Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 62 << Forrige 1 2    Neste >>

2021
1 Hall, Jeffrey Brooks; Nielsen, Sandra Rebecca.
ILS er tildelt to nye oppdrag for videreutdanninger.. https://www.uv.uio.no/ils/om/aktuelt/aktuelle-saker/2021/ils [Internett] 2021-03-11
UiO Untitled
 
2 Ottesen, Eli; Colbjørnsen, Tor; Gunnulfsen, Ann Elisabeth; Hall, Jeffrey Brooks; Jensen, Ruth.
Fagfornyelsens forberedelser i praksis: Strategier, begrunnelser, spenninger. Oslo: Det Utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo 2021 (ISBN 978-82-93847-02-1) 114 s.
UiO Untitled
 
2020
3 Hall, Jeffrey Brooks.
Lærerprofesjonen – styring og skjønn [The teaching profession: governance and discretion].. Gjesteforelesning; 2020-02-05
UiO Untitled
 
4 Hall, Jeffrey Brooks.
Styring handler ikke bare om kontroll og sanksjoner. utdanningsnytt.no [Fagblad] 2020-01-30
UiO Untitled
 
5 Hall, Jeffrey Brooks; Johansson, Lotta.
School Environment Regulation in Transition: Strengthening Individual Rights?. International Congress of Qualitative Inquiry (ICQI, Cancelled conference); 2020-05-20 - 2020-05-23
UiO OSLOMET Untitled
 
6 Hall, Jeffrey Brooks; Johansson, Lotta.
Student Learning Environment: Regulation in Transition and Challenges for School Leaders as Enactors of the Law. World Education Leadership Online Symposium (WELSOnline); 2020-09-03 - 2020-09-03
UiO OSLOMET Untitled
 
7 Johansson, Lotta; Hall, Jeffrey Brooks.
Research Ethics of Becoming: Approaches Beyond Moral Laws. International review of Qualitative Research 2020 ;Volum 12.(4) s. 413-432
OSLOMET UiO Untitled
 
2019
8 Hall, Jeffrey Brooks.
Ledelse i skolen: Elevenes rettigheter og skolens plikter i forhold til nytt kapittel 9A i opplæringsloven. Annual School Leadership Conference, Sola; 2019-02-21 - 2019-02-22
UiO Untitled
 
9 Hall, Jeffrey Brooks.
Legal knowledge and the enactment of educational law - challenges and possibilities for school professionals. Sociology of Education, International Seminars; 2019-11-25 - 2019-11-25
UiO Untitled
 
10 Hall, Jeffrey Brooks.
Rettslig styring og rettsligjøring av grunnopplæringen - konsekvenser for skoleledere som juridiske aktører. I: Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker.. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-60554-4. s. 39-55
UiO Untitled
 
11 Hall, Jeffrey Brooks; Gunnulfsen, Ann Elisabeth.
Skolen og personvern: Dilemmaer for ledere og lærere. Skolelederdagen, Universitetet i Oslo; 2019-09-13 - 2019-09-13
UiO Untitled
 
12 Hall, Jeffrey Brooks; Lindgren, Joakim; Sowada, Moritz.
Information-seeking practices of school inspectors: navigating through state policy. World Education Leadership Symposium 2019 (WELS); 2019-09-25 - 2019-09-27
UiO Untitled
 
13 Hall, Jeffrey Brooks; Lindgren, Joakim; Sowada, Moritz.
Inspectors as information-seekers. I: Inspectors and Enforcement at the Front Line of Government. Palgrave Macmillan 2019 ISBN 978-3-030-04057-4. s. 35-58
UiO Untitled
 
14 Heie, Magnus; Hall, Jeffrey Brooks.
Forskerprofilen: Mellom pedagogikken og jussen. https://www.uv.uio.no/ils/forskning/aktuelt/profiler/2019/ [Internett] 2019-12-18
UiO Untitled
 
2018
15 Gunnulfsen, Ann Elisabeth; Hall, Jeffrey Brooks.
Ledelse av læreplanarbeid i et juridisk perspektiv. Skolelederkonferansen ved Universitetet i Oslo; 2018-09-14 - 2018-09-14
UiO Untitled
 
16 Hall, Jeffrey Brooks.
Ledelse i skolen: elevenes rettigheter og skolens plikter. Rättsäker utbildning, Utdanningsrettslig konferanse; 2018-11-28 - 2018-11-28
UiO Untitled
 
