Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 109 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2020
1 Vik, Jostein; Melås, Anders; Hårstad, Renate Marie Butli; Stræte, Egil Petter; Langørgen, Odd Roger.
Smart teknologi i landbruket – kartlegging og modenhetsvurdering. Trondheim: Ruralis 2020 Notat (Norsk senter for bygdeforskning)(1)
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
2019
2 Søraa, Roger Andre; Vik, Jostein.
Digital fences for goats in Norwegian agriculture sessions. XXVIII European Society for Rural Sociology Congress "Rural futures in a complex world"; 2019-06-25 - 2019-06-28
NTNU Untitled
 
3 Vik, Jostein; Stræte, Egil Petter; Hansen, Bjørn Gunnar; Nærland, Torfinn.
The political robot – The structural consequences of automated milking systems (AMS) in Norway.. NJAS - Wageningen Journal of Life Sciences 2019 ;Volum 90-91.
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
2018
4 Fuglestad, Eirik Magnus; Vik, Jostein.
Kapitalens Mjølkekyr. Klassekampen 2018
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
5 Sønvisen, Signe Annie; Johnsen, Jahn Petter; Vik, Jostein.
Recruitment and employment as a prerequisite for local value creation?. Ocean Week; 2018-05-07 - 2018-05-07
NTNU UiT Untitled
 
6 Vik, Jostein; Hårstad, Renate Marie Butli; Søraa, Roger Andre.
Guest lecture "Digitalization of Agriculture". KULT1101; 2018-11-07 - 2018-11-07
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
7 Zahl-Thanem, Alexander; Fuglestad, Eirik Magnus; Vik, Jostein.
Trender i norsk landbruk 2018. Et landbruk i endring, Rapport 7/2018. Trondheim: Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning 2018 68 s.
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
2017
8 Bjørkhaug, Hilde; Vik, Jostein; Richards, Carol.
The chicken game-Organization and integration in the Norwegian agri-food sector. Research in Rural Sociology and Development 2017 ;Volum 24. s. 45-69
BYGDEFORSK Untitled
 
9 Flø, Bjørn Egil; Vik, Jostein.
Scenarioer for norsk landbruksproduksjon. En snål rapport, et tverrfaglig eksperiment, og et diskusjonsgrunnlag. Ås: NIBIO 2017 (ISBN 978-82-17-01837-7) ;Volum 3.43 s. NIBIO Bok(3)
NIBIO NTNU Untitled
 
10 Forbord, Magnar; Vik, Jostein.
Food, farmers, and the future: Investigating prospects of increased food production within a national context. Land Use Policy 2017 ;Volum 67. s. 546-557
BYGDEFORSK Untitled
 
11 Forbord, Magnar; Vik, Jostein.
Investigating the political economy of increased food production. XXVI European Society for Rural Sociology Congress; 2017-08-18 - 2017-08-21
BYGDEFORSK Untitled
 
12 Hårstad, Renate Marie Butli; Vik, Jostein.
Neo-productivism and political parties in the European Parliament. XXVI European Society for Rural Sociology Congress; 2017-08-18 - 2017-08-21
BYGDEFORSK Untitled
 
13 Johnsen, Jahn Petter; Sønvisen, Signe Annie; Vik, Jostein.
Stability and mobility? What do survey data, qualitative interviews and anecdotic material tell us about the contemporary employment system in the Norwegian fishing fleet?. On the Move - Seminar; 2017-05-16 - 2017-05-16
OCEAN NTNU UiT Untitled
 
14 Johnsen, Jahn Petter; Sønvisen, Signe Annie; Vik, Jostein.
Stor framtidstro blant fiskere. Pressemelding sent ut fra prosjektet "Rekruttering som forutsetning for verdiskaping". Oppslag i Kyst og Fjord, Fiskeribladet og Lofotposten. Fiskeribladet [Avis] 2017-03-16
OCEAN NTNU UiT Untitled
 
15 Johnsen, Jahn Petter; Sønvisen, Signe Annie; Vik, Jostein.
Stor framtidstro blant fiskere. Pressemelding sent ut fra prosjektet "Rekruttering som forutsetning for verdiskaping". Oppslag i Kyst og Fjord, Fiskeribladet og Lofotposten. Lofotposten [Avis] 2017-03-16
OCEAN NTNU UiT Untitled
 
