Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-18 av 18

2020
1 Karlsen, Heidi.
A Discourse Analysis of Woman’s Place in Society 1830-1880 through Data-Mining the Digital Bookshelf. Oslo: Oslo 07-Media 2020 283 s.
UiO Untitled
 
2019
2 Karlsen, Heidi.
Digital humaniora - Subcorpus topic modeling. Norgeshistorie.no 2019
UiO Untitled
 
3 Karlsen, Heidi.
Diskursanalyse og sub-corpus topic modeling. Språk, teknologi og betydning; 2019-11-08
UiO Untitled
 
4 Karlsen, Heidi.
Kvinnens plass i samfunnet 1830-1880 - Diskursanalyse med Bokhylla. Framtida er no! DH ved Nasjonalbiblioteket - åpent arrangement; 2019-02-11 - 2019-02-11
UiO Untitled
 
5 Karlsen, Heidi.
Le mouvement des femmes en Norvège au XIXème siècle avait-il besoin de George Sand pour sortir de son silence ?. DESHIMA, revue d'histoire globale des pays du Nord 2019 ;Volum 13. s. 195-211
UiO Untitled
 
6 Karlsen, Heidi.
Når kjønn er noe vi gjør. Morgenbladet [Avis] 2019-03-08
UiO Untitled
 
7 Karlsen, Heidi.
Oppdag meningsfylte avsnitt med Sub-corpus topic modeling - "Tråling" eller kokekunst"? - med Bokhylla. Norske historiedager 2019; 2019-06-14 - 2019-06-16
UiO Untitled
 
8 Karlsen, Heidi.
Spor av kvinner i Bokhylla - 1830-1880. Seminar om minoritetsdiskurser / fortellinger om minoriteter; 2019-04-24 - 2019-04-25
UiO Untitled
 
9 Karlsen, Heidi.
Sub-corpus topic modeling og diskursanalyse: gruvearbeid, tråling eller kokekunst?. Samlaren: tidsskrift för forskning om svensk och annan nordisk litteratur 2019 ;Volum 140. s. 281-304
UiO Untitled
 
10 Karlsen, Heidi.
Women’s place in Norwegian Society 1830- 1880 - Discourse Analysis with the Digital Bookshelf. Digital Humanities in the Nordic Countries 4th Conference; 2019-03-06 - 2019-03-08
UiO Untitled
 
2018
11 Karlsen, Heidi.
Approche numérique de l’étude des discours sur les femmes, en Norvège (1830-1900). Seminar for masterstudenter; 2018-11-13 - 2018-11-13
UiO Untitled
 
12 Karlsen, Heidi.
"Data-mining the Digital Bookshelf" Presentasjon av metodologiske muligheter og utfordringer knyttet til litteraturhistorisk arbeid med NBs digitaliserte samling. Kurs i korpusanalyse med Jupyter Notebook; 2018-09-10 - 2018-09-10
UiO Untitled
 
13 Karlsen, Heidi.
En tidlig feminist og julebudskapet. Vårt Land (i papiravis og på nett, verdidebatt.no) [Avis] 2018-12-18
UiO Untitled
 
14 Karlsen, Heidi.
Femmes écrivains au dix-neuvième siècle. Skjønnlitterært skrivekurs ved Sorbonne-universitetet med forfatter Ulf Peter Hallberg; 2018-11-19 - 2018-11-26
UiO Untitled
 
15 Karlsen, Heidi.
Interdisciplinary Advancement through the Unexpected: Mapping Gender Discourses in Norway (1840-1913) with Bokhylla. Digital Humanities in the Nordic Countries 3rd Conference; 2018-03-07 - 2018-03-09
UiO Untitled
 
16 Karlsen, Heidi.
The Discursive Context of Nora’s Slamming Door: Gender Discourses in Norway in the Second Half of the Nineteenth Century and Nora’s Decision to Leave Home. XIVth International Ibsen Conference; 2018-09-05 - 2018-09-08
UiO Untitled
 
17 Karlsen, Heidi.
The Stage as an Intersection across Discursive and Non-Discursive Gender Practices in Norway in the Second Half of the Nineteenth Century. Gender and Representation II; 2018-10-19 - 2018-10-19
UiO Untitled
 
2017
18 Karlsen, Heidi.
Mapping Gender Discourses: Bokhylla and traces of women in Norway 1840-1913. Mini-conference on digital humanities and Nordic literature; 2017-11-12 - 2017-11-14
UiO Untitled