Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 105 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2020
1 Banet, Catherine.
Sector coupling: EU law and energy policy strategy.. Let's Talk About Energy; 2020-01-23 - 2020-01-23
UiO Untitled
 
2 Banet, Catherine; Roggenkamp, Martha.
European Energy Law Report XIII. Intersentia 2020 (ISBN 978-1-78068-950-0) 469 s.
UiO Untitled
 
2019
3 Anell, Ingrid Margareta; Banet, Catherine; Weber, Viktor; Vold, Sofie Fogstad; Riseng, Cathrine; Seglem, Heidi; Svendsen Skriung, Camilla.
The role of law in CCS deployment – Regulatory incentives to enable carbon capture and storage (CCS) in Norway. Outside the BoCCS - CCS Seminar series; 2019-11-14 - 2019-11-14
UiO Untitled
 
4 Banet, Catherine.
Book conclusions presentation: "The Law of the Seabed: Access, Uses and Protection of Seabed Resources.". The Rule of Law for Oceans; 2019-11-04 - 2019-11-05
UiO Untitled
 
5 Banet, Catherine.
"Decarbonising the European energy industry. Opportunities in the business area of carbon capture and storage (CCS).". European Utility Week 2019; 2019-11-13 - 2019-11-13
UiO Untitled
 
6 Banet, Catherine.
"Electricity network tariffs regulation: between the need for new investments and a fair energy transition.". Seminar on Electricity Market Design - Electricity networks and their operators in a time of change; 2019-04-04 - 2019-04-04
UiO Untitled
 
7 Banet, Catherine.
"Energilovgivning i EU og betydningen for norske kraftselskap.". KS Bedriftenes Møteplass Energi; 2019-04-03 - 2019-04-03
UiO Untitled
 
8 Banet, Catherine.
Energy and Climate Plans: the affirmation of a new legal instrument for completing the energy transition.. IInd International Conference on Energy Law and Transition; 2019-11-29 - 2019-11-29
UiO Untitled
 
9 Banet, Catherine.
"I dag starter andre runde av klimasøksmålet: – Vil bli flere slike saker i Norge.". nrk.no [Internett] 2019-11-05
UiO Untitled
 
10 Banet, Catherine.
«Kraftsalgskontrakter», Corporate Renewable Power Purchase Agreements (PPAs) sett i lys av EU-retten.. Naturresursgruppen; 2019-09-20 - 2019-09-20
UiO Untitled
 
11 Banet, Catherine.
"Public support to carbon capture and storage (CCS) under EU state aid rules.". Climate emergency: the role of law in CCS deployment: Regulatory incentives to enable carbon capture and storage (CCS) in Norway and Europe.; 2019-11-14 - 2019-11-14
UiO Untitled
 
12 Banet, Catherine.
Public support to carbon capture and storage (CCS) under EU state aid rules.. NCCS Consortium Days; 2019-10-22 - 2019-10-23
UiO Untitled
 
13 Banet, Catherine.
Rør- og sjøtransport av CO2. Juridiske hindringer for å gjennomføre fullskala CO2-håndtering.. Teknas CO2 konferanse 2019; 2019-01-17 - 2019-01-17
UiO Untitled
 
14 Banet, Catherine.
Sector-coupling in the North Sea: decarbonising and creating new value by coupling the energy systems. Seizing a window of opportunity.. Beyond OIl 2019; 2019-10-16 - 2019-10-17
UiO Untitled
 
15 Banet, Catherine.
The role of hydrogen and carbon capture and storage within EU sector-coupling policy. Identifying legal principles for gas market re-design.. ELEGANCY Consortium Day; 2019-11-28 - 2019-11-28
UiO Untitled
 
16 Banet, Catherine; Goldberg, Silke.
Evolution of national support schemes for renewable energy sources.. 30th European Energy Law Seminar; 2019-01-22 - 2019-01-22
UiO Untitled
 
17 Banet, Catherine; O'Brien, Alice.
Enabling the H2-CCS value chain by law: business models, risk mitigation, incentives and legal frameworks.. ELEGANCY-ALIGN workshop on CCS legal aspects; 2019-02-11 - 2019-02-11
UiO Untitled
 
