Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 66 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne.
Et fysikkdidaktisk perspektiv. I: 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-66290-5.
UiO Untitled
 
2 Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne.
Hovedresultater i fysikk og naturfag i TIMSS Advanced og TIMSS - 1995 til 2015. I: 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-66290-5.
UiO Untitled
 
3 Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne.
Introduksjon. I: 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-66290-5.
UiO Untitled
 
4 Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne.
Like muligheter - tilpasset opplæring for elever med interesse og talent for fysikk. I: 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-66290-5.
UiO Untitled
 
5 Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne.
20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk 2019 (ISBN 978-82-02-66290-5) 310 s.
UiO Untitled
 
6 Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne; Hagen, Tor Espen.
Oppgaver i mekanikk og termodynamikk fra TIMSS Advanced 2015. I: 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-66290-5.
UiO Untitled
 
7 Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel.
Fysikken i TIMSS Advanced og utviklingen av norske læreplaner. I: 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-66290-5.
UiO Untitled
 
8 Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel.
Hjemmebakgrunn og undervisningsfaktorer relatert til elevprestasjoner i fysikk. I: 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-66290-5.
UiO Untitled
 
9 Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel.
Matematikk i fysikkfaget. I: 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-66290-5.
UiO Untitled
 
10 Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel.
Prestasjonsprofiler i ulike land: Betydningen av matematikk for å lykkes i fysikk. I: 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-66290-5.
UiO Untitled
 
11 Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel; Hagen, Tor Espen.
Oppgaver i bølger og atom-/kjernefysikk fra TIMSS Advanced 2015. I: 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-66290-5.
UiO Untitled
 
12 Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel; Hagen, Tor Espen.
Oppgaver i elektrisitet og magnetisme fra TIMSS Advanced 2015. I: 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-66290-5.
UiO Untitled
 
2018
13 Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir.
The dependence on mathematical theory in TIMSS, PISA and TIMSS Advanced test items and its relation to student achievement. Large-scale Assessments in Education 2018 ;Volum 6.(3)
UiO Untitled
 
2017
14 Aamli, Kari; Tellefsen, Helga Kufaas; Hole, Arne.
Læreverket Nummer matematikkverk for ungdomstrinnet. HiOA [Internett] 2017-06-07
HIOA UiO Untitled
 
15 Borge, Inger Christin; Hole, Arne.
Et universitetsperspektiv på matematikk i TIMSS Advanced. I: Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-58528-0. s. 239-256
UiO Untitled
 
16 Dahl, Geir; Ranestad, Kristian; Hole, Arne.
Programmering rammer dybdelæring i matematikk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017 s. 22-23
UiO Untitled
 
17 Grønmo, Liv Sissel; Borge, Inger Christin; Hole, Arne.
Oppgaver i geometri fra TIMSS Advanced 2015. I: Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-58528-0. s. 177-200
UiO Untitled
 
18 Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne.
Introduksjon. I: Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-58528-0. s. 11-15
UiO Untitled
 
19 Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne.
Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk 2017 (ISBN 978-82-02-58528-0) 318 s.
UiO Untitled
 
20 Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne; Borge, Inger Christin.
Oppsummering og drøfting av hovedfunn. I: Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-58528-0. s. 257-269
UiO Untitled
 
21 Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne; Onstad, Torgeir.
Hovedresultater i matematikk i TIMSS Advanced, TIMSS og PISA.. I: Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-58528-0. s. 31-44
UiO Untitled
 
22 Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne; Stedøy, Ingvill Merete.
Prioritering og nedprioritering av fagområder i matematikk. I: Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-58528-0. s. 79-94
NTNU UiO Untitled
 
23 Grønmo, Liv Sissel; Stedøy, Ingvill Merete; Hole, Arne.
Oppgaver i algebra fra TIMSS Advanced 2015. I: Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-58528-0. s. 117-148
NTNU UiO Untitled
 
24 Hole, Arne; Draagen, Marie Vaksvik.
Prestasjonsprofiler og undervisning i ulike land. I: Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-58528-0. s. 63-78
UiO Untitled
 
25 Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir.
Matematikkinnholdet i TIMSS, TIMSS Advanced og PISA.. I: Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-58528-0. s. 17-30
UiO Untitled
 
26 Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir.
Measuring the Amount of Mathematical Theory needed to solve Test Items in TIMSS Advanced Mathematics and Physics. 7th IEA International Research Conference; 2017-06-28 - 2017-06-30
UiO Untitled
 
27 Hole, Arne; Jensen, Renate; Tellefsen, Helga Kufaas; Wallace, Anne Karin.
Nummer 10, Parallellbok, Matematikk for ungdomstrinnet. Oslo: Aschehoug & Co 2017 (ISBN 9788203402982) 198 s.
HIM HIOA UiO Untitled
 
28 Hole, Arne; Jensen, Renate; Tellefsen, Helga Kufaas; Wallace, Anne Karin.
Parallellbok NUMMER 9 Matematikk for ungdomstrinnet. Oslo: Aschehoug 2017 (ISBN 978-8203402968) 132 s.
HIM HIOA UiO Untitled
 
2016
29 Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne.
Elevers og læreres bakgrunn og trivsel. I: Ett skritt fram og ett tilbake. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 978-82-02-55029-5. s. 107-131
UiO Untitled
 
30 Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne.
Fysikk i videregående skole. I: Ett skritt fram og ett tilbake. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 978-82-02-55029-5. s. 55-78
UiO Untitled
 
31 Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne.
Hovedresultater med trender i matematikk og fysikk. I: Ett skritt fram og ett tilbake. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 978-82-02-55029-5. s. 11-29
UiO Untitled
 
