Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-49 av 49

2020
1 Persson, Jonas.
Tiltaksorientert overvåking av larvikittbruddene i Larvik kommune i 2019. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978-82-577-7205-5) 21 s. NIVA-rapport(7470)
NIVA Untitled
 
2 Thrane, Jan-Erik; Persson, Jonas; Kile, Maia Røst; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Myrvold, Knut Marius; Garmo, Øyvind Aaberg; Grung, Merete; Guerrero, Jose-Luis; de Wit, Heleen; Moe, Therese Fosholt.
Overvåking av referanseelver 2019. Basisovervåking i henhold til vannforskriften.. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978-82-577-7220-8) 220 s. NIVA-rapport(7485)
NINA NIVA Untitled
 
2019
3 Kile, Maia Røst; Ranneklev, Sissel Brit; Persson, Jonas; Eriksen, Tor Erik; Myrvold, Knut Marius.
Klassifisering av økologisk og kjemisk tilstand i norske elver i tråd med vannforskriften. : Norsk institutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7174-4) 81 s. NIVA-rapport(7439)
NINA NIVA Untitled
 
4 Lindholm, Markus; Kemp, Joanna Lynn; Aanes, Karl Jan; Persson, Jonas.
Bygging av ny E6 Frya-Sjoa. Bunndyrundersøkelser for å dokumentere bekkers økologiske tilstand etter Vannforskriften før og etter anleggsarbeid. Oslo: Norsk Insitutt for Vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7115-7) 22 s. NIVA-rapport(7380)
NIVA Untitled
 
5 Moe, Therese Fosholt; Persson, Jonas; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Myrvold, Knut Marius; Garmo, Øyvind Aaberg; Grung, Merete; Hindar, Atle; Guerrero Calidonio, Jose-Luis; de Wit, Heleen.
Overvåking av referanseelver 2018. Basisovervåking i henhold til vannforskriften. Oslo: Norsk Insitutt for Vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7113-3) 256 s. NIVA-rapport(7378)
NINA NIVA UiO Untitled
 
6 Pedersen, Bård; Schartau, Ann Kristin; Kielland, Øystein Nordeide; Kjærstad, Gaute; Persson, Jonas.
Naturindeks for Norge - ferskvann. Evaluering av eksisterende indikatorsett og datagrunnlag og forslag til justeringer.. Oslo: Norsk Institutt for Naturforskning 2019 (ISBN 978-82-4263431-3) 60 s. NINA rapport(1683)
NIVA NINA NTNU Untitled
 
7 Persson, Jonas; Thaulow, Jens.
Vurdering av økologisk tilstand i Osloelvene. Bunndyr og fisk i Lysakerelva og Mærradalsbekken 2018. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7077-8) 48 s. NIVA-rapport(7342)
NIVA Untitled
 
8 Solheim, Anne Lyche; Globevnik, Lidija; Austnes, Kari; Kristensen, Peter; Moe, S Jannicke; Persson, Jonas; Phillips, Geoff; Poikane, Sandra; van de Bund, Wouter; Birk, Sebastian.
A new broad typology for rivers and lakes in Europe: Development and application for large-scale environmental assessments. Science of the Total Environment 2019 ;Volum 697. s. -
NIVA Untitled
 
9 Solheim, Anne Lyche; Schartau, Ann Kristin; Bongard, Terje; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Dahl-Hansen, Geir; Demars, Benoît Olivier Laurent; Dokk, John Gunnar; Gjelland, Karl Øystein; Hammenstig, David; Jensen, Thomas Correll; Mjelde, Marit; Persson, Jonas; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Walseng, Bjørn.
ØKOSTOR 2018: Basisovervåking av store innsjøer. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand i henhold til vannforskriften.. : NIVA 2019 177 s. NIVA-rapport(7414)
NINA NIVA Untitled
 
2018
10 Kile, Maia Røst; Ranneklev, Sissel Brit; Persson, Jonas; Myrvold, Knut Marius.
Klassifisering av økologisk og kjemisk tilstand i norske elver i tråd med vannforskriften. Elveovervåkingsprogrammet 2017.. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7052-5) 136 s. NIVA-rapport(7317)
NINA NIVA Untitled
 
11 Moe, Therese Fosholt; Thrane, Jan-Erik; Persson, Jonas; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Myrvold, Knut Marius; Olstad, Kjetil; Garmo, Øyvind Aaberg; Grung, Merete; de Wit, Heleen.
Overvåking av referanseelver 2017. Basisovervåking i henhold til vannforskriften. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-6994-9) 279 s. NIVA-rapport(7259)
NINA NIVA Untitled
 