18 Bjørnebye, Henrik; Banet, Catherine.
Licensing regime: Norway. I: Regulating offshore petroleum Resources. The British and Norwegian model. Edward Elgar Publishing 2019 ISBN 9781785368905. s. 96-126
UiO Untitled
 
19 Leiren, Merethe Dotterud; Szulecki, Kacper; Rayner, Tim; Banet, Catherine.
Energy security concerns versus market harmony: The Europeanisation of capacity mechanisms. Politics and Governance 2019 ;Volum 7.(1) s. 92-104
CICERO UiO Untitled
 
20 Smith, Don; Banet, Catherine; Martinez Romera, Beatriz.
Teaching the law of energy transition in the era of internationalisation and digitalisation of legal university education: the Transatlantic University Collaboration in Climate Change and Energy Law (TUCCCEL) programme. Journal of Energy and Natural Resources Law 2019 ;Volum 37.(4) s. 443-464
UiO Untitled
 
2018
21 Banet, Catherine.
Bio-CCS: regulating carbon negativity.. IEA Bioenergy Bio-CC(U)S workshop; 2018-01-16 - 2018-01-16
UiO Untitled
 
22 Banet, Catherine.
Bioenergy with carbon capture and storage (Bio-CCS): moving from carbon neutrality to carbon negativity as a legal requirement.. Colloque INGILAW «Tempête sur la planète: penser le droit et les politiques de l’ingénierie climatique et environnementale à l’heure de l’anthropocène»; 2018-10-11 - 2018-10-12
UiO Untitled
 
23 Banet, Catherine.
Climate litigation: how could comparative law be instructive to the Norwegian judiciary.. International Law and Article 112 of the Norwegian Constitution on the Right to Environment; 2018-05-15 - 2018-05-15
UiO Untitled
 
24 Banet, Catherine.
Crowdfunding of low carbon measures in agriculture.. The Norwegian Seminar on Green Economics; 2018-05-30 - 2018-05-30
UiO Untitled
 
25 Banet, Catherine.
Crowdfunding regulation in Europe and Norway.. Master programme in Business Administration; 2018-09-17 - 2018-09-17
UiO Untitled
 
26 Banet, Catherine.
EUs godkjenning av nasjonale kapasitetsmekanismer.. REMIX-prosjekt avslutningsseminar; 2018-06-05 - 2018-06-05
UiO Untitled
 
27 Banet, Catherine.
Joint workshop on CCS risk and liability sharing.
UiO Untitled
 
28 Banet, Catherine.
Kraftkontrakter: Corporate Renewable PPAs sett i lys av EU-retten.. Energirettseminar 2018; 2018-09-27 - 2018-09-27
UiO Untitled
 
29 Banet, Catherine.
Nytt fornybardirektiv og styringssystem for energiunionen: Rettslige virkninger for EØS-landet Norge?. Norweas Vindkraftsseminar; 2018-11-13 - 2018-11-13
UiO Untitled
 
30 Banet, Catherine.
Prosumer Legislation in Norway: A First Step for Empowering Small Energy Consumers.. I: European energy law report Volume XII. Intersentia 2018 ISBN 978-1-78068-672-1. s. 169-189
UiO Untitled
 
31 Banet, Catherine.
State of play of support schemes for renewable electricity generation in France: a legal review.. REMIX-project partners meeting; 2018-04-24 - 2018-04-24
UiO Untitled
 
32 Banet, Catherine.
Status Frankrikes energiomstilling og klimapolitikk.. Klimafrokost - Hva skjer med klimapolitikken og energiomstillingen i EU?; 2018-11-01 - 2018-11-01
UiO Untitled
 
33 Banet, Catherine.
Techno-nationalism in the context of energy transition. Regulating Technology innovation transfer in offshore Wind technologies. I: Innovation in energy Law and Technology. Dynamic solutions for energy transitions. Oxford University Press 2018 ISBN 978-0-19-882208-0. s. 74-99
UiO Untitled
 