17 Hall, Jeffrey Brooks.
Nasjonalt tilsyn: skolens plikter og sikring av elevenes rettigheter. Dialog, råd og veiledning under tilsynet. Årskonferansen til NEMFO – Nettverk for miljørettet arbeid (NEMFO); 2018-06-06 - 2018-06-07
UiO Untitled
 
18 Hall, Jeffrey Brooks.
Processes of reforming: The case of the Norwegian state school inspection policy frameworks. Education Inquiry 2018 ;Volum 9.(4) s. 397-414
UiO Untitled
 
19 Hall, Jeffrey Brooks.
Supervising formative assessment routines and leadership in public schools: Ensuring legal rights and equal opportunities for all students?. 46th NERA Congress; 2018-03-08 - 2018-03-10
UiO Untitled
 
20 Hall, Jeffrey Brooks.
The performative shift: middle leadership 'in the line of fire'. Journal of Educational Administration & History 2018 ;Volum 50.(4) s. 364-378
UiO Untitled
 
21 Hall, Jeffrey Brooks.
The role of school inspectors as information-seekers. CLEG-seminar "Profesjonelt skjønn og rettslig regulering i skolen", w/ Anders Molander (OsloMet); 2018-09-17 - 2018-09-17
UiO Untitled
 
2017
22 Colbjørnsen, Tor; Hall, Jeffrey Brooks.
Perceptions of the future and the past: A study of students' expectations in the National Leadership Program in Norway, and conducted leadership after having finished the program. 45th Congress of the Nordic Educational Research Association (NERA); 2017-03-23 - 2017-03-25
UiO Untitled
 
23 Ehren, Melanie; Hall, Jeffrey Brooks.
Examples of inspections networks across Europe - an interactive map. State inspection of municipal and county school authorities in Norway.. UCL Institute of Education, University College London London 2017
UiO Untitled
 
24 Hall, Jeffrey Brooks.
"Governing by templates" through new modes of school inspection in Norway. Journal of educational change 2017 ;Volum 18.(2) s. 161-182
UiO Untitled
 
25 Hall, Jeffrey Brooks.
"Moving through the checkout line?" Legal standards, performance and state inspection policy. AERA Annual Meeting 2017, San Antonio, Texas. SIG #59 Law and Education, “Legal Issues in Education”; 2017-04-26 - 2017-05-01
UiO Untitled
 
26 Hall, Jeffrey Brooks.
Shifting modes of governing: Reflecting upon state school inspection in Norway. Research seminar at CRIFPE, University of Montreal; 2017-11-22 - 2017-11-22
UiO Untitled
 
27 Hall, Jeffrey Brooks.
Statlig tilsyn av skoler i Norge: sikring av likeverdig opplæring?. I: En likvärdig skola för alla. Iustus förlag 2017 ISBN 9789176789940. s. 37-55
UiO Untitled
 
28 Hall, Jeffrey Brooks.
The changing appearance of state school inspection: The Norwegian case. The 2017 World Education Leadership Symposium (WELS); 2017-09-06 - 2017-09-08
UiO Untitled
 
29 Hall, Jeffrey Brooks.
Utdanningsrett og profesjonelle normer: En presentasjon av PRONLED-prosjektet. ILS Forskningsdag; 2017-12-07 - 2017-12-07
UiO Untitled
 
30 Hall, Jeffrey Brooks; Sivesind, Kirsten.
State School Inspection Policy in Norway and Sweden (2002-2012): A reconfiguration of governing modes?. I: Governing by numbers: Education, governance, and the tyranny of numbers. Routledge 2017 ISBN 9781138701151. s. 131-160
UiO Untitled
 
31 Nielsen, Sandra Rebekka; Smestad, Trine; Hall, Jeffrey Brooks.
Mener myndighetene ikke utnytter skoletilsynet godt nok. http://www.uv.uio.no/ils/forskning/aktuelt [Internett] 2017-05-16
UiO Untitled
 
2016
32 Hall, Jeffrey Brooks.
Examining school inspectors and education directors within the organisation of school inspection policy: perceptions and views. Scandinavian Journal of Educational Research 2016 ;Volum 61.(1) s. 112-126
UiO Untitled
 
33 Hall, Jeffrey Brooks.
“Moving towards the checkout line”? Norwegian school inspection policy in a process of change. European Conference of Educational Research (ECER), Symposium paper (NW23/28); 2016-08-23 - 2016-08-26
UiO Untitled
 
34 Hall, Jeffrey Brooks.
Nasjonalt tilsyn - mellom fag, juss og politikk. Skolelederdagen 2016: Ledelse av profesjonsfelleskap; 2016-10-14 - 2016-10-14
UiO Untitled
 
