Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-17 av 17

2021
1 Økelsrud, Asle; Hagman, Camilla Hedlund Corneliussen.
Overvåking av vannforekomster i Ringsaker kommune i 2020. : Norsk institutt for vannforskning 2021 (ISBN 978-82-577-7372-4) 23 s. NIVA-rapport(7636)
NIVA Untitled
 
2020
2 Hagman, Camilla Hedlund Corneliussen; Rohrlack, Thomas; Riise, Gunnhild.
The success of Gonyostomum semen (Raphidophyceae) in a boreal lake is due to environmental changes rather than a recent invasion. Limnologica 2020 ;Volum 84. s. -
NMBU Untitled
 
3 Rohrlack, Thomas; Frostad, Pia; Riise, Gunnhild; Hagman, Camilla Hedlund Corneliussen.
Motile phytoplankton species such as Gonyostomum semen can significantly reduce CO2 emissions from boreal lakes. Limnologica 2020 ;Volum 84. s. -
NMBU Untitled
 
2019
4 Hagman, Camilla Hedlund Corneliussen; Rohrlack, Thomas; Uhlig, Silvio; Hostyeva, Vladyslava.
Heteroxanthin as a pigment biomarker for Gonyostomum semen (Raphidophyceae). PLOS ONE 2019 ;Volum 14.(12) s. -
NIVA NMBU VETINST Untitled
 
5 Hagman, Camilla Hedlund Corneliussen; Skjelbred, Birger; Thrane, Jan-Erik; Andersen, Tom; de Wit, Heleen A.
Growth responses of the nuisance algae Gonyostomum semen (Raphidophyceae) to DOC and associated alterations of light quality and quantity. Aquatic Microbial Ecology 2019 ;Volum 82.(3) s. 241-251
NIVA UiO NMBU Untitled
 
2017
6 Bækkelie, Knut Andreas E; Schneider, Susanne C; Hagman, Camilla H. C; Petrin, Zlatko.
Effects of flow events and nutrient addition on stream periphyton and macroinvertebrates: an experimental study using flumes. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 2017 ;Volum 418. s. -
NINA NIVA Untitled
 
7 Haande, Sigrid; Jasser, Iwona; Gugger, Murièl; Hagman, Camilla HC; Wilmotte, Annick; Ballot, Andreas.
Isolation, Purification, and Cultivation of Toxigenic Cyanobacteria. I: Molecular Tools for the Detection and Quantification of Toxigenic Cyanobacteria. John Wiley & Sons 2017 ISBN 9781119332107. s. -
NIVA Untitled
 
8 Kile, Maia Røst; Hagman, Camilla Hedlund Corneliussen.
Overvåking av Vestvannet og Borredalsdammen i Østfold, 2017. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6957-4) 38 s. NIVA-rapport(7222)
NIVA Untitled
 
2016
9 Hagman, Camilla H. Corneliussen.
Miljøtilstand i Aurevann, Trehørningsvassdraget og Søndre Heggelivann 2015 med fokus på cyanobakterier og luktproblemer.. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6743-3) 46 s. NIVA-rapport(7008)
NIVA Untitled
 
10 Hagman, Camilla H. Corneliussen; Hawley, Kate.
Overvåking av Vestvannet og Borredalsdammen i Østfold, 2015. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6742-6) 35 s. NIVA-rapport(7007)
NIVA Untitled
 
2015
11 Hagman, Camilla H. Corneliussen.
Overvåking av Vestvannet og Borredalsdammen i Østfold, 2014. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6513-2) 36 s. NIVA-rapport(6778)
NIVA Untitled
 
12 Strand, David; Hagman, Camilla H. Corneliussen; Hostyeva, Vladyslava; Skogan, Odd Arne Segtnan.
Overvåking av Gjersjøen og Kolbotnvannet med tilløpsbekker 1972-2014 med vekt på viktige resultater fra 2014. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6554-5) 16 s. NIVA-rapport(6819)
NIVA Untitled
 
13 Strand, David; Hagman, Camilla H. Corneliussen; Hostyeva, Vladyslava; Skogan, Odd Arne Segtnan.
Overvåking av Gjersjøen og Kolbotnvannet med tilløpsbekker 1972-2014. Med vekt på resultater fra 2014 - Datarapport. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6555-2) 76 s. NIVA-rapport(6820)
NIVA Untitled
 
2014
14 Hagman, Camilla H. Corneliussen; Ballot, Andreas; Hjermann, Dag Øystein; Skjelbred, Birger; Brettum, Pål; Ptacnik, Robert.
The occurrence and spread of Gonyostomum semen (Ehr.) Diesing (Raphidophyceae) in Norwegian lakes. Hydrobiologia 2014 ;Volum 744.(1) s. 1-14
NIVA Untitled
 
2012
15 Bomo, Anne-Marie; Hagman, Camilla H. Corneliussen; Haande, Sigrid.
Bruk av klor, UV og ozon for fjerning av cyanotoksiner i drikkevann - en vurdering av vannbehandlingens kapasitet i dag og i et fremtidig klima. Vann 2012 ;Volum 47.(2) s. 207-217
NIVA Untitled
 
16 Lebret, Karen; Fernández, María Fernández; Hagman, Camilla H. Corneliussen; Rengefors, Karin; Hansson, Lars-Anders.
Grazing resistance allows bloom formation and may explain invasion success of Gonyostomum semen. Limnology and Oceanography 2012 ;Volum 57.(3) s. 727-734
NIVA Untitled
 
2011
17 Bomo, Anne-Marie; Tryland, Ingun; Haande, Sigrid; Corneliussen Hagman, Camilla H.; Utkilen, Hans Chr..
The impact of cyanobacteria on growth and death of opportunistic pathogenic bacteria. Water Science and Technology 2011 ;Volum 64.(2) s. 384-390
FHI NIVA Untitled