitled
 
21 Boucht, Per Johan Petersson.
The Limits of Asset Confiscation. On the Legitimacy of Extended Appropriation of Criminal Proceeds. Hart Publishing Ltd 2017 (ISBN 9781509907076) 251 s.
UiO Untitled
 
2016
22 Boucht, Per Johan Petersson.
European Cooperation in Financial Investigations. An Overview of the Legal Framework and Future Challenges. I: EUROPEAN CRIMINAL PROCEDURE LAW IN SERVICE OF PROTECTION OF EUROPEAN UNION FINANCIAL INTERESTS: STATE OF PLAY AND CHALLENGES. : Croatian Association of European Criminal law 2016 ISBN 978-953-99118-2-7. s. 117-131
UiO Untitled
 
2015
23 Boucht, Per Johan Petersson.
Asset Recovery as a Response to Organized Crime. Understanding and Responding to Organized Crime; 2015-02-20 - 2015-02-20
UiO Untitled
 
24 Boucht, Per Johan Petersson.
Civil Asset Forfeiture and the Presumption of Innocence under Art. 6(2) ECHR. I: Non-Conviction-Based Confiscation in Europe. Possibilities and Limitations on Rules Enabling Confiscation without a Criminal Conviction.. Duncker & Humblot 2015 ISBN 978-3-428-14883-7. s. 151-190
UiO Untitled
 
25 Boucht, Per Johan Petersson.
European Cooperation in Financial Investigations-Legal Basis and Future Challenges. European criminal procedure law in service of protection of European Union financial interedts: state of play and challenges; 2015-05-14 - 2015-05-16
UiO Untitled
 
26 Boucht, Per Johan Petersson.
Extended Confiscation: Criminal Assets or Criminal Owners. Chasing criminal money in the EU: new tools and and Practices; 2015-06-15 - 2015-06-16
UiO Untitled
 
27 Boucht, Per Johan Petersson.
Förhållandet mellan nödvärnsrätten och maktmedelsbruk enligt politiloven i norsk rätt. Politirettskonferense; 2015-10-15 - 2016-10-16
UiO Untitled
 
28 Boucht, Per Johan Petersson.
'Limits of Asset Confiscation' - Om legitimering av utvidgade former av indragning av olovlig ekonomisk vinning. Lunchseminar; 2015-02-24
UiO Untitled
 
29 Boucht, Per Johan Petersson.
"Nødverge". Dagsrevyen og Kveldsnytt [TV] 2015-12-22
UiO Untitled
 
30 Boucht, Per Johan Petersson.
Perspectives from Criminal law: Is there a Nordic model of criminal law?. Crime and Punishment in a Welfare State: Unpacking the Nordic Model of Criminal Justice; 2015-02-09 - 2015-02-10
UiO Untitled
 
31 Boucht, Per Johan Petersson.
"Ser ut som nødverge". Nrk.no [Internett] 2015-12-22
UiO Untitled
 
32 Boucht, Per Johan Petersson.
"Utroskap og berettiget harme". Dagsnytt Atten [Radio] 2015-11-02
UiO Untitled
 
33 Boucht, Per Johan Petersson.
Utvecklingstendenser i förverkandeinstitutet i norsk rätt. Förverkandeinstitutet i de nordiska länderna - gemensamma utmaningar och nationella särarter i de senaste årens reformer; 2015-12-10
UiO Untitled
 
2014
34 Boucht, Johan.
Civil asset forfeiture and the presumption of innocence under Art. 6(2) ECHR. New Journal of European Criminal Law 2014 ;Volum 2014.(2) s. 221-255
UiB Untitled
 
35 Boucht, Johan.
De yttre gränserna för finska polisens maktmedelsbruks - diskussion om en doktorsavhandling. Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland 2014 s. 288-302
UiB Untitled
 
36 Boucht, Johan.
Extended Asset Recovery in Criminal Law - Increased Functionality or Unjustified Deviation From Traditional Legal Safeguards. All Souls College; 2014-05-09 - 2014-05-09
UiB Untitled
 
37 Boucht, Johan.
"Limits of Extended Asset Confiscation". Lunchtime Centre Seminars; 2014-06-05
UiB Untitled
 
38 Boucht, Johan.
The Limits to Extended Asset Forfeiture. Criminal Law Discussion Group; 2014-05-20 - 2014-05-20
UiB Untitled
 
39 Boucht, Per Johan Petersson.
Introduction to Finnish and Swedish Legal Method. I: Nordic and Germanic Legal Methods -. Mohr Siebeck 2014 ISBN 978-3-16-153062-3. s. 165-187
UiB Untitled
 
2013
40 Boucht, Johan.
Extended Confiscation and the Proposed Directive on Freezing and Confiscation of Criminal Proceeds in the EU - On Striking a Balance Between Efficiency, Fairness and Legal Certainty. European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 2013 ;Volum 2. s. 127-162
UiB Untitled
 
41 Boucht, Johan.
Om straffrättslig oaktsamhetsbedömning vid frivillig särskilt riskfylld verksamhet. Svensk Juristtidning 2013 s. 985-1016
UiB Untitled
 
42 Boucht, Johan.
Utvidgat förverkande. Kolloquium/Uppsala; 2013-04-03 - 2013-04-03
UiB Untitled
 
2012
43 Boucht, Johan.
Anmälan av Elisabeth Myhre Lie: I forkant. Kriminalitetsforebyggende politiarbeid. Gyldendal akademisk, Oslo 2011, 350 sider. Tidsskrift for rettsvitenskap 2012 s. 218-228
UiB Untitled
 
44 Boucht, Johan.
Civil Asset Forfeiture and the Presumption of Innocence. Civil Asset Forfeiture in the EU: Human Rights and Best Practice-Guidelines; 2012-05-31 - 2012-06-03
UiB Untitled
 
45 Boucht, Johan.
Cross-border Use of Police Powers in the EU - a Finnish, Norwegian and Swedish perspective. European Criminal Law Review 2012 (3) s. 203-235
UiB Untitled
 
46 Boucht, Johan.
Er reglene hensiktsmessige?. VG : Verdens gang 2012 s. 28-29
UiB Untitled
 
47 Boucht, Johan.
Legal Interpretation in Finland and Sweden. Differences in legal method as an expression of differences in legal culture - possibilities and challenges; 2012-11-28 - 2012-11-29
UiB Untitled
 
48 Boucht, Johan.
Om strafferettslig tilregnelighet i norsk rett - med noen synspunkter fra et nordisk perspektiv. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift 2012 s. 515-532
UiB Untitled
 
49 Boucht, Johan.
Rättspsykiatrin måste granskas. Vasabladet 2012 s. -
UiB Untitled
 
50 Boucht, Johan.
Utvidgat förverkande enligt norska straffeloven § 34a - ökad funktionalitet eller obefogat avsteg från hävdvunna rättssäkerhetskrav. Tidsskrift for strafferett 2012 ;Volum 12.(4) s. 382-423
UiB Untitled
 
    Vis neste liste