Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-42 av 42

2019
1 Flemmen, Magne; Toft, Maren.
Sluttreplikk til Rogne om klasseforskning. sosiologen.no 2019
UiO Untitled
 
2 Toft, Maren.
Family wealth and the class ceiling. The propulsive power of the bank of mum and dad. Young CAS workshop; 2019-09-12 - 2019-09-13
UiO Untitled
 
3 Toft, Maren.
Hvem blir rike i Norge i dag?. Rørsla. Podcast til Frifagbevegelse [Radio] 2019-01-31
UiO Untitled
 
4 Toft, Maren.
Hvordan økt ulikhet legitimerer økt ulikhet. Morgenbladet [Avis] 2019-03-29
UiO Untitled
 
5 Toft, Maren.
Medier og fattige myter. Morgenbladet [Avis] 2019-05-20
UiO Untitled
 
6 Toft, Maren.
Stedbundne rikinger. Morgenbladet [Avis] 2019-01-04
UiO Untitled
 
7 Toft, Maren; Flemmen, Magne.
Var klassesamfunnet noen gang på hell?. Norsk sosiologisk tidsskrift 2019 ;Volum 3.(2) s. 137-155
UiO Untitled
 
8 Toft, Maren; Jarness, Vegard.
Mapping the matrimonial market of elites. Workshop: Studying elites; 2019-04-02 - 2019-04-03
UiO OSLOMET Untitled
 
2018
9 Toft, Maren.
Biographies of privilege. Spatiotemporal structures of upper-class formation. Universitetet i Oslo: Det samfunnsvitenskapelig faktultet 2018 225 s.
UiO Untitled
 
10 Toft, Maren.
De rike bor i en boble. Klassekampen [Avis] 2018-10-26
UiO Untitled
 
11 Toft, Maren.
De som lever i vedvarende rikdom gjennom hele livet, er blant de aller mest isolerte her i landet. Forskning.no [Internett] 2018-10-15
UiO Untitled
 
12 Toft, Maren.
Forskjell på folk. Morgenbladet [Avis] 2018-11-11
UiO Untitled
 
13 Toft, Maren.
Høy utdannelse, lav vekt. Morgenbladet [Avis] 2018-10-05
UiO Untitled
 
14 Toft, Maren.
Mobility closure in the upper class: assessing time and forms of capital. British Journal of Sociology 2018 ;Volum 70.(1) s. 109-137
UiO Untitled
 
15 Toft, Maren.
Overklassen reproduserer seg selv. Uniforum [Internett] 2018-10-12
UiO Untitled
 
16 Toft, Maren.
P4 nyhetene. P4 [Radio] 2018-10-26
UiO Untitled
 
17 Toft, Maren.
Sju å se opp for. Klassekampen [Avis] 2018-12-31
UiO Untitled
 
18 Toft, Maren.
Timing the Class Ceiling: Trajectories of ‘getting in’ and ‘getting ahead’. Elites, Inequality and Power; 2018-08-29 - 2018-08-29
UiO Untitled
 
19 Toft, Maren.
Upper-class trajectories: capital-specific pathways to power. Socio-Economic Review 2018 ;Volum 16.(2) s. 341-364
UiO Untitled
 
20 Toft, Maren; Flemmen, Magne.
Hvordan (ikke) studere klassesamfunnet. sosiologen.no 2018
UiO Untitled
 
21 Toft, Maren; Flemmen, Magne.
Klassesamfunnet: graven er tom. sosiologen.no 2018
UiO Untitled
 
22 Toft, Maren; Flemmen, Magne.
Klassestrukturen er ikke en målefeil. sosiologen.no 2018
UiO Untitled
 
23 Toft, Maren; Flemmen, Magne.
The gendered reproduction of the upper class. I: New Directions in Elite Studies. Routledge 2018 ISBN 978-1138059191. s. 113-133
UiO Untitled
 
