Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 52 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Sivesind, Karl Henrik; Trætteberg, Håkon Solbu.
Aktivt medborgerskap i et pluralistisk samfunn. Hvordan kan ideelle og kommersielle velferdsaktører bidra?. Workshop om KSP forprosjekt for ISF, Virke og NHO Service; 2020-02-18 - 2020-02-18
ISF Untitled
 
2 Trætteberg, Håkon Solbu.
Et kjapt forskningsblikk: kommuner og frivillige organisasjoner. Frivillighetskonferansen 2020: Frivillighetspolitikk; 2020-11-13 - 2020-11-13
ISF Untitled
 
3 Trætteberg, Håkon Solbu.
Frvillige organisasjoner og kommunen. Fagnettverk for fylkeskommunalt ansatte; 2020-10-26 - 2020-10-26
ISF Untitled
 
4 Trætteberg, Håkon Solbu; Eimhjellen, Ivar; Ervik, Rune; Enjolras, Bernard; Skiple, Jon Kåre.
Kommunal frivillighetspolitikk og lokale organisasjoner. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2020 (ISBN 978-82-7763-654-2) 106 s. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2020:3)
ISF NORCE Untitled
 
5 Trætteberg, Håkon Solbu; Fladmoe, Audun.
Correction to: Quality Differences of Public, For-Profit and Nonprofit Providers in Scandinavian Welfare? User Satisfaction in Kindergartens. VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations 2020 ;Volum 31.(1) s. 168-168
ISF Untitled
 
6 Trætteberg, Håkon Solbu; Fladmoe, Audun.
Does educational inequality predict exercise of users' choice? Survey evidence from domiciliary care services among elderly in Oslo, Norway. Social Policy & Administration 2020 s. -
ISF Untitled
 
7 Trætteberg, Håkon Solbu; Fladmoe, Audun.
Quality differences of public, for-profit and non-profit providers in Scandinavian welfare? User satisfaction in kindergartens. VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations 2020 ;Volum 31.(1) s. 153-167
ISF Untitled
 
2019
8 Lidén, Hilde; Trætteberg, Håkon Solbu.
Aktivitetsplikt for unge mottakere av sosialhjelp: Delrapport 1. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2019 (ISBN 978-82-7763-636-8) 114 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2019:12)
ISF Untitled
 
9 Trætteberg, Håkon Solbu.
Endringer i ideelle velferdsaktørers sysselsetting og rolle. Foredrag i Barne- og likestillingsdepartementet; 2019-01-04 - 2019-01-04
UiO Untitled
 
10 Trætteberg, Håkon Solbu.
Ideelle organisasjoner i norsk velferd. Foredrag for Fagforbundet; 2019-02-08 - 2019-02-08
ISF Untitled
 
11 Trætteberg, Håkon Solbu.
Kommunal frivillighetspolitikk og lokale organisasjoner. Frivillighetens dag; 2019-12-05 - 2019-12-05
ISF Untitled
 
12 Trætteberg, Håkon Solbu.
Trender i frivillighet og frivilliges rolle i profesjonelle organisasjoner. opplæring og utvikling (OU) - konsultasjon; 2019-02-12 - 2019-02-12
ISF Untitled
 
13 Trætteberg, Håkon Solbu.
Trender i frivillighet og samskaping. Frokostseminar: Ganske vanlig kan være ganske vanskelig; 2019-11-26 - 2019-11-26
ISF Untitled
 
14 Trætteberg, Håkon Solbu.
Ulike erfaringer med aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere. MEMU -internmagasin NAV 2019
ISF Untitled
 
15 Trætteberg, Håkon Solbu; Fladmoe, Audun.
Active citizenship for all? Evidence from home care services in Oslo, Norway. Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap 2019; 2019-01-07 - 2019-07-09
ISF Untitled
 
16 Trætteberg, Håkon Solbu; Fladmoe, Audun.
Private, ideelle barnehager har de mest fornøyde foreldrene. Aftenposten Vitenskap 2019
ISF Untitled
 
17 Trætteberg, Håkon Solbu; Lidén, Hilde.
Aktivitetsplikt for unge mottakere av sosialhjelp – En kvalitativ undersøkelse av brukere og ansatte. Storbynettverkssamling NAV; 2019-10-22 - 2019-10-22
ISF Untitled
 
2018
18 Lidén, Hilde; Trætteberg, Håkon Solbu; Ulvik, Oddbjørg Skjær.
Kommunale botiltak for barn og unge: En hvit flekk i velferdsstaten. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2018 (ISBN 978-82-7763-609-2) 150 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2018:14)
OSLOMET ISF Untitled
 
