Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-34 av 34

2021
1 Bratrud, Tom.
Asserting Land, Estranging Kin: On Competing Relations of Dependence in Vanuatu. Oceania 2021
USN UiO Untitled
 
2 Bratrud, Tom.
Fra landsbystudier i Melanesia til den nordiske bygd: Muligheter og utfordringer med ‘den holistiske tilnærmingen’ i digitaliserte hverdagsliv. Digitalisering, etikk og metode; 2021-03-15 - 2021-03-15
UiO Untitled
 
3 Bratrud, Tom.
"Repliserbarhet" i kvalitativ forskning. Kvalitativt metodeforum; 2021-03-10 - 2021-03-10
UiO Untitled
 
4 Bratrud, Tom.
Tom Cruise-effekten. NRK.no 2021
UiO Untitled
 
5 Bratrud, Tom.
Usikker på munnbind-reglene? Dette må du vite.. TV2 [Internett] 2021-06-19
UiO Untitled
 
6 Bratrud, Tom.
What is love? The complex relation between values and practice in Vanuatu. Journal of the Royal Anthropological Institute 2021
UiO Untitled
 
2020
7 Bratrud, Tom.
- Et gjensidig avhengighetsforhold. Valdresmagasinet (Avisa-Valdres) [Avis] 2020-06-20
UiO Untitled
 
8 Bratrud, Tom.
- Et gjensigig avhengighetsforhold. Valdresmagasinet (Avisa-Valdres) [Avis] 2020-06-20
UiO Untitled
 
9 Bratrud, Tom.
Frå Valdres til Vanuatu. Valdresmuseas foredragsserie; 2020-09-17 - 2020-09-17
UiO Untitled
 
10 Bratrud, Tom.
Går mot hyttesommer i Norge. NRK Nyheter [TV] 2020-07-03
UiO Untitled
 
11 Bratrud, Tom.
Hvorfor blir det krangel mellom fastboende og hytteeiere?. NRK P1 Østlandssendingen [Radio] 2020-04-28
UiO Untitled
 
12 Bratrud, Tom.
Paradoxes of (In)security and Moral Regeneration in Vanuatu and Beyond. Journal of Extreme Anthropology 2020 ;Volum 4.(1) s. 177-197
USN Untitled
 
13 Lien, Marianne Elisabeth; Bratrud, Tom.
Hytta, korona og drømmen om å klare seg selv. Aftenposten [Avis] 2020-04-08
UiO Untitled
 
2019
14 Bratrud, Tom.
Ambiguity in a Charismatic Revival: Inverting Gender, Age and Power Relations in Vanuatu. Ethnos 2019 s. 1-19
USN Untitled
 
15 Bratrud, Tom.
Fear and Hope in Vanuatu Pentecostalism. Paideuma: Mitteilungen zur Kulturkunde 2019 ;Volum 65. s. 111-132
USN Untitled
 
16 Bratrud, Tom.
Fire on the Island. Fear, hope and a Christian revival movement in Vanuatu. Kolloquium zu laufenden Forschungsarbeiten; 2019-12-16 - 2019-12-16
USN Untitled
 
17 Rangelov, Tihomir; Bratrud, Tom; Barbour, Julie.
Ahamb (Malekula, Vanuatu) – Language Context. Language Documentation and Description 2019 ;Volum 16. s. 86-126
UiO Untitled
 
2018
18 Bratrud, Tom.
Born blei kristna for å redde stillehavsøy frå moralsk krise. https://forskning.no/2018/03/born-blei-kristna-redde-stilleh [Internett] 2018-03-05
UiO Untitled
 
19 Bratrud, Tom.
Cargo-kultene i Stillehavet. https://radio.nrk.no/serie/mellom-himmel-og-jord/DMTL0400141 [Radio] 2018-04-08
UiO Untitled
 
20 Bratrud, Tom.
Disputerte med guddommeliggjorte barn. Avisa Valdres [Avis] 2018-03-27
UiO Untitled
 
21 Bratrud, Tom.
Fire on the Island: The Transformative Power of a Christian Revival in Vanuatu. Oslo: Faculty of Social Sciences, University of Oslo 2018 305 s.
UiO Untitled
 
22 Bratrud, Tom.
Hva er en hvit elefant?. NRK Østlandssendingen [Radio] 2018-11-05
UiO Untitled
 
23 Bratrud, Tom.
Når en vekkelse tar et samfunn. NRK P2. Program: Ekko [Radio] 2018-04-03
UiO Untitled
 
24 Bratrud, Tom.
The Prince Phillip Movement. NRK P1. Mellom himmel og jord [Radio] 2018-04-15
UiO Untitled
 
25 Bratrud, Tom.
The Salvesen Ami Dance: Custom, Christianity and Cultural Creativity in South Malekula, Vanuatu. Oslo: Kon-Tiki Museum. Occasional Papers 2018 (ISBN 978-82-92967-18-8) 111 s.
UiO Untitled
 
2017
26 Bratrud, Tom.
Spiritual War: Revival, Child Prophesies, and a Battle Over Sorcery in Vanuatu. I: Pentecostalism and Witchcraft: Spiritual Warfare in Africa and Melanesia. Palgrave Macmillan 2017 ISBN 978-3-319-56068-7. s. 211-233
UiO Untitled
 
2015
27 Bratrud, Tom.
Black Friday. NRK, Østlandssendingen [TV] 2015-11-20
UiO Untitled
 
28 Bratrud, Tom.
Dette bør du ikke gi til jul. NRK Nordland [Internett] 2015-05-23
UiO Untitled
 
29 Bratrud, Tom.
Gaver - limet som holder oss sammen. NRK P2, Ytring [Radio] 2015-12-20
UiO Untitled
 
30 Bratrud, Tom.
Julegaver betyr mye for oss. NRK Ytring [Internett] 2015-12-20
UiO Untitled
 
31 Bratrud, Tom.
Stedstilhørighet og flytting by-land. NRK, Østlandssendingen [Radio] 2015-11-30
UiO Untitled
 
2014
32 Bratrud, Tom.
Review of Foodways and Empathy. Relatedness in a Ramu River Society, Papua New Guinea. Anthropos: Internationale Zeitschrift für Völker- und Sprachenkunde 2014
UiO Untitled
 
2013
33 Bratrud, Tom.
Bisnis, risriskure, sosialitet - Melanesisk egalitet og pengebasert modernitet på Ahamb, Vanuatu. Norsk Antropologisk Tidsskrift 2013 ;Volum 24.(2) s. 100-111
UiO Untitled
 
2011
34 Gjøstein, Dagrun Kyte; Knutsen, Lene Vea; Bratrud, Tom; Christensen, Elise; Bardalen, Ingunn; Thorbjørnsen, Vilde Fastvold; Torbjørnsen, Betina; Resset, Heidi.
Betwixt & Between 2011. Universitetet i Oslo: Betwixt & Between, Sosialantropologisk institutt 2011 (ISBN 978-82-90835-37-3) 153 s.
UiO Untitled