16 Johnsen, Jahn Petter; Sønvisen, Signe Annie; Vik, Jostein.
Stor framtidstro blant fiskere. Pressemelding sent ut fra prosjektet "Rekruttering som forutsetning for verdiskaping". Oppslag i Kyst og Fjord, Fiskeribladet og Lofotposten 16.03.2017. Kyst og Fjord [Avis] 2017-03-16
OCEAN NTNU UiT Untitled
 
17 Otte, Pia Piroschka; Vik, Jostein.
Biochar systems: Developing a socio-technical system framework for biochar production in Norway. Technology in society 2017 ;Volum 51. s. 34-45
BYGDEFORSK Untitled
 
18 Stræte, Egil Petter; Vik, Jostein.
The social milking robot: A study of the social aspects of milking robots in dairy farming.. 11th "International European Forum on System Dynamics and Innovation in Food Networks; 2017-02-13 - 2017-02-17
BYGDEFORSK Untitled
 
19 Stræte, Egil Petter; Vik, Jostein; Hansen, Bjørn Gunnar.
The Social Robot: A Study of the Social and Political Aspects of Automatic Milking Systems. Proceedings in Food System Dynamics 2017 s. 220-233
BYGDEFORSK Untitled
 
20 Sønvisen, Signe Annie; Johnsen, Jahn Petter; Vik, Jostein.
Historic and Contemporary Employment and Recruitment Patterns the Norwegian Fishing Fleet. MARE 2017; 2017-07-05 - 2017-07-07
OCEAN NTNU UiT Untitled
 
21 Sønvisen, Signe Annie; Johnsen, Jahn Petter; Vik, Jostein.
Mellom nettverk og marked II: Om fiskerirekruttering og sysselsettingssystemer i fiske. Trondheim: Norsk senter for bygdeforskning 2017 ;Volum 1/2017.56 s. Rapport Norsk senter for bygdeforskning(1/2017)
OCEAN NTNU UiT Untitled
 
22 Vik, Jostein; Bjørkhaug, Hilde; Thanem, Alexander.
En større andel av bøndene har hatt positiv økonomisk utvikling på sine bruk. Faktaark 2/17..
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
23 Vik, Jostein; Flø, Bjørn Egil.
The sheep. Production Animal or a Relic of Multifunctional Agriculture?. 3rd Nordic Conference for Rural Research; 2017-05-12 - 2017-05-14
BYGDEFORSK Untitled
 
24 Vik, Jostein; Forbord, Magnar.
Understanding agricultruralproduction developments. Pluriactivity, motivation and farm level characteristics. XXVI European Society for Rural Sociology Congress; 2017-08-18 - 2017-08-21
BYGDEFORSK Untitled
 
25 Vik, Jostein; Kvam, Gunn-Turid.
Global Value Chains and middlemen. 3rd project workshop for Traders in the food value chain; 2017-09-25 - 2017-09-26
NTNU Untitled
 
26 Vik, Jostein; Kvam, Gunn-Turid.
Governance and growth - A case study of Norwegian whey protein concentrate exports. International Journal on Food System Dynamics 2017 ;Volum 8.(4) s. 336-346
BYGDEFORSK Untitled
 
27 Vik, Jostein; Kvam, Gunn-Turid.
Trading Growth - A Study of the Governance of Norwegian Whey Protein Concentrate Exports. Proceedings in Food System Dynamics 2017 s. 145-154
BYGDEFORSK Untitled
 
28 Vik, Jostein; Kvam, Gunn-Turid.
Trading Growth- A study of the governance of norwegian whey protein concentrate exports. International European forum on System Dynamics and Innovation in Food Networks; 2017-02-13 - 2017-02-17
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
29 Vik, Jostein; Stræte, Egil Petter.
Embedded competence: A study of farmers' relation to competence and knowledge. Proceedings in Food System Dynamics 2017 s. 392-403
BYGDEFORSK Untitled
 
30 Vik, Jostein; Stræte, Egil Petter.
Embedded competence: A study of farmers’ relation to competence and knowledge.. 11th "International European Forum on System Dynamics and Innovation in Food Networks; 2017-02-13 - 2017-02-17
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
31 Vik, Jostein; Thanem, Alexander.
Stabil bruk av utenlandsk arbeidskraft i norsk landbruk. Faktaark 1/17.
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
32 Vik, Jostein; Zahl-Thanem, Alexander; Eli Almaas, Henrik.
Virksomme virkemidler? En analyse av budsjettstøtte og oppnåelse av politiske mål for jordbruket. Trondheim: Ruralis - Institutt for rural- og regionalforskning 2017 76 s. Rapport Norsk senter for bygdeforskning(9)
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
2016
33 Richards, Carol; Kjærnes, Unni; Vik, Jostein.
Food security in welfare capitalism: Comparing social entitlements to food in Australia and Norway. Journal of Rural Studies 2016 ;Volum 43. s. 61-70
BYGDEFORSK OSLOMET Untitled
 