19 Trætteberg, Håkon Solbu.
Ideelle aktører i den skandinaviske velferdsmodellen. seminar om velferd uten profitt; 2018-03-07 - 2018-03-07
ISF Untitled
 
20 Trætteberg, Håkon Solbu.
Stability and Change in Scandinavian Welfare: The Nonprofit Sector as a Buffer against For-Profit Expansion. I: Democratic State and Democratic Society. De Gruyter Open 2018 ISBN 978-3-11-063407-5. s. 273-295
ISF Untitled
 
21 Trætteberg, Håkon Solbu; Fladmoe, Audun.
User satisfaction with public, for-profit and nonprofit providers in the Scandinavian welfare model: The case of kindergartens in the City of Oslo. ISTR 2018: Democracy and Legitimacy: The Role of the Third Sector in a Globalizing World; 2018-07-10 - 2018-07-13
ISF Untitled
 
22 Trætteberg, Håkon Solbu; Lidén, Hilde.
Evaluering av moderasjonsordningene for barnehagen: Delrapport 1. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2018 (ISBN 978-82-7763-588-0) 93 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2018:4)
ISF Untitled
 
23 Vabø, Mia; Christensen, Karen; Trætteberg, Håkon Solbu; Frode Fadnes, Jacobsen.
Markedsdreining i norsk eldreomsorg. I: 章 ノルウェーにおける高齢者介護の市場化―背景とトレンド、それに対する抵抗. Tokyo: The Association of Japanese University Presses 2018 ISBN 978-4-87259-597-0. s. 293-342
HVL OSLOMET ISF UiB Untitled
 
2017
24 Sivesind, Karl Henrik; Trætteberg, Håkon Solbu.
Does Out-Contracting of Welfare Services Promote Active Citizenship?. I: Promoting Active Citizenship : Markets and Choice in Scandinavian Welfare. Palgrave Macmillan 2017 ISBN 978-3-319-55380-1. s. 1-31
ISF Untitled
 
25 Sivesind, Karl Henrik; Trætteberg, Håkon Solbu.
God privat velferd mulig? Undervurderer hindre for effektive velferdsmarkeder. Dagens næringsliv 2017 s. -
ISF Untitled
 
26 Sivesind, Karl Henrik; Trætteberg, Håkon Solbu; Saglie, Jo.
The Future of the Scandinavian Welfare Model: User Choice, Parallel Governance Systems, and Active Citizenship. I: Promoting Active Citizenship : Markets and Choice in Scandinavian Welfare. Palgrave Macmillan 2017 ISBN 978-3-319-55380-1. s. 285-310
ISF Untitled
 
27 Trætteberg, Håkon Solbu.
Active Citizenship in Scandinavian Schools and Nursing Homes. I: Promoting Active Citizenship : Markets and Choice in Scandinavian Welfare. Palgrave Macmillan 2017 ISBN 978-3-319-55380-1. s. 203-259
ISF Untitled
 
28 Trætteberg, Håkon Solbu.
Dag Arne Christensen, Tord Skogedal Lindén, Brita Ytre-Arne og Jacob Aars (red.): Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Tidsskrift for samfunnsforskning 2017 ;Volum 58.(4) s. 447-450
ISF Untitled
 
29 Trætteberg, Håkon Solbu.
Ideelles merverdi - hva er den og hvordan vises den i dag?. Fremtidens ideelle sektor; 2017-02-15 - 2017-02-15
ISF Untitled
 
30 Trætteberg, Håkon Solbu.
Ideelles merverdi - hva er den og hvordan vises den i dag?. Framtidens ideelle sektor; 2017-02-16 - 2017-02-16
ISF Untitled
 
2016
31 Trætteberg, Håkon Dalby.
Aktivt medborgerskap i skandinaviske skoler og sykehjem. I: Mot en ny skandinavisk velferdsmodell? Konsekvenser av ideell, kommersiell og offentlig tjenesteyting for aktivt medborgerskap. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2016 ISBN 978-82-7763492-0. s. 50-65
ISF Untitled
 
32 Trætteberg, Håkon Solbu.
Does welfare mix matter? Active citizenship in public, for-profit and nonprofit schools and nursing homes in Scandinavia. : Universitetet i Oslo 2016 215 s. Doktoravhandling, Universitetet i Oslo(609)
ISF Untitled
 
33 Trætteberg, Håkon Solbu.
Ideelle organisasjoners særtrekk og merverdi på helse og omsorgsfeltet. Årssamling i Ideellt barnevernsforum; 2016-03-08 - 2016-03-08
ISF Untitled
 
34 Trætteberg, Håkon Solbu.
Mot en ny skandinavisk velferdsmodell – Ideelle organisasjoners særtrekk og merverdi. Styreseminar i Kirkens bymisjon; 2016-04-20 - 2016-04-20
ISF Untitled
 