12 Schartau, Ann Kristin; Mjelde, Marit; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Dokk, John Gunnar; Moe, Therese Fosholt; Jensen, Thomas Correll; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Persson, Jonas; Pettersen, Oskar; Saksgård, Randi J.; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Thrane, Jan-Erik; Walseng, Bjørn.
ØKOFERSK delprogram Midt: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2017. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand. Miljødirektoratet rapport M-1054 | 2018. Oslo: Miljødirektoratet 2018 80 s.
NINA NIVA UiO UiT Untitled
 
13 Solheim, Anne Lyche; Schartau, Ann Kristin; Bongard, Terje; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Dokk, John Gunnar; Edvardsen, Hanne; Moe, Therese Fosholt; Gjelland, Karl Øystein; Hobæk, Anders; Håvardstun, Jarle; Jensen, Thomas Correll; Mjelde, Marit; Persson, Jonas; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Walseng, Bjørn.
ØKOSTOR 2017: Basisovervåking av store innsjøer. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand i henhold til vannforskriften. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7022-8) 193 s. NIVA-rapport(7287)
NINA NIVA Untitled
 
14 Solheim, Anne Lyche; Thrane, Jan-Erik; Skjelbred, Birger; Persson, Jonas; Eriksen, Tor Erik; Kile, Maia Røst.
Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport for 2017. : NIVA 2018 (ISBN 978-82-577-7008-2) 124 s. NIVA-rapport(7273)
NIVA Untitled
 
15 Thaulow, Jens; Persson, Jonas.
Vurdering av økologisk tilstand i Osloelvene: Bunndyr og fisk i Ljanselva og Alna 2017. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-6987-1) 41 s. NIVA-rapport(7252)
NIVA Untitled
 
16 Thrane, Jan-Erik; Moe, Therese Fosholt; Ranneklev, Sissel Brit; Persson, Jonas.
Tiltaksrettet overvåking av potensielle effekter av utslipp fra Rygene-Smith & Thommesen AS på økologisk tilstand i nedre del av Nidelva i 2017. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-6979-6) 33 s. NIVA-rapport(7244)
NIVA Untitled
 
2017
17 Kile, Maia Røst; Persson, Jonas.
Økologisk tilstandsklassifisering i Sjoa og Vinstra 2012 - 2016. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6859-1) 25 s. NIVA-rapport(7124)
NIVA Untitled
 
18 Moe, Therese Fosholt; Persson, Jonas; Hobæk, Anders; Ranneklev, Sissel B..
Overvåking av vassdrag i forbindelse med larvikittbrudd i Larvikområdet. Resultater fra biologiske og vannkjemiske undersøkelser i 2016.. : Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6855-3) 190 s. NIVA-rapport(7120)
NIVA Untitled
 
19 Schartau, Ann Kristin; Solheim, Anne Lyche; Bongard, Terje; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Dahl-Hansen, Geir; Dokk, John Gunnar; Edvardsen, Hanne; Gjelland, Karl Øystein; Hobæk, Anders; Jensen, Thomas Correll; Jonsson, Bror; Mjelde, Marit; Molversmyr, Åge; Persson, Jonas; Saksgård, Randi J.; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Walseng, Bjørn.
ØKOFERSK: Basisovervåking av utvalgte innsjøer 2016. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand iht. vannforskriften. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 (ISBN 978-82-426-3090-2) ;Volum 1369.175 s. NINA rapport(1369)
NINA NIVA NORCE UiB Untitled
 
20 Solheim, Anne Lyche; Schartau, Ann Kristin; Bongard, Terje; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Edvardsen, Hanne; Moe, Therese Fosholt; Jensen, Thomas Correll; Mjelde, Marit; Persson, Jonas; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Walseng, Bjørn.
ØKOSTOR: Basisovervåking av store innsjøer 2016. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand i henhold til vannforskriften.. Oslo: Miljødirektoratet 2017 (ISBN 978-82-577-6917-8) 197 s.
NINA NIVA Untitled
 
21 Solheim, Anne Lyche; Schartau, Ann Kristin; Bongard, Terje; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Edvardsen, Hanne; Moe, Therese Fosholt; Jensen, Thomas Correll; Mjelde, Marit; Persson, Jonas; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Walseng, Bjørn.
ØKOSTOR: Økosystemovervåking av store innsjøer 2016. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand iht vannforskriften. : Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6917-8) 197 s. NIVA-rapport(7182)
NINA NIVA Untitled
 
22 Wennberg, Aina Charlotte; Tryland, Ingun; Friberg, Nikolai; Schwermer, Carsten Ulrich; Persson, Jonas; Kile, Maia Røst.
Addressing growth and decay of pathogens in urban rivers using pilot scale experimental flumes. Embrace the water - a Cities of the Future conference; 2017-06-12 - 2017-06-14
NIVA Untitled
 