32 Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne.
Matematikk i videregående skole. I: Ett skritt fram og ett tilbake. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 978-82-02-55029-5. s. 31-54
UiO Untitled
 
33 Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne.
Oppsummering og drøfting. I: Ett skritt fram og ett tilbake. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 978-82-02-55029-5. s. 133-148
UiO Untitled
 
34 Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne.
Undervisning og prestasjoner. I: Ett skritt fram og ett tilbake. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 978-82-02-55029-5. s. 79-106
UiO Untitled
 
35 Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne; Onstad, Torgeir.
Ett skritt fram og ett tilbake. Cappelen Damm Akademisk 2016 (ISBN 978-82-02-55029-5) 184 s.
UiO Untitled
 
36 Hole, Arne; Jensen, Renate; Tellefsen, Helga Kufaas; Wallace, Anne Karin.
Nummer 10, Lærerens bok. Oslo: Aschehoug & Co 2016 (ISBN 9788203344985) 500 s.
HIM OSLOMET UiO Untitled
 
37 Hole, Arne; Jensen, Renate; Tellefsen, Helga Kufaas; Wallace, Anne Karin.
Nummer 10 Matematikk for ungdomstrinnet.. Oslo: Aschehoug & Co 2016 (ISBN 9788203344961) 500 s.
HIM OSLOMET UiO Untitled
 
38 Tellefsen, Helga Kufaas; Hole, Arne; Wallace, Anne Karin; Jensen, Renate.
Forenklet, Nummer 8, Matematikk for ungdomstrinnet. Oslo: Aschehoug 2016 (ISBN 9788203400667) 152 s.
HIM OSLOMET UiO Untitled
 
2015
39 Hole, Arne; Jensen, Renate; Tellefsen, Helga Kufaas; Wallace, Anne Karin.
Nummer 9 Matematikk for ungdomstrinnet. Oslo: Ascehoug 2015 (ISBN 9788203344930) 400 s.
HIM OSLOMET UiO Untitled
 
40 Lorentzen, Lisa; Hole, Arne; Lindstrøm, Tom.
Kalkulus med én og flere variable (2. utgave). Universitetsforlaget 2015 (ISBN 9788215022499) 764 s.
NTNU UiO Untitled
 
41 Tellefsen, Helga Kufaas; Hole, Arne; Wallace, Anne Karin; Jensen, Renate.
Nummer 9, Lærerens bok. Aschehoug & Co 2015 (ISBN 9788203344954) 400 s.
HIM OSLOMET UiO Untitled
 
2014
42 Grønmo, Liv Sissel; Borge, Inger Christin; Hole, Arne.
Mathematics in the Nordic countries - Trends and Challenges in students' achievement in Norway, Sweden, Finland and Denmark. I: Northern Lights on TIMMS and PIRLS 2011. Nordisk ministerråd 2014 ISBN 978-92-893-2772-5. s. 107-135
UiO Untitled
 
43 Hole, Arne; Jensen, Renate; Tellefsen, Helga Kufaas; Wallace, Anne Karin.
Nummer 8 : matematikk for ungdomstrinnet. Aschehoug & Co 2014 (ISBN 9788203344909) 416 s.
HVL HIM OSLOMET UiO Untitled
 
44 Tellefsen, Helga Kufaas; Hole, Arne; Wallace, Anne Karin; Jensen, Renate.
Nummer 8, Lærerens bok. Aschehoug & Co 2014 (ISBN 978-8203344923) 416 s.
HVL HIM OSLOMET UiO Untitled
 
2013
45 Hashemi, Amir Massoud; Hole, Arne.
Matematikk i Praksis. Universitetsforlaget 2013 (ISBN 9788215020877) 464 s.
HVL UiO Untitled
 
46 Nilsen, Trude; Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne.
Læringstrykk og prestasjoner i matematikk og naturfag. I: Opptur og nedtur. Analyser av TIMSS-data for Norge og Sverige. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-3210-332-4. s. 19-51
UiO Untitled
 
2012
47 Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir; Nilsen, Trude; Hole, Arne; Aslaksen, Helmer; Borge, Inger Christin.
Framgang, men langt fram. Norske elevers prestasjoner i matematikk og naturfag i TIMSS 2011. Akademisk Forlag 2012 (ISBN 978-82-3210-187-0) 138 s.
UiO Untitled
 
48 Hole, Arne; Kleve, Bodil.
The need for Horizon Content Knowledge: Examplified by work with Fractions in Norway. I: Proceedings of NORMA 11 The Sixth Nordic Conference on Mathematics Education. University of Iceland Press 2012 ISBN 978-9979-54-965-9. s. 319-330
HIOA Untitled
 
2011
49 Bjarnø, Vibeke; Brucker, Hans Jørgen; Christensen, Hanne; Hole, Arne; Jarning, Harald; Michelet, Simon; Ongstad, Sigmund; Schanke, Åge J.; Skjong, Synnøve; Smestad, Bjørn; Thorsen, Kirsten Elisabeth; Ulleberg, Inger; Vederhus, Inger; Aas, Per Anders.
Faglig samarbeid i en fagdelt lærerutdanning Utviklingsarbeid ved allmennlærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo 2000-2010. Oslo: Høgskolen i Oslo 2011 (ISBN 978-82-579-4759-0) 89 s. HiO-rapport(13)
HIOA Untitled
 
50 Kleve, Bodil; Hole, Arne.
THE NEED FOR HORIZON CONTENT KNOWLEDGE: EXAMPLIFIED BY WORK WITH FRACTIONS IN NORWAY. NORMA 11, Nordic Conference on Mathematics Education; 2011-05-11 - 2011-05-14
HIOA Untitled
 
    Vis neste liste