Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-26 av 26

2021
1 Bekkby, Trine; Burrows, Michael; Cebrian, Emma; Fredriksen, Stein; Kotta, Jonne; Milanese, Martina; Andersen, Guri Sogn; Boada, Jordi; Borchgrevink, Harald Bonaventura; Brkljacic, Marijana Stenrud; Fagerli, Camilla With; Gundersen, Hege; Kvile, Kristina Øie; Moy, Siri Røang; Rinde, Eli.
COASTFRAG - Effekter av fragmentering og tap av habitater på økosystemer i kystsonen og betydningen for b ærekraftig forvaltning i en verden i endring. Fagmøte; 2021-03-04 - 2021-03-04
UiO NIVA Untitled
 
2 Bekkby, Trine; Michael, Burrows; Cebrian, Emma; Fredriksen, Stein; Kotta, Jonne; Milanese, Martina; Andersen, Guri Sogn; Boada, Jordi; Borchgrevink, Harald Bonaventura; Brkljacic, Marijana Stenrud; Fagerli, Camilla With; Gundersen, Hege; Kvile, Kristina Øie; Moy, Siri Røang; Rinde, Eli.
COASTFRAG – Impact of habitat fragmentation and loss on coastal ecosystems and implications for sustainable management under climate change. NIVA lunch seminar; 2021-03-10 - 2021-03-10
NIVA UiO Untitled
 
3 Brkljacic, Marijana Stenrud; Gitmark, Janne Kim; Golmen, Lars Gunder.
Felleskjøpet Syd, Holmestrand – Kartlegging av marint naturmangfold. : Norsk institutt for vannforskning 2021 (ISBN 978-82-577-7331-1) 30 s. NIVA-rapport(7595)
NIVA Untitled
 
4 Rinde, Eli; Bekkby, Trine; Kvile, Kristina Øie; Andersen, Guri Sogn; Brkljacic, Marijana Stenrud; Anglès d'Auriac, Marc; Christie, Hartvig C; Fagerli, Camilla With; Fredriksen, Stein; Moy, Siri Røang; Staalstrøm, Andre; Tveiten, Lise Ann.
Kartlegging av et utvalg marine naturtyper i Oslofjorden. : Norsk institutt for vannforskning 2021 (ISBN 978-82-577-7341-0) 61 s. NIVA-rapport(7605)
NIVA Untitled
 
2020
5 Brkljacic, Marijana Stenrud; Borgersen, Gunhild; Øxnevad, Sigurd.
Undersøkelser av bløtbunnsfauna, miljøgifter og metaller i sedimentene i Tingvollfjorden ved Raudsand. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978-82-577-7274-1) 33 s. NIVA-rapport(7539)
NIVA Untitled
 
6 Brkljacic, Marijana Stenrud; Rinde, Eli; Christie, Hartvig C.
Utbredelse og tilstand til en nasjonalt viktig ålegraseng i Slependrenna i Asker og Bærum kommune. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978-82-577-7244-4) 26 s. NIVA-rapport(7509)
NIVA Untitled
 
2019
7 Borgersen, Gunhild; Brkljacic, Marijana Stenrud; Kile, Maia Røst; Walday, Mats Gunnar.
Tiltaksrettet overvåking av miljøtilstand i Tista og Iddefjorden i 2018 i forbindelse med utslipp fra Norske Skog Saugbrugs AS. : Norsk Insitutt for Vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7090-7) 41 s. NIVA-rapport(7355)
NIVA Untitled
 
8 Borgersen, Gunhild; Brkljacic, Marijana Stenrud; Ledang, Anna Birgitta.
Repeterende overvåking av bunnfauna og sedimenter i Sandsfjorden. : Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7139-3) 18 s. NIVA-rapport(7404)
NIVA Untitled
 
9 Brkljacic, Marijana Stenrud; Gitmark, Janne Kim; Ledang, Anna Birgitta; Norli, Marit.
Marin overvåking Nordland 2017-2018. Undersøkelser av hydrografi, planteplankton (klorofyll a) og hardbunnsorganismer i 6 fjorder i Nordland. : Norsk Institutt for Vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7085-3) 63 s. NIVA-rapport(7350)
NIVA Untitled
 
10 Schøyen, Merete; Håvardstun, Jarle; Næss, Rita; Brkljacic, Marijana Stenrud; Trannum, Hilde Cecilie.
Tiltaksorientert overvåking i henhold til vannforskriften for DuPont Nutrition Norge AS i Karmsundet. Undersøkelse av blåskjell, sedimenter og bløtbunnsfauna i 2018.. : Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7136-2) 43 s. NIVA-rapport(7401)
NIVA Untitled
 
2018
11 Amaro, T; Bertocci, I; Queiros, A M; Rastelli, E; Borgersen, G; Brkljacic, M; Nunes, J; Sorensen, K; Danovaro, R; Widdicombe, S.
Effects of sub-seabed CO2 leakage: Short- and medium-term responses of benthic macrofaunal assemblages. Marine Pollution Bulletin 2018 ;Volum 128. s. 519-526
NIVA Untitled
 
12 Gitmark, Janne Kim; Borgersen, Gunhild; Brkljacic, Marijana Stenrud; Håvardstun, Jarle; Staalstrøm, Andre.
Undersøkelser i kystvann Østfold 2017: Sandholmene og Grimsøykilen. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7014-3) 100 s. NIVA-rapport(7279)
NIVA Untitled
 
