Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-33 av 33

2021
1 Fransson, Göran; Lejonberg, Eli.
Disruptive innovations in teacher education?. AERA; 2021-04-12
UiO Untitled
 
2020
2 Eriksen, Harald; Lejonberg, Eli; Tschannen-Moran, Megan; Christophersen, Knut-Andreas; Elstad, Eyvind.
Learners Providing Feedback on Teaching: Pre-service Teachers’ Perceptions of a Teacher Assessment Arrangement. Scandinavian Journal of Educational Research 2020
OSLOMET UiO Untitled
 
3 Jacobsen, Hilde Marie Madsø; Lejonberg, Eli; Elstad, Eyvind.
Veiledning med digital øreplugg: erfaringer fra en utprøvning. I: Lærerutdanning i nordiske land. Universitetsforlaget 2020 ISBN 978-82-15-03514-7. s. 296-315
UiO Untitled
 
4 Lejonberg, Eli; Nesje, Katrine.
Tools for mentoring of preservice teachers. NERA - Nordic educational research association, conference; 2020-03-04 - 2020-03-06
UiO Untitled
 
2019
5 Elstad, Eyvind; Lejonberg, Eli; Christophersen, Knut-Andreas.
Policy Mediated through Subject Matter Contexts: Antecedents of Subject-Bound Differences in Teachers’ Perceptions of Collaboration across Subjects. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research (ILJTER) 2019 ;Volum 18.(4) s. 1-16
UiO Untitled
 
6 Hatlevik, Ida Katrine R; Lejonberg, Eli.
Mentoroppfølging i lektorutdanningen: Hvordan oppfølging ved en mentor kan bidra til en god studiestart for lektorstudenter. Acta Didactica Norden (ADNO) 2019 ;Volum 13.(1) s. -
UiO Untitled
 
7 Lejonberg, Eli.
Hvordan påvirker veilederutdanningene utøvelse av veilederrollen? En analyse av forventninger uttrykt i styringsdokumenter, forskning og faglitteratur. NORDVEI- Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk 2019
UiO Untitled
 
8 Lejonberg, Eli; Dahl, Anne Kristin; Brovold, Siv Paus.
Nye forventninger til veilederrollen: veiledere som ledere av utviklingsprosjekter i skolen. I: Nye lærer- og lederroller i skolen. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03407-2. s. 107-126
UiO Untitled
 
9 Nesje, Katrine; Lejonberg, Eli.
Tools for mentoring of preservice teachers: A systematic review. ECER - European Educational Research Assosiation; 2019-09-02 - 2019-09-06
UiO Untitled
 
10 Sandvik, Lise Vikan; Solhaug, Trond; Lejonberg, Eli; Elstad, Eyvind; Christophersen, Knut-Andreas.
Predictions of school mentors’ effort in teacher education programmes. European Journal of Teacher Education 2019 ;Volum 42.(5) s. 574-590
NTNU UiO Untitled
 
11 Sandvik, Lise Vikan; Solhaug, Trond; Lejonberg, Eli; Elstad, Eyvind; Christophersen, Knut-Andreas.
School mentors’ perceived integration into teacher education programmes. Professional Development in Education 2019 ;Volum 42.(5) s. 571-590
NTNU UiO Untitled
 
2018
12 Elstad, Eyvind; Lejonberg, Eli.
Developing new tools for mentoring in teacher education. SIG 20 - 26 MEETING 2018; 2018-10-09 - 2018-10-12
UiO Untitled
 
13 Elstad, Eyvind; Lejonberg, Eli; Christophersen, Knut-Andreas.
Skolebaserte utviklingsprosjekter på ungdomstrinnet: læreres opplevelser av satsningen Ungdomstrinn i utvikling. Norsk pedagogisk tidsskrift 2018 ;Volum 102.(3) s. 271-281
UiO Untitled
 
14 Elstad, Eyvind; Lejonberg, Eli; Christophersen, Knut-Andreas.
Ungdomstrinn i utvikling: Hvilke faktorer påvirker læreres kollektive engasjement for å stimulere elevers skriftlige ferdigheter i skolefagene?. Acta Didactica Norge 2018 ;Volum 12.(3) s. 22-
UiO Untitled
 
15 Lejonberg, Eli.
Bør ledere være veiledere for nyutdannede lærere? En problematisering basert på teori om profesjonalitet og etisk bevissthet. NORDVEI- Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk 2018 ;Volum 3.(1)
UiO Untitled
 
16 Lejonberg, Eli.
Lektorstudenter i praksis: mestringsforventninger og vurderinger av veiledning. UNIPED 2018 ;Volum 41.(3) s. 304-318
UiO Untitled
 
17 Lejonberg, Eli; Elstad, Eyvind; Sandvik, Lise Vikan; Solhaug, Trond; Christophersen, Knut-Andreas.
Developmental relationships in schools: pre-service teachers’ perceptions of mentors’ effort, self-development orientation, and use of theory. Mentoring & Tutoring 2018 ;Volum 26.(5) s. 524-541
NTNU UiO Untitled
 