35 Hall, Jeffrey Brooks.
Nasjonalt tilsyn: et skritt fra lovregulering til evaluering av innhold?. I: Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215026671. s. 279-296
UiO Untitled
 
36 Hall, Jeffrey Brooks.
Ny tilsynspraksis - tett på skoler og klasserom. Seminar i regi av forskerguppen CLEG i anledning Det utdanningsvitenskapelige fakultets 20-årsjubileum; 2016-04-06 - 2016-04-06
UiO Untitled
 
37 Hall, Jeffrey Brooks.
State School Inspection - The Norwegian Example. Universitetet i Oslo: Det utdanningsvitenskapelige fakultet 2016 Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo(No. 259)
UiO Untitled
 
38 Hall, Jeffrey Brooks.
Statlig tilsyn av skoler i Norge: hvor er vi, og hvor går vi?. Skola för kunskap, valfrihet och trygghet?; 2016-11-30 - 2016-11-30
UiO Untitled
 
39 Johansson, Lotta; Hall, Jeffrey Brooks.
Blurred roles and an ethic of tagging along. The American Educational Research Association, Annual Meeting 2016 (AERA); 2016-04-08 - 2016-04-12
UiO Untitled
 
40 Sivesind, Kirsten; Skedsmo, Guri; Hall, Jeffrey Brooks.
Et felles nasjonalt tilsyn: Om rammeverk og reformbaner gjennom historien. I: Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215026671. s. 99-119
UiO Untitled
 
2015
41 Hall, Jeffrey Brooks.
Governing by feedback through the new state inspection handbook in Norway. Annual Nordic Educational Research Association (NERA) Conference (Symposium paper, NW21: Politics of Education and Education Policy Studies); 2015-03-04 - 2015-03-06
UiO Untitled
 
42 Hall, Jeffrey Brooks.
Interpreting modes of governing - a conceptual, comparative-historical approach to education policy analysis. 11th Congress of Qualitative Inquiry, University of Illinois at Urbana-Champaign; 2015-05-20 - 2015-05-23
UiO Untitled
 
43 Hall, Jeffrey Brooks.
Juridisk styring i og av skolen. Gjesteforlesning, UH-Nett Vest, Rektorutdanningen; 2015-09-18 - 2015-09-18
UiO Untitled
 
44 Hall, Jeffrey Brooks.
Juridiske og pedagogiske utfordringer i skolen og barnehagen. Gjesteforelesning på Masterstudiet i pedagogikk, didaktikk og ledelse; 2015-01-24 - 2015-01-24
UiO Untitled
 
45 Hall, Jeffrey Brooks.
State School Inspection in Norway and Sweden: A comparative study of key actors' legal practices, legal statutes, and policy. SESP, UC Berkeley, & University of Oslo Working Conference; 2015-04-20 - 2015-04-22
UiO Untitled
 
46 Hall, Jeffrey Brooks; Gunnulfsen, Ann Elisabeth.
En skoleleders dagbok: Profesjonell praksis og juridisk skjønn. Gyldendal Akademisk 2015 (ISBN 9788205459489) 232 s.
UiO Untitled
 
47 Hall, Jeffrey Brooks; Sivesind, Kirsten.
State School Inspection Policy in Norway and Sweden (2002-2012): a reconfiguration of governing modes?. Journal of Education Policy 2015 ;Volum 30.(3) s. 429-458
UiO Untitled
 
2014
48 Hall, Jeffrey Brooks.
Skoleledelse og juss. Gjesteforelesning ved Masterstudiet i pedagogikk, didaktikk og ledelse; 2014-01-09 - 2014-01-09
UiO Untitled
 
49 Hall, Jeffrey Brooks.
State School Inspection as a Regulatory Tool - Institutional Expectations from the CGO Inspectors' and Leaders' Point of View. Education, Governance and Inspection within Transnational and Cross-disiplinary Contexts; 2014-06-04 - 2014-06-05
UiO Untitled
 
50 Hall, Jeffrey Brooks.
State School Inspection as a Regulatory Tool: Institutional expectations from the County Governor inspectors’ and leaders’ point of view. European Conference on Educational Research 2014 (ECER), The Past, Present and Future of Educational Research in Europe. Symposium Paper, NW23: Governing by Expectation: School Inspection and Evaluation across Europe and Beyond.; 2014-09-01 - 2014-09-05
UiO Untitled
 
    Vis neste liste