2017
13 Bekkby, Trine; Fagerli, Camilla With; Christie, Hartvig C; Gitmark, Janne Kim; Brkljacic, Marijana Stenrud; Borgersen, Gunhild.
Effekter av marin restaurering – et prosjekt på Tjuvholmen i Oslo sentrum.. NIVAs SIS-dag; 2017-09-20
NIVA Untitled
 
14 Bekkby, Trine; Kile, Maia Røst; Brkljacic, Marijana Stenrud; Tveiten, Lise Ann; Eikrem, Wenche; Brænden, Roar.
Kartlegging av ålegrasenger (Zostera marina) etter ny metodikk i Innherred samkommune. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6868-3) 23 s. NIVA-rapport(7133)
NIVA Untitled
 
15 Borgersen, Gunhild; Brkljacic, Marijana Stenrud; Gitmark, Janne Kim; Golmen, Lars Gunder; Kempa, Magdalena; Ledang, Anna Birgitta; Lømsland, Evy Rigmor; Christie, Hartvig C.
Miljøoppfølging E136 Tresfjordbrua. Sluttrapport. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6936-9) 124 s. NIVA-rapport(7201)
NIVA Untitled
 
16 Brkljacic, Marijana Stenrud; Borgersen, Gunhild; Gitmark, Janne Kim; Rinde, Eli; Tveiten, Lise Ann.
Undersøkelser i kystvann i Østfold 2016 - Hunnebotn og Vauerkilen. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6894-2) 20 s. NIVA-rapport(7159)
NIVA Untitled
 
17 Øxnevad, Sigurd; Borgersen, Gunhild; Brkljacic, Marijana Stenrud.
Tiltaksrettet overvåking av Ranfjorden i 2016 henhold til vannforskriften. Overvåking for Rana Gruber.. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6849-2) 29 s. NIVA-rapport(7114)
NIVA Untitled
 
2016
18 Brkljacic, Marijana Stenrud; Gitmark, Janne Kim; Johnsen, Torbjørn Martin; Norli, Marit; Dahl-Hansen, Geir.
Marin overvåking Nordland 2013-2015 Undersøkelser av hydrografi, planteplankton, hardbunnsorganismer og bløtbunnsfauna i 6 fjorder i Nordland.. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6728-0) 84 s. NIVA-rapport(6993)
NIVA Untitled
 
19 Gitmark, Janne Kim; Green, Norman Whitaker; Beylich, Bjørnar; Borgersen, Gunhild; Brkljacic, Marijana Stenrud; Høgåsen, Tore.
Tiltaksrettet vannovervåking i Holmestrandsfjorden. Overvåking for NOAH Langøya 2015. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6689-4) 110 s. NIVA-rapport(6954)
NIVA Untitled
 
20 Walday, Mats Gunnar; Brkljacic, Marijana Stenrud; Gitmark, Janne Kim; Trannum, Hilde Cecilie.
Tiltaksrettet overvåkning i Beitstadfjorden for MM Karton FollaCell AS. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6727-3) 53 s. NIVA-rapport(6992)
NIVA Untitled
 
21 Øxnevad, Sigurd; Borgersen, Gunhild; Brkljacic, Marijana Stenrud; Norli, Marit; Pettersen, Eirin; Trannum, Hilde Cecilie.
Tiltaksrettet overvåking av Ranfjorden i henhold til vannforskriften. Overvåking for Mo Industripark, Celsa Armeringsstål, Fesil Rana Metall, Glencore Manganese Norway og Rana Gruber. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6691-7) 123 s. NIVA-rapport(6956)
NIVA Untitled
 
22 Øxnevad, Sigurd; Brkljacic, Marijana Stenrud; Borgersen, Gunhild.
Tiltaksrettet overvåking av Hemnefjorden i henhold til vannforskriften. Overvåking for Wacker Chemicals Norway AS. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6679-5) 69 s. NIVA-rapport(6944)
NIVA Untitled
 
23 Øxnevad, Sigurd; Brkljacic, Marijana Stenrud; Borgersen, Gunhild.
Tiltaksrettet overvåking av Mossesundet i henhold til vannforskriften. Overvåking for Norsk Spesialolje Kambo. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6716-7) 64 s. NIVA-rapport(6981)
NIVA Untitled
 
2014
24 Rinde, Eli; Gitmark, Janne Kim; Brkljacic, Marijana.
Plassering av Kilen sjøflyhavn i forhold til registrert verdifullt marint biologisk mangfold – revidert rapport. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6456-2) 9 s. NIVA-rapport(6721)
NIVA Untitled
 
2011
25 Borja, Angel; Barbone, Enrico; Basset, Alberto; Borgersen, Gunhild; Brkljacic, Marijana; Elliott, Michael; Garmendia, Joxe Mikel; Marques, João Carlos; Mazik, Krysia; Muxika, Iñigo; Neto, João Magalhães; Norling, Karl; Rodriguez, J. Germán; Rosati, Ilaria; Rygg, Brage; Teixeira, Heliana; Trayanova, Antoaneta.
Response of single benthic metrics and multi-metric methods to anthropogenic pressure gradients, in five distinct European coastal and transitional ecosystems. Marine Pollution Bulletin 2011 ;Volum 62.(3) s. 499-513
NIVA Untitled
 
2010
26 Kvassnes, Astri J.S.; Hobæk, Anders; Johnsen, Torbjørn Martin; Walday, Mats; Sweetman, Andrew Kvassnes; Gundersen, Hege; Rygg, Brage; Brkljacic, Marijana; Borgersen, Gunhild.
Årsrapport for miljøovervåking rundt AF Miljøbase Vats for 2009. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2010 (ISBN 978-82-577-5663-5) ;Volum 2010.159 s. NIVA-rapport(5928)
NIVA UiO Untitled