34 Banet, Catherine.
The French regime for hydropower concessions under EU scrutiny: Opening-up to competition … or not.. 29th European Energy Law Seminar; 2018-01-22 - 2018-01-23
UiO Untitled
 
35 Banet, Catherine.
Utenlandsk deltagelse i nasjonale kapasitetsmekanismer: en juridisk analyse.. Seminar om kapasitetsmekanismer; 2018-06-07 - 2018-06-07
UiO Untitled
 
36 Banet, Catherine; Bygrave, Lee Andrew.
Blockchain i energibransjen: Et juridisk perspektiv. Blockchain – hva er det, hvilke muligheter gir det, og hvordan vil det forandre energibransjen?; 2018-02-15
UiO Untitled
 
37 Banet, Catherine; Wettestad, Jørgen.
Frankrike som EUs nye klimaleder?. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin 2018
UiO Untitled
 
38 Leiren, Merethe Dotterud; Szulecki, Kacper; Banet, Catherine; Boasson, Elin Lerum; Wettestad, Jørgen; Bjermeland, Monica.
Panel: Utviklingen av støttesystemer for fornybar energi i seks europeiske land. REMIX-seminar; 2018-06-05 - 2018-06-05
CICERO UiO Untitled
 
39 Leiren, Merethe Dotterud; Szulecki, Kacper; Banet, Catherine; Rayner, Tim.
Black-out concerns against markets: Capacity mechanisms in European electricity markets. ECPR General Conference 2018; 2018-08-25 - 2018-08-25
CICERO UiO Untitled
 
40 Roggenkamp, Martha; Banet, Catherine.
European energy law report Volume XII. Intersentia 2018 (ISBN 978-1-78068-672-1) 291 s.
UiO Untitled
 
2017
41 Banet, Catherine.
Carbon negativity as legal requirement.. Norwegian Carbon Capture and Storage Research Center (NCCS) Consortium Day; 2017-11-28 - 2017-11-29
UiO Untitled
 
42 Banet, Catherine.
Effectiveness in Climate Regulation: Simultaneous Application of a Carbon Tax and an Emissions Trading Scheme to the Offshore Petroleum Sector in Norway. Carbon and Climate Law Review 2017 ;Volum 11.(1) s. 25-38
UiO Untitled
 
43 Banet, Catherine.
EUs medlemsstater enige om å gi Kommisjonen innsyn i mellomstatlige energiavtaler. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin 2017
UiO Untitled
 
44 Banet, Catherine.
Hva er greia med klimasøksmål?. Changemaker Oslo Student; 2017-11-21 - 2017-11-21
UiO Untitled
 
45 Banet, Catherine.
Hvilke føringer legger folkeretten på utvinning av mineralressurser på havbunnen innenfor nasjonal jurisdiksjon.. Seminar om mikroplast, dumpet ammunisjon og mineralutvinning i dyphavet; 2017-09-01 - 2017-09-01
UiO Untitled
 
46 Banet, Catherine.
Juridiske aspekter ved folkefinansiering.. COOLCROWD-referansegruppemøte; 2017-12-12 - 2017-12-12
UiO Untitled
 
47 Banet, Catherine.
Legal framework to develop offshore Wind Power in France. I: The Development of a comprehensive legal framework for the promotion of offshore Wind Power. The lessons from Europe and Pasific Asia. Wolters Kluwer 2017 ISBN 978-90-411-8397-2. s. 59-86
UiO Untitled
 
48 Banet, Catherine.
Legal framework to develop offshore Wind Power in Norway. I: The Development of a comprehensive legal framework for the promotion of offshore Wind Power. The lessons from Europe and Pasific Asia. Wolters Kluwer 2017 ISBN 978-90-411-8397-2. s. 103-142
UiO Untitled
 
49 Banet, Catherine.
Macron vs. Le Pen: Hva skjer med klima- og energipolitikken?. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin 2017
UiO Untitled
 
50 Banet, Catherine.
Re-use and Re-purposing of Installations as a Licensing Requirement.. 2017 Global Land & Resources Colloquium; 2017-10-21 - 2017-10-21
UiO Untitled
 
    Vis neste liste