2016
23 Aanes, Karl Jan; Berger, Hans Mack; Persson, Jonas; Bergan, Morten Andre.
Vannøkologiske undersøkelser i vannområde Nea i 2013. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6788-4) 76 s. NIVA-rapport(7053)
NINA NIVA Untitled
 
24 Fjeld, Eirik; Allan, Ian; Persson, Jonas; Lund, Espen; Thaulow, Jens; Ranneklev, Sissel Brit.
Miljøundersøkelse i Aulivassdraget, oppfølging i 2015. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6685-6) 37 s. NIVA-rapport(6950)
NIVA Untitled
 
25 Løvik, Jarl Eivind; Kile, Maia Røst; Persson, Jonas; Skjelbred, Birger.
Overvåking av vassdrag i Hedmark i 2015. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6754-9) 71 s. NIVA-rapport(7019)
NIVA Untitled
 
26 Moe, Therese Fosholt; Persson, Jonas; Vedal, Jens.
Overvåking av vassdrag i forbindelse med larvikittbrudd i Larvik-området. Resultater begroingsalger og bunndyr 2015.. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6724-2) 32 s. NIVA-rapport(6989)
NIVA Untitled
 
27 Moe, Therese Fosholt; Ranneklev, Sissel Brit; Persson, Jonas.
Tiltaksrettet overvåking av potensielle effekter av utslipp fra Rygene-Smith & Thommesen AS på økologisk tilstand i nedre del av Nidelva i 2015. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6740-2) NIVA-rapport(7005)
NIVA Untitled
 
28 Solheim, A. Lyche; Schartau, A. K.; Bongard, T.; Bækkelie, K. A. E.; Edvardsen, H.; Jensen, T. C.; Mjelde, M.; Persson, J.; Rustadbakken, A.; Sandlund, O. T.; Skjelbred, B..
ØKOSTOR: Økosystemovervåking av store innsjøer 2015. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand iht vannforskriften. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6805-8) 151 s. NIVA-rapport(7070)
NINA NIVA Untitled
 
29 Solheim, Anne Lyche; Schartau, Ann Kristin; Bongard, Terje; Edvardsen, Hanne; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Jensen, Thomas Correll; Mjelde, Marit; Persson, Jonas; Rustadbakken, Atle; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger.
ØKOSTOR: Basisovervåking av store innsjøer 2015. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand i henhold til vannforskriften.. : Miljødirektoratet 2016 (ISBN 978-82-577-6805-8) 151 s.
NINA NIVA NMBU Untitled
 
30 Solheim, Anne Lyche; Schartau, Ann Kristin; Bongard, Terje; Edvardsen, Hanne; Jensen, Thomas Correll; Mjelde, Marit; Persson, Jonas; Saksgård, Randi J.; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger.
ØKOFERSK: Basisovervåking av utvalgte innsjøer2015. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand iht. vannforskriften.. Oslo: Miljødirektoratet 2016 (ISBN 978-82-577-6806-5) 142 s.
NINA NIVA Untitled
 
2015
31 Aanes, Karl Jan; Persson, Jonas.
Biologiske undersøkelser i Kjeksebekken, Kristiansands kommune. Overvåkning av vannkvaliteten i 2014. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6562-0) 16 s. NIVA-rapport(6827)
NIVA Untitled
 
32 Galloway, Aaron W.E.; Brett, Michael T.; Holtgrieve, Gordon W.; Ward, Eric J.; Ballantyne, Ashley P.; Burns, Carolyn W.; Kainz, Martin J.; Müller-Navarra, Doerthe C.; Persson, Jonas; Ravet, Joseph L.; Strandberg, Ursula; Taipale, Sami J.; Alhgren, Gunnel.
A fatty acid based bayesian approach for inferring diet in aquatic consumers. PLOS ONE 2015 ;Volum 10:e0129723.(6)
NIVA Untitled
 
33 Persson, Jonas.
Effekter på, og reetablering av, bunnfaunaen etter utslipp av forurenset slukkevann i Aulivassdraget fra brannen ved Revac AS i juli 2014. Oppfølging i november 2014. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6536-1) 16 s. NIVA-rapport(6801)
NIVA Untitled
 
34 Persson, Jonas; Moe, Therese Fosholt.
Overvåking av vassdrag i forbindelse med larvikittbrudd i Larvik-området. Resultater fra bunndyrundersøkelser i 2014. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6550-7) 20 s. NIVA-rapport(6815)
NIVA Untitled
 
35 Persson, Jonas; Moe, Therese Fosholt; Edvardsen, Hanne; Friberg, Nikolai.
Biologisk overvåking i Vannområde Leira-Nitelva 2014. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6551-4) 34 s. NIVA-rapport(6816)
NIVA Untitled
 
2014
36 Aanes, Karl Jan; Berger, Hans Mack; Moe, Therese Fosholt; Persson, Jonas.
Kjemiske og økologiske undersøkelser i utvalgte vannforekomster i Røros kommune, Sør-Trøndelag 2013. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6390-9) 81 s. NIVA-rapport(6655)
NIVA Untitled
 