35 Trætteberg, Håkon Solbu.
User Democracy in Schools? Comparing Norwegian Schools With Nursing Homes. Scandinavian Journal of Educational Research 2016 ;Volum 62.(1) s. 17-33
ISF Untitled
 
36 Trætteberg, Håkon Solbu.
Welfare mix and active citizenship in Scandinavian schools and nursing homes. ISTR's 12th International Conference; 2016-06-28 - 2016-07-01
ISF Untitled
 
2015
37 Sivesind, Karl Henrik; Trætteberg, Håkon Dalby.
Den samfunnsmessige betydningen av ideell sektor. Folkehøgskoledagen i Virke; 2015-06-17
ISF Untitled
 
38 Trætteberg, Håkon Dalby.
Public, For-Profit, and Nonprofit Welfare Institutions in Norway: Distinctive Goals and Steering Mechanisms or Hybridity in a Dominant State. VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations 2015 ;Volum 26.(5) s. 1620-1638
ISF Untitled
 
39 Trætteberg, Håkon Dalby; Sivesind, Karl Henrik.
Ideelle organisasjoners særtrekk og merverdi på helse- og omsorgsfeltet. Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2015 (ISBN 978-82-7763-470-8) 55 s. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2015-2)
ISF Untitled
 
40 Trætteberg, Håkon Dalby; Sivesind, Karl Henrik.
Ideelle organisasjoners særtrekk og merverdi på helse- og sosialfeltet. Møteplass for ideelle og frivillige organisasjoner; 2015-09-03 - 2015-09-03
ISF Untitled
 
41 Trætteberg, Håkon Dalby; Sivesind, Karl Henrik.
Velferdsdebattens blinde flekk. Dagbladet 2015
ISF Untitled
 
2014
42 Trætteberg, Håkon Dalby.
Empowering citizens – is voice and nonprofit choice enough?. XVII Nordic Political Science Congress (NoPSA) 2014; 2014-08-12 - 2014-08-15
ISF Untitled
 
43 Trætteberg, Håkon Dalby.
Notat: Aktivt medborgerskap i skolene i Løten kommune.En sammenligning av kommunal og ideell drift. Oslo: Notat: Institutt for samfunnsforskning 2014 ;Volum Notat 2014.21 s. Rapport - Institutt for samfunnsforskning(006)
ISF Untitled
 
44 Trætteberg, Håkon Dalby.
Notat: Aktivt medborgerskap i skoler og sykehjem i Asker kommune En sammenligning av kommunal,profittorientert og ideell drift. Oslo: Notat: Institutt for samfunnsforskning 2014 ;Volum Notat 2014.40 s. Rapport - Institutt for samfunnsforskning(004)
ISF Untitled
 
45 Trætteberg, Håkon Dalby.
Notat: Aktivt medborgerskap i skoler og sykehjem i Steinkjer kommune En sammenligning av kommunal og ideell drift. Oslo: Notat: Institutt for samfunnsforskning 2014 ;Volum Notat 2014.43 s. Rapport - Institutt for samfunnsforskning(005)
ISF Untitled
 
46 Trætteberg, Håkon Dalby.
Outsourcing of Scandinavian welfare societies? Consequences of private and nonprofit service provision for active citizenship. COST Action Local Public Sector Reforms ('LocRef'); 2014-05-15 - 2014-05-16
ISF Untitled
 
47 Trætteberg, Håkon Dalby.
Public and Nonprofit Welfare Providers in Norway: Distinctive Goals and Steering Mechanisms in a Dominant State. Welfare Mix, Hybridity and Government–Nonprofit Relationships in Post-Modern Welfare States; 2014-03-21 - 2014-03-22
ISF Untitled
 
48 Trætteberg, Håkon Dalby.
Public and private welfare providers: Distinctive goals and steering mechanisms in the regulated state?. 11th International Conference of the International Society for Third Sector Research (ISTR); 2014-07-20 - 2014-07-25
ISF Untitled
 
2013
49 Trætteberg, Håkon Dalby.
Får vi andre medborgerroller når private leverer velferdstjenester?. Forskning om velferd, arbeidsliv og migrasjon – hva nå?; 2013-03-20 - 2013-03-20
ISF Untitled
 
50 Trætteberg, Håkon Dalby.
Private and Public Welfare Providers: What are the Implications for Citizenship Roles?. Doctoral Workshop of the German ESPAnet Section „Privatisation and Marketisation of Social Services and Social Programs“; 2013-11-14 - 2013-11-15
ISF Untitled
 
    Vis neste liste