Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 106 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2019
1 Storvik, Marius.
Deltaker i paneldebatt om tvang i psykisk helsevern.. Mental Helse-konferansen; 2019-03-07 - 2019-03-07
UiT Untitled
 
2 Storvik, Marius.
Endringer i psykisk helsevernloven, samtykkekompetanse og Pasient- og brukerrettighetslovens 3, 4 og 5.. BUP utdanningsprogram; 2019-01-17 - 2019-01-18
UiT Untitled
 
3 Storvik, Marius.
Grunnprinsipper og tvang. Åpen forelesning; 2019-03-27 - 2019-03-27
UiT Untitled
 
4 Storvik, Marius.
Integritet og autonomi ved tvang mot barn.. Fagdag; 2019-03-28 - 2019-03-28
UiT Untitled
 
5 Storvik, Marius.
Jusseksperter mener mobilforbud på skoler er ulovlig. NRK [Avis] 2019-01-04
UiT Untitled
 
6 Storvik, Marius.
Kardemommebys justismord. Mental Helse-konferansen; 2019-03-07 - 2019-03-07
UiT Untitled
 
7 Storvik, Marius.
Kardemommebys justismord - Er den gode vilje tilstrekkelig, eller trenger vi rettssikkerhet også?. Lørdagsuniversitetet; 2019-03-16 - 2019-03-16
UiT Untitled
 
8 Storvik, Marius.
Mangel på ressurser fører til isolering av psykisk syke. Kriminalomsorgens yrkesforbund [Internett] 2019-01-28
UiT Untitled
 
9 Storvik, Marius.
Nødrett som rettsgrunnlag. Fagkritisk rekke; 2019-02-20 - 2019-02-20
UiT Untitled
 
10 Storvik, Marius.
Politistasjonssjef om gjengangerne etter drapet på Bjørg Marie (67): – Man blir jo motløs. VG [Avis] 2019-02-28
UiT Untitled
 
11 Storvik, Marius.
Psykisk helsevernloven. Fagdag; 2019-03-27 - 2019-03-27
UiT Untitled
 
12 Storvik, Marius.
Psykisk syke straffes mer på grunn av sykdommen. Kriminalomsorgens yrkesforbund [Internett] 2019-02-26
UiT Untitled
 
13 Storvik, Marius.
Tvangsproblemet. Dagbladet [Avis] 2019-02-15
UiT Untitled
 
2018
14 Storvik, Marius.
Debattdeltaker om ytringsfrihet, pressefrihet og personvern i barnevernet. Debatt; 2018-09-04 - 2018-09-04
UiT Untitled
 
15 Storvik, Marius.
ECT og nødrett. Kompetansebygging Pasient- og brukerombudene; 2018-09-27 - 2018-09-27
UiT Untitled
 
16 Storvik, Marius.
EMD praksis, relevant for Kontrollkommisjonene. Kontrollkommisjonskonferansen 2018; 2018-11-15 - 2018-11-15
UiT Untitled
 
17 Storvik, Marius.
Er kardemommeloven en god lov?. Barneuniversitetet; 2018-10-11 - 2018-10-11
UiT Untitled
 
18 Storvik, Marius.
Er problemene med skjerming i psykiatrien løst?. Nordlys 2018
UiT Untitled
 
19 Storvik, Marius.
Er problemene med skjerming i psykiatrien løst?. UiT Podcast [Internett] 2018-07-25
UiT Untitled
 
20 Storvik, Marius.
Er problemene med skjerming i psykiatrien løst?. I: Rettsvitenskap under nordlys og midnattssol. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2313-8. s. 345-370
UiT Untitled
 
21 Storvik, Marius.
Fra forskning til forside. Forum for formidling; 2018-01-12 - 2018-01-12
UiT Untitled
 
22 Storvik, Marius.
From research to front page. Instituttseminar; 2018-02-15 - 2018-02-15
UiT Untitled
 
23 Storvik, Marius.
From research to front page. Fagdager institutt for farmasi, UiT; 2018-02-15 - 2018-02-15
UiT Untitled
 
24 Storvik, Marius.
Kardemommebys justismord. 10 år jubileum for Gatejuristen; 2018-10-25 - 2018-10-25
UiT Untitled
 
25 Storvik, Marius.
Møteleder og ordstyrer ved Nasjonal konferanse om psykisk helse. Nasjonal konferanse om psykisk helse; 2018-10-12 - 2018-10-12
UiT Untitled
 
