Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-10 av 10

2020
1 Aspøy, Tove Mogstad.
Job quality through upskilling? The case of the cleaning industry in the collective system of Norway. Journal of Education and Work 2020 ;Volum 33.(3) s. 229-241
FAFO UiO Untitled
 
2019
2 Aspøy, Tove Mogstad.
Low education, high job quality? Job autonomy and learning among workers without higher education in Scandinavia, the United Kingdom and Ireland. European Societies 2019 s. 1-24
FAFO UiO Untitled
 
2017
3 Aspøy, Tove Mogstad; Nyen, Torgeir.
Short-Term Benefits, Long-Term Harm? Alternative Training to Apprenticeships in Norway. International Journal for Research in Vocational Education and Training 2017 ;Volum 4.(4) s. 306-324
FAFO Untitled
 
4 Tønder, Anna Hagen; Aspøy, Tove Mogstad.
When Work Comes First: Young Adults in Vocational Education and Training in Norway. International Journal for Research in Vocational Education and Training 2017 ;Volum 4.(3) s. 270-288
FAFO Untitled
 
2016
5 Aspøy, Tove Mogstad; Nyen, Torgeir.
Bedre gjennomføring i videregående opplæring. Evaluering av kvalifiseringsmodeller i og etter Vg2 yrkesfag og i Vg3 påbygg.. Oslo: Fafo 2016 (ISBN 978-82-324-0330-1) 80 s.
FAFO UiO Untitled
 
2014
6 Birkelund, Gunn Elisabeth; Rogstad, Jon; Heggebø, Kristian; Aspøy, Tove Mogstad; Bjelland, Heidi Fischer.
Diskriminering i arbeidslivet : resultater fra randomiserte felteksperiment i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Sosiologisk Tidsskrift 2014 ;Volum 22.(4) s. 352-382
FAFO OSLOMET NTNU PHS UiO Untitled
 
7 Bråten, Beret; Aspøy, Tove Mogstad.
«Språklige rollemodeller. Hvordan barnehageansattes kompetanse om språk kan styrkes». Seminar; 2014-06-19
FAFO Untitled
 
2013
8 Grødem, Anne Skevik; Aspøy, Tove Mogstad.
Konkurranseutsatt kompetanse. Om NAVs arbeid med AMO-kurs for minoritetsspråklige. Oslo: Fafo 2013 (ISBN 978-82-324-0017-1) ;Volum 2013.142 s. FAFO-rapport(26)
FAFO Untitled
 
9 Nyen, Torgeir; Nicolaisen, Heidi; Aspøy, Tove Mogstad.
Vilkår for læring i kommunene - en kartlegging av fire arbeidsfelt. Oslo: Fafo 2013 (ISBN 978-82-324-0034-8) 155 s.
FAFO UiO Untitled
 
2012
10 Aspøy, Tove Mogstad; Tønder, Anna Hagen.
Utredning om forskning på voksnes læring. En litteraturgjennomgang. Norges forskningsråd 2012 (ISBN 978-82-12-03161-6) 102 s.
FAFO Untitled