34 Sønvisen, Signe Annie; Johnsen, Jahn Petter; Vik, Jostein.
From local systems to professional networks - the transformation of employment and recruitment mechanisms in the Norwegian fishing fleet. Nordic Ruralities, 4. Nordic Conference for Rural Research; 2016-05-22 - 2016-05-24
OCEAN NTNU UiT Untitled
 
35 Vik, Jostein.
Fôrproduksjon, strukturutvikling og landbrukspolitikk.. Trondheim: Norsk senter for bygdeforskning 2016 47 s. Rapport Norsk senter for bygdeforskning(4/16)
BYGDEFORSK Untitled
 
36 Vik, Jostein.
Nesten halve landbruksmakta er bosatt i Oslo. Nationen Login [Internett] 2016-11-23
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
37 Vik, Jostein.
Nesten halvparten av landbrukets 100 mektigste er bosatt i Oslo og Bærum. Forskere er overrasket over at andelen ikke er høyere.. Nationen [Avis] 2016-11-25
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
2015
38 Almås, Reidar; Bjørkhaug, Hilde; Vik, Jostein.
Matmakt - en introduksjon. I: Norsk matmakt i endring. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1752-6. s. 9-22
BYGDEFORSK Untitled
 
39 Almås, Reidar; Vik, Jostein.
Strukturelle og institusjonelle endringsprosesser i den norske melkesektoren. I: Norsk matmakt i endring. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1752-6. s. 267-286
BYGDEFORSK Untitled
 
40 Bjørkhaug, Hilde; Almås, Reidar; Vik, Jostein.
Mindre makt, men bedre utvalg. Forskning.no 2015
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
41 Bjørkhaug, Hilde; Almås, Reidar; Vik, Jostein.
Norsk matmakt i endring. Fagbokforlaget 2015 (ISBN 978-82-450-1752-6) 419 s.
BYGDEFORSK Untitled
 
42 Bjørkhaug, Hilde; Almås, Reidar; Vik, Jostein.
Nyskaping og maktforhold i den norske matvarekjeden. I: Norsk matmakt i endring. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1752-6. s. 391-411
BYGDEFORSK Untitled
 
43 Forbord, Magnar; Vik, Jostein; Flø, Bjørn Egil.
The political economy of sustainable intensification – the role of land, labour and capital. XXVI European Society of Rural Sociology Congress; 2015-08-18 - 2015-08-21
BYGDEFORSK Untitled
 
44 Otte, Pia Piroschka; Vik, Jostein.
Socializing biochar systems. NESS; 2015-06-09 - 2015-06-11
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
45 Vik, Jostein; Bjørkhaug, Hilde.
Kyllingens politiske økonomi - et bilde av det fremtidige landbruket?. I: Norsk matmakt i endring. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1752-6. s. 149-174
BYGDEFORSK Untitled
 
2014
46 Bjørkhaug, Hilde; Almås, Reidar; Brustad, Sigvat; Vik, Jostein.
Verdikjede kylling. Seminar Matsats fase 1; 2014-01-16 - 2014-01-16
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
47 Forbord, Magnar; Vik, Jostein.
Motivation for increased production among Norwegian farmers. Paper in proceedings. The 11th European International Farming Systems Association (IFSA) Symposium; 2014-04-01 - 2014-04-04
BYGDEFORSK Untitled
 
48 Frisvoll, Svein; Farstad, Maja; Flø, Bjørn Egil; Vik, Jostein.
Kommunefloka-skjer det noe uten tvang.. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2014 (2) s. 10-15
BYGDEFORSK Untitled
 
49 Vik, Jostein; Forbord, Magnar.
Bærekraftig intensivering? Kronikk. Nationen 2014
BYGDEFORSK Untitled
 
2013
50 Aasetre, Jørund; Vik, Jostein.
Framing the environment - Disputes and developments in the management of Norwegian salmon fjords. Ocean and Coastal Management 2013 ;Volum 71. s. 203-212
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
    Vis neste liste