26 Storvik, Marius.
Oppslagsordene "tvang" og "tvungen observasjon" i store medisinske leksikon..
UiT Untitled
 
27 Storvik, Marius.
Rettslig vern av pasienters integritet i psykisk helsevern. Fagkonferanse POBO Karasjokk; 2018-04-16 - 2018-04-18
UiT Untitled
 
28 Storvik, Marius.
Rettslig vern av pasienters integritet i psykisk helsevern. Akuttpsykiatrikonferansen; 2018-02-07 - 2018-02-09
UiT Untitled
 
29 Storvik, Marius.
Rettslige sider ved bruk av skjerming. Kontrollkommisjonskonferansen 2018; 2018-11-16 - 2018-11-16
UiT Untitled
 
30 Storvik, Marius.
Rettssaken mot Kasper, Jesper og Jonatan.. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Utforsk UiT. UiT; . 2018-09-23 - 2018-09-23
UiT Untitled
 
31 Storvik, Marius.
Tvang - i skjæringspunktet mellom medisin, juss og etikk.. Fylkesmannens turnuskurs; 2018-04-05 - 2018-04-05
UiT Untitled
 
32 Storvik, Marius.
Tvang - skjæringspunktet mellom sykepleie, juss og etikk.. Fagdag; 2018-11-13 - 2018-11-13
UiT Untitled
 
33 Storvik, Marius.
Tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning.. Regional undervisning i habilitering; 2018-10-01 - 2018-10-01
UiT Untitled
 
34 Storvik, Marius.
Tvang, rettssikkerhet og erstatning. Fagdag Pasient- og brukerombudet i Oslo; 2018-10-10 - 2018-10-10
UiT Untitled
 
35 Storvik, Marius.
Tvang, skjæringspunktet mellom medisin, juss og etikk.. Fylkesmannens turnuskurs; 2018-11-29 - 2018-11-29
UiT Untitled
 
36 Storvik, Marius.
Tvang, skjæringspunktet mellom medisin, juss og etikk.. Kompetansebygging Pasient- og brukerombudene; 2018-11-29 - 2018-11-29
UiT Untitled
 
37 Storvik, Marius.
Utredning om behovet for rettslig grunnlag for bruk av ulik tvang og makt i skolen.. : Kunnskapsdepartementet 2018 39 s.
UiT Untitled
 
2017
38 Storvik, Marius.
– Norge behandler psykiatriske pasienter verre enn varetektsfanger. NRK.no [Internett] 2017-06-16
UiT Untitled
 
39 Storvik, Marius.
Avdekket flere menneskerettighetsbrudd i norsk psykiatri. Forskning.no [Internett] 2017-06-17
UiT Untitled
 
40 Storvik, Marius.
Avdekket menneskerettighetsbrudd i 7 av 8 undersøkte tiltak i psykiatrien. Uit.no [Internett] 2017-06-13
UiT Untitled
 
41 Storvik, Marius.
Den skjulte tvangen. Lørdagsuniversitetet; 2017-09-23 - 2017-09-23
UiT Untitled
 
42 Storvik, Marius.
Den skjulte tvangen. Fagkritisk rekke; 2017-10-04 - 2017-10-04
UiT Untitled
 
43 Storvik, Marius.
Den skjulte tvangen. Soundcloud [Internett] 2017-09-22
UiT Untitled
 
44 Storvik, Marius.
Fant systematiske lovbrudd. Tidsskrift for norsk psykologforening [Fagblad] 2017-07-01
UiT Untitled
 
45 Storvik, Marius.
Fikk elektrosjokk åtte ganger – hadde ikke gitt samtykke. NRK.no [Internett] 2017-06-22
UiT Untitled
 
46 Storvik, Marius.
Forskeren forklarer: Store avvik mellom rutiner og lovgivning. Erfaringskompetanse.no [Internett] 2017-06-13
UiT Untitled
 
47 Storvik, Marius.
Her har psykisk syke pasienter kun en madrass på rommet. NRK.no [Internett] 2017-06-26
UiT Untitled
 
48 Storvik, Marius.
Husordensregler og menneskerettigheter. Fagdag; 2017-12-07 - 2017-12-08
UiT Untitled
 
49 Storvik, Marius.
Hva er psykiatri?. Internseminar Jusshjelpa; 2017-11-21 - 2017-11-21
UiT Untitled
 
50 Storvik, Marius.
Kardemommeloven eller menneskerettigheter?. Åpen dag UiT; 2017-10-17 - 2017-10-17
UiT Untitled
 
    Vis neste liste