18 Lejonberg, Eli; Elstad, Eyvind; Sandvik, Lise Vikan; Solhaug, Trond; Christophersen, Knut-Andreas.
Mentors of preservice teachers: The relationships between mentoring approach, self-efficacy and effort. International Journal of Mentoring and Coaching in Education 2018 ;Volum 7.(3) s. 261-279
NTNU UiO Untitled
 
19 Sandvik, Lise Vikan; Lejonberg, Eli; Solhaug, Trond; Elstad, Eyvind.
Mentor integration in teacher education. AERA; 2018-04-12 - 2018-04-18
NTNU UiO Untitled
 
2017
20 Elstad, Eyvind; Lejonberg, Eli; Christophersen, Knut-Andreas.
Student evaluation of high-school teaching: Which factors are associated with teachers’ perception of the usefulness of being evaluated?. Journal for Educational Research Online 2017
UiO Untitled
 
21 Eriksen, Harald; Lejonberg, Eli; Christophersen, Knut-Andreas; Elstad, Eyvind.
When Pupils Evaluate Student Teachers: Does Anonymous Evaluation by Pupils Provide Useful Information?. AERA annual meeting; 2017-04-28 - 2017-04-28
UiO Untitled
 
22 Lejonberg, Eli; Elstad, Eyvind; Christophersen, Knut-Andreas.
Teaching evaluation: antecedents of teachers’ perceived usefulness of follow-up sessions and perceived stress related to the evaluation process. Teachers and Teaching: theory and practice 2017 ;Volum 24.(3) s. 281-296
UiO Untitled
 
23 Lejonberg, Eli; Elstad, Eyvind; Hunskaar, Tove Seiness.
Behov for å utvikle "det tredje rom" i relasjonen mellom universitet og praksisskoler. UNIPED 2017 ;Volum 40.(1) s. 68-85
UiO Untitled
 
2016
24 Lejonberg, Eli; Eriksen, Harald; Elstad, Eyvind; Christophersen, Knut-Andreas.
Undervisningsvurdering som utgangspunkt for lærerstudenters profesjonelle vekst: Kan elevers vurdering av lærerstudenter være nyttig?. I: Å forske på egen praksis. Aksjonsforskning og andre tilnærminger til profesjonell utvikling i utdanningsfeltet. Fagbokforlaget 2016 ISBN 978-82-450-2005-2. s. 133-157
UiO Untitled
 
25 Lejonberg, Eli; Tiplic, Dijana.
Clear Mentoring: Contributing to Mentees’ Professional Self-confidence and Intention to Stay in their Job. Mentoring & Tutoring 2016 ;Volum 24.(4) s. 290-305
UiO Untitled
 
26 Tiplic, Dijana; Lejonberg, Eli; Elstad, Eyvind.
Antecedents of Newly Qualified Teachers’ Turnover Intentions: Evidence from Sweden. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research (ILJTER) 2016 ;Volum 15.(6) s. 103-127
UiO Untitled
 
2015
27 Elstad, Eyvind; Lejonberg, Eli; Christophersen, Knut-Andreas.
Teaching evaluation as a contested practice: Teacher resistance to teaching evaluation schemes in Norway. Education Inquiry 2015 ;Volum 6.(4) s. 375-399
UiO Untitled
 
28 Elstad, Eyvind; Lejonberg, Eli; Christophersen, Knut-Andreas.
Vurdering av lærerens arbeid. Bedre Skole 2015 (4) s. 58-62
UiO Untitled
 
29 Lejonberg, Eli; Christophersen, Knut-Andreas.
School-based mentors’ affective commitment to the mentor role: Role clarity, self-efficacy, mentor education and mentor experience as antecedents. International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring 2015 ;Volum 13.(2) s. 45-63
UiO Untitled
 
30 Lejonberg, Eli; Elstad, Eyvind; Christophersen, Knut-Andreas.
Mentor education: challenging mentors’ beliefs about mentoring. International Journal of Mentoring and Coaching in Education 2015 ;Volum 4.(2) s. 142-158
UiO Untitled
 
2014
31 Lejonberg, Eli.
Nyutdannede lærere: Mentors rolle ved ansettelsesvurdering. Bedre Skole 2014 (3)
UiO Untitled
 
32 Lejonberg, Eli; Elstad, Eyvind.
Bruk av profesjonsbegrepet i kampen om utdanningspolitikkens innhold. I: Profesjonsutvikling i skolen. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02355-7. s. 39-56
UiO Untitled
 
33 Lejonberg, Eli; Elstad, Eyvind; Christophersen, Knut-Andreas.
Judgemental and developmental mentoring: construct development and search of useful measures of mentors’ beliefs about mentoring. I: EMCC Mentoring & Coaching research conference, 2014 Research Conference Book. : European Mentoring & Coaching Council 2014 ISBN 978-1-910487-00-6. s. 54-71
UiO Untitled