37 Aanes, Karl Jan; Bækken, Torleif; Persson, Jonas; Eriksen, Tor Erik; Skjelbred, Birger.
Fremdriftsrapport – 3Resipientovervåkning i Mjøsa ved utslipp av vann fra driving av tunneler for E6 - Dovrebanen på strekningen Langset - Espa i Eidsvoll og Stange kommune. Perioden: 2. halvår 2013. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6356-5) 88 s. NIVA-rapport(6621)
NIVA Untitled
 
38 Borchgrevink, Harald Bonaventura; Persson, Jonas; Eriksen, Tor Erik.
Nær halvparten av elvene var for forurenset. forskning.no [Internett] 2014-08-08
NIVA Untitled
 
39 Fjeld, Eirik; Allan, Ian; Bæk, Kine; Garmo, Øyvind Aaberg; Lund, Espen; Moe, Therese Fosholt; Persson, Jonas; Thaulow, Jens; Braaten, Hans Fredrik Veiteberg.
Miljøundersøkelse i Aulivassdraget, konsekvenser av brannen ved Revac AS i 2014. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6492-0) 57 s. NIVA-rapport(6757)
NIVA Untitled
 
40 Persson, Jonas.
Funksjonelle egenskaper ved bunndyrsamfunn i vassdrag – et mulig verktøy i fremtidig miljøovervåking?. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6437-1) 30 s. NIVA-rapport(6702)
NIVA Untitled
 
41 Persson, Jonas; Bækken, Torleif; Eriksen, Tor Erik.
Økologisk tilstandsklassifisering av elveforekomster ved bruk av bunndyr i Vannområde Indre Oslofjord Vest 2013. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6418-0) 57 s. NIVA-rapport(6683)
NIVA Untitled
 
2013
42 Persson, Jonas; Solheim, Anne Lyche; Schartau, Ann Kristin; Sandlund, Odd Terje; Walseng, Bjørn.
Store innsjøer i Norge: Kan eksisterende data brukes til klassifisering av økologisk og kjemisk tilstand i hht. vannforskriften?. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2013 (ISBN 978-82-577-6340-4) 47 s. NIVA-rapport(6605-2013)
NINA NIVA Untitled
 
2012
43 Persson, Jonas; Stige, Leif Christian; Stenseth, Nils Christian; Usov, Nikolay; Martynova, Daria.
Scale-dependent effects of climate on two copepod species, Calanus glacialis and Pseudocalanus minutus, in an Arctic-boreal sea. Marine Ecology Progress Series 2012 ;Volum 468. s. 71-83
UiO Untitled
 
44 Ravet, Joseph L.; Persson, Jonas; Brett, Michael T..
Threshold dietary polyunsaturated fatty acid concentrations for Daphnia pulex growth and reproduction. INLAND WATERS 2012 ;Volum 2.(4) s. 199-209
UiO Untitled
 
2011
45 Persson, Jonas; Wojewodzic, Marcin; Hessen, Dag Olav; Andersen, Tom.
Increased risk of phosphorus limitation at higher temperatures for Daphnia magna. Oecologia 2011 ;Volum 165.(1) s. 123-129
UiO Untitled
 
46 Rouyer, Tristan Alexander; Ottersen, Geir; Durant, Joel Marcel; Hidalgo, Manuel; Hjermann, Dag Øystein; Persson, Jonas; Stige, Leif Christian; Stenseth, Nils Christian.
Shifting dynamic forces in fish stock fluctuations triggered by age truncation?. Global Change Biology 2011 ;Volum 17.(10) s. 3046-3057
HAVFORSK UiO Untitled
 
47 Vrede, Tobias; Drakare, Stina; Eklöv, Peter; Hein, Arne; Liess, Antonia; Olsson, Jens; Persson, Jonas; Quevedo, Mario; Ragnarsson Stabo, Henrik; Svanbäck, Richard.
Ecological stoichiometry of Eurasian perch - intraspecific variation due to size, habitat and diet. Oikos 2011 ;Volum 120.(6) s. 886-896
UiO Untitled
 
2010
48 Persson, Jonas; Fink, Patrick; Goto, Akira; Hood, James M.; Jonas, Jayne; Kato, Satoshi.
To be or not to be what you eat: regulation of stoichiometric homeostasis among autotrophs and heterotrophs. Oikos 2010 ;Volum 119.(5) s. 741-751
UiO Untitled
 
2009
49 Hessen, Dag Olav; Persson, Jonas.
Genome size as a determinant of growth and life-history traits in crustaceans. Biological Journal of the Linnean Society 2009 ;Volum 98.(2) s. 393-399
UiO Untitled