2017
24 Flemmen, Magne; Toft, Maren; Andersen, Patrick Lie; Hansen, Marianne Nordli; Ljunggren, Jørn.
Forms of Capital and Modes of Closure in Upper Class Reproduction. Sociology 2017 ;Volum 51.(6) s. 1277-1298
OSLOMET ISF UiO Untitled
 
25 Ljunggren, Jørn; Toft, Maren; Flemmen, Magne.
Geografiske klasseskiller : Fordelingen av goder og byrder mellom Oslos bydeler. I: Oslo - ulikhetenes by. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202521615. s. 359-376
ISF UiO Untitled
 
26 Toft, Maren.
Enduring contexts. Persistent segregation through the life course. RC28: Increasing mobility and reducing inequality: What guidance is provided by sociological research; 2017-08-08 - 2017-08-10
UiO Untitled
 
27 Toft, Maren.
Enduring contexts: Segregation by affluence throughout the life course. Sociological Review 2017 ;Volum 66.(3) s. 645-664
UiO Untitled
 
28 Toft, Maren.
Vedvarende segregasjon gjennom livsløpet. Den norske sosiologforeningenes vinterseminar; 2017-02-03 - 2017-02-05
UiO Untitled
 
29 Toft, Maren; Flemmen, Magne.
Was class society really ever on the wane? Revisiting and reframing the 'Death of class' debate. SCUD/Rising inequalities-meeting; 2017-09-14 - 2017-09-15
UiO Untitled
 
2016
30 Ljunggren, Jørn; Toft, Maren.
En klassedelt oppvekst. Dagsavisen 2016
ISF UiO Untitled
 
31 Toft, Maren.
Enduring contexts. Persistent segregation by affluence through the life course. LaCOSA II: International conference on sequence analysis and related methods; 2016-06-08 - 2016-06-10
UiO Untitled
 
32 Toft, Maren.
Løpebaner i maktfeltet. Sosiologforeningens vinterseminar; 2016-01-22 - 2016-01-24
UiO Untitled
 
33 Toft, Maren.
Maktens navle - en bokomtale av Makteliten. 252 kvinner og menn som styrer Norge (Knut Olav Åmås red.). Sosiologen.no [Internett] 2016-10-24
UiO Untitled
 
34 Toft, Maren.
The Third Dimension of Social Space. The contemporary relevance of the work of Pierre Bourdieu; 2016-07-04 - 2016-07-06
UiO Untitled
 
35 Toft, Maren.
Ungdom med velstående naboer har større sjanser senere i livet. Radio Nova: Opplysningen 99.3 [Radio] 2016-02-19
UiO Untitled
 
36 Toft, Maren.
Upper class mobility ‘closure’. Assessing temporality and forms of capital. SCUD-workshop: rising inequalities and the return of the elites.; 2016-06-07 - 2016-06-08
UiO Untitled
 
37 Toft, Maren; Ljunggren, Jørn.
Geographies of class advantage: The influence of adolescent neighbourhoods in Oslo. Urban Studies 2016 ;Volum 53.(14) s. 2939-2955
UiO Untitled
 
38 Toft, Maren; Ljunggren, Jørn.
Å vokse opp i en klassedelt by. Agenda Magasin 2016
ISF UiO Untitled
 
2015
39 Toft, Maren.
High-class living: truly affluent neighbourhoods in Norway. RC28: Social Inequality, Cohesion and Solidarity; 2015-05-28 - 2015-05-30
UiO Untitled
 
40 Toft, Maren.
High-class living: truly affluent neighbourhoods in Norway. ENHR; 2015-06-28 - 2015-07-01
UiO Untitled
 
41 Toft, Maren.
Trajectories in the Norwegian field of power. Intragenerational class mobility: a holistic approach. Changing elites in Europe; 2015-11-27 - 2015-11-27
UiO Untitled
 
2014
42 Toft, Maren.
Oslo: segregasjon og reproduksjon. Omgitt av ressurser. Klasse- og eliteseminaret; 2014-06-16 - 2014-06-